Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gia Lộc (khóa XXV) thành công tốt đẹp.

     Thực hiện chương trình làm việc của Huyện uỷ năm 2018, ngày 28/3/2018, tại hội trường Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện uỷ Gia Lộc đã tổ chức thành công hội nghị lần thứ 18, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khoá XXV);

        Dự và chủ toạ hội nghị có các đ/c Phạm Quang Hưởng- Bí thư Huyện uỷ; Nguyễn Khắc Toản- Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Lê Văn Tuấn- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện;

       Tham dự hội nghị còn có các đ/c trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXV; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; Lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện uỷ; Chủ tịch UBMTTQ và trưởng các đoàn thể chính trị-xã hội huyện; Trưởng các phòng, cơ quan thuộc UBND huyện; Lãnh đạo các ban HĐND huyện; Thủ trưởng các cơ quan của Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn huyện; Uỷ viên UBKT Huyện uỷ; Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện uỷ, chủ tịch UBND 23 xã, thị trấn trong toàn huyện;

        Phát biểu khai mạc hội nghị, đ/c Phạm Quang Hưởng- Bí thư Huyện uỷ Gia Lộc nhấn mạnh: Những vấn đề được đưa ra xem xét, thảo luận và quyết định tại hội nghị lần thứ 18-Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXV có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, năm bản lề quyết định thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015- 2020; Huyện ủy yêu cầu các đại biểu tập trung nghiên cứu tài liệu, phát huy dân chủ, trí tuệ và đổi mới, tham gia đóng góp nhiều ý kiến, bổ sung vào các báo cáo, tờ trình, kế hoạch tại hội nghị, đồng thời đề xuất, kiến nghị những nội dung cụ thể, thiết thực ở từng lĩnh vực nhằm đưa nhanh NQ của Đảng, các đề án, kế hoạch của Huyện ủy đi vào cuộc sống.

      Tiếp đó hội nghị đã nghe đ/c Phạm Văn Tuyên-ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện thông qua tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018;

       Đ/c Nguyễn Quang Thạnh-ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện thông qua tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy về kết quả công tác xây dựng Đảng, hoạt động của MTTQ-các đoàn thể chính trị-xã hội quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018;

        Đ/c Nguyễn Trọng Thùy-ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy thông qua tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy về kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đề án số 01 của Huyện ủy về”Quy hoạch và xây dựng vùng rau, hoa, quả tập trung theo hướng an toàn tiến tới sạch phù hợp với kinh tế nông nghiệp ven đô, giai đoạn 2016- 2020”;

       Đ/c Vũ Văn Cấp-ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy thông qua kế hoạch luân chuyển cán bộ thuộc diện Huyện ủy quản lý; Các đại biểu còn nghiên cứu báo cáo về công tác quản lý tài chính Đảng năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ công tác tài chính Đảng năm 2018 và một số công tác khác. 

      Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV đã dành phần lớn thời gian buổi sáng để thảo luận ở 4 tổ về các nội dung đã thông qua tại hội nghị.

       Sau thời gian tập trung thảo luận tại 4 tổ đã có 18 lượt ý kiến phát biểu, hầu hết đồng tình nhất trí cao với báo cáo, tờ trình và kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy trình tại hội nghị, đồng thời nêu ra những vấn đề cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm về phát triển KT-XH, AN-QP, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Về luân chuyển cán bộ, đề xuất biện pháp để Huyện ủy-UBND huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong quý II/2018.

       Trong buổi chiều ngày 28/3/2018, hội nghị tập trung thảo luận tại hội trường với 6 ý kiến được chất vấn và trả lời gồm: Lãnh đạo phòng TN-MT; Lãnh đạo phòng NN và PTNT; Lãnh đạo Công an huyện; Bí thư Đảng ủy Thị trấn Gia Lộc; Bí thư Đảng ủy xã Gia Khánh; Bí thư Đảng ủy xã Tân Tiến; Qua thảo luận tại tổ và tại hội trường,  Ban Thường vụ Huyện uỷ Gia Lộc đã yêu cầu lãnh đạo các phòng, cơ quan chuyên môn của huyện giải trình làm rõ các ý kiến nêu ra về công tác quản lý đất đai, nhất là giải pháp xử lý về việc bán đất trái thẩm quyền ở các địa phương còn tồn đọng quá lâu từ những năm trước để lại; Tình trạng hộ nông dân bỏ ruộng hoang, không cấy lúa và canh tác trên đất lúa nhiều ở 2 địa phương Liên Hồng và Thị trấn Gia Lộc; Tình trạng ô nhiễm nguồn nước rất nặng tại tuyến sông Thạch Khôi-Đoàn Thượng; Về đế án phát triển làng nghề truyền thống và thực hiện quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết để sớm đưa Thị trấn Gia Lộc trở thành đô thị loại 4 vào năm 2020; Về tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX dịch vụ nông nghiệp; Về tiến độ xây dựng nông thôn mới ở 8 xã và thêm 01 xã Tân Tiến đăng ký về đích năm 2018; Việc thực hiện đề án 03 của Huyện ủy vẫn còn chậm. Việc triển khai chương trình, kế hoạch thực hiện NQTW 6-khóa XII về lộ trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả; Về sắp xếp vị trí việc làm đơn vị sự nghiệp công lập theo chỉ đạo của tỉnh; Về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và về công tác Dân số trong tình hình mới; 

       Sau khi thảo luận, Ban Thường vụ Huyện ủy ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân của các cấp, các ngành, địa phương đã đạt được trong quý I/2018, trọng tâm là các hoạt động mừng Đảng mừng xuân Mậu Tuất gắn với tiếp tục triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị-khóa XII; kế hoạch, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Huyện ủy, của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về học tập các chuyên đề và chuyên đề quý I năm 2018”Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4-khóa XII”Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện"tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”; Các NQTW 5; NQTW 6-khóa XII; Coi trọng công tác sinh hoạt Đảng theo NQ số 09 của Tỉnh ủy về”Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng ở cơ sở”; Thực hiện nghiêm túc đề án 01 của Tỉnh ủy về”Sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị ở xã, thị trấn, giai đoạn 2016-2020”; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tiền phong của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể.  Tổ chức thực hiện có hiệu quả mục đích, yêu cầu kế hoạch của cấp ủy cấp trên và Ban Thường vụ Huyện ủy về”Tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trên địa bàn huyện, giai đoạn 2016- 2020”; Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, ngày truyền thống và kỷ niệm lớn của địa phương năm 2018; Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu tình hình mới; Chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động Lễ dâng hương và khai hội Đền Quát mùa xuân 2018; Lễ giao nhận quân làm nghĩa vụ Quân sự năm 2018; Phát động tết trồng cây mùa xuân nhớ ơn Bác Hồ; Các hoạt động Lễ ra quân huấn luyện của LLVT huyện; Tuyên truyền thành công Đại hội Công đoàn cấp huyện, nhiệm kỳ 2018- 2023; Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Hội Nông dân huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018- 2023; Chỉ đạo tiếp tục thực hiện phong trào”Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với phong trào”Xây dựng làng, cơ quan, doanh nghiệp an toàn về ANTT” và cuộc vận động“Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; Chỉ đạo các địa phương ra quân lập lại trật tự an toàn giao thông, tăng cường quản lý đô thị, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ; Tập trung chăm sóc lúa, rau màu vụ xuân, nhất là tăng cường chuyển giao tiến bộ KHKT, biện pháp phòng trừ sâu bệnh, diệt trừ chuột bảo vệ an toàn sản xuất, đẩy mạnh phong trào trồng cây mùa xuân đời đời nhớ ơn Bác Hồ gắn với triển khai phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018; 

         Ban Thường vụ Huyện ủy cũng ghi nhận tinh thần ý thức trách nhiệm, phát huy dân chủ, đoàn kết và đổi mới của các đại biểu đã dành thời gian tập trung nghiên cứu, thảo luận, tham gia bổ sung vào các nội dung, tờ trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH quý I/2018, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quý II/2018 và nhất là tổ chức thực hiện các Đề án của Tỉnh ủy, các nội dung Huyện ủy tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXV, giai đoạn 2018-2020. Hội nghị cũng thẳng thắn nêu ra một số hạn chế, tồn tại, nguyên nhân khách quan, chủ quan trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I cần sớm khắc phục để hoàn thành tốt nhiệm vụ quý II, cả năm 2018 và của giai đoạn 2018- 2020. Đồng thời đề xuất, kiến nghị một số vấn đề cần quan tâm chỉ đạo trong thời gian tới, đó là: Quản lý đất đai xử lý đất dôi dư, đất xen kẹp, vệ sinh môi trường nông thôn, nhất là ô nhiễm nặng tuyến sông Thạch Khôi-Đoàn Thượng; Thu hút đầu tư và chuyển mục đích sử dụng đất có thêm ngân sách cho xây dựng nông thôn mới; Quản lý chặt chẽ việc chấp hành an ninh trật tự, xã hội, an toàn giao thông và các vấn đề khác. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo hướng thiết thực, hiệu quả.  

          Phát biểu bế mạc hội nghị, đ/c Phạm Quang Hưởng-Bí thư Huyện uỷ Gia Lộc yêu cầu: các tổ chức cơ sở Đảng, các cấp, các ngành, các địa phương trong huyện cần tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018, đó là: + Về phát triển kinh tế-xã hội:

      - Tập trung chỉ đạo tập trung chăm sóc, bảo vệ an toàn lúa chiêm xuân, rau màu vụ hè và hè thu, gắn với thực hiện có hiệu quả Đề án 01 của Huyện ủy vềQuy hoạch và xây dựng vùng rau, hoa, quả tập trung theo hướng an toàn tiến tới sạch, phù hợp với kinh tế nông nghiệp ven đô, giai đoạn 2016- 2020”, xây dựng, đăng ký nhãn hiệu tập thể và bảo hộ rau quả mang thương hiệu của huyện để đạt hiệu quả kinh tế cao; Chủ động phương án sản xuất vụ mùa, kế hoạch sản xuất vụ đông, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018; Đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn huyện, nhất là 8 xã đăng ký hoàn thành 19 tiêu chí vào cuối năm 2018; Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ đầu tư của các dự án được chấp thuận đầu tư trên địa bàn huyện; Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, tạo điều kiện thu hút các dự án đầu tư vào huyện và đẩy nhanh xây dựng các công trình năm 2018; Tăng cường quản lý khai thác nguồn thu cho ngân sách, đúng quy định tài chính, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chính trị địa phương; Tăng cường quản lý tài nguyên và môi trường, xử lý nghiêm vi phạm; Thực hiện cải cách hành chính trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân; xử lý đất dôi dư, đất xen kẹp đúng quy định của luật đất đai; Nhất là xem xét có giải pháp xử lý trên 670 xuất đất bán trái thẩm quyền diễn ra ở 17 xã từ những năm trước;

       - Lĩnh vực văn hóa xã hội: Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm học 2017- 2018, tăng cường công tác tuyên truyền những điểm mới theo quy định của Bộ Giáo dục-đào tạo về kỳ thi THPT quốc gia, đăng ký nguyện vọng thi tuyển, xét tuyển vào Đại học, cao đẳng năm 2018; Thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin, thể thao, tuyên truyền; Nâng cao chất lượng công tác DS-KHHGĐ, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân theo NQTW 6-khóa XII; Quan tâm, chăm lo các đối tượng chính sách trên địa bàn;

      - Lĩnh vực AN-QP: Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và trật tự an toàn giao thông; Bảo đảm công tác quốc phòng- quân sự địa phương; Nâng cao chất lượng thực hiện cải cách hành chính, đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; Nâng cao chất lượng giải quyết đơn thư KNTC;

       + Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị:

      - Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả thiết thực các Đề án, kế hoạch thực hiện NQ Đại hội Đảng các cấp trên các lĩnh vực KT-XH, AN-QP, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, giai đoạn 2018- 2020; Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả cao hơn việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII, với nội dung học tập chuyên đề năm 2018 về”Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; với thực hiện Nghị quyết Trung ương 6-khóa XII về lộ trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả; Về sắp xếp vị trí việc làm đơn vị sự nghiệp công lập theo chỉ đạo của tỉnh; Về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và về công tác Dân số trong tình hình mới;

      - Quán triệt và thực hiện đúng quy định, quy trình theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về kế hoạch luân chuyển cán bộ diện Huyện ủy quản lý từ huyện về xã và ngược lại, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới;

      - Tiếp tục thực hiện NQ Trung ương 4-khóa XII”Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện"tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”. Gắn với tuyên truyền, cổ động, giáo dục truyền thống nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương; Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng tổ chức Đảng TSVM;Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao; Nâng cao chất lượng công tác Dân vận với thực hiện quy chế tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; Đổi mới phong cách, lề lối làm việc theo hướng cải cách hành chính; Hoạt động công tác Nội chính gắn với thực hiện Đề án 02 của Tỉnh ủy về”Nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng đối với các cơ quan Nội chính và công tác phòng chống tham nhũng”;

      - Nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể nhân dân theo phương châm hướng mạnh về cơ sở; Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018- 2023;

    - Đổi mới nâng cao chất lượng quán triệt, học tập, triển khai, tuyên truyền, thực hiện các NQ của Trung ương, của tỉnh và huyện; Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước dâng lên chào mừng kỷ niệm 43 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4; Quốc tế lao động 1/5, chiến thắng lịch sử Điện Biên phủ 7/5; 128 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5; Tiến tới kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện 22/6; 71 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7, các sự kiện chính trị của quê hương, đất nước trong quý II và năm 2018.

         Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, phát huy trí tuệ, tập trung dân chủ và đổi mới; Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gia Lộc(khoá XXV) đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp./.    

                                                Vũ Minh Giáo

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Huyện Gia Lộc tích cực tuyên truyền trực quan; trang trí khánh tiết chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025. (30/07/2020)
- Gia Lộc tổ chức thành công Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 (16/07/2020)
- Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gia Lộc xác định 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới 2020- 2025.  (13/07/2020)
- Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển giáo viên các trường Mầm non, Tiểu học, THCS huyện Gia Lộc năm 2020 (09/07/2020)
- Tổ đại biểu HĐND tỉnh và tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri 3 xã Toàn Thắng, Phạm Trấn, Lê Lợi (30/06/2020)
- Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gia Lộc vô cùng thương tiếc đồng chí Phan Văn Khải -nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (23/03/2018)
- Huyện ủy Gia Lộc: Tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn, học tập chuyên đề ‘‘Xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018”(17/03/2018)
- Huyện Gia Lộc hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2018(17/03/2018)
- Lời chúc mừng năm mới-Xuân Mậu Tuất-2018 của đồng chí Phạm Quang Hưởng-Bí thư Huyện uỷ Gia Lộc(17/03/2018)
- Huyện Gia Lộc: Nhiều hoạt động thiết thực mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Mậu Tuất 2018 (17/03/2018)
++ THÔNG BÁO
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 03/8/2020 đến ngày 09/8/2020
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 27/7/2020 đến ngày 31/7/2020
+ Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Ngà- thị trấn Gia Lộc
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 20/7/2020 đến ngày 26/7/2020
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 13/7/2020 đến ngày 17/7/2020
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia Lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Các ca khúc về Gia Lộc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 191
Hôm nay 692
Tháng này: 106,204
Tất cả: 1,365,673
THƯ VIỆN ẢNH