Ban Dân vận Huyện ủy - Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Gia Lộc tổ chức tọa đàm và tập huấn về công tác Dân vận khéo năm 2017.
Trong 2 ngày 25 và 26/9/2017, tại hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Gia Lộc; Ban Dân vận Huyện ủy Gia Lộc phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức hội nghị tọa đàm và tập huấn nghiệp vụ về công tác Dân vận khéo ở thôn, khu dân cư năm 2017.

Đây là một hoạt động chuyên đề của Ban tiến tới chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng 15/10/2017. 

        Tới dự, chỉ đạo, động viên và trực tiếp triển khai nghiệp vụ công tác Dân vận của huyện Gia Lộc có đồng chí Nguyễn Văn Nhang-Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cùng lãnh đạo, chuyên viên các phòng của Ban Dân vận Tỉnh ủy;

        Đồng chí Nguyễn Trọng Thùy-ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy dự và chủ trì hội nghị.

      Tham dự còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng; Lãnh đạo và chuyên viên Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Gia Lộc; Các đồng chí Trưởng khối Dân vận 23 xã, thị trấn cùng Tổ trưởng Tổ Dân vận 121 thôn, khu dân cư trong toàn huyện.

Trong thời gian một ngày, học viên được quán triệt 6 chuyên đề lớn về công tác Dân vận của Đảng trong giai đoạn hiện nay, đó là: Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội; Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp thực hiện việc đổi mới nội dung phương thức hoạt động gắn với công tác Dân vận trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; Một số kỹ năng nghiệp vụ công tác Dân vận; Công tác Dân vận của Chính quyền, các cơ quan Nhà nước; Xây dựng phong trào thi đua Dân vận khéo; Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tôn giáo trong tình hình mới.

Thông qua tập huấn nghiệp vụ công tác Dân vận khéo năm 2017 nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác Dân vận, mặt trận cho cán bộ làm công tác Dân vận ở cơ sở; Vận dụng sáng tạo lý luận với thực tế tại địa phương nhằm tuyên truyền kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân; Tiếp tục thực hiện phương châm” Nói cho dân hiểu; Làm cho dân tin; Gần gũi và học dân; sát dân và có trách nhiệm với dân”; Tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật, góp phần xây dựng quê hương, đất nước phát triển bền vững. 

 
Toàn cảnh Hội nghị

       Tham dự buổi tọa đàm Dân vận khéo năm 2017 có đồng chí Nguyễn Văn Nhang-Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Định-Trưởng phòng Dân vận-chính quyền- Ban Dân vận Tỉnh ủy; Cán bộ, chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy và đại biểu cơ quan, ban ngành liên quan của huyện;

       Dự tọa đàm còn có các đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng khối Dân vận 23 xã, thị trấn và Tổ trưởng Tổ Dân vận các thôn, khu dân cư trong toàn huyện.

      Đồng chí Nguyễn Trọng Thùy-ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy chủ trì tọa đàm;

     Trong lời dẫn tọa đàm, đồng chí Vũ Thị Dịu-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Huyện ủy đã nêu rõ mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác Dân vận khéo năm 2017; Thông qua tọa đàm Dân vận khéo, nhằm kịp thời nắm bắt những thông tin cơ bản, sát thực, giúp Cấp ủy đánh giá đúng thực trạng tình hình hoạt động của Khối Dân vận xã, thị trấn và Tổ Dân vận thôn, khu dân cư trên địa bàn huyện; Trên cơ sở đó chủ động tham mưu giúp Cấp ủy có những giải pháp hữu hiệu tạo đà cho phong trào huyện Gia Lộc phát triển mạnh hơn nữa. 

       Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh“Dân vận kém thì làm việc gì cũng khó; Dân vận khéo thì làm việc gì cũng thành công”. Trong những năm qua, công tác Dân vận khéo trong tham gia xây dựng nông thôn mới ở huyện Gia Lộc đã có sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động; Các xã, thị trấn, thôn, khu dân cư làm tốt công tác Dân vận, nên đã được mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia ủng hộ và chung tay xây dựng NTM, làm cho bộ mặt nông thôn ngày một khang trang, sạch đẹp, kinh tế phát triển; Đến nay, toàn huyện Gia Lộc đã có 7 xã được UBND tỉnh cấp bằng công nhận xã NTM, gồm: Quang Minh; Hoàng Diệu; Đoàn Thượng; Phạm Trấn; Nhật Tân; Hồng Hưng; xã Phương Hưng và Gia Tân đã hoàn thành xã NTM và đang chuẩn bị đón danh hiệu trong năm 2017; Một số xã có nhiều cố gắng sẽ phấn đấu về đích vào năm 2017 như: Gia Lương; Trùng Khánh; Thống Kênh; Thống Nhất;  

      Tại buổi tọa đàm, đã có 9 đại biểu tham gia tọa đàm với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, sôi nổi thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác Dân vận khéo ở cơ sở, đó là các đồng chí:

      Đồng chí Đào Văn Thất-ĐUV, Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ Dân vận thôn Cao Duệ xã Nhật Tân:” Vai trò tham mưu, hiến kế, đề xuất, kiến nghị các nguyện vọng chính đáng của nhân dân tại các cuộc tiếp xúc đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân”;

       Đồng chí Vũ Ngọc Sung-Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ Dân vận thôn Đĩnh Đào xã Đoàn Thượng:”Về công tác phối hợp tham gia giám sát thực hiện chủ trương, chính sách, các chương trình, dự án phát triển KT-XH ở địa phương”;

       Đồng chí Trần Đình Bưởi-Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ Dân vận thôn Hoàng Kim xã Yết Kiêu:” Về vận động nhân dân tham gia phát triển KT-XH, giữ gìn an ninh trật tự và công tác hòa giải ở cơ sở, việc xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước ở thôn, khu dân cư”;

       Đồng chí Nguyễn Văn Vinh-Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ Dân vận thôn Nội xã Toàn Thắng:” Về phương pháp Dân vận khéo xây dựng làng văn hóa gắn với toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới”;  

     Đồng chí Lê Văn Túy- Tổ trưởng Tổ Dân vận thôn Vân Độ xã Trùng Khánh:” Về công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền và tham gia giám sát thực hiện các công trình phúc lợi ở địa phương”;

     Đồng chí Đoàn Mạnh Tiền-Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ Dân vận thôn Vô Lượng xã Thống Nhất:” Sự lãnh đạo của Chi ủy, Chi bộ đối với công tác Dân vận, vai trò của Tổ trưởng Tổ Dân vận ở cơ sở với thực hiện nhiệm vụ chính trị”;

      Đồng chí Nguyễn Văn Trọng-Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ Dân vận thôn Lai Cầu xã Hoàng Diệu:” Về công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong phong trào xây dựng nông thôn mới”;

     Đồng chí Phạm Xuân Yên-Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ Dân vận thôn Côi Thượng xã Phạm Trấn:” Vai trò tuyên truyền, vận động nhân dân gương mẫu và tích cực tham gia đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương”;

      Đồng chí Lê Minh Quý- Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ Dân vận thôn Cát Tiền xã Hồng Hưng:” Vai trò, trách nhiệm các thành viên Tổ Dân vận trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để kiến nghị, đề xuất với đại biểu Quốc hội, HĐND xem xét, giải quyết theo thẩm quyền đối với những vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm”;

     Ngoài ra, các đại biểu còn trao đổi kinh nghiệm về vận động nhân dân tổ chức thực hiện các đề án, kế hoạch của Huyện ủy-UBND huyện, giai đoạn 2016-2020, nhất là đề án 01 về "Quy hoạch và xây dựng vùng hoa, rau quả tập trung theo hướng an toàn tiến tới sạch phù hợp với kinh tế nông nghiệp ven đô";    “Về công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong việc thực hiện công tác tôn giáo, phòng chống Đạo lạ và quản lý tốt lễ hội ở cơ sở”; Về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị-khóa XII về”Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4-khóa XII”Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện"tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”; Việc thực hiện Đề án 01 của Tỉnh ủy về”Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn, giai đoạn 2016-2020”; Đề án”Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội gắn với tinh giản biên chế”;  

        Tọa đàm cũng nêu ra những khó khăn ở một số địa phương khi thực hiện bố trí nhân sự ở cơ sở, đó là thực hiện kế hoạch bầu cử Trưởng thôn, khu dân cư theo tinh thần: Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn, khu dân cư; Đề xuất với cấp trên về nâng mức phụ cấp cho cán bộ Dân vận ở cơ sở thôn, khu dân cư; Tiếp tục duy trì mô hình Tổ Dân vận ở thôn, khu dân cư; Tập huấn nghiệp vụ công tác Dân vận trong tình hình mới…..

        Tuy còn khó khăn và những thách thức trước tình hình quốc tế, khu vực, trong nước và trong tỉnh, phần nào có ảnh hưởng đến sự phát triển của huyện, của từng địa phương. Trước những dư luận xã hội đang quan tâm đến một số vấn đề quốc kế dân sinh, đó là: Làm gì để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; Xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, giữ vững niềm tin với nhân dân; Thực hiện Chính phủ hành động, kiến tạo và phục vụ nhân dân; Cải cách hành chính; Chất lượng và hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; Tình hình một số vụ án tham nhũng, tiêu cực, vụ án rất nghiêm trọng đã xảy ra được báo chí nêu ra; Tình hình nợ công, quỹ chính sách BHXH, BHYT; Tình hình biển Đông và khu vực asean….Vì vậy hơn lúc nào hết, các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị và mọi người chúng ta cần hiểu và làm thật tốt công tác Dân vận trong tình hình mới.

        Phát biểu tổng kết tại tọa đàm, đồng chí Nguyễn Trọng Thùy-ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, kết quả công tác của các đồng chí Trưởng khối Dân vận xã, thị trấn và Tổ trưởng Tổ Dân vận cơ sở trong thời gian qua đã có nhiều cố gắng trong công tác tuyên truyền, vận động, cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân lập nhiều thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước, gương mẫu đi đầu trong lao động, sản xuất, công tác, học tập, đưa nhanh các NQ của Đảng đi vào cuộc sống, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ chính trị và thành tích chung của huyện, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Những đề xuất, kiến nghị của Trưởng khối Dân vận xã, thị trấn; Tổ trưởng Tổ Dân vận ở thôn, khu dân cư, Ban Dân vận Huyện ủy tiếp thu và tổng hợp đề nghị Cấp ủy, ngành dọc cấp trên nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện mô hình hoạt động của Tổ Dân vận ở cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

        Đồng chí Trưởng ban Dân vận Huyện ủy nhấn mạnh: Thông qua buổi tọa đàm và tập huấn công tác Dân vận khéo năm 2017, thực sự góp phần nâng cao nhận thức, trao đổi thông tin, kinh nghiệm tốt, mô hình Dân vận khéo của từng địa phương, cơ sở để giúp cho những người làm công tác Dân vận trong toàn huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả lời dạy của Bác Hồ“Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” và những triết lý sâu sắc của ông cha ta để lại” Dễ trăm lần không dân cũng chịu; Khó vạn lần dân liệu cũng xong”; Trong thời gian tới, Ban Dân vận Huyện ủy mong rằng, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác Dân vận một cách phù hợp, sáng tạo, năng động; Cần tập trung làm tốt công tác Dân vận khéo trong phong trào”Toàn dân đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”; Dân vận khéo trong phát triển KT-XH, AN-QP, công tác xây dựng Đảng và chính quyền TSVM; Lắng nghe tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để tham gia, phản ánh, đề xuất với Đảng, nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết những vấn đề dư luận bức xúc và nhân dân quan tâm, góp phần ổn định chính trị xã hội và tình hình nông thôn, thúc đẩy phát triển mọi mặt của đời sống xã hội vì mục tiêu”Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”./.
Vũ Minh Giáo
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Huyện Gia Lộc: Tổ chức Hội nghị triển khai, thực hiện đề án của UBND tỉnh về sắp xếp, sáp nhập, chia tách thôn, khu dân cư trên địa bàn huyện  (27/11/2018)
- Trung tâm BDCT huyện Gia Lộc kỷ niệm ngày nhà giáo VN 20/11 gắn với tổng kết công tác giáo dục LLCT năm 2018. (16/11/2018)
- Huyện ủy Gia Lộc: Tổ chức thành công hội nghị lần thứ 24, kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện NQ Đại hội Đảng các cấp, NQ Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXV.  (31/10/2018)
- Chủ tịch UBND huyện Gia Lộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân xã Yết Kiêu. (23/10/2018)
- Thường trực HĐND huyện Gia Lộc tổ chức hội nghị chuyên đề về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND 2 cấp huyện và xã. (05/10/2018)
- Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gia Lộc vô cùng thương tiếc đồng chí Phan Văn Khải -nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (23/03/2018)
- Huyện ủy Gia Lộc: Tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn, học tập chuyên đề ‘‘Xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018”(17/03/2018)
- Huyện Gia Lộc hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2018(17/03/2018)
- Lời chúc mừng năm mới-Xuân Mậu Tuất-2018 của đồng chí Phạm Quang Hưởng-Bí thư Huyện uỷ Gia Lộc(17/03/2018)
- Huyện Gia Lộc: Nhiều hoạt động thiết thực mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Mậu Tuất 2018 (17/03/2018)
++ THÔNG BÁO
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 10/12/2018 đến ngày 16/12 /2018
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 03/12/2018 đến ngày 07/12 /2018
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 26/11/2018 đến ngày 30/11 /2018
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 19/11/2018 đến ngày 23/11 /2018
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 05/11/2018 đến ngày 09/11 /2018
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 157
Hôm nay 376
Tháng này: 19,528
Tất cả: 457,762
THƯ VIỆN ẢNH