Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gia Lộc (khóa XXV, nhiệm kỳ 2015- 2020) thành công tốt đẹp!
Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa của Huyện ủy, ngày 9/10/2017; tại Hội trường Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện uỷ Gia Lộc đã tổ chức thành công hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện(khoá XXV), nhiệm kỳ 2015- 2020;

           Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí Phạm Quang Hưởng- Bí thư Huyện uỷ; Nguyễn Khắc Toản- Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, chủ tịch HĐND huyện; Lê Văn Tuấn-Phó Bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện; Tham dự còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ; Ban Chấp hành Đảng bộ huyện(khoá XXV); Thủ trưởng các phòng ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; uỷ viên UBKT Huyện uỷ khoá XXV và các đồng chí Bí thư Đảng uỷ, chủ tịch UBND 23 xã, thị trấn trong huyện;

 
Toàn cảnh Hội nghị

Trong buổi sáng 9/10/2017: Dưới sự chủ trì của Thường trực Huyện ủy, Hội nghị đã nghe các tờ trình, báo cáo, kế hoạch trình tại hội nghị, đó là: Đồng chí Phạm Văn Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đọc tờ trình kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017;

        Báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 9 tháng đầu năm do đồng chí Phạm Văn Tuyên-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện thông qua tờ trình tại hội nghị nêu rõ:” Thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ  8 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV về kết quả phát triển KT-XH năm 2016 và nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2017; Hội nghị lần thứ 13 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXV về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; Căn cứ nghị quyết kỳ họp thứ 2 và Kỳ họp thứ 3 của HĐND huyện về KT-XH năm 2017 và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2017; Qua 9 tháng đầu năm 2017, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện đạt kết quả cơ bản trên các lĩnh vực, đó là: tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Đinh Dậu 2017 vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm; Chỉ đạo thành công Đại hội TDTT cấp cơ sở năm 2017; Chuẩn bị chu đáo cho Lễ khai mạc Đại hội TDTT huyện lần thứ 8 vào chủ nhật 24/9 tới; Chỉ đạo, tổ chức trang trọng Lễ kỷ niệm 70 năm ngày TBLS 27/7 gắn với biểu dương tập thể cá nhân tiêu biểu trong phong trào đền ơn đáp nghĩa; Các hoạt động chào mừng 72 năm cách mạng tháng Tám, QK 2/9 và nhiệm vụ chính trị của địa phương do cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn: Cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2017; Phòng chống các cơn bão, nhất là bão số 10, bảo vệ an toàn sản xuất nông nghiệp; Tập trung chỉ đạo quản lý nguồn thu, tăng thu cho ngân sách đúng quy định tài chính; Chỉ đạo các hoạt động văn hóa văn nghệ-TDTT, lễ hội theo đúng quy định và phù hợp với truyền thống quê hương; Tổng kết hoạt động hè, năm học 2016-2017 và triển khai thực hiện năm học 2017- 2018; Chỉ đạo, thực hiện xét tuyển công chức cấp xã 2017 theo đúng quy định của tỉnh; Bảo đảm công tác quốc phòng-an ninh và thực hiện nghiêm quy định của Trung ương, của tỉnh về không sử dụng rượu bia, chất có cồn trong giờ làm việc hành chính, kể cả giờ nghỉ trưa; Bảo đảm ATGT; Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn thực hiện đề án”Tinh giản biên chế giai đoạn 2015- 2021”; Đề án”Điều chỉnh vị trí việc làm cơ cấu ngạch công chức”; Đề án”Vị trí việc làm các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện”; Đề án”Sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn, giai đoạn 2016- 2020”; Đề án”Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, giai đoạn 2016- 2020”; Chỉ đạo thực hiện quy hoạch chi tiết xây dựng 2 điểm tiểu thủ công nghiệp tập trung để phát triển mở rộng các làng nghề giầy da Hoàng Diệu; làng nghề Mộc Đức Đại-Thị trấn Gia Lộc; Tập trung chỉ đạo xử lý vi phạm xây dựng công trình trái phép trên đất 03, đất chuyển đổi ở các xã, thị trấn; các hiện tượng vi phạm khai thác cát trên các tuyến sông trên địa bàn huyện; Đề án”Ao bơi hợp vệ sinh khu vực nông thôn, giai đoạn 2016- 2020”; Chỉ đạo, kiểm tra công tác CCHC ở các cơ quan nhà nước và các xã trong huyện và các nhiệm vụ khác.

 
Đồng chí Lê Văn Tuấn- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện gợi ý thảo luận tại Hội trường

       

        Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm ở huyện ta cũng còn những hạn chế, tồn tại; Đó là: Việc thực hiện chương trình hành động, các đề án, kế hoạch theo NQ Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXV cùng còn chậm; Thực hiện đề án 01 của Huyện ủy về sản xuất rau quả theo hướng an toàn, tiến tới sạch còn chưa nhiều; Vẫn còn nhiều hộ dân bỏ ruộng gây lãng phí đất; Tiến độ xây dựng nông thôn mới ở 4 xã đăng ký về đích năm 2017 còn khó khăn về xây dựng hạ tầng trường lớp học; Những xã còn lại chưa tạo sự mạnh mẽ, quyết tâm cao và có tư tưởng trông chờ; Hoạt động dịch vụ chưa tương xứng với tiềm năng; Xử lý đất xen kẹp, đất dôi dư, các vi phạm đất 03, đất chuyển đổi chưa nghiêm và có nơi vi phạm nghiêm trọng; Công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục còn có mặt còn hạn chế; Công tác phòng bệnh, khám chữa bệnh có mặt còn chưa đáp ứng yêu cầu; Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự nông thôn, về Tôn giáo, Lễ hội; tội phạm ma túy, cờ bạc, tín dụng đen; trộm cắp vẫn còn xảy ra; Công tác quốc phòng, thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự có nơi còn chưa nghiêm;

        Về 3 tháng cuối năm 2017, báo cáo UBND huyện đã đề cập 12 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển KT-XH quý IV/2017.

        Đồng chí Nguyễn Trọng Thùy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đọc tờ trình kết quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017. Báo cáo nhấn mạnh:” 9 tháng đầu năm 2017, Huyện ủy tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sâu sát, cụ thể, rõ việc, rõ địa chỉ trên các lĩnh vực thực hiện nhiệm vụ chính trị, tập trung chỉ đạo các cấp ủy Đảng quán triệt, triển khai, nghiên cứu, học tập các NQ của Đảng; Đổi mới và từng bước nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát và công tác Dân vận, Nội chính của Đảng; Tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng quy định của cấp ủy cấp trên về đánh giá, quy hoạch, bồi dưỡng, sử dụng, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ; Rà soát, phê duyệt bổ sung quy hoạch nguồn cán bộ, nguồn cấp ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp huyện, cấp xã, nhiệm kỳ 2015- 2020 và 2020- 2025; 9 tháng đã kết nạp được 130 đảng viên mới; Chỉ đạo, hướng dẫn Chỉ đạo thành công Đại hội  Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Đại hội Hội Cựu chiến binh cấp cơ sở và cấp huyện, nhiệm kỳ 2017- 2022; Tập trung chỉ đạo Kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện 22/6; Lễ kỷ niệm 70 năm ngày TBLS 27/7 gắn với biểu dương phong trào đền ơn đáp nghĩa năm 2017; Tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội TDTT huyện lần thứ VIII, Đại hội điểm của tỉnh năm 2017; Lễ khánh thành Di tích lịch sử văn hóa Quốc gia Đền Quát và Lễ hội truyền thống kỷ niệm 775 năm ngày sinh Danh tướng Yết Kiêu(1242-2017); Triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn; Hội Nông dân cấp cơ sở và cấp huyện, nhiệm kỳ 2018- 2023 và các nhiệm vụ chính trị khác”;

         Bên cạnh kết quả đã đạt được, nhìn lại 9 tháng qua, hội nghị cũng thẳng thắn nêu rõ một số hạn chế, tồn tại, nếu không quyết tâm cao thì khó hoàn thành kế hoạch cả năm, đó là:  Việc triển khai thực hiện các đề án, kế hoạch của Huyện ủy tiến độ chậm; Vẫn còn nhiều diện tích đất lúa bỏ hoang gây lãng phí đất nông nghiệp; Xử lý đất dôi dư, đất xen kẹp trong khu dân cư; tiến độ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gắn liền với tài sản trên đất còn hạn chế; Xử lý vi phạm trên đất 03, đất chuyển đổi, khai thác cát trái phép vẫn còn hạn chế; Tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn chưa giải quyết hiệu quả; Tiến độ xây dựng nông thôn mới có hướng chững lại, còn trông chờ, thiếu quyết tâm; Một số dự án đầu tư vào huyện tiến độ còn chậm; Chất lượng giáo dục toàn diện có mặt chưa đáp ứng yêu cầu; Công tác phòng, khám bệnh, chữa bệnh có mặt còn hạn chế;    Công tác nắm tình hình nội bộ nhân dân có lúc, có nơi chưa kịp thời, sâu sát. Còn để xảy ra tình hình vỡ họ, hụi,  tai tệ nạn xã hội, tệ Ma túy, cờ bạc còn xảy ra; Công tác tuyển quân còn khó khăn; Vi phạm an toàn giao thông chưa xử lý dứt điểm; Quản lý nhà nước về Tôn giáo, di tích, lễ hội ở một số nơi còn yếu;

        Trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Việc tổ chức thực hiện các đề án, chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV chất lượng còn hạn chế; Quán triệt, thực hiện NQ của Đảng, nhất là NQTW 4-khóa XII và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị-khóa XII cũng còn hình thức, hiệu quả chưa cao; Công tác giáo dục chính trị tư tưởng có nơi còn hạn chế; Sinh hoạt Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở một số cơ sở Đảng còn yếu; Tư duy lý luận, nắm bắt dư luận xã hội, năng lực, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo ở một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị còn hạn chế; Một số xã, thị trấn xây dựng  thực hiện đề án 01 của Tỉnh ủy về”Sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị ở xã, thị trấn, giai đoạn 2016-2020” chưa đạt yêu cầu; Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, công tác Dân vận ở cơ sở còn hạn chế; Hoạt động của HĐND hiệu quả một số nơi chưa cao, vai trò đại biểu HĐND còn chưa phát huy tích cực; Sự điều hành, chỉ đạo của một số chính quyền còn hạn chế; Quản lý nhà nước về các mặt đất đai, môi trường, dự án đầu tư, xử lý vi phạm đất đai thiếu kiên quyết; Cải cách hành chính cũng còn chưa rõ nét; Trình độ chuyên môn của một số cán bộ, công chức, viên chức còn chưa đáp ứng yêu cầu; Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân còn ít mô hình hiệu quả, có việc chưa hướng mạnh về cơ sở; 

        Báo cáo của Huyện ủy cũng đề cập 10 nội dung, phương hướng, nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 3 tháng cuối năm 2017;

     Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe: Đồng chí Phạm Văn Thung, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy đọc tờ trình kết quả giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020.

       Đồng chí Trần Quang Hách, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện triển khai Kế hoạch thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

       Đồng chí Nguyễn Quang Thạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ quán triệt Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 07/7/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng ở cơ sở"  và triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Huyện ủy.

      Đồng chí Đỗ Văn Sáng, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện quán triệt Nghị quyết số 09 ngày 18/9/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về”Nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện”;

      Buổi chiều ngày 9/10/2017, dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Khắc Toản-TUV, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện Gia Lộc, Hội nghị đã nghe các đại biểu thảo luận, thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường:

       Đồng chí Lê Đình Dũng-HUV, Trưởng phòng NN và PTNT làm rõ về việc triển khai, thực hiện đề án 01 của Huyện ủy, việc phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng tích tụ ruộng đất, cho thuê đất, tránh bỏ ruộng hoang lãng phí đất; Việc phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi thủy sản theo hướng tái cơ cấu, mô hình công nghệ lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản đem lại hiệu quả kinh tế cao; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới…

     Đồng chí Đỗ Văn Tiến-HUV, Trưởng phòng TC-KH huyện làm rõ về thu chi ngân sách, những khó khăn về cân đối thu chi ngân sách bảo đảm chi ngân sách phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương; Về giải ngân vốn xây dựng cơ bản và quyết toán ngân sách theo đúng quy định tài chính hiện hành.

     Đồng chí Vũ Thị Hải Hậu-HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện làm rõ việc xúc tiến làm Lô gô, bao bì, nhãn mác, thương hiệu rau an toàn của huyện Gia Lộc nhằm phục vụ sản xuất phát triển theo hướng hàng hóa, hiệu quả cao.

        Đồng chí Vũ Dương Tường-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện thông tin một số vấn đề cơ bản về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, những biểu hiện mới về tính nguy hiểm của tội phạm, vi phạm trong nông thôn và biện pháp phòng tránh.

        Đồng chí Phạm Văn Khanh- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện làm rõ thực trạng khó khăn và những giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo mùa tuyển quân 2018 sắp tới .

      Đồng chí Vũ Bá Mẫn-Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã Thống Kênh làm rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy đối với hoạt động của HTX dịch vụ nông nghiệp theo mô hình thôn để tồn tại hay chuyển sang dạng dịch vụ khác nhằm đáp ứng yêu cầu của nông dân; Những hiện tượng vi phạm quản lý đất đai ở 1 thôn trên địa bàn xã và hướng xử lý.  

      Đồng chí Nguyễn Văn Hạnh-Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã Liên Hồng làm rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy đối với hoạt động của HTX dịch vụ nông nghiệp đang tồn tại mô hình thôn, có phát huy hiệu quả và đáp ứng yêu cầu của bà con nông dân không?  

       Trong quá trình nghiên cứu tài liệu, báo cáo, trao đổi tại hội nghị, các đại biểu đồng tình nhất trí cao với các nội dung đã thông qua tại hội nghị;

 
Đồng chí Phạm Quang Hưởng- Bí thư Huyện ủy phát biểu bế mạc Hội nghị

        Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Phạm Quang Hưởng-Bí thư Huyện ủy Gia Lộc ghi nhận, hoan nghênh các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, trao đổi, thảo luận để làm rõ thêm kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị qua 9 tháng đầu năm 2017; Đồng thời tham gia các nhiệm vụ, giải pháp để Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017;    Đồng chí Bí thư Huyện ủy Phạm Quang Hưởng nhấn mạnh: 

        Một là, Về phát triển kinh tế-xã hội:

      Thứ nhất, Các cấp, các ngành, địa phương tập trung chỉ đạo rà soát các chỉ tiêu để thể hiện với quyết tâm chính trị rất cao, có giải pháp cụ thể, để thời gian còn gần 3 tháng cuối năm 2017, chúng ta phấn đấu hoàn thành trên 21% tổng giá trị sản xuất và gần 20% số thu ngân sách trên địa bàn; 4 trường đạt chuẩn quốc gia; 4 xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế; 4 xã về đích xã nông thôn mới; Tỷ lệ che phủ bảo hiểm y tế đạt trên 80%; Giảm tỷ lệ số người sinh con thứ 3 và giảm tỷ số giới tính khi sinh ở mức hợp lý, giảm tỷ lệ hộ nghèo 1% trở lên và hộ cận nghèo, bảo đảm an sinh xã hội; Phấn đấu có thêm 5 làng và các khu dân cư được công nhận làng, khu dân cư văn hóa; 75% trở lên số làng, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự; 75% trở lên chính quyền đạt danh hiệu”Tập thể lao động tiên tiến”; 75% trở lên số tổ chức cơ sở Đảng đạt TSVM, 90% trở lên tổ chức cơ sở của MTTQ, các đoàn thể vững mạnh và các nhiệm vụ chính trị cấp trên đề ra và phát động.

        Thứ hai, Các cấp ủy, chính quyền chỉ đạo phát triển kinh tế theo hướng tái cơ cấu lại sản xuất, lấy hiệu quả là chính; Chủ động tham quan, học tập mô hình cuôi thủy sản của Công ty TNHH thủy sản Liên Việt tại xã Hồng Hưng và ở những mô hình sản xuất, chế biến Rau củ quả Hưng Việt do ông Tăng Xuân Trường ở Gia Tân làm Giám đốc; Mô hình HTX dịch vụ rau quả Tân Minh Đức ở xã Phạm Trấn; Mô hình HTX dịch vụ nông nghiệp Đoàn Thượng…để áp dụng vào mô hình sản xuất lúa chất lượng, rau, củ quả an toàn, tiến tới sạch, chăn nuôi thả cá đem lại hiệu quả cao; Chủ động thật tốt kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân, làm thủy lợi Đông xuân 2017-2018; Động viên nhân dân mở rộng diện tích trồng cây vụ đông, nhất là cây màu truyền thống cho giá trị kinh tế cao theo đề án 01 của Huyện ủy-khóa XXV về "Quy hoạch và xây dựng vùng hoa, rau quả tập trung theo hướng an toàn, tiến tới sạch, phù hợp với kinh tế nông nghiệp ven đô, giai đoạn 2016- 2020". Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sản xuất hàng hóa theo cơ chế thị trường, có chỉ dẫn địa lý, rõ mô hình, liên doanh, liên kết để gắn sản xuất với tiêu thụ ổn định, hiệu quả kinh tế cao và bền vững; Chỉ đạo thực hiện phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, quan tâm chỉ đạo xã Phương Hưng, Gia Tân đón chuẩn NTM năm 2017 và 4 xã Gia Lương; Trùng Khánh; Thống Nhất; Thống Kênh quyết tâm phấn đấu hoàn thành tiêu chí NTM cuối năm 2017; Chỉ đạo các xã còn lại nêu quyết tâm hoàn thành tiêu chí xây dựng NTM năm 2018-2019;   

       Thứ ba, Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các dự án trên địa bàn; Thực hiện quản lý nhà nước về đất đai, nhất là quy hoạch chung Thị trấn Gia Lộc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, sớm trở thành đô thị loại IV; Kế hoạch sử dụng đất, giai đoạn 2016- 2020 và làm tốt công tác vệ sinh môi trường nông thôn; Tiếp tục xây dựng thực hiện đề án của Huyện ủy về phát triển CN-TTCN tại Thị trấn Gia Lộc và một số xã; Thực hiện có hiệu quả việc quản lý, nuôi dưỡng và khai thác nguồn thu, bảo đảm vượt thu ngân sách đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương;

       Thứ tư, Thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân; Công tác Dân số và KHHGĐ, chất lượng cuộc sống gia đình; Nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; Quan tâm, chăm lo cho các đối tượng chính sách trên địa bàn, bảo đảm an sinh xã hội; Nâng cao chất lượng cải cách hành chính gắn với đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; Xem xét giải quyết kịp thời đơn thư KNTC của công dân; Tăng cường bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; Chỉ đạo làm tốt công tác quân sự-quốc phòng và kế hoạch tuyển quân năm 2018; Phòng chống tệ nạn xã hội, cờ bạc, ma túy, giữ vững ổn định tình hình nông thôn; Kiên quyết xử lý nghiêm các hiện tượng cho vay nặng lãi dẫn đến vỡ họ, hụi; tình trạng trộm cắp xảy ra trên địa bàn;

         Hai là, Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị:

       Thứ nhất, Tiếp tục quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, nhất là NQTW 4-khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các chỉ thị, nghị quyết của tỉnh, của huyện; Việc triển khai, học tập chỉ thị 05 của Bộ Chính trị-khóa XII” về học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

       Thứ hai, Coi trọng công tác sinh hoạt Đảng theo NQ số 09 của Tỉnh ủy về”Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng ở cơ sở”; Thực hiện nghiêm túc đề án 01 của Tỉnh ủy về”Sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị ở xã, thị trấn, giai đoạn 2016-2020”; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tiền phong của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể.   

         Thứ ba, Tổ chức thực hiện có hiệu quả mục đích, yêu cầu kế hoạch của cấp ủy cấp trên và Ban Thường vụ Huyện ủy về”Tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trên địa bàn huyện, giai đoạn 2016- 2020”;  

         Thứ tư, Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngày truyền thống trong quý IV/2017. Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

         Thứ năm, Chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ họp cuối năm HĐND huyện và HĐND cấp xã cuối năm 2017; Tiến hành phân tích, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên; Xếp loại chính quyền, MTTQ và các đoàn thể; Phân loại, đánh giá công chức, viên chức năm 2017. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2018.

       Ba là, Về kết quả kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 – 2020:  Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu: Từng cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cùng vào cuộc, tạo ra động lực thi đua với quyết tâm cao nhất, việc tuyên truyền, vận động và hiến đất, hiến công, xây dựng tổ chức chính trị, đoàn thể vững mạnh thì chúng ta tổ chức làm quyết liệt để nhân dân ủng hộ, vì việc làm này không mất kinh phí vẫn làm tốt; Tiếp tục tranh thủ mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM ở 4 xã Gia Lương; Trùng Khánh; Thống Nhất; Thống Kênh phấn đấu về đích năm 2017; 8 xã còn lại đăng ký về đích năm 2018 và chỉ có 2 xã về đích vào năm 2019.

       Bốn là: Về kế hoạch thực hiện NQTW 5-khóa XII, giao cho UBND huyện ban hành kế hoạch chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch thực hiện, trọng tâm là tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển tốt nhất. Giao các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy và các đồng chí Thường vụ Huyện ủy; HUV và các ngành chức năng tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc để đưa NQTW 5-khóa XII vào cuộc sống.  

        Năm là: Về quát triệt, thực hiện nghị quyết số 09 của Tỉnh ủy về”Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng ở cơ sở”, đây là NQ của Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng tập trung thực hiện nghiêm túc theo đúng tinh thần của NQ, giao cho các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện NQ này, đồng thời chủ động tham mưu cho Huyện ủy tổ chức thi Bí thư Chi bộ giỏi; Hội nghị Biểu dương Bí thư chi bộ tiêu biểu với việc thực hiện sáng tạo, hiệu quả NQ số 09 của Tỉnh ủy vào năm 2018.  

         Sáu là: Việc quán triệt Nghị quyết 09 ngày 18/9/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về”Nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện”, đây là NQ chuyên đề của Huyện ủy nhằm đổi mới tư duy, nhận thức, cách chỉ đạo của Cấp ủy đối với mô hình HTX dịch vụ nông nghiệp trong thời kỳ CNH-HĐH, hội nhập quốc tế, giao UBND huyện xây dựng kế hoạch cụ thể, các cơ quan chuyên môn UBND huyện tăng cường kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc và quản lý nhà nước cho việc tái cơ cấu bộ máy cán bộ HTX dịch vụ nông nghiệp, theo hướng giỏi chuyên môn, thành thạo ngành nghề, biết định hướng, tổ chức sản xuất, biết liên doanh, liên kết trong việc bao tiêu sản phẩm nông sản thực phẩm cho nông dân; Làm dịch vụ nông nghiệp mà bà con nông dân cần, chứ không phải hành chính hóa, trông chờ, ỷ lại, thiếu nhạy bén, sáng tạo. Giao cho Hội Nông dân cùng các ngành liên quan đứng ra tín chấp cho HTX dịch vụ NN làm ăn hiệu quả vay vốn phát triển sản xuất đa ngành, chuyên ngành, vươn ra thị trường xa hơn. Yêu cầu các đồng chí Thường vụ Huyện ủy; HUV và các ngành chức năng tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc để tạo điều kiện phát huy hiệu quả HTX dịch vụ nông nghiệp đúng tinh thần chỉ đạo của Huyện ủy, đó là”Biết định hướng, tổ chức sản xuất và kinh doanh hiệu quả, có niềm tin với bà con nông dân”.

         Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, liên tục, với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ và đổi mới, hội nghị lần thứ 14, BCH Đảng bộ huyện Gia Lộc(khóa XXV) đã kết thúc và thành công tốt đẹp./.
Biên tập: Minh Giáo- Ảnh: Quang Tiệp
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Huyện Gia Lộc: Tổ chức Hội nghị triển khai, thực hiện đề án của UBND tỉnh về sắp xếp, sáp nhập, chia tách thôn, khu dân cư trên địa bàn huyện  (27/11/2018)
- Trung tâm BDCT huyện Gia Lộc kỷ niệm ngày nhà giáo VN 20/11 gắn với tổng kết công tác giáo dục LLCT năm 2018. (16/11/2018)
- Huyện ủy Gia Lộc: Tổ chức thành công hội nghị lần thứ 24, kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện NQ Đại hội Đảng các cấp, NQ Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXV.  (31/10/2018)
- Chủ tịch UBND huyện Gia Lộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân xã Yết Kiêu. (23/10/2018)
- Thường trực HĐND huyện Gia Lộc tổ chức hội nghị chuyên đề về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND 2 cấp huyện và xã. (05/10/2018)
- Thường trực HĐND huyện Gia Lộc tổ chức Hội nghị chuyên đề "Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn"(28/09/2017)
- Đảng bộ xã Phạm Trấn(Gia Lộc) kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên (02/9/1947- 02/9/2017).(04/09/2017)
- Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gia Lộc phấn khởi và tự hào về chặng đường 72 năm Quốc khánh 2/9 (01/09/2017)
- Tỉnh ủy kiểm tra thực hiện NQ số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng-khóa XI về”Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” tại huyện Gia Lộc.(23/08/2017)
- Tinh thần Cách mạng Tháng Tám cổ vũ Đảng bộ và nhân dân huyện Gia Lộc vững bước tiến lên! (18/08/2017)
++ THÔNG BÁO
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 10/12/2018 đến ngày 16/12 /2018
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 03/12/2018 đến ngày 07/12 /2018
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 26/11/2018 đến ngày 30/11 /2018
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 19/11/2018 đến ngày 23/11 /2018
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 05/11/2018 đến ngày 09/11 /2018
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 151
Hôm nay 350
Tháng này: 19,502
Tất cả: 457,736
THƯ VIỆN ẢNH