Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện Gia Lộc tổng kết công tác tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2017 và triển khai nhiệm vụ 2018

Sáng 05/01/2018, tại đơn vị, Xí nghiệp KTCTTL huyện Gia Lộc đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tưới tiêu phục vụ sản xuất năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp năm 2018.  

         Đến dự có lãnh đạo Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi Hải Dương; Đồng chí Đỗ Văn Sáng- PCT UBND huyện, cùng lãnh đạo đại diện các ngành phục vụ nông nghiệp của huyện và các đơn vị liên quan; Về dự còn có đại diện lãnh đạo UBND 23 xã, thị trấn và Chủ nhiệm các Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trong toàn huyện.   

         Báo cáo tại hội nghị, thay mặt Ban Giám đốc, đồng chí Vũ Minh Trung-Phó Giám đốc Xí nghiệp nêu rõ những thuận lợi đến phục vụ sản xuất của Xí nghiệp năm 2017, đó là: Nguồn nước trên các sông trục, kênh dẫn trong giai đoạn đổ ải tương đối lớn, các trạm bơm đủ nguồn nước bơm tưới. Lượng mưa vụ mùa từ tháng 6 đến tháng 9 lớn hơn trung bình nhiều năm nên công tác bơm tưới của các trạm bơm có nhiều thuận lợi, giảm số lần phải bơm. Công tác làm thủy lợi đông xuân 2016-2017 đã được Xí nghiệp KTCTTL Gia Lộc và các địa phương thực hiện tốt đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc tạo nguồn nước bơm tưới, dẫn nước bơm tiêu của các trạm bơm.

 
Toàn cảnh Hội nghị

            Tuy nhiên năm 2017 là năm gặp rất nhiều khó khăn về nhiệt độ và độ ẩm, cụ thể: Các tháng của vụ chiêm lượng mưa ít hơn trung bình nhiều năm, mực nước các sông trục của hệ thống BHH có thời điểm xuống thấp nên các  trạm bơm của Xí nghiệp và trạm bơm của  địa phương phải tăng cường thời gian bơm tưới, khi mực nước xuống thấp thì gặp khó khăn về nguồn nước. Vụ mùa lượng mưa tương đối cao, có 4 thời điểm mưa nhiều do ảnh hưởng của bão số 2, 4, 6, 10, áp thấp nhiệt đới, một số vùng canh tác diện tích lúa, rau màu, cây vụ đông sớm bị ngập, Xí nghiệp đã phải vận hành tất cả các trạm bơm để bơm tiêu úng. Vụ đông: lượng mưa các ngày còn lại trong các tháng 10 và tháng 11,12 rất thấp. Tuyến đường 62 m kéo dài đi qua các xã Liên Hồng, Thị trấn Gia Lộc, Phương Hưng đang thi công đã ảnh hưởng đến việc dẫn nước tưới, tiêu trên các kênh Quán Nghiên-Viện Cây, kênh T8 trạm bơm Khuông Phụ (kênh Kho Giỗ-Gia Hòa), kênh Cầu Gỗ-Lê Lợi và kênh tưới các trạm bơm của Xí nghiệp, của địa phương quản lý. Công tác làm thủy lợi nhỏ nội đồng chưa được nhiều và chưa đều khắp ở các địa phương nên việc tưới, tiêu ở một số nơi chưa được thông thoát.

Năm 2017, Xí nghiệp KTCTTL huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch thuỷ nông phục vụ sản xuất nông nghiệp sát với tình hình thực tế của các địa phương;

+ Coi trọng công tác tu sửa công trình máy móc, thiết bị, bao gồm: Đối với các công trình phục vụ sản xuất: Xây lại công trình, nâng cấp máy TB Cầu Lâm. Cải tạo công trình, nâng cấp thay 2 máy 4.000 m3 TB tiêu Đồng Bào. Xây lại nhà máy, công trình phụ trợ TB Đồng Bào 1. Xây cống Ông Anh qua đê BHH xã Đoàn Thượng. Tu sửa kênh xây KC TB Đồng Bào 1. Tu sửa kênh xây KC TB Thanh Niên B(Ko-Ko+400). Xây cống luồn tiêu dưới kênh xây kênh chính tại K0+350 ra kênh tiêu TB Quán Phấn.

 Đối với các công trình phục vụ cho làm việc và sinh hoạt của CBCN lao đông:Lợp chống thấm, chống nóng nhà quản lý TB Điền Nhi, Quang Tiền, Cầu Dều, Thanh Niên B, Phương Hưng B.

 Về sửa chữa máy móc thiết bị: Xí nghiệp tập trung sửa chữa 11 máy bơm chống úng lớn ở các trạm bơm : Bùi Hạ, Thanh Xá, Khuông Phụ, Quang Tiền, Hồng Hưng A, Hồng Hưng B, Chệnh. Các  máy bơm thuộc các trạm bơm khác của Xí nghiệp luôn được quan tâm và tu sửa kịp thời khi có hư hỏng. Tổng kinh phí sửa chữa công trình, máy móc thiết bị thuộc các nguồn vốn của Xí nghiệp:  3.505.000 đồng. 

+ Xí nghiệp quan tâm trong công tác xây dựng cơ bản: Nhà nước đầu tư nạo vét các tuyến kênh dẫn lớn đó là:  Kênh Hồng Đức đoạn từ Trạm Bóng đến Cầu Me xã Đức Xương, dài 2651m, khối lượng 11.364 m3. Kênh Thạch Khôi- Đoàn Thượng từ cầu Kho Giỗ dến Cống Chùa So dài 800 m, khối lượng: 11.455 m3.  Kênh dẫn TB Thống Nhất từ sông Kim Sơn đến cống dưới đường trục xã dài 1.590,8 m, khối lượng 7.703 m3.

            + Về công tác làm thủy lợi Đông xuân: Năm 2017 UBND tỉnh đầu tư kinh phí làm thủy lợi đông xuân 2017-2018 cho huyện nhà gồm: Nạo vét kênh dẫn TB Tân Hưng: dài 300 m, khối lượng 1.700 m3. Nạo vét kênh KT1 trạm bơm Thống Kênh: Dài 1460 m, khối lượng 5.500 m3. Nạo vét kênh KT trạm bơm Thanh Xá: dài 100 m, khối lượng 800 m3. Nạo vét kênh KT1 trạm bơm Thanh Xá (K0-K1+200): dài 1200 m, khối lượng 5.200 m3. Nạo vét kênh dẫn trạm bơm Liên Hồng: dài 550 m, khối lượng: 3.000 m3. Đắp tu bổ 14 tuyến kênh tưới chính các trạm bơm điện Xí nghiệp quản lý: chiều dài: 7.170 m, khối lượng: 7.700 m3. Công trình phân cấp quản lý cho các địa phương: Nạo vét các kênh dẫn: 16 tuyến, chiều dài 8.107 m, khối lượng: 22.300 m3; Nạo vét cửa cống, hố hút: số lượng 2, chiều dài 200 m, khối lượng: 1.100 m3; đắp tu bổ bờ vùng: 1 tuyến chiều dài 450 m, khối lượng: 1.000 m3. Xí nghiệp huy động cán bộ công nhân đi lao động tu bổ các tuyến kênh tưới còn lại do xí nghiệp quản lý, thời gian trong 2 tuần.

            + Về công tác tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp:

              Về công tác tưới: Vụ chiêm xuân: Giai đoạn đổ ải đổ ải vụ chiêm xuân năm 2017, mực nước trên các sông trục cao, thuận lợi cho công tác đổ ải, các trạm bơm tưới đều đủ nguồn nước bơm. Cuối các đợt xả nước của các hồ thủy điện mực nước các sông trục xuống thấp, một số trạm bơm thiếu nguồn nước bơm. Thời tiết không thuận lợi với nhiều ngày rét đậm, rét hại, nhiều diện tích đã bơm ải và cày bừa xong nhưng chưa cấy được, khi thời tiết ấm lại phải bơm chế ải nên thời gian bơm đổ ải kéo dài. Giai đoạn tưới dưỡng lúa: Các tháng của vụ chiêm lượng mưa ít hơn trung bình nhiều năm: tháng 2: 16 ly, tháng 3: 58 ly, tháng 4: 43,3 ly, tháng 5 112,8 ly nên công tác tưới gặp nhiều khó khăn nhất là khi thời tiết nắng nóng, các trạm bơm do Xí nghiệp, địa phương quản lý phải hoạt động nhiều. Mực nước các sông trục của hệ thống BHH trong giai đoạn tưới dưỡng lúa vụ chiêm có thời điểm xuống thấp như tháng 3 từ ngày 01 đến ngày 06, tháng 4 từ ngày 11 đến ngày 14 nên nhiều trạm bơm gặp khó khăn về nguồn nước bơm tưới. Vụ mùa lượng mưa trung bình cao hơn nhiều năm, nên công tác tưới dưỡng lúa, rau màu thuận lợi, các trạm bơm không phải hoạt động bơm tưới nhiều như những năm trước. Vụ đông lượng mưa trong các tháng 10,11,12 rất thấp, các trạm bơm đã phải hoạt động liên tục để bơm tưới cho cây rau, màu.

            + Về Công tác phòng chống úng vụ chiêm, vụ mùa năm 2017: Vụ chiêm:không có mưa lớn gây ngập úng lên không phải bơm tiêu úng. Vụ Mùa: Trong vụ mùa có 4 thời điểm mưa nhiều do ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới: Từ ngày 15 đến ngày 26 tháng 7, do ảnh hưởng của cơn bão số 2, số 4 đã gây mưa lớn với tổng lượng mưa 154,3 ly. Thời điểm này trùng với đợt triều cường và các hồ thủy điện xả lũ nên mực nước trên hệ thống sông trục Bắc Hưng Hải khá cao( ngày 20/7: mực nước tại cống Bá Thủy : TL: 2,08, HL 2,06; Ngày 21/7: mực nước tại cống Bá Thủy : TL: 2,05, HL 2,03), một số vùng canh tác có cao độ thấp bị ngập úng, Xí nghiệp đã phải vận hành TB Bùi Hạ, Đồng Bào, Thống kênh, Quang Minh, Hồng Hưng B để bơm tiêu úng; Mưa lớn tập trung từ 04/8 đến 24/8 (305,5 ly), do mực nước các sông trục BHH thấp, Xí nghiệp và các địa phương đã chủ động mở thông các cống tiêu nước nên các trạm bơm không phải vận hành bơm tiêu. Do ảnh hưởng của cơn bão số 10 từ 11/9 đến 26/9, lượng mưa lớn 289,5 ly, các hồ thủy điện xả lũ nên mực nước trên hệ thống sông trục Bắc Hưng Hải khá cao( trong các ngày từ ngày 16 đến 19/8 mực nước tại cống Bá thủy: TL từ 2,08¸2,49, HL từ 2.06¸2,47 ), nhiều diện tích lúa, rau màu, thủy sản của các địa phương đã bị ngập úng.  Xí nghiệp đã vận hành các trạm bơm: Đò Ty, Thanh Xá, Khuông Phụ, Yết Kiêu, Chệnh, Trùng Khánh, Tân Hưng, Quán Phấn, Đồng Bào tiêu, Lê Lợi, Bùi Hạ, Gia Lương, Hoàng Diệu, Tân Lộc, Thống kênh Hồng Hưng A, B, Đoàn Thượng tiêu, Đức Xương, Quang Minh, Quang Tiền để bơm tiêu úng.      Từ ngày 11/10 đến 13/10 do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên có mưa nhiều, lượng mưa 98,8 ly, hồ thủy điện Hòa Bình xả  lũ 8 cửa. Mực nước trong các sông trục Bắc Hưng Hải cao (mực nước tại cống Bá thủy: TL từ 2,00¸2,46, HL từ 1,98¸2,44). Một số diện tích trồng rau màu vụ đông sớm đã bị ngập úng. Xí nghiệp đã vận hành các trạm bơm: Đò Ty, Thanh Xá, Khuông Phụ, Yết Kiêu, Chệnh, Tân Hưng, Đồng Bào tiêu, Bùi Hạ, Hoàng Diệu, Tân Lộc, Thống kênh Hồng Hưng A, B, Đức Xương, Quang Minh, Quang Tiền đã hoạt động để bơm tiêu úng.

            Các đợt mưa úng trên, Xí nghiệp đã chủ động điều hành cho gạn tháo nước qua các cống tiêu ra sông ngoài và tập trung chỉ đạo các trạm bơm bơm tiêu khi mưa úng xảy ra nên cơ bản không có diện tích rau màu bị thiệt hại do úng ngập, chỉ có một số diện tích nhỏ rau màu bị thiệt hại do mưa to làm giập lá, gẫy thân cây.

            Về kết quả tưới tiêu phục vụ sản xuất năm 2017: Trên cơ sở nghiệm thu thanh lý hợp đồng sử dụng nước giữa Xí nghiệp và các đơn vị sử dụng nước, kết quả năm 2017 thực hiện được như sau: Tổng diện tích tưới, tiêu thủy lợi phí là: 20.047,87 ha. Diện tích tưới lúa + mầu chuyên cả năm: 12.077,59 ha. Diện tích tiêu úng bằng bơm điện xí nghiệp là: 10.134 ha.

            Về công tác thực hiện chính sách miễn thủy lợi phí:  Năm 2017 là năm thứ 10 thực hiện chính sách miễn thủy lợi phí cho nông dân. Căn cứ vào các chính sách của Nhà nước và hướng dẫn của các cấp, các ngành, Xí nghiệp đã phối hợp với các HTX DVNN thống kê đầy đủ diện tích tưới, tiêu làm cơ sở hợp đồng, nghiệm thu thanh lý hợp đồng diện tích tưới, tiêu theo đúng quy định của Nhà nước, triển khai thanh trả số tiền miễn TLP cho các địa phương nhanh gọn và chính xác, đúng theo qui định. Năm 2017 Công ty TNHHMTV KTCTTL Hải Dương đã cấp số tiền miễn thủy lợi phí và Xí nghiệp đã chuyển cho các HTX là: 7.153.000.000 đồng / 7.529.962.430 đồng đạt 95 %.

 Số tiền thủy lợi phí còn lại 376.962.430 đ sẽ được Công ty TNHHMTV KTCTTL Hải Dương cấp nốt cho các Hợp tác xã DVNN sau khi có quyết định phê duyệt quyết toán tài chính năm 2017 của UBND tỉnh Hải Dương vào đầu năm 2018.

      Hội nghị đã thống nhất cao với nhiệm vụ tưới, tiêu phục vụ sản xuất năm 2018: Căn cứ vào kế hoạch Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi Hải Dương giao cho Xí nghiệp và nhu cầu sử dụng nước tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp hàng năm của các địa phương trong toàn huyện. Xí nghiệp xây dựng kế hoạch tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2017 như sau:          

             Tổng diện tích phục vụ tưới, tiêu cả năm: 19.835 ha.

            - Tưới lúa: 9.514 ha, trong đó: BĐXN: 6.150 ha.

            - Tưới mạ:    976 ha, trong đó: BĐXN: 654   ha.

            - Tưới mầu chuyên: 2.658 ha, trong đó: BĐXN: 1.680 ha.

            - Tưới cây mầu xen:   752 ha, trong đó: BĐXN: 416 ha.

            - Tưới vùng chuyển đổi: 213 ha, trong đó: BĐXN: 87 ha.

            - Tưới vùng nuôi thủy sản: 1.335 ha, trong đó: BĐXN: 684 ha.

            - Tưới cây vụ Đông:   3.340 ha, trong đó: BĐXN: 2.372 ha.

            - Cây công nghiệp dài ngày, cây lâu năm 1.047 ha, trong đó: BĐXN: 483 ha.

- Diện tích tiêu úng bằng bơm điện xí nghiệp là: 10.222 ha.

 
Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm- Giám đốc XNKTCTTL huyện báo cáo tại Hội nghị

 Tại hội nghị Xí nghiệp cũng nêu một số vấn đề cần quan tâm trong chỉ đạo, tổ chức sản xuất và công tác tưới tiêu năm 2018; Đó là: Mực nước BHH trong giai đoạn đổ ải vào những ngày con nước kém vẫn ở mức thấp dưới mực nước thiết kế, nên sẽ có một số trạm bơm sẽ thiếu nước bơm tưới như :TB Thanh Niên A, B, Hoàng Diệu, Phương Hưng A,B; Thống Nhất; trạm bơm địa phương quản lý như; Viện Cây, Đông Hào xã Quang Minh, Ba Đông Thượng xã Đồng Quang, TB thôn Chằm xã Phương Hưng. Sau khi kết thúc đổ ải, mực nước trong hệ thống Bắc Hưng Hải thường xuyên ở mức cao, các địa phương có diện tích triều trũng sau khi cấy xong cần hoành triệt, đóng chặt các cống dưới đê không để nước ngoài sông chảy vào làm ngập úng lúa, nhất là vào dịp tết âm lịch. Giai đoạn tưới dưỡng lúa chiêm, nhiều thời điểm nhất là trong các ngày nắng nóng, mực nước trên các trục sông Bắc Hưng Hải thường thấp nên một số trạm bơm có thể sẽ thiếu nguồn nước bơm. Trong mùa mưa bão sẽ có nhiều diễn biến bất thường về thời tiết, các địa phương cần chủ động tốt công tác phòng, chống bão, úng, khắc phục hậu quả do mưa, bão úng gây ra. Chủ động khơi thông dòng chảy, vớt dọn rau bèo vật cản trên các tuyến kênh tiêu nội đồng đề tiêu thoát nước được nhanh, không để tình trạng các trạm bơm tiêu thiếu nguồn nước bơm do nước không chảy về kịp, trong khi trong đồng vẫn bị ngập. Một số tồn tại gây ách tắc dòng chảy do việc thi công đường 62 kéo dài cho các xã Liên Hồng, Thị trấn Gia Lộc, Phương Hưng sẽ gây khó khăn cho công tác tưới vụ chiêm của các địa phương trên và của Viện cây lương thực và thực phẩm..

Về biện pháp chủ yếu trong phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp 2018, cụ thể:  Để có đủ nguồn điện, nguồn nước cho các trạm bơm hoạt động bơm tưới, Xí nghiệp sẽ thường xuyên phối hợp với Điện lực Gia Lộc cung cấp đủ điện cho các trạm bơm bơm tưới và nắm bắt công tác điều hành nguồn nước của hệ thống Bắc Hưng Hải, chủ động bố trí lịch bơm ải, bơm tưới dưỡng của các trạm bơm cho phù hợp với kế hoạch sản xuất của địa phương. Căn cứ vào nguồn vốn được phân bổ Xí nghiệp sẽ chủ động sửa chữa công trình, máy móc thiết bị để kịp thời phục vụ sản xuất. Trong thời gian đổ ải, đối với các trạm bơm khó khăn về nguồn nước bơm tưới, Xí nghiệp sẽ phối hợp với các HTX tổ chức bơm nước sớm, tập trung bơm nước vào các đợt triều cường và các đợt xả nước của các hồ thủy điện để có đủ nước đổ ải. Trong thời gian tưới dưỡng nếu nguồn nước xuống thấp, Xí nghiệp sẽ thực hiện bơm tưới theo phương án chống hạn đã được phê duyệt./.

Tại hội nghị, các ngành Khuyến nông, Nông nghiệp và các cơ quan phục vụ nông nghiệp đã có văn bản hướng dẫn các địa phương và phát biểu nêu rõ biện pháp chuyển giao KHKT trong gieo cấy, đánh bắt chuột, bảo vệ thực vật, cách thống kê sản xuất nhằm phục vụ tốt nhất sản xuất nông nghiệp năm 2018.

 
Đồng chí Đỗ Văn Sáng- Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Sáng- Phó Chủ tịch UBND huyện ghi nhận và biểu dương đội ngũ CBCNV XNKTCT thủy lợi huyện, các cơ quan đơi vị và các ngành liên quan có nhiều đổi mới, sáng tạo, chủ động cố gắng trong phục vụ SXNN năm 2017 đạt kết quả thiết thực; Đồng chí cũng nêu ra những khó khăn, tồn tại và dự báo những tiềm ẩn về biến đổi khí hậu sẽ tác động đến SXNN năm 2018 của huyện Gia Lộc, trước tình hình đó, đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện yêu cầu trong thời gian tới UBND các xã, thị trấn quán triệt sâu sắc NQ của Hội nghị lần thứ 16 BCH Đảng bộ huyện khóa XXV; NQ kỳ họp thứ 4-HĐND huyện khóa XIX về nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH năm 2018, từ đó tập trung chỉ đạo SXNN sáng tạo, nhạy bén với thị trường, hiệu quả thiết thực; Đồng thời phối kết hợp chặt chẽ với Xí nghiệp KTCTTL trong công tác điều hành bơm nước, tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp; Các HTX  cần chủ động lấy nước, giữ nước hợp lý, tránh tình trạng vùng ruộng cao thì hạn, vùng trũng thì ngập úng; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lịch thời vụ và lịch cấp nước đổ ải để nhân dân biết và phối hợp thực hiện, phục vụ có hiệu quả sản xuất vụ chiêm xuân và sản xuất nông nghiệp năm 2018. Tổ chức ra quân tuần lễ diệt chuột trong đợt 1 vào giai đoạn đổ ải vụ chiêm xuân 2017-2018, từ ngày 23/01-30/01/2018, đánh bắt chuột bằng thuốc hóa học, bằng thủ công và đánh bắt tập trung, liên tục, cả ngoài đồng, trong làng, khu công nghiệp, ven đê, gò đống và các nơi trú ngụ của chuột, góp phần phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2018 thắng lợi toàn diện./.
Biên tập: Vũ Minh Giáo- Ảnh: Quang Tiệp
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Ngân hàng chính sách xã hội huyện thực hiện tốt công tác huy động tiền gửi tiết kiệm trong nhân dân (18/09/2020)
- NHCSXH HUYỆN GIA LỘC KÍCH HOẠT PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19 ĐỐI VỚI GIAO DỊCH XÃ  (20/08/2020)
- Vai trò tín dụng chính sách trong công tác xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn huyện Gia Lộc (20/08/2020)
- Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp huyện Gia Lộc xác định 3 khâu đột phá, 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025 (22/07/2020)
- Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Gia Lộc tập trung 7 nhiệm vụ trọng tâm hoạt động chính sách tín dụng 6 tháng cuối năm 2020 (20/07/2020)
- Huyện Gia Lộc: Tập trung chỉ đạo, phối hợp tổ chức thực hiện thu Lệ phí Môn bài, thuế Giá trị gia tăng và Thuế thu nhập cá nhân năm 2018 (06/01/2018)
- Hội nghị công bố Quyết định phể duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng và Quy định quản lý xây dựng theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng KĐT mới phía nam thành phố Hải Dương phân khu 2.(21/11/2017)
- Huyện Gia Lộc: Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 3 tháng cuối năm 2017(22/09/2017)
- Điều tra kinh tế hộ cá thể, tôn giáo đảm bảo đầy đủ chính xác (04/07/2017)
- Từ ngày 01/7/2017, Huyện Gia Lộc tiến hành giai đoạn 2, đợt điều tra kinh tế khối cá thể và tôn giáo năm 2017(30/06/2017)
++ THÔNG BÁO
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 28/9/2020 đến ngày 04/10/2020
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 21/9/2020 đến ngày 27/9/2020
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 14/9/2020 đến ngày 20/9/2020
+ Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện từ ngày 07/9/2020 đến ngày 13/9/2020
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 31/8/2020 đến ngày 06/9/2020
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia Lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Các ca khúc về Gia Lộc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 115
Hôm nay 1,501
Tháng này: 84,772
Tất cả: 1,514,463
THƯ VIỆN ẢNH