Thường trực HĐND huyện Gia Lộc tổ chức hội nghị chuyên đề về đổi mới và nâng cao chất lượng các kỳ họp của HĐND 2 cấp huyện, xã.

Sáng 5/4/2018, tại Hội trường Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện Gia Lộc đã tổ chức hội nghị chuyên đề“Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các kỳ họp của HĐND 2 cấp huyện và xã, nhiệm kỳ 2016- 2021”;         

Tới dự có đồng chí Bùi Quang Hảo-Phó Văn phòng UBND tỉnh; Các đồng chí Trần Quang Hách-ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND huyện; Vũ Văn Cấp-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì hội nghị; Tham dự còn có đồng chí Phạm Văn Tuyên-ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện; lãnh đạo một số cơ quan liên quan và 2 Ban HĐND huyện; Các tổ đại biểu HĐND huyện; Thường trực HĐND và các Ban HĐND 23 xã, thị trấn;
 
Toàn cảnh Hội nghị

       Tại hội nghị, Thường trực HĐND huyện đã ký Quy chế phối hợp công tác giữa HĐND với UBND và UBMTTQ huyện năm 2018.

      Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Quang Hách-ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND huyện Gia Lộc nhấn mạnh:” Nhằm tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động các kỳ họp của cơ quan quyền lực nhà nước cấp huyện và xã, nhiệm kỳ 2016- 2021; Giúp cho Thường trực và các ban HĐND 2 cấp huyện và xã tiếp cận những điểm mới về Luật Tổ chức Chính quyền địa phương; Luật hoạt động giám sát của QH và HĐND; Phát huy hiệu quả chất lượng các kỳ họp, thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn; Khắc phục tình trạng họp dàn chải, thảo luận chung chung, chất vấn và trả lời chất vấn không nhiều,không sát thực, chưa đáp ứng yêu cầu bức xúc của cử tri và nhân dân mong muốn, kỳ vọng vào HĐND và đại biểu dân cử; Cũng là dịp lắng nghe ý kiến trao đổi, tọa đàm, thảo luận về đề xuất, kiến nghị của HĐND các cấp đối với QH và HĐND cấp trên, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời những vấn đề cử tri, các tầng lớp nhân dân và thực tiễn đặt ra. Vì vậy Thường trực HĐND huyện đề nghị các đại biểu nghiên cứu sâu kỹ các văn bản của Luật đại biểu QH- HĐND các cấp, các văn bản về thực thi quyền hạn, nhiệm vụ của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, bảo đảm đưa nhanh các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước vào cuộc sống, phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”;

      Thay mặt chủ tọa hội nghị, đồng chí Vũ Văn Cấp- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy đã điều hành duy trì thảo luận với nội dung trọng tâm:” Làm gì để thực sự đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các kỳ họp của HĐND 2 cấp huyện và xã, nhiệm kỳ 2016- 2021”; Sau đề dẫn của chủ tọa hội nghị, các đại biểu đã thảo luận tại hội trường:

      Đồng chí Mai Thu Huyền-Phó Ban Pháp chế HĐND huyện thảo luận về việc đổi mới nội dung, hình thức trong việc thẩm tra, giám sát các báo cáo, tờ trình, nội dung trình tại kỳ họp.

      Đồng chí Tăng Đức Sỹ-HUV, Chủ tịch MTTQ huyện thảo luận làm rõ thêm vấn đề tiếp tục nâng cao chất lượng chất vấn, trả lời chất vấn của đại biểu HĐND và các cơ quan nhà nước tại kỳ họp, nhằm xem xét, giải quyết kịp thời, hiệu quả ý kiến, kiến nghị, bức xúc của cử tri và nhân dân đối với các vấn đề về KT-XH, AN-QP;

      Đồng chí Đoàn Thị Thim-Phó chủ tịch HĐND xã Tân Tiến thảo luận với nội dung cần đổi mới từ khâu chuẩn bị đến tổ chức kỳ họp, nâng cao hiệu quả, hiệu lực của cơ quan quyền lực nhà nước để quyết định những vấn đề quan trọng ở địa phương;

      Đồng chí Nguyễn Hữu Lếnh-Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã Yết Kiêu với kinh nghiệm tổ chức kỳ họp HĐND bảo đảm đúng luật định, quyết định phát triển kinh tế nông nghiệp với dịch vụ thương mại, xây dựng đời sống văn hóa, nhất là quản lý và hoạt động của Di tích lịch sử Văn hóa Quốc gia Đền Quát và mục tiêu xây dựng xã NTM.

       Hội nghị cũng còn nghe một số thảo luận của đại biểu các xã Hoàng Diệu; Phương Hưng và các xã khác về nội dung kinh nghiệm đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp, chất vấn và trả lời chất vấn về những nội dung cử tri quan tâm.  

        Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Trần Quang Hách-ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND huyện ghi nhận, hoan nghênh, đánh giá cao ý thức trách nhiệm, tinh thần đổi mới, tâm huyết của các đại biểu tham dự hội nghị, đem đến những báo cáo, bài tham luận, thảo luận xúc tích, ngắn gọn, tập trung vào những chuyên đề mang tính thiết thực về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các kỳ họp của HĐND 2 cấp huyện, xã trong nhiệm kỳ 2016- 2021. Đồng chí Phó chủ tịch Thường trực HĐND huyện lưu ý“Trong thời gian tới, Thường trực HĐND, các ban HĐND không ngừng học tập, nghiên cứu văn bản luật, nhất là Luật tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực thi hành từ mùng 1/1/2016; Luật hoạt động giám sát của QH và HĐND có hiệu lực thi hành từ mùng 1/7/2016; Các ban của HĐND cấp huyện và cấp xã có những đổi mới về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ được quy định rõ trong luật; Với chức năng là cơ quan của HĐND, các ban HĐND có nhiệm vụ thẩm tra dự thảo NQ, báo cáo, đề án trước khi trình HĐND quyết định; Giám sát, kiến nghị những vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách; Báo cáo kết quả hoạt động và chịu trách nhiệm về các báo cáo, kiến nghị trước HĐND và Thường trực HĐND; Tổ chức khảo sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực phụ trách do HĐND hoặc Thường trực HĐND phân công; Khi cần thiết sẽ tiến hành giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác ở địa phương theo luật quy định; Tiếp tục bồi dưỡng năng lực, kỹ năng cho các các bộ chuyên trách, chuyên viên tham mưu giúp việc HĐND 2 cấp huyện và xã nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, các ban của HĐND, nhất là chất lượng các kỳ họp của HĐND 2 cấp huyện, xã nhiệm kỳ 2016- 2021; Khắc phục cho được hình thức, chất lượng, hiệu quả thấp của các kỳ họp; Mỗi đại biểu HĐND, lãnh đạo HĐND thật sự xứng đáng là đại biểu do cử tri bầu ra, là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; Chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên, có như vậy sẽ quyết định những vấn đề phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN và các nhiệm vụ chính trị, sớm đưa NQ của Đảng, pháp luật nhà nước, NQ của HĐND đi vào cuộc sống, góp phần xây dựng và phát triển quê hương, đất nước thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH và hội nhập quốc tế”./.

Vũ Minh Giáo
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Gia Lộc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Khối Dân Đảng năm 2019  (22/02/2019)
- Đảng bộ khối Chính quyền huyện Gia Lộc tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 8- khóa XII của Đảng (30/01/2019)
- Đảng bộ khối Chính quyền huyện Gia Lộc tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 8- khóa XII của Đảng (30/01/2019)
- Huyện Gia Lộc tổng kết công tác xây dựng Đảng, chính quyền, phong trào thi đua năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019  (28/01/2019)
- Kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp thường kỳ cuối năm 2018) HĐND huyện Gia Lộc, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021 thành công tốt đẹp.  (25/01/2019)
- Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gia Lộc (khóa XXV) thành công tốt đẹp.(03/04/2018)
- Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gia Lộc vô cùng thương tiếc đồng chí Phan Văn Khải -nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (23/03/2018)
- Huyện ủy Gia Lộc: Tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn, học tập chuyên đề ‘‘Xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018”(17/03/2018)
- Huyện Gia Lộc hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2018(17/03/2018)
- Lời chúc mừng năm mới-Xuân Mậu Tuất-2018 của đồng chí Phạm Quang Hưởng-Bí thư Huyện uỷ Gia Lộc(17/03/2018)
++ THÔNG BÁO
+ Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 18/02/2019 đến ngày 24/02/2019
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 11/02/2019 đến ngày 15/02/2019
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 28/01/2019 đến ngày 01/02/2019
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 21/01/2019 đến ngày 27/01 /2019
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 136
Hôm nay 722
Tháng này: 18,074
Tất cả: 508,646
THƯ VIỆN ẢNH