Huyện Gia Lộc: Tập trung chỉ đạo quán triệt, triển khai thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo
Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và của Ban Tôn giáo tỉnh, vào ngày cuối năm 2017, huyện Gia Lộc đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018

Dự hội nghị có trên 300 đại biểu là các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; Thành viên Ban chỉ đạo công tác Tôn giáo huyện; Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể nhân dân; Lãnh đạo các Ban của HĐND huyện; Lãnh đạo và chuyên viên phòng Nội vụ; Phòng Văn hóa và thông tin; Trung tâm Văn hóa-thể thao huyện; Các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, công chức Văn phòng- Thống kê, Văn hóa xã hội được giao phụ trách công tác Tôn giáo; Trưởng các thôn, khu dân cư của 23 xã, thị trấn trong toàn huyện; Tham dự còn có các Chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giá; Các Tăng ni thuộc Giáo hội Phật giáo huyện; Linh mục Chính xứ, Chánh chương, Trưởng ban hành giáo Giáo xứ, giáo họ thuộc đạo Công giáo trên địa bàn toàn huyện.   

            Theo báo cáo của huyện, đến thời điểm tháng 01/2018, huyện Gia Lộc có 2 đạo: Đạo Phật và đạo Công giáo hoạt động, có trên 100 cơ sở thờ tự, có 52 chức sắc nhà tu hành, 27 ngàn Tín đồ, phật tử, chiếm 17% dân số của huyện; Nhìn chung 2 tổ chức Tôn giáo đều thường xuyên tuyên truyền tín đồ phật tử sinh hoạt tín ngưỡng đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước và các quy định ở địa phương; Tuy nhiên, trong những năm gần đây trên địa bàn huyệnxuất hiện một số đạo lạ tại một số địa phương, do công tác quản lý chưa tốt đã để một số đạo lạ chưa rõ nguồn gốc tồn tại và có một số hoạt động không đúng tôn chỉ mục đích làm dư luận bất bình, gây mất trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

            Để đưa nhanh Luật Tín ngưỡng Tôn giáo đi vào cuộc sống, sau Hội nghị quán triệt triển khai của huyện vào cuối tháng 12/2017, những ngày tháng 01/2018, huyện Gia Lộc tập trung chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể trong hệ thống chính trị chủ động quán triệt, triển khai Luật Tín ngưỡng Tôn giáo; Coi trọng khâu xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Tín ngưỡng Tôn giáo và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật cho cán bộ, đảng viên, các tổ chức tôn giáo và nhân dân, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương

            Luật Tín ngưỡng Tôn giáo được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 18/11/2016, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2018. Luật Tín ngưỡng Tôn giáo gồm 9 chương, 8 mục, 68 điều, cụ thể hóa quy định của Hiến pháp 2013 về quyền con người, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; bám sát đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; đảm bảo hoạt động tôn giáo tín ngưỡng phù hợp với điều kiện chính trị, xã hội của Việt Nam. Luật cũng có những điểm mới cơ bản như: mở rộng chủ thể thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; giảm thời gian công nhận tổ chức tôn giáo; bổ sung nội dung phong phẩm cho người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam; được tập trung sinh hoạt tôn giáo riêng tại cơ sở tôn giáo hoặc tại địa điểm hợp pháp khác ở Việt Nam; được mời chức sắc, nhà tu hành là người Việt Nam hoặc người nước ngoài giảng đạo;  Luật Tín ngưỡng Tôn giáo năm 2016 được đánh giá là một bước tiến mới, đảm bảo hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam tuân thủ pháp luật, phù hợp với xu thế hội nhập của thế giới trong tình hình hiện nay.

            Trong kế hoạch của UBND huyện Gia Lộc cũng nêu rõ: Các cấp, các ngành, từng thành viên Ban Chỉ đạo công tác Tôn giáo huyện nắm vững Luật Tín ngưỡng Tôn giáo; Luật Di sản Văn hóa và các nghị định của Chính phủ về Văn hóa; Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng Tôn giáo; Chỉ thị số 1940/CT-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về nhà đất liên quan đến Tôn giáo; các văn bản của UBND tỉnh, của UBND huyện quản lý nhà nước về Tín ngưỡng Tôn giáo;   UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, triển khai, tuyên truyền tới toàn thể nhân dân, trong đó có tín đồ phật tử, bà con theo đạo Công giáo hiểu biết sâu kỹ về Luật Tín ngưỡng Tôn giáo và các văn bản hướng dẫn về thi hành Luật Tín ngưỡng Tôn giáo trên địa bàn;

            Trong tháng 01/2018, cơ quan tham mưu giúp Ban Chỉ đạo công tác Tôn giáo cấp huyện sớm rà soát, bổ sung, sửa đổi, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới, bảo đảm tính thống nhất các văn bản về thực thi công tácTín ngưỡng Tôn giáo theo đúng Luật Tín ngưỡng Tôn giáo; Sớm kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về Tín ngưỡng,Tôn giáo; Các cơ quan chức năng của huyện chủ động tham mưu, giúp UBND huyện trong việc thực thi Luật Tín ngưỡng Tôn giáo có hiệu quả thiết thực. UBND huyện đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, phụ trách khu; HUV phụ trách xã, thị trấn chỉ đạo, đôn đốc các địa phương triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật Tín ngưỡng Tôn giáo và các văn bản liên quan nhằm đưa nhanh Luật Tín ngưỡng Tôn giáo vào cuộc sống.  

            Phát biểu chỉ đạo tại  hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Toản-Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo công tác Tôn giáo huyện nêu lên những điểm nổi bật, những đóng góp quan trọng đối với nhiệm vụ chính trị của hoạt động Tín ngưỡng Tôn giáo trong thời gian qua ở trong nước, trong tỉnh và trên địa bàn huyện; Nêu rõnhững vấn đề yêu cầu Cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động Tôn giáo; Vai trò quản lý nhà nước đối với công tác Tôn giáo và hoạt động Tín ngưỡng Tôn giáo; Sự phối hợp của các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở trong công tác Tôn giáo và bảo đảm việc thực thi Luật Tín ngưỡng Tôn giáo đi vào cuộc sống, nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân nói chung, đoàn kết Lương-Giáo nói riêng để Tôn giáo luôn đồng hành cùng dân tộc; Xóa bỏ các định kiến, mặc cảm về Tín ngưỡng, tôn giáo; Tạo điều kiện thuận lợi cho đông đảo Phật tử, tín đồ, đồng bào Công giáo và đồng bào không theo đạo Công giáo chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Luật Tín ngưỡng Tôn giáo và các quy định ở địa phương, cùng chung sức, đồng lòng trong việc phát triển kinh tế, chăm lo đời sống văn hóa- xã hội, góp phần xây dựng quê hương Gia Lộc anh hùng ngày càng giàu đẹp, văn minh, phát triển bền vững./.
Vũ Minh Giáo
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Lãnh đạo tỉnh Hải Dương và huyện Gia Lộc thăm, tặng quà trường THCS Lê Thanh Nghị nhân kỷ niệm 36 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2018) (20/11/2018)
- Gia Lộc:tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp, sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên, tuyên truyền pháp luật về Luật phòng cháy chữa cháy 2013. (16/11/2018)
- Liên đoàn lao động huyện tổ chức giao lưu tìm hiểu kiến thức pháp luật trong Công nhân, viên chức và người lao động (07/11/2018)
- Hội chữ thập đỏ huyện Gia Lộc phối hợp thăm, tặng quà cho người nghèo, đối tượng chính sách, người cao tuổi tại xã Toàn Thắng (07/11/2018)
- Gia Lộc: Tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động hè, chiến dịch thanh niên tình nguyện năm 2018; công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu nhi, năm học 2017 – 2018. (04/10/2018)
- Gia Lộc tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Luật tín ngưỡng, tôn giáo(23/01/2018)
- Trường THCS Quang Minh(Gia Lộc) kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trường và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì (26/12/2017)
- Huyện Gia Lộc tổ chức thành công giải điền kinh Đại hội TDTT huyện lần thứ VIII năm 2017. (20/12/2017)
- Huyện Gia Lộc: Đẩy mạnh hoạt động kỷ niệm 56 năm ngày Dân số Việt Nam và hưởng ứng tháng hành động quốc gia về Dân số năm 2017 (12/12/2017)
- Gia Lộc: Thăm, tặng quà đồng bào dân tộc, học sinh nghèo tỉnh Hà Giang năm 2017.(08/12/2017)
++ THÔNG BÁO
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 10/12/2018 đến ngày 16/12 /2018
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 03/12/2018 đến ngày 07/12 /2018
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 26/11/2018 đến ngày 30/11 /2018
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 19/11/2018 đến ngày 23/11 /2018
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 05/11/2018 đến ngày 09/11 /2018
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 121
Hôm nay 272
Tháng này: 19,424
Tất cả: 457,658
THƯ VIỆN ẢNH