Tỉnh ủy kiểm tra thực hiện NQ số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng-khóa XI về”Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” tại huyện Gia Lộc.
Ngày 22/8/2017, Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Hồng Sơn-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã về kiểm tra và làm việc tại huyện Gia Lộc.

Cùng tham gia Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy có các đồng chí: Nguyễn Thế Nhất-Phó chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Bùi Thúy Hạnh-Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Nhang-Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Vũ Nguyên Đàm-Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ngô Thị Hồng Loan- Phó Văn phòng Tỉnh ủy; Đào Văn Hưng-Trưởng phòng Văn hóa, văn nghệ-Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và một số chuyên viên giúp việc Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy;

            Tham dự và làm việc với Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy, Huyện Gia Lộc có các đồng chí: Phạm Quang Hưởng-Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Khắc Toản-TUV, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện; Lê Văn Tuấn-Phó Bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện; Cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện; Chủ tịch ủy ban MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị-xã hội của huyện; Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Văn phòng Huyện ủy; Phòng Văn hóa-Thông tin và Đài Truyền thanh huyện.  

             Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy đã trực tiếp về kiểm tra việc quán triệt, triển khai, thực hiện nghị quyết số 33-NQ/TW của Trung ương; Kế hoạch và chương trình hành động của Tỉnh ủy; Huyện ủy trong việc thực hiện NQ số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương(khóa XI) về”Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” tại 2 Đảng bộ xã Nhật Tân và Quang Minh. Đồng thời nghe huyện Gia Lộc báo cáo kết quả thực hiện NQ và chuẩn bị hồ sơ văn bản phục vụ Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy về quán triệt, triển khai, tuyên truyền, học tập, tổ chức thực hiện NQ số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương(khóa XI) về”Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” qua 3 năm, từ tháng 8/2014 đến tháng 8/2017.

            Sau khi nghe Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy thông báo kết quả kiểm tra trực tiếp tại 2 Đảng bộ xã Nhật Tân và Quang Minh; Đoàn kiểm tra đề nghị huyện Gia Lộc báo cáo kết quả thực hiện NQ trong toàn Đảng bộ huyện, đồng thời nêu các nội dung trao đổi, cần làm rõ trong quá trình tổ chức thực hiện NQ ở địa phương, những đề xuất, kiến nghị để đưa NQ số 33 của Trung ương vào cuộc sống.

            Thay mặt Huyện ủy Gia Lộc, đồng chí Nguyễn Khắc Toản-TUV, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện đã báo cáo tóm tắt, khái quát kết quả triển khai, quán triệt và thực hiện NQ số 33-NQ/TW của Trung ương và chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện NQ; Báo cáo nêu rõ: Gia Lộc là mảnh đất có truyền thống cách mạng và văn hiến, nơi đây sớm có phong trào cách mạng và có những nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng, nhà nước, tiêu biểu như đồng chí Nguyễn Hới-ủy viên Thường vụ xứ ủy Bắc kỳ; Lê Thanh Nghị-Phó chủ tịch HĐNN; Nguyễn Đức Kiên-Phó chủ tịch Quốc hội; Gia Lộc cũng là quê hương của 56 vị khoa bảng(tính từ năm 1232 đời nhà Trần-1919 đời nhà Nguyễn), có nhiều danh tướng như Yết Kiêu; Nguyễn Chế Nghĩa; Đoàn Thượng; Đỗ Quang; Danh nhân, danh thần như Trương Hanh; Lương Như Hộc; Phạm Trấn….Quê hương của nhiều di tích lịch sử văn hóa ở 18/23 xã, thị trấn, có 18 di tích xếp hạng cấp Quốc gia, 22 di tích xếp hạng cấp tỉnh; Con người Gia Lộc cũng mang đậm tình yêu quê hương, đất nước, nghĩa tình, thủy chung, nhân văn và có nhiều cố gắng trong công tác, học tập, cũng có nhiều người đỗ đạt, giữ cương vị lãnh đạo, quản lý các cơ quan Đảng, nhà nước, đoàn thể, lực lượng vũ trang từ Trung ương đến địa phương; Tiêu biểu có anh hùng LLVTND Phạm Văn Cờ; Anh hùng lao động, nhà giáo nhân dân Đặng Quang Thuần….Trong huyện còn có hơn 3000 liệt sỹ, hàng nghìn đối tượng có công, trên 370 bà mẹ VNAH cùng với nhân dân trong huyện đã đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng quang vinh của Đảng, của dân tộc; Thành tích và kết quả đó, Đảng bộ và nhân dân huyện Gia Lộc được Đảng và nhà nước phong tặng danh hiệu”Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ chống Mỹ cứu nước”; 

            Báo cáo với Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy còn nêu rõ thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai, thực hiện NQ, những nguyên nhân chủ quan, khách quan; Đồng thời dề cập cụ thể phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện NQ trong thời gian tới.  

                        Hiện nay Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gia Lộc đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi NQ Đại hội XII của Đảng, NQ Đại hội Đảng bộ các cấp và NQ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015- 2020, trong đó phấn đấu hết năm 2019, toàn huyện có 22 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới; Trên 70 trường đạt chuẩn Quốc gia; 23/23 xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế; Trên 90% số làng, khu dân cư đạt danh hiệu làng, khu dân cư văn hóa; Trên 85% số cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu cơ quan văn hóa; Trên 87% số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; Hoàn thành dự án xây dựng nhà văn hóa trung tâm huyện; Công trình Nhà tưởng niệm Liệt sỹ huyện; 100% các di tích cách mạng, văn hóa được tôn tạo, giữ gìn và phát huy giá trị; 100% các xã, thị trấn và các thôn, khu dân cư có các thiết chế văn hóa thể thao…Tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về vị trí, vai trò của sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Gia Lộc, con người Xứ Đông hòa đồng cùng con người Việt Nam. Tranh thủ và huy động mọi nguồn lực cho đầu tư, phát triển và hoạt động văn hóa, phát triển con người Gia Lộc trong tình hình mới….

                        Trao đổi tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, khoa học, bài bản, trách nhiệm của huyện Gia Lộc phục vụ cho Đoàn kiểm tra làm việc tại cơ sở và tại huyện; Đoàn ghi nhận kết quả triển khai, thực hiện NQ của 2 xã Nhật Tân và Quang Minh với những cách làm sáng tạo, vận dụng NQ vào điều kiện thực tiễn của địa phương, trong đó xã Nhật Tân cụ thể hóa NQ số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương(khóa XI) về”Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy; Huyện ủy thành đề án”Phát huy hiệu quả sử dụng nhà văn hóa thôn và ao bơi tập trung tại xã” nhằm duy trì các buổi sinh hoạt của Chi bộ Đảng, chính quyền thôn, sinh hoạt của các đoàn thể, quần chúng nhân dân về các lĩnh vực xây dựng đời sống văn hóa xã hội, phát triển kinh tế…;Xã Quang Minh cụ thể hóa NQ số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương(khóa XI) về”Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy; Huyện ủy thành đề án”Xây dựng Thị tứ Quang Minh văn minh, hiện đại”; Và đề án”Quy hoạch và phát sử dụng khoa học nghĩa trang nhân dân thôn Đỗ Xuyên”;   

                        Với cách làm cụ thể của 2 xã Nhật Tân và Quang Minh trong việc triển khai thực hiện NQ số 33, 2 địa phương này còn tập trung mọi nguồn lực cho phát triển KT-XH, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, do đó năm 2014 xã Quang Minh dẫn đầu huyện Gia Lộc về đích xã đạy chuẩn nông thôn mới, sớm nhất huyện, năm 2015 xã Nhật Tân được UBND tỉnh cấp bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2011- 2015;   

                        Đối với Đảng bộ huyện Gia Lộc, Đoàn kiểm tra ghi nhận, đánh giá cao kết quả của huyện trong việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo từ việc tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt, mời Báo cáo viên của Tỉnh ủy về quán triệt NQ, đến việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để các tổ chức cơ sở Đảng, các cấp, các ngành triển khai, thực hiện NQ sát thực, có hiệu quả. Kế hoạch và chương trình hành động nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, các bước thời gian, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể trong việc thực hiện NQ phù hợp với điều kiện thực tiễn của huyện, của từng xã, thị trấn.

                        Gia Lộc cũng như các huyện, thị, thành phố trong tỉnh, còn gặp khó khăn và phải đối mặt với các thách thức về thời tiết, giá cả thị trường, dịch bệnh…Với kết quả và thành tích trong 3 năm từ tháng 8/2014 đến 8/2017, huyện Gia Lộc đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ; Đó là: Đường ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng đoạn qua huyện; Khu đô thị phía Nam-TP Hải Dương với đường 62 mét kéo dài đang hoàn thiện đoạn tiếp theo, nhiều công trình khang trang bên cạnh đường 62 m như Bệnh viện Nhi Hải Dương; Trường Đại học Hải Dương; Các Công ty đầu tư nước ngoài vào huyện, giải quyết hàng nghìn lao động và thêm thu nhập cho nhân dân địa phương; Các di tích lịch sử cách mạng, văn hóa tiếp tục được quan tâm nâng cấp, tu sửa như nhà tưởng niệm cố Phó chủ tịch HĐNN Lê Thanh Nghị tại xã Gia Khánh; Đền Quát xã Yết Kiêu; Đài kỷ niệm nơi thành lập Đảng bộ huyện tại xã Gia Hòa; Nhà Truyền thống tại Trung tâm huyện….Các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa đã và đang tạo đà, thế và lực mới cho huyện Gia Lộc vững bước tiến lên trong sự nghiệp xây dựng quê hương văn minh, giàu đẹp.

                        Phát biểu kết luận buổi làm việc và kiểm tra tại huyện Gia Lộc, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận, hoan nghênh và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, các đại biểu của huyện và 2 xã Nhật Tân, Quang Minh đã chuẩn bị kỹ lưỡng báo cáo, hồ sơ, văn bản phục vụ Đoàn kiểm tả cảu Tỉnh ủy về thực hiện NQ số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương(khóa XI) về”Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” cũng như kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện NQ số 33; Qua 3 năm từ tháng 8/2014 đến tháng 8/2017 huyện Gia Lộc đã quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện NQ số 33 đúng tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đạt kết quả đáng mừng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Gia Lộc nằm trong văn hóa, con người Xứ Đông của tỉnh Hải Dương, của văn hóa và con người Việt Nam; Cách làm của huyện Gia Lộc khá bài bản, sáng tạo và khoa học đã gắn thực hiện NQ số 33 với chỉ thị 03(khóa XI) và 05(khóa XII) của Bộ Chính trị về”Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; và NQTW 4-khóa XII”Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện"tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”; Cụ thể hóa NQ số 33 bắt đầu từ việc chỉ đạo tất cả các trường học đều đưa môn giáo dục lịch sử Đảng bộ huyện và cuốn Gia Lộc văn hiến vào chương trình của ngành Giáo dục và đào tạo, giúp các em học sinh và đội ngũ giáo viên hiểu thêm, hiểu sâu về truyền thống Đảng bộ huyện, mảnh đất và con người Gia Lộc; Cùng với đó là quan tâm chăm lo xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng làng, khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa, tạo động lực cho phát triển mọi mặt của xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; Xây dựng Đảng bộ TSVM.

                        Trong thời gian tới, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Sơn đề nghị Huyện ủy-UBND huyện Gia Lộc tiếp tục bám sát tinh thần NQ số 33 và chương trình hành động của Tỉnh ủy, vận dụng sáng tạo NQ số 33 với các NQ của Đảng và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy trong việc đưa nhanh NQ số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương(khóa XI) về”Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, trong đó chú ý quan tâm tranh thủ và huy động mọi nguồn lực cho đầu tư, nâng cấp, tu sửa các thiết chế văn hóa, các di tích lịch sử cách mạng và văn hóa, bảo đảm xứng tầm với giá trị cách mạng và văn hóa mà ông cha ta đã để lại, góp phần quan trọng vào việc giáo dục nhân sinh quan, thế giới quan, lạc quan, yêu đời, yêu quê hương, đất nước và cộng đồng xã hội của nhân dân Gia Lộc. Đồng thời tiếp tục vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Gia Lộc trong tình hình mới.

            Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của huyện Gia Lộc và các địa phương, cơ sở trong việc thực hiện NQ số 33, sớm tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương xem xét, giải quyết./.
Vũ Minh Giáo
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Gia Lộc tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948- 11/6/2018)  (11/06/2018)
- Thường trực HĐND huyện Gia Lộc tổ chức cuộc họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 5 (kỳ họp giữa năm-2018)-HĐND huyện khoá XIX. (05/06/2018)
- Huyện Gia Lộc: Tập trung chỉ đạo và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trước ngày 25/6/2018 (04/06/2018)
- Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Gia Lộc sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-của Bộ Chính trị về"Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và biểu dương Phụ nữ điển hình tiên tiến làm theo lời Bác.  (04/06/2018)
- Gia Lộc hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc ( 11/6/1948- 11/6/2018) (22/05/2018)
- Tinh thần Cách mạng Tháng Tám cổ vũ Đảng bộ và nhân dân huyện Gia Lộc vững bước tiến lên! (18/08/2017)
- Huyện Gia Lộc: Tập trung chỉ đạo, triển khai và thực hiện kế hoạch bầu cử Trưởng thôn, khu dân cư, nhiệm kỳ 2017- 2019 (14/08/2017)
- Huyện Gia Lộc đăng cai tổ chức hội nghị sơ kết giao ước thi đua khối các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Hải Dương năm 2017 (10/08/2017)
- Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Gia Lộc lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2017- 2022 thành công tốt đẹp. (03/08/2017)
- Huyện Gia Lộc: Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác Tuyên giáo của Đảng. (02/08/2017)
++ THÔNG BÁO
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 11/6/2018 đến ngày 17/6/2018
+ Thông báo kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 5- HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 02/4/2018 đến ngày 08/4/2018
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 26/3/2018 đến ngày 30/3/2018
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 12/3/2018 đến ngày 18/3/2018
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 89
Hôm nay 475
Tháng này: 13,001
Tất cả: 132,895
THƯ VIỆN ẢNH