Huyện ủy Gia Lộc: Tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn, học tập chuyên đề ‘‘Xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018”

Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, sáng 15/03/2018, tại hội trường UBND huyện; Ban Thường vụ Huyện uỷ Gia Lộc đã tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn, học tập chuyên đề ‘‘Xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018”.

Nghe Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy quán triệt nhiệm vụ trọng tâm cần lưu ý trong quá trình tổ chức tập huấn, học tập chuyên đề trong sinh hoạt Chi bộ, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội năm 2018 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy.

Dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu của huyện Gia Lộc có các đồng chí: Phạm Quang Hưởng- Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Khắc Toản- Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lê Văn Tuấn- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện;

Tham dự hội nghị có gần 300 đại biểu là Lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; Lãnh đạo và chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện; Đ/c Bí thư 47 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy và các đ/c Bí thư Chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ 23 xã, thị trấn và 24 Chi, Đảng bộ khối các cơ quan trong toàn huyện.

Hội nghị đã nghe Giáo sư, tiến sỹ Hoàng Chí Bảo-Chuyên gia cao cấp, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp thông tin 03 nội dung lớn, gồm:

Thứ nhất: Làm rõ ý nghĩa chính trị sâu sắc các nội dung trọng tâm trong năm 2018 mà Đảng, nhà nước chỉ đạo, các cấp, các ngành thực hiện, gắn với đó để chúng ta nâng cao chất lượng, hiệu quả thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đó là:

+ Lễ kỷ niệm 30 năm ngày các chiến sỹ hy sinh tại đảo Gạc Ma - Trường Sa (14.3.1988 - 14.3.2018).

+ Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân(1968-2018)

+ Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua Ái Quốc(11.6.1948-11.6.2018)

+ Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra 6 điều dạy Công an nhân dân Việt Nam

+ Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ phong quân hàm Đại tướng cho đ/c Võ Nguyên Giáp(1948-2018)

+ Kỷ niệm 128 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh(19.5.1890-19.5..2018)

Thứ hai: Tập trung truyền đạt, phân tích lý luận sắc bén, cô đọng, xúc tích gắn với liên hệ thực tế của nội dung chuyên đề”Xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018”; Bao gồm: Phong cách làm việc dân chủ, quần chúng; Phong cách làm việc khoa học và nêu gương của cán bộ, đảng viên; Phong cách lãnh đạo của người đứng đầu: Dân chủ nhưng quyết đoán; sâu sát; khéo dùng người, trọng dụng người tài; phong cách cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo.

Thứ ba: Những câu chuyện cảm động về Bác Hồ; Một số giải pháp nhằm thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong quá trình truyền đạt, Giáo sư, tiến sỹ Hoàng Chí Bảo-Chuyên gia cao cấp, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đưa ra lập luận có tính khái quát cao; Lý luận sắc bén dễ nghe, dễ hiểu, thường xuyên liên hệ với thực tiễn công tác, cuộc sống hàng ngày phù hợp với từng nội dung của Chuyên đề 2018, qua đó đã góp phần làm cho buổi triển khai tập huấn, học tập chuyên đề sinh động, phong phú hơn. Đồng thời, trong hội nghị, Giáo sư cũng nhắc nhở cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần rèn luyện phong cách, tác phong làm việc khoa học, dân chủ, quyết đoán, việc giữ gìn đạo đức, lối sống, ý thức nêu gương của cán bộ, đảng viên…Trong đó, nhấn mạnh phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị trực tuyến, các đại biểu của huyện Gia Lộc đã nghe đồng chí Nguyễn Hồng Sơn-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt, triển khai tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tập trung học tập, thực hiện chuyên đề”Xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018”

Theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Lộc: Sau hội nghị tập huấn tại huyện, yêu cầu các Chi, Đảng bộ, các cơ quan, đơn vị, địa phương, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội;Trực tiếp là các đồng chí Bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần tập trung chỉ đạo triển khai xây dựng Kế hoạch thực hiện chuyên đề năm 2018 và tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Bám sát nội dung hướng dẫn số 15-HD/BTG ngày 9/01/2018 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc học tập chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong sinh hoạt chi bộ, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở năm 2018; Cụ thể, đó là:

* Về cách thức tổ chức học tập:

- Đối với chi bộ: Thời gian học tập: Định kỳ trong cuộc họp chi bộ hàng tháng, cụ thể: Vào tháng đầu tiên của quý, tiến hành học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo nội dung quy định, thời gian ít nhất 40 phút. Các tháng còn lại trong quý, tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, thảo luận, liên hệ kiểm điểm việc làm theo của chi bộ và các đảng viên trong chi bộ đối với chuyên đề của quý đã học tập, thời gian ít nhất 30 phút.

Tháng 12/2018: Kiểm điểm chi bộ, đảng viên năm 2018 gắn với đánh giá kết quả học tập và đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Người chủ trì: Đồng chí Bí thư chi bộ (nếu đồng chí Bí thư chi bộ vắng thì giao cho đồng chí Phó Bí thư chi bộ).

Các bước tiến hành: + Tháng đầu tiên của quý:

Bước 1, công tác chuẩn bị: Họp Ban Chi uỷ để chuẩn bị nội dung cuộc họp chi bộ. Trong đó thống nhất nội dung học tập và làm theo của quý được chia ra cho từng tháng trong quý đó. Phân công rõ người chuẩn bị nội dung, tài liệu và điều hành việc học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bước 2, tổ chức học tập: Trong buổi sinh hoạt chi bộ, đến phần học tập Chuyên đề, đồng chí Bí thư chi bộ (hoặc đồng chí Phó Bí thư) chủ trì thực hiện các nội dung sau: Giới thiệu, quán triệt, phân tích những nội dung chuyên đề của quý; đọc mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có thể đọc thêm về lời dậy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các nội dung có liên quan về chủ đề có trong tài liệu học tập do Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ biên soạn và có trong các tài liệu khác như Báo Nhân Dân, Báo Hải Dương, Bản tin nội bộ tỉnh, huyện... (ở nội dung này Ban Chi uỷ phân công một đồng chí trong chi bộ có khả năng chuẩn bị nội dung truyền đạt, quán triệt, triển khai).

Tiến hành thảo luận, làm rõ những nội dung trong chuyên đề học tập; liên hệ với tình hình thực tế thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ và cán bộ, đảng viên trong chi bộ; tập trung đề ra các giải pháp thực hiện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của chi bộ và đảng viên trong chi bộ.

Bình xét, lựa chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu nhất trong tháng để ghi vào “Sổ ghi gương người tốt, việc tốt làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Bước 3, thống nhất việc làm theo: Đồng chí Bí thư Chi bộ hoặc Phó Bí thư Chi bộ chủ trì hội nghị kết luận và cho biểu quyết thống nhất các nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nội dung đã được học tập; đồng thời phân công chỉ đạo, đôn đốc và giám sát việc làm theo của đảng viên trong chi bộ. Thông báo nội dung học tập của tháng kế tiếp.

+ Tháng thứ hai của quý: Đọc câu chuyện về Bác Hồ hoặc tài liệu có liên quan tới chủ đề của quý. Chi bộ thảo luận, đánh giá kết quả học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và kết quả làm theo tháng trước (chỉ rõ những việc đã làm tốt và những hạn chế, thiếu sót, những việc chưa làm được, những việc cần rút kinh nghiệm). Xác định rõ việc cần phải làm trong tháng và các giải pháp để lãnh đạo các tổ chức và đảng viên thực hiện. Chi bộ bình xét, lựa chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu nhất trong tháng để ghi vào “Sổ ghi gương người tốt, việc tốt làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thông báo nội dung học tập của tháng sau.

+ Tháng thứ ba của quý: Đọc câu chuyện về Bác Hồ hoặc tài liệu có liên quan tới chủ đề của quý. Đánh giá kết quả học tập và làm theo nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chi bộ đề ra trong tháng và của cả quý gắn với chủ đề của quý. Chi bộ bình xét, lựa chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu nhất trong tháng để ghi vào “Sổ ghi gương người tốt, việc tốt làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thông báo chủ đề và phân công việc chuẩn bị cho học tập chuyên đề quý tiếp theo.

- Đối với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội: Căn cứ nội dung học tập chủ đề từng quý, tháng của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, sự lãnh đạo của cấp uỷ và chỉ đạo của ngành dọc cấp trên. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ và Ban Thường vụ các đoàn thể chính trị - xã hội huyện hướng dẫn cụ thể việc sinh hoạt, tìm hiểu chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở thông qua sinh hoạt chi hội, chi đoàn, các hoạt động giao lưu, tọa đàm, thi tìm hiểu, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ... đảm bảo thiết thực, phù hợp và hiệu quả.

* Về đăng ký làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Thành phần, thời gian đăng ký làm theo:

+ Đối với chi bộ: Triển khai cho từng đảng viên viết bản đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tháng 01 (theo mẫu quy định). Bản đăng ký lập thành 02 bản, 01 bản nộp về chi bộ (nơi sinh hoạt) để chi bộ theo dõi, 01 bản giữ lại để thực hiện. Cuối năm, cá nhân báo cáo kết quả thực hiện với tập thể lãnh đạo nơi công tác và chi bộ nơi sinh hoạt.

+ Đối với cán bộ Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên là quần chúng: Trong tháng 01 các tổ chức triển khai cho từng cá nhân viết bản đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bản đăng ký lập thành 02 bản, 01 bản nộp về tổ chức (nơi công tác, sinh hoạt) để theo dõi, 01 bản cá nhân lưu lại để thực hiện. Cuối năm, báo cáo kết quả thực hiện với cơ quan, đơn vị nơi công tác và đoàn thể nơi sinh hoạt theo quy định.

- Nội dung đăng ký và đánh giá kết quả làm theo của cá nhân hàng năm: Căn cứ nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên mà xác định việc học tập và đăng ký nội dung làm theo cho phù hợp; các tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cá nhân là một trong những tiêu chuẩn và mức độ hoàn thành nhiệm vụ đánh giá cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên hằng năm.

Việc đánh giá kết quả đăng ký và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kiểm điểm, đánh giá cuối năm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên ở chi bộ, cơ quan, chi đoàn, chi hội; trên cơ sở kết quả đánh giá, lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu ghi vào “Sổ ghi người tốt, việc tốt” làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do chi bộ quản lý, làm cơ sở cho việc lựa chọn những tấm gương tiêu biểu nhất để đề nghị các cấp biểu dương, khen thưởng hằng năm và khi sơ kết, tổng kết.

* Về nội dung và tài liệu học tập: Chủ đề học tập năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Tài liệu học tập chuyên đề năm 2018 do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ biên soạn, ban hành tới các chi bộ, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở.

Bản tin nội bộ tỉnh, huyện dùng trong sinh hoạt chi bộ, do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ phát hành hằng tháng.

Các bài viết về gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đăng trên Báo Nhân Dân, Báo Hải Dương…; Chuyên mục phóng sự chuyên đề hằng tháng về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” phát trên sóng Đài PT-TH tỉnh... là những kênh tham khảo cho chi bộ trong quá trình tổ chức học tập chuyên đề.

Khuyến khích Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã, thị trấn, các chi bộ, đoàn thể chủ động sưu tầm, biên soạn thêm tài liệu giúp cho việc tổ chức học tập và làm theo các chuyên đề thiết thực, hiệu quả. Việc sưu tầm, biên soạn tài liệu phải được trích từ nguồn chính thống, đảm bảo tính định hướng chính trị (không sử dụng tin, bài trên mạng Internet không rõ nguồn gốc).

Việc tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn, học tập chuyên đề”Xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018” do Tỉnh ủy tổ chức được Huyện ủy Gia Lộc quán triệt, triển khai, thực hiện là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2018, mỗi tổ chức cơ sở Đảng, từng cơ quan, đơn vị, địa phương, mỗi cán bộ, đảng viên, trong đó nêu gương của người đứng đầu tiếp tục gương mẫu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2018 theo tinh thần chỉ thị 05 của Bộ Chính trị-khóa XII; Kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy; Huyện ủy về”Xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018”; Đặc biệt cần đề ra những việc cụ thể, cần làm ngay và chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức triển khai thực hiện, xem đây là 1 nhiệm vụ quan trọng, cần được chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ, gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị năm 2018; Đồng thời, bám sát Kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy; của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy nhằm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc rèn luyện đạo đức, tác phong trong công việc và trong sinh hoạt các tổ chức cơ sở Đảng, của từng cán bộ, đảng viên; Coi đây là một tiêu chí, tiêu chuẩn làm cơ sở bình xét, đánh giá, phân loại kết quả thi đua của tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức năm 2018./.

Biên tập: Vũ Minh Giáo

 
 
 
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Tổ đại biểu HĐND tỉnh và tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri 3 xã Toàn Thắng, Phạm Trấn, Lê Lợi (30/06/2020)
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV tiếp xúc với đại biểu cử tri xã Yết Kiêu. (30/06/2020)
- Đại hội Đảng bộ khối Chính quyền huyện Gia Lộc lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp  (07/06/2020)
- Huyện Gia Lộc: Triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch, đúng quy định gói hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (06/05/2020)
- HUYỆN GIA LỘC CHỈ ĐẠO KỊP THỜI CÁC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC ẢNH HƯỞNG DỊCH COVID-19 ĐỂ PHÁT TRIỂN KT-XH (24/04/2020)
- Huyện Gia Lộc hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2018(17/03/2018)
- Lời chúc mừng năm mới-Xuân Mậu Tuất-2018 của đồng chí Phạm Quang Hưởng-Bí thư Huyện uỷ Gia Lộc(17/03/2018)
- Huyện Gia Lộc: Nhiều hoạt động thiết thực mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Mậu Tuất 2018 (17/03/2018)
- Đảng bộ khối Chính quyền huyện Gia Lộc trao huy hiệu Đảng cho đảng viên; Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 và quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII(17/03/2018)
- Huyện Gia Lộc: Đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba; Tổng kết công tác xây dựng Đảng, chính quyền, phong trào thi đua yêu nước năm 2017 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018(17/03/2018)
++ THÔNG BÁO
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 29/6/2020 đến ngày 03/7/2020
+ Thông báo kết quả thi tuyển Vòng 2: Môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển giáo viên năm 2020 huyện Gia Lộc
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 15/6/2020 đến ngày 19/6/2020
+ Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức thi Vòng 2, kỳ thi tuyển giáo viên năm 2020
+ Thông báo triệu tập thí sinh dự thi (vòng 2) kỳ thi tuyển giáo viên năm 2020
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia Lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Các ca khúc về Gia Lộc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 49
Hôm nay 1,052
Tháng này: 184,902
Tất cả: 1,301,414
THƯ VIỆN ẢNH