Huyện Gia Lộc: Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 3 tháng cuối năm 2017
Chiều 20/9/2017, UBND huyện Gia Lộc đã họp phiên thường kỳ tháng 9/2017 để thảo luận và thông qua báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 9 tháng đầu năm; Thống nhất nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 3 tháng cuối năm 2017

Đồng chí Lê Văn Tuấn-Phó Bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp; Tham dự còn có các đồng chí Phó chủ tịch HĐND huyện, Phó chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo 2 Ban HĐND huyện; Thành viên UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND huyện; Trưởng các đoàn thể nhân dân huyện và lãnh đạo một số ngành liên quan.  

          Thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ  8 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV về kết quả phát triển KT-XH năm 2016 và nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2017; Hội nghị lần thứ 13 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXV về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; Căn cứ nghị quyết kỳ họp thứ 2 và Kỳ họp thứ 3 của HĐND huyện về KT-XH năm 2017 và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2017; Qua gần 9 tháng đầu năm 2017, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện đạt kết quả cơ bản trên các lĩnh vực, đó là: Kinh tế đạt 78,9% kế hoạch, ước tăng trưởng 9,7%(trong đó giá trị nông nghiệp-thủy sản giảm 1,8% so với cùng kỳ); Công nghiệp, TTCN, XDCB tăng 14,8%; Dịch vụ tăng 10,6%; Đã quy vùng sản xuất rau quả an toàn, xây dựng thương hiệu rau an toàn Gia Lộc bước đầu đạt hiệu quả cao; Xây dựng nông thôn mới tập trung chỉ đạo quyết liệt, xã Phương Hưng hoàn thành 19 tiêu chí; các xã Gia Lương 18 tiêu chí; Trùng Khánh và Thống Kênh 17 tiêu chí; Thống Nhất 16 tiêu chí, bình quân mỗi xã đạt 16,7 tiêu chí; Quản lý đất đai và vệ sinh môi trường có nhiều cố gắng; Cơ bản thực hiện tốt cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2017; Tập trung chỉ đạo quản lý nguồn thu, tăng thu cho ngân sách đúng quy định tài chính, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị; Các lĩnh vực Giáo dục-đào tạo, văn hóa, thể thao, truyền thanh, an sinh xã hội đạt kết quả tốt; Huyện tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Đinh Dậu 2017 vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm; Chỉ đạo thành công Đại hội TDTT cấp cơ sở năm 2017; Chuẩn bị chu đáo cho Lễ khai mạc Đại hội TDTT huyện lần thứ 8 vào chủ nhật 24/9 tới; Chỉ đạo, tổ chức trang trọng Lễ kỷ niệm 70 năm ngày TBLS 27/7 gắn với biểu dương tập thể cá nhân tiêu biểu trong phong trào đền ơn đáp nghĩa; Các hoạt động chào mừng 72 năm cách mạng tháng Tám, QK 2/9 và nhiệm vụ chính trị của địa phương do cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn: Chỉ đạo các hoạt động văn hóa văn nghệ-TDTT, lễ hội theo đúng quy định và phù hợp với truyền thống quê hương; Chỉ đạo, thực hiện xét tuyển công chức cấp xã 2017 theo đúng quy định của tỉnh; Bảo đảm công tác quốc phòng-an ninh và thực hiện nghiêm quy định của Trung ương, của tỉnh về không sử dụng rượu bia, chất có cồn trong giờ làm việc hành chính, kể cả giờ nghỉ trưa; Bảo đảm ATGT; Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn thực hiện đề án”Tinh giản biên chế giai đoạn 2015- 2021”; Đề án”Điều chỉnh vị trí việc làm cơ cấu ngạch công chức”; Đề án”Vị trí việc làm các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện”; Đề án”Sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn, giai đoạn 2016- 2020”; Đề án”Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, giai đoạn 2016- 2020”; Chỉ đạo thực hiện quy hoạch chi tiết xây dựng 2 điểm tiểu thủ công nghiệp tập trung để phát triển mở rộng các làng nghề giầy da Hoàng Diệu; làng nghề Mộc Đức Đại-Thị trấn Gia Lộc; Tập trung chỉ đạo xử lý vi phạm xây dựng công trình trái phép trên đất 03, đất chuyển đổi ở các xã, thị trấn; các hiện tượng vi phạm khai thác cát trên các tuyến sông trên địa bàn huyện; Đề án”Ao bơi hợp vệ sinh khu vực nông thôn, giai đoạn 2016- 2020”; Chỉ đạo, kiểm tra công tác CCHC ở các cơ quan nhà nước và các xã trong huyện và các nhiệm vụ khác.

        Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm ở huyện ta cũng còn những hạn chế, tồn tại; Đó là: Việc thực hiện chương trình hành động, các đề án, kế hoạch theo NQ Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXV cùng còn chậm; Sản xuất rau quả theo hướng an toàn còn chưa nhiều; Vẫn còn nhiều hộ dân bỏ ruộng gây lãng phí đất; Tiến độ xây dựng nông thôn mới và huy động các nguồn lực cho xây dựng hạ tầng còn khó khăn; Hoạt động dịch vụ chưa tương xứng với tiềm năng; Xử lý đất xen kẹp, dôi dư và các vi phạm đất 03, đất chuyển đổi chưa nghiêm; Tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn bức xúc, nhất là trên tuyến sông Thạch Khôi-Đoàn Thượng; Công tác quản lý và chất lượng giáo dục còn có mặt chưa đáp ứng yêu cầu; Chất lượng hoạt động công tác phòng bệnh, khám chữa bệnh có mặt còn hạn chế; Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự nông thôn còn sơ hở, tội phạm ma túy, cờ bạc, tín dụng đen; trộm cắp vẫn gia tăng;

         Nhìn lại thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm tuy đã đạt kết quả cơ bản trên các lĩnh vực, song nhiệm vụ còn lại của 3 tháng cuối năm còn rất lớn, thời gian không còn nhiều, vì vậy đòi hỏi các cấp, các ngành và nhân dân toàn huyện quyết tâm phấn đấu mới hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra năm 2017.

       Kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Văn Tuấn, chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Văn phòng HĐND-UBND huyện tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu, nghiên cứu, tham khảo để tổng hợp báo cáo bằng số liệu cụ thể, ngắn gọn, thể hiện sự chỉ đạo, điều hành, tạo điều kiện của Chính quyền, cơ quan nhà nước giúp người dân và Doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, làm ăn có hiệu quả; Đồng chí chủ tịch UBND huyện đề nghị các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương cần chủ động, sáng tạo, năng động để phấn đấu với quyết tâm cao nhất hoàn thành kế hoạch năm 2017, tạo đà cho huyện Gia Lộc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm, giai đoạn 2016- 2020 theo NQ Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra; Nhiệm vụ chủ yếu còn lại của 3 tháng cuối năm 2017, đó là: Xây dựng, thực hiện kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân, làm thủy lợi Đông xuân 2017-2018; Động viên nhân dân mở rộng diện tích trồng cây vụ đông, nhất là cây màu truyền thống cho giá trị kinh tế cao; Duy trì, phát triển chăn nuôi và nuôi thả cá cho phù hợp; Chỉ đạo thực hiện phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, quan tâm chỉ đạo cho xã 4 xã hoàn thành tiêu chí NTM năm 2017; Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các dự án trên địa bàn; Phối hợp thực hiện đồ án xây dựng Thị trấn Gia Lộc trở thành đô thị loại IV; Xây dựng đường 62 m và các công trình trọng điểm; Đẩy mạnh hoạt động dịch vụ thương mại; Tăng cường quản lý, nuôi dưỡng và khai thác nguồn thu, bảo đảm vượt thu ngân sách đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương; Thực hiện quản lý nhà nước về đất đai, xử lý nghiêm các vi phạm trên đất 03, đất chuyển đổi, phòng chống khai thác cát trái phép và làm tốt công tác vệ sinh môi trường nông thôn; Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo gắn với thực hiện NQTW 8-khóa XI về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”;Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện NQTW 4 về xây dựng chỉnh đốn Đảng và các NQ của Đảng, pháp luật nhà nước; Thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân; Công tác dân số và KHHGĐ và 4 xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế năm 2017; Nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, chất lượng gia đình và làng văn hóa gắn với thực hiện NQTW 9 - khóa XI” về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Tiếp tục thực hiện chỉ thị số 46 của Ban Bí thư TW Đảng-khóa X“Về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”; Tổ chức thực hiện có hiệu quả quyết định số 17 ngày 29/7/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định cụ thể một số nội dung”Về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh”; Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá cho các đại biểu, khách mời, du khách thập phương và nhân dân về Lễ khánh thành Di tích lịch sử văn hóa Quốc gia Đền Quát và Lễ hội truyền thống kỷ niệm 775 năm ngày sinh Danh tướng Yết Kiêu vào các ngày 03/10/2017, tức là từ ngày 14/8 năm Đinh Dậu tại khu di tích Đền Quát; Duy trì tốt công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách trên địa bàn, bảo đảm an sinh xã hội; Triển khai thực hiện kế hoạch bầu cử Trưởng thôn, khu dân cư, nhiệm kỳ 2017- 2019; Nâng cao chất lượng cải cách hành chính gắn với thực hiện các đề án về tinh giản biên chế, luân chuyển các vị trí công tác đối với cán bọ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã; Kiên quyết đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; Xem xét giải quyết kịp thời đơn thư KNTC của công dân; Tăng cường bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; Phòng chống tệ nạn xã hội, cờ bạc, ma túy, giữ vững ổn định tình hình nông thôn; Kiên quyết xử lý nghiêm các hiện tượng xấu, tình trạng trộm cắp xảy ra trên địa bàn; Tiếp tục quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh, của huyện gắn với thực hiện bình xét, đánh giá, công nhận các danh hiệu thi đua năm 2017; Chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ họp HĐND huyện, HĐND cấp xã cuối năm 2017; Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2018; Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngày truyền thống trong quý IV/2017./.
Vũ Minh Giáo
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Nguy cơ mất an toàn lưới điện do người dân thả diều (21/05/2021)
- Gia Lộc giải bài toán phát triển đô thị (14/04/2021)
- Hoàn thành dự án hạ ngầm đường dây 35 kV qua thị trấn Gia Lộc (05/04/2021)
- Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Gia Lộc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động giao dịch tại xã (17/03/2021)
- Tất cả các cửa hàng ăn uống không được phục vụ tại chỗ (07/03/2021)
- Điều tra kinh tế hộ cá thể, tôn giáo đảm bảo đầy đủ chính xác (04/07/2017)
- Từ ngày 01/7/2017, Huyện Gia Lộc tiến hành giai đoạn 2, đợt điều tra kinh tế khối cá thể và tôn giáo năm 2017(30/06/2017)
- Đức Xương: Xuất hiện mô hình Thanh niên làm kinh tế giỏi(10/05/2017)
- Gia Lộc: Tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 (02/03/2017)
- Chi Cục thuế huyện Gia Lộc tổ chức “Tháng cao điểm hỗ trợ Người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2016”.(28/02/2017)
++ THÔNG BÁO
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 14/6/2021 đến ngày 20/6/2021
+ Thông báo kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 07/6/2021 đến ngày 13/6/2021
+ Công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện Gia Lộc khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026
+ Danh sách người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Gia Lộc khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 (tên người ứng cử xếp theo vần chữ cái A,B,C..). Đơn vị bầu cử số 1, gồm xã Yết Kiêu; được bầu 04 đại biểu, số người ứng cử là 07 người:
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia Lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Các ca khúc về Gia Lộc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 73
Hôm nay 91
Tháng này: 174,847
Tất cả: 2,141,252
THƯ VIỆN ẢNH