Huyện Gia Lộc đăng cai tổ chức hội nghị sơ kết giao ước thi đua khối các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Hải Dương năm 2017
Được sự đồng ý của UBND tỉnh và thống nhất của Ban thi đua khen thưởng tỉnh; chiều 08/8/2017, tại Hội trường huyện, UBND huyện Gia Lộc đơn vị đăng cai đã tổ chức thành công hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2017 của khối thi đua 12 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Hải Dương.

Tới dự và động viên hội nghị có đồng chí Phạm Văn Tỏ- Tỉnh ủy viên; đồng chí Nguyễn Thanh Đàm- Trưởng ban thi đua khen thưởng- Sở Nội vụ cùng lãnh đạo và chuyên viên phòng nghiệp vụ II, Sở Nội vụ Hải Dương; các đồng chí Bí thư Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy, chủ tịch UBND; Phó Chủ tịch UBND phụ trách thi đua khen thưởng; Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Nội vụ của 11 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh;

Văn nghệ chào mừng

       Huyện Gia Lộc có các đồng chí Phạm Quang Hưởng- Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Khắc Toản- TUV, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lê Văn Tuấn- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đ/c trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; Hội đồng thi đua khen thưởng huyện; Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan thuộc Huyện ủy-UBND huyện; Văn phòng HĐND-UBND và phòng Nội vụ huyện.

 
Đồng chí Phạm Quang Hưởng- Bí thư Huyện ủy Gia Lộc phát biểu chào mừng 

       Phát biểu chào mừng tại hội nghị, đồng chí Phạm Quang Hưởng- Bí thư Huyện ủy Gia Lộc trân trọng cảm ơn và nhiệt liệt chào mừng các đại biểu khách quý đại diện lãnh đạo tỉnh; Sở Nội vụ; Ban thi đua khen thưởng tỉnh và lãnh đạo chủ chốt của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Hải Dương; Nhân dịp này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gia Lộc vinh dự chào đón sự hiện diện của các đại biểu về tham dự hội nghị trong không khí hướng tới kỷ niệm 72 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; Đây cũng là hội nghị để chúng ta cùng nhau tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và các văn bản thi đua của Trung ương, của tỉnh; của khối thi đua các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện công tác thi đua và ký giao ước thi đua; Mong rằng hội nghị tại huyện Gia Lộc là Phó khối thi đua, đơn vị đăng cai sơ kết 6 tháng đầu năm của 12 huyện, thị, thành phố sẽ cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, phát huy kết quả, thành tích, khắc phục khó khăn, hạn chế, chia sẻ thông tin, cổ vũ động viên, khích lệ lẫn nhau đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; Cùng nhau có tiếng nói chung tham mưu, đề xuất với Trung ương, với Tỉnh ủy-HĐND-UBND tỉnh trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, phù hợp với tiềm năng, lợi thế của từng huyện, thị xã, thành phố, phấn đấu với quyết tâm cao nhất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017 và những năm tiếp theo như Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố đã đề ra cho nhiệm kỳ 2015- 2020.

 
Đồng chí Lê Văn Tuấn- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Lộc- Phó trưởng Khối thi đua trình bày báo cáo sơ kết 

          Tiếp đó, hội nghị đã nghe đồng chí Lê Văn Tuấn- Phó Bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Gia Lộc, Phó khối thi đua 12 huyện, thị xã, thành phố thông qua báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm của khối thi đua 6 tháng cuối năm 2017. Báo cáo nêu rõ: Trong 6 tháng đầu năm 2016 do có ảnh hưởng chung về thời tiết, giá cả thị trường và các yếu tố khác, song 12 huyện, thị xã, thành phố trong khối thi đua vẫn hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Trong đó, tập trung tổ chức quán triệt sâu sắc Chỉ thị 34/CT-TW của Bộ chính trị, Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ; Chỉ thị số 725/CT-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hải Dương về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen, thưởng trong các cấp, các ngành, trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân; các văn bản chỉ đạo phát động thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm (2016 – 2020).Tiếp tục “Đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh” theo nội dung Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, phát động phong trào thi đua yêu nước nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua  ái quốc (11/6/1948- 11/6/2017), phát động các phong trào thi đua bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, của ngành, đơn vị, địa phương mình đ tổ chức phát động phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương "người tốt, việc tốt" trong các phong trào thi đua yêu nước của từng địa phương; các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn... bằng các phong trào thi đua thiết thực, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, địa phương.Các phong trào thi đua đã được phát động thực hiện như: Phong trào xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, trọng tâm là xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, làng, khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa; phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh phong trào“Xã hội hóa giáo dục”, duy trì phong trào thi đua “Dạy tốt- Học tốt”, cuộc vận động “Hai không”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và đặc biệt là cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”...đã thu hút được mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia.

        Qua các phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng đã tác động trực tiếp, hiệu quả tới các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về vai trò, vị trí, tác dụng của phong trào thi đua, coi thi đua là động lực thúc đẩy các mặt công tác, khơi dậy tính tự giác, tính tự lực, tự cường, phát huy sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi trên các lĩnh vực của đời sống xã hội để hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm 2017, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra.

        Về phát triển kinh tế, điển hình là các huyện Bình Giang; Gia Lộc, Cẩm Giàng  là huyện dẫn đầu năng suất lúa; Giá trị sản xuất Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Thủy sản tiêu biểu các huyện: Thanh Miện, Gia Lộc, Thanh Hà, Kim Thành...Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng phát triển mạnh các huyện: Kim thành; Thanh miện; Kinh Môn, Thành phố Hải Dương ..Ngành thương mại như thành phố Hải Dương; huyện Kinh Môn, Nam Sách...

        Về phát triển văn hóa xã hội: Năm học 2016-2017, phong trào xây dựng trường chuẩn quốc gia được đẩy mạnh, điển hình là huyện Kinh Môn: 9 trường chuẩn quốc gia; huyện Gia Lộc: 7 trường; TX Chí Linh: 6 trường; huyện Kim Thành:  4 trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia…Chất lượng giáo dục mũi nhọn đạt thành tích cao, điển hình như các huyện: Nam Sách, TP Hải Dương... Chất lượng thi vào các trường Trung học phổ thông năm học 2016- 2017 xếp theo thứ tự Nhất, Nhì, Ba là: thành phố Hải Dương, Huyện Ninh Giang, thị xã Chí Linh.

        Thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu quốc gia về y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, tăng cường công tác tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm, giữ gìn vệ sinh môi trường. Các hoạt động y tế dự phòng được tăng cường, không để dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn.

       Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các sự kiện chính trị lớn, các ngày lễ lớn trong năm và tổ chức lễ hội mùa xuân đảm bảo an toàn, tiết kiệm; Công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thông tin truyền thông, thể dục thể thao được tăng cường và thực hiện đúng quy định. Nâng cao chất lượng phong trào làng văn hóa, gia đình văn hóa.  Tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao cấp cơ sở. Phong trào thể dục thể thao quần chúng được duy trì và phát triển tốt.

          Thực hiện tốt chế độ, chính sách với người có công, các đối tượng chính sách và người lao động; thăm hỏi, động viên, chuyển quà của Trung ương, của tỉnh và tặng hàng nghìn xuất quà cho các đối tượng chính sách, người già cô đơn không nơi nương tựa, nạn nhân nhiễm chất độc da cam, tiêu biểu như: huyện Gia Lộc trên 7 tỷ đồng; Thanh Hà trên 5 tỷ đồng; Cẩm Giàng 3,7 tỷ đồng; …tổ chức tốt các phòng trào“Đền ơn đáp nghĩa” các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017).  Chú trọng công tác đào tạo nghề, truyền nghề, giải quyết việc làm cho lao động, điển hình như thị xã Chí Linh đã giải quyết việc làm mới cho 2.099 lao động; thành Phố Hải Dương giải quyết việc làm cho 2.045 lao động; huyện Kim Thành giải quyết việc làm cho 1.910 lao động.

         Các đơn vị trong khối thi đua đã triển khai và thực hiện tốt kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới" được đẩy mạnh; phấn đấu giữ vững danh hiệu "Đơn vị quyết thắng", "Đơn vị tiên tiến".  Thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát, trấn áp các loại tội phạm góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không phát sinh các điểm nóng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Chỉ đạo thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Hải Dương (27/3/1947-27/3/2017).  

       Các đơn vị trong khối đã có kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện kịp thời và có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh. Nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền, khả năng vận động của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức thực hiện của các đoàn thể chính trị xã hội; Điển hình các phong trào thi đua với nội dung thiết thực như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, "Xây dựng nông thôn mới"; ''Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi''; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo'', "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi"; đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp...góp phần đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế. Các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai thực hiện đề án số 01-ĐA/TU của Tỉnh uỷ Hải Dương về “Sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2016 - 2020”.

          Làm tốt công tác xây dựng quy hoạch, đào tạo nguồn cán bộ, đảm bảo về chất lượng và số lượng. Thường xuyên cử cán bộ, chuyên viên đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ theo chương trình đào tạo của tỉnh, của ngành. Tăng cường áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào các lĩnh vực quản lý chuyên môn, nghiệp vụ và đời sống xã hội.

        Các đơn vị trong khối đã quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị (khóa XII) về tiếp tục “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc làm cụ thể, qua đó đã góp phần vào thành tích chung của các đơn vị. Hàng quý tổ chức cho các chi bộ, đảng viên, công chức, viên chức các đơn vị học tập tư tưởng của Bác với từng chuyên đề cụ thể để các cán bộ, công chức, viên chức thực hiện một cách có hiệu quả gắn với thực hiện sổ ghi người tốt, việc tốt.

 
Đồng chí Nguyễn Thị Liễu- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kinh Môn phát biểu tham luận 

           Các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai Kế hoạch số 518/KH-UBND ngày 23/10/2008 của UBND tỉnh Hải Dương về việc thống kê, rà soát thủ tục hành chính theo đề án 30 của Thủ tướng chính phủ để loại bỏ những thủ tục không cần thiết, các thủ tục đã hết hiệu lực đồng thời công khai các thủ tục hành chính để các tổ chức, công dân biết thực hiện. Thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật. Đến nay 12/12 huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng và đưa vào hoạt động mô hình “một cửa” hiện đại. Trong đó điển hình là Thành phố Hải Dương, huyện Kim Thành, huyện Tứ Kỳ…

       Đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội: Coi trọng phổ biến, quán triệt thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, thực hiện có hiệu quả việc kê khai, minh bạch tài sản theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ. Chủ động phòng ngừa các hành vi tham nhũng, thực hiện tốt việc kê khai tài sản, công khai các hoạt động của các đơn vị theo quy định. Chủ động đấu tranh phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội nhất là tệ nạn cờ bạc, trộm cắp.  Phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới” giai đoạn 2013- 2018 được duy trì. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án “Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn, cơ quan, doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự”, gắn với việc xây dựng, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến tại cơ sở. Thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công truy quét tội phạm bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

         Công tác giáo dục tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành Luật giao thông đường bộ cho người dân được các đơn vị trong khối làm thường xuyên, liên tục nhất là trong các trường học. Thi đua thực hiện tốt năm “An toàn giao thông - 2017 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”, triển khai các đợt kiểm tra lập lại kỷ cương an toàn giao thông.

       Làm tốt công tác thi đua khen thưởng: Các đơn vị trong khối đã tích cực tuyên truyền, quán triệt các Văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng. Phát động và duy trì các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương. Công tác thi đua, khen thưởng ngày càng được đổi mới, triển khai thực hiện có hiệu quả theo Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Ngay từ đầu năm khối thi đua đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua khối các huyện, thị xã, thành phố năm 2016 và phát động, ký giao ước thi đua năm 2017.

       Tổng kết giai đoạn 2012-2016, Nhân dân và cán bộ huyện Gia Lộc được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2012-2016 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Tổng kết phong trào thi đua khối các huyện thị xã, thành phố năm 2016 có huyện Nam Sách được tặng Cờ thi đua Xuất sắc của Chính phủ, huyện Thanh Hà được tặng Cờ thi đua Xuất sắc của UBND tỉnh, huyện Thanh Miện và thị xã Chí Linh được UBND tỉnh tặng Bằng khen. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, cụ thể: Tổng số tiêu chí nông thôn mới trong toàn tỉnh đến tháng 6 năm 2017 đạt 3.652 tiêu chí, bình quân đạt 16,2 tiêu chí/xã, tăng bình quân 0,6 tiêu chí/xã so với cuối năm 2016, có 102 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Kinh Môn và thị xã Chí Linh  đang tích cực triển khai phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới trong năm 2017.

 
Đồng chí Nguyễn Thanh Đàm- Trưởng ban Thi đua khen thưởng Sở Nội vụ phát biểu

          Bên cạnh kết quả đã đạt được, báo cáo cũng đề cập một số hạn chế, đó là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua ở một số địa phương trong Khối chưa được quan tâm đúng mức. Việc phát động phong trào thi đua đôi khi còn mang tính hình thức, chưa đổi mới được nội dung và phương thức hoạt động. Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước về thi đua, khen thưởng ở một số địa phương trong khối chưa kịp thời nên việc áp dụng các văn bản mới về công tác thi đua khen thưởng còn gặp nhiều khó khăn. Việc kiện toàn, bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng, nhất là ở cấp cơ sở chưa được quan tâm, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng chủ yếu là kiêm nhiệm nên việc tham mưu cho lãnh đạo về công tác thi đua khen thưởng có lúc chưa kịp thời. Việc phát hiện, nhân điển hình tiên tiến còn hạn chế, chưa được quan tâm đúng mực trên các phương diện: phát hiện, xây dựng, biểu dương và nhân rộng điển hình.

      Báo cáo còn đề cập 6 nhiệm vụ trọng tâm giao ước thi đua trong khối 6 tháng cuối năm 2017.

      Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Kiên- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bình Giang, đơn vị Trưởng khối thi đua đã thống nhất nội dung, tiêu chí chấm điểm thi đua toàn khối 12 huyện, thị xã, thành phố năm 2017.

 
 
Đồng chí Nguyễn Trung Kiên- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bình Giang- Trưởng Khối thi đua phát biểu kết luận Hội nghị

      Hội nghị đã nghe lãnh đạo thành phố Hải Dương, các huyện Kinh Môn; Thanh Hà; Ninh Giang phát biểu tham luận nhằm làm rõ thêm phương pháp, tiêu chí và hình thức giao ước thi đua, bảo đảm gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện, đáp ứng nhiệm vụ chính trị của toàn tỉnh và từng địa phương.

      Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban thi đua khen thưởng Sở Nội vụ hoan nghênh sáng kiến của huyện Gia Lộc, đơn vị Phó khối thi đua trong việc chuẩn bị chu đáo nội dung, hình thức, phương pháp sơ kết gắn với giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, đây cũng là việc áp dụng gắn lý luận với thực tiễn để có thêm cách tiếp cận, vận dụng cụ thể vào việc phát động, nhân điển hình tiên tiến và phong trào thi đua lên tầm cao mới. Đồng thời cũng là việc mà các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của Chính phủ trong việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước theo lời kêu gọi thi đua ái quốc của chủ tịch Hồ Chí Minh, chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 37/CT-TU ngày 10/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong các cấp, các ngành, trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Hải Dương thống nhất và đồng hành cùng Đảng, nhà nước, chính phủ với một tư duy cải cách hành chính, kiến tạo, hành động, sáng tạo, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.  

      Tổng kết hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Kiên- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bình Giang, đơn vị Trưởng khối thi đua 12 huyện, thị xã, thành phố đồng tình nhất trí cao với báo cáo sơ kết, các ý kiến tham luận và phát biểu chào mừng của lãnh đạo huyện Gia Lộc, đồng thời thống nhất 6 nhiệm vụ trọng tâm giao ước thi đua trong toàn khối 6 tháng cuối năm 2017, đó là:  

      Một, Tiếp tục duy trì thực hiện các phong trào thi đua yêu nước đã và đang thu được kết quả trên các lĩnh vực 6 tháng đầu năm cho phù hợp với tình hình mới, hướng trọng tâm vào việc thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh trật tự an toàn xã hội; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; tăng cường áp dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ; tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh”; thực hiện cải cách hành chính theo Đề án 30 của Chính phủ; đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội; đẩy mạnh quản lý nhà nước về công tác thi đua khen thưởng.        Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với Kế hoạch dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, hình thành các vùng chuyên canh mở rộng sản xuất đem lại giá trị cao trên đơn vị diện tích canh tác; triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, đơn vị; có các biện pháp thiết thực tạo động lực mới cho thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

          Hai, Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 37/CT-TU ngày 10/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong các cấp, các ngành, trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, LLVT và nhân dân.

          Ba, Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, tổ chức các phong trào thi đua gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kiên quyết khắc phục các biểu hiện hình thức, bệnh thành tích. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo những tập thể và người trực tiếp hoạt động có thành tích xuất sắc sẽ được phát hiện, tôn vinh, khen thưởng kịp thời. Khi tổng kết, rút kinh nghiệm phải suy tôn các cá nhân, các tập thể điển hình tiên tiến, để mỗi tập thể, cá nhân đó chính là những tấm gương sáng cần được vinh danh và tuyên truyền sâu rộng để quần chúng nhân dân học tập noi theo.

      Bốn, Đổi mới phong trào thi đua, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. kiên quyết khắc phục các biểu hiện hình thức, bệnh thành tích. Phải bám sát và thực hiện nguyên tắc khen thưởng: “chính xác, công khai, công bằng, kịp thời”; Quan tâm khen thưởng đơn vị cơ sở và người lao động làm trong ngành nghề độc hại, khó khăn; công nhân, nông dân, người lao động sản xuất trực tiếp; khen thưởng gương người tốt việc tốt; hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản; các mô hình mới, nhân tố mới, tài năng trẻ…

       Năm, Nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng thi đua, khen thưởng từ huyện, thành phố, thị xã đến cơ sở; kiện toàn thành viên hội đồng nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực của các thành viên, đảm bảo thực hiện thắng lợi, có hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng ở từng địa phương, đơn vị.

       Sáu, Phân công n bộ làm công tác thi đua, khen thưởng có năng lực, nhiệt tình để bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành một cơ quan nghiên cứu, tham mưu đắc lực, giúp cấp ủy, chính quyền triển khai, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị nói cung, công tác thi đua, khen thưởng nói riêng trong giai đoạn mới./.

Một số hình ảnh văn nghệ chào mừng Hội nghị
 
 
 
                          
            Biên tập: Vũ Minh Giáo
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Thường trực HĐND huyện Gia Lộc tổ chức hội nghị chuyên đề về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND 2 cấp huyện và xã. (05/10/2018)
- Hội nghị lần thứ 23 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gia Lộc(khóa XXV), nhiệm kỳ 2015- 2020 thành công tốt đẹp (05/10/2018)
- Huyện Gia Lộc: Tăng cường công tác cải cách hành chính gắn với trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.  (21/09/2018)
- Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn về đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. (14/09/2018)
- Huyện ủy Gia Lộc: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác luân chuyển cán bộ  (23/08/2018)
- Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Gia Lộc lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2017- 2022 thành công tốt đẹp. (03/08/2017)
- Huyện Gia Lộc: Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác Tuyên giáo của Đảng. (02/08/2017)
- Tổ đại biểu HĐND tỉnh khoá XVI tiếp xúc với cử tri 4 xã trong huyện(02/08/2017)
- Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Gia Lộc tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017) (28/07/2017)
- Gia Lộc tổ chức Lễ Dâng hương- Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại xã Đồng Quang(26/07/2017)
++ THÔNG BÁO
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 15/10/2018 đến ngày 21/10/2018
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 08/10/2018 đến ngày 14/10/2018
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 01/10/2018 đến ngày 07/10/2018
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 24/9/2018 đến ngày 30/9/2018
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 17/9/2018 đến ngày 23/9/2018
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 71
Hôm nay 1,102
Tháng này: 31,538
Tất cả: 403,694
THƯ VIỆN ẢNH