Hội Khuyến học huyện Gia Lộc- đơn vị thi đua xuất sắc được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng cờ

Thực hiện Chương trình công tác năm 2018, ngày 02 tháng 02 năm 2018, Ban Chấp hành Hội Khuyến học huyện Gia Lộc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác khuyến học năm 2018, tới dự có đồng chí Phạm Văn Bảo- Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hải Dương cùng các đồng chí Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Khuyến học tỉnh Hải Dương,

Đại biểu huyện có các đồng chí lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Ban Dân vận Huyện ủy; Phòng GD&ĐT huyện, Phòng Nội vụ huyện; đại diện lãnh đạo các đoàn thể huyện; đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND &UBND huyện; Ban Chấp hành Hội Khuyến học huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học các xã, thị trấn; Các cá nhân được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương ''Vì sự nghiệp khuyến học''; Các tập thể, cá nhân được Trung ương Hội, Tỉnh Hội, UBND huyện, Hội Khuyến học huyện khen thưởng.

Năm 2017, Hội Khuyến học huyện đã tích cực tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đã tham mưu chỉ đạo cơ sở tích cự triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-HU, ngày 16/03/2016 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”. Trên cơ sở chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, các ban ngành, đoàn thể, Hội Khuyến học, các cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy đã tiến hành triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc trong toàn Đảng bộ huyện, các tổ chức chính trị, đoàn thể ở địa phương. Hội đã chủ đạo tham mưu UBND huyện kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập các cấp theo hướng thiết thực và hiệu quả; phân công nhiệm vụ, quan tâm đôn đốc thực hiện có hiệu quả các giải pháp xây dựng xã hội học tập, nâng cao chấy lượng công tác khuyến học, khuyến tài...

Hội Khuyến học trong huyện đã thường xuyên phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội tham gia khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tạo nên sức mạnh để Hội Khuyến học các cấp trong huyện trở thành lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp khuyến học khuyến tài, xây dựng Gia Lộc trở thành xã hội học tập.

Hội đã quán triệt Chỉ thị số 18/CTTU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương khóa XV, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các văn bản của Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh; Chỉ thị số 07/CT-HU, ngày 16/03/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy, các văn bản chỉ đạo của Hội Khuyến học về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đã chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang và mỗi người dân về ý nghĩa, mục đích, vai trò của việc xây dựng xã hội học tập, làm chuyển biến căn bản nhận thức từ học tập một lần sang học tập thường xuyên, học tập suốt đời. Khơi dậy trong mỗi người dân niềm tự hào về truyền thống hiếu học của quê hương để cùng nhau phát huy trí tuệ, đem hết tài năng và sức lực tham gia xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của quê hương, đất nước... Toàn huyện đã có 528 bản tin được phát trên hệ thống truyền thanh 2 cấp; 100% Hội Khuyến học cơ sở đã mua báo ''Khuyến học- Dân trí'' và ''Thông tin Khuyến học Hải Dương''.

Để thực hiện hiệu quả phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020, Huyện đã tổ chức triển khai quán triệt Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn triển khai của Hội Khuyến học tỉnh cho đội ngũ cán bộ cốt cán toàn huyện. Tham mưu với UBND huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, thị trấn chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học cùng cấp và nhà trường xây trên địa bàn dựng kế hoạch và tổ chức đánh giá, công nhận các Danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” cấp thôn và “Đơn vị học tập” ở cơ sở căn cứ quy trình, tiêu chí đánh giá, công nhận các Danh hiệu trong hướng dẫn này; Chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đã gắn phong trào này với các phong trào khác như cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo...Năm 2017, UBND huyện đã công nhận 22/23 xã đạt ''Cộng đồng học tập'' cấp xã.

Năm quan, tổng số Quỹ Khuyến học của các cấp hội trong toàn huyện tính đến tháng 10 năm 2017 có 9.100.000.000, tăng 1.698.337 đồng so với năm 2016. Trong đó: Quỹ của Hội Khuyến học huyện năm 2017 là 638.000.000 đồng đã chi khen thưởng cấp học bổng 138.900.000 đồng. Số dư Quỹ còn 510.000.000 đồng. Việc vận động xây dựng quỹ khá đa dạng và phong phú gồm sự đóng góp tự nguyện của cộng đồng, kêu gọi cán bộ, nhân dân, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong huyện tài trợ, ủng hộ; Gửi thư kêu gọi con em quê hương thành đạt góp phần xây dựng quỹ khuyến học quê nhà. Một số địa phương còn vận động các đôi trai gái khi xây dựng gia đình tiết kiệm chi tiêu góp phần xây dựng quỹ khuyến học.

Công tác khen thưởng thường diễn ra vào dịp Tết Nguyên đán, Tết Thanh minh, Ngày giỗ tổ các dòng họ, đặc biệt là nhân Quốc khánh 2/9, khi học sinh chuẩn bị bước vào năm học mới. Những ngày đó, trên địa bàn toàn huyện đã hình thành một nét đẹp văn hóa mới “Ngày hội tôn vinh khen thưởng sự học” từ gia đình tới dòng họ, làng, xã, cơ quan, đoàn thể, nhất là trong “Tháng 9 khuyến học” và “Ngày khuyến học Việt Nam 2/10”. Cấp huyện: Hội Khuyến học huyện đã phối hợp với các đoàn thể, doanh nghiệp cấp được 317 suất học bổng số tiền là 138.900.000 đồng giúp các em có hoàn cảnh khó khăn không phải nghỉ học, động viên các em vươn lên trong học tập. Ngoài ra, Huyện hội đã tặng quà như sách vở, đồ dùng học tập, xe đạp với số tiền là 75.000.000 đồng. Cấp cơ sở: đã khen 34.056 giáo viên, học sinh, cán bộ Hội với tổng số tiền khen thưởng là 2.058.300.000 đồng...

Năm 2017, Hội Khuyến học huyện được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc.

Năm 2018 Hội Khuyến học huyện tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào khuyến học, khuyến tài phù hợp với tình hình mới. Làm tốt công tác phối hợp giữa ngành Giáo dục - Đào tạo, Hội khuyến học và các ban, ngành, đoàn thể trong công tác tham mưu, đề xuất với các cấp ủy, chính quyền về chủ trương, biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục. Phát triển toàn diện các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, trong các ban, ngành, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp trên địa bàn, theo hướng: Khuyến khích, động viên, hỗ trợ và tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ, công nhân lao động được học tập thường xuyên, học tập suốt đời bằng việc lựa chọn các hình thức học tập phù hợp theo phương châm lấy tự học là chính với động cơ học tập đúng đắn và có chất lượng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và đội ngũ lao động, tạo ra phong trào học tập thường xuyên, liên tục trong mỗi cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị vũ trang…

Phấn đấu phát triển hội viên đạt trên 30% dân số. 100% cán bộ chủ chốt của Hội cơ sở được tập huấn; 80% các xã, thị trấn; 100% các đoàn thể trong huyện có phong trào khuyến học hoạt động tốt; 80% số hộ gia đình được đề nghị xét công nhận gia đình học tập. 100% gia đình cán bộ, công chức, viên chức được công nhận là “Gia đình học tập”; 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp là “Đơn vị học tập”; 80% số dòng họ được công nhận là dòng họ học tập; 80% số cộng đồng được công nhận là cộng đồng học tập...

(P.V)

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Điều chỉnh phương án sắp xếp lại trường mầm non, phổ thông công lập  (05/03/2019)
- Hiệu quả từ mô hình “giúp việc gia đình” của phụ nữ  (25/02/2019)
- Tưng bừng Lễ hội đền Quát mùa xuân 2019 (19/02/2019)
- Về Lê Lợi xem rối nước Bùi Thượng dịp đầu xuân (19/02/2019)
- Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 18 – 27/2 với nhiều điểm nhấn đặc sắc (15/02/2019)
- Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức các Đoàn đại biểu đi thăm, tặng quà các đối tượng Người có công tiêu biểu và Người Cao tuổi trên địa bàn huyện(17/03/2018)
- Hội Chữ thập đỏ huyện Gia Lộc tổng kết công tác năm 2017; 10 năm thực hiện phong trào tết vì người nghèo, nạn nhân da cam và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.(17/03/2018)
- Gia Lộc: Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn Quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIII.(17/03/2018)
- Hội Chữ thập đỏ huyện Gia Lộc tổng kết công tác năm 2017; 10 năm thực hiện phong trào tết vì người nghèo, nạn nhân da cam và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. (17/03/2018)
- Hội Chữ thập đỏ huyện Gia Lộc tổng kết công tác năm 2017; 10 năm thực hiện phong trào tết vì người nghèo, nạn nhân da cam và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. (17/03/2018)
++ THÔNG BÁO
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 18/3/2019 đến ngày 24/3/2019
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 11/3/2019 đến ngày 15/3/2019
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 04/3/2019 đến ngày 08/3/2019
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 25/02/2019 đến ngày 01/3/2019
+ Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia Lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 55
Hôm nay 94
Tháng này: 87,464
Tất cả: 576,548
THƯ VIỆN ẢNH