HỆ THỐNG VĂN BẢN
Số ký hiệu:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Số ký hiệuNgày ban hành VBLoại văn bảnTrích yếu 
135/UBND-VHTT 10/03/2023 Công văn Về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước
67/BC-UBND 10/03/2023 Báo cáo Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình số 22-CTr/TU ngày 19/8/2021 của Tỉnh ủy về “Phát huy giá trị văn hóa xứ Đông và xây dựng con người Hải Dương đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”
38/KH-UBND 10/03/2023 Kế hoạch Thực hiện công tác trẻ em huyện Gia Lộc năm 2023
36/KH-UBND 10/03/2023 Kế hoạch Triển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt cho đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện Gia Lộc
48/TB-UBND 10/03/2023 Thông báo Kết quả thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính của các xã, thị trấn 02 tháng đầu năm 2023 (Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 28/02/2023
524/QĐ-UBND 09/03/2023 Quyết định Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2023 trên địa bàn huyện Gia Lộc
28/KH-UBND 28/02/2023 Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi huyện Gia Lộc giai đoạn 2021-2030
29/KH-UBND 28/02/2023 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết của Ban thường vụ huyện ủy về đẩy mạnh triển khai các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ của Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn huyện Gia Lộc
7/CT-UBND 28/02/2023 Chỉ thị Về công tác phòng không nhân dân năm 2023
25/KH-UBND 17/02/2023 Kế hoạch Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
24/KH-UBND 17/02/2023 Kế hoạch Thực hiện Đề án “Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu xây dựng tỉnh Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại vào năm 2030” trên địa bàn huyện Gia Lộc
30/TB-UBND 17/02/2023 Thông báo Thông báo công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương
87/UBND-CA 16/02/2023 Công văn V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện
316 /QĐ-UBND 16/02/2023 Quyết định QUYẾT ĐỊNH Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
316/QĐ-UBND 16/02/2023 Quyết định Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
29/BC-UBND 15/02/2023 Báo cáo Về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng trên địa bàn huyện Gia Lộc giai đoạn 2016-2021
26/BC-UBND 10/02/2023 Báo cáo Kết quả rà soát thủ tục hành chính nội bộ trên địa bàn huyện Gia Lộc Độ mậtBình thường
25/BC-UBND 10/02/2023 Báo cáo Đánh giá, chấm điểm các tiêu chí đánh giá hiệu quả công các phổ biến, giáo dục pháp luật
70/UBND-LĐTBXH 08/02/2023 Công văn V/v cung cấp dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo theo yêu cầu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông
63/UBND-VP 07/02/2023 Công văn V/v thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg, ngày 27 tháng 01 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo triệu tập thí sinh; nội dung, hình thức thời gian, địa điểm sát hạch tuyển dụng công chức cấp xã trong trường hợp đặc biệt, chức danh Văn phòng- Thống Kê xã Đức Xương, làm công tác Văn phòng Đảng ủy- Nội vụ, chức danh Tư pháp- Hộ tịch Thị trấn G
+ Quyết định Về việc phê duyệt nội dung và hình thức sát hạch tuyển dụng công chức cấp xã trong trường đặc biệt, chức danh Văn phòng -Thống kê xã Đức Xương, làm công tác Văn phòng Đảng ủy - Nội vụ, chức danh Tư pháp-Hộ tịch thị trấn Gia Lộc
+ Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cải tạo, nâng cấp Nhà làm việc bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa huyện Gia Lộc
+ Quyết định Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí huyện Gia Lộc năm 2023
+ Thông báo triệu tập thí sinh: nội dung, hình thức, thời gian, địa điểm sát hạch tuyển dụng công chức xã trong trường hợp đặc biệt, chức danh Tài chính-Kế hoạch xã Đồng Quang và chức danh Văn hóa- Xã hội xã Phạm Trấn, làm công tác Văn hóa, thông tin- thể d
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
https://www.youtube.com/watch?v=JmTMQg7YjuY
- Hát về Gia Lộc
- Khuyến cáo PCCC. Chia sẻ kiến thức kĩ năng an toàn tại gia đình
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Tài liệu họp HĐND
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Các ca khúc về Gia Lộc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 315
Hôm nay 4,068
Tháng này: 541,353
Tất cả: 4,843,877
THƯ VIỆN ẢNH