Tổng thuật về kỳ họp thứ 3 (Kỳ họp giữa năm 2017) HĐND huyện Gia Lộc khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Kỳ họp thứ 3-HĐND huyện Gia Lộc khoá XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021 diễn ra trong 1 ngày rưỡi, khai mạc sáng 05/7/2017 và bế mạc trưa 06/7/2017 đã hoàn thành tốt đẹp các nội dung chương trình đề ra.

         Kỳ họp lần này, HĐND huyện Gia Lộc đã xem xét, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và quyết định các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH, AN-QP, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2017; Thông qua quyết toán ngân sách năm 2016; Bầu bổ sung chức danh ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2016- 2021 và thông qua một số nội dung khác theo luật định.

        Chủ tọa kỳ họp có các đồng chí Nguyễn Khắc Toản-Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Trần Quang Hách-ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND huyện; Vũ Văn Cấp-Huyện ủy viên, Phó chủ tịch HĐND huyện.

 
Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 3- HĐND huyện khóa XIX

          Về dự phiên khai mạc sáng 5/7/2017, có đồng chí Hoàng Quốc Thưởng-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu QH tỉnh cùng đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện. Các đồng chí nguyên là Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện Gia Lộc qua các thời kỳ đã nghỉ hưu trên địa bàn huyện và TP Hải Dương. 

Dự kỳ họp còn có đồng chí Phạm Quang Hưởng-Bí thư Huyện ủy; Lê Văn Tuấn- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo UBND huyện, các ông bà đại biểu HĐND huyện khoá XIX, Toàn Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Trưởng các phòng, cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện; Thủ trưởng các cơ quan TW, tỉnh trên địa bàn huyện; lãnh đạo chủ chốt 23 xã, thị trấn trong toàn huyện.

Dự, theo dõi và đưa tin còn có các phóng viên cơ quan báo chí, phát thanh-truyền hình của tỉnh và huyện.

         Theo chương trình kỳ họp, buổi sáng 05/7/2017, tại phiên khai mạc và ngày làm việc thứ nhất của HĐND huyện khoá XIX, thay mặt chủ tọa kỳ họp, đồng chí Nguyễn Khắc Toản-Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã đọc lời khai mạc kỳ họp.

 
Toàn cảnh Kỳ họp thứ 3- HĐND huyện khóa XIX

         Tiếp theo chương trình của kỳ họp, thay mặt UBND huyện, đồng chí Phạm Văn Tuyên-Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đọc báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT – XH 6 tháng cuối năm 2017; Được sự ủy nhiệm của UBND huyện, đồng chí Đỗ Văn Tiến-Huyện ủy viên, ủy viên UBND huyện đọc Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2016; Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017;

         Báo cáo của UBND huyện về tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm do Phó chủ tịch TTUBND huyện trình tại kỳ họp đã nêu rõ: So với cùng kỳ năm 2016, 6 tháng đầu năm 2017, kinh tế huyện nhà vẫn tăng trưởng với tốc độ khá 10,2%(Kế hoạch năm tăng 9,7%); trong đó nông nghiệp-thủy sản tăng 0,9%; Công nghiệp-TTCN- xây dựng cơ bản tăng 15%; Dịch vụ tăng 10,7%; Công tác thu chi ngân sách cơ bản đáp ứng nhu cầu chi cho con người và phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương; Lĩnh vực văn hóa, xã hội có chuyển biến tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững; UBND huyện đã tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, giải quyết tồn tại của một số dự án, đẩy nhanh tiến độ GPMB các công trình trên địa bàn và tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản; cải cách thủ tục hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo, xử lý những vấn đề bức xúc về đất đai, môi trường; UBND huyện triển khai thực hiện đề án”Tinh giản biên chế giai đoạn 2015- 2021”; Đề án”Điều chỉnh vị trí việc làm cơ cấu ngạch công chức”; Đề án”Vị trí việc làm các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện”; Đề án”Sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn, giai đoạn 2016- 2020”; Đề án”Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, giai đoạn 2016- 2020”; Chỉ đạo thực hiện quy hoạch chi tiết xây dựng 2 điểm tiểu thủ công nghiệp tập trung để phát triển mở rộng các làng nghề giầy da Hoàng Diệu; làng nghề Mộc Đức Đại-Thị trấn Gia Lộc; Tập trung chỉ đạo xử lý vi phạm xây dựng công trình trái phép trên đất 03, đất chuyển đổi ở các xã, thị trấn; các hiện tượng vi phạm khai thác cát trên các tuyến sông trên địa bàn huyện; Đề án”Ao bơi hợp vệ sinh khu vực nông thôn, giai đoạn 2016- 2020”; Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội TDTT cấp cơ sở tiến tới cấp huyện lần thứ 8 năm 2017; Tập trung chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh 27/3 và kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7.

          Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm ở huyện ta cũng còn những hạn chế, tồn tại; Đó là: Việc thực hiện chương trình hành động, các đề án, kế hoạch theo NQ Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXV còn chậm; Sản xuất rau quả theo hướng an toàn còn hạn chế; Vẫn còn nhiều hộ dân bỏ ruộng gây lãng phí đất; Tiến độ xây dựng nông thôn mới và huy động các nguồn lực cho xây dựng hạ tầng còn chậm và khó khăn; Hoạt động dịch vụ chưa tương xứng với tiềm năng; Xử lý đất xen kẹp, dôi dư và các vi phạm đất đai còn hạn chế; Tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn bức xúc, nhất là trên tuyến sông Thạch Khôi-Đoàn Thượng; Công tác quản lý và chất lượng giáo dục còn có mặt hạn chế; Chất lượng hoạt động công tác phòng bệnh, khám chữa bệnh có mặt còn chưa đáp ứng yêu cầu; Đội ngũ công tác Dân số-KHHGĐ hoạt động hiệu quả thấp; Cải cách hành chính có việc còn hạn chế; Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự nông thôn còn sơ hở, tội phạm ma túy, cờ bạc, tín dụng đen; trộm cắp vẫn gia tăng;

        Để khắc phục hạn chế tồn tại trong 6 tháng đầu năm, UBND huyện đã đề ra 12 chỉ tiêu chủ yếu và 11 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2017, đó là: Tập trung chỉ đạo phát triển nông nghiệp, thủy sản; Chăm sóc, bảo vệ an toàn lúa mùa gắn với phương án phòng chống bão lụt úng trong mùa mưa bão năm 2017; Chỉ đạo chặt chẽ tiến độ xây dựng nông thôn mới, tập trung cho 5 xã Phương Hưng còn tồn lại của năm 2016; 4 xã đăng ký về đích năm 2017, gồm: Thống Nhất; Gia Lương; Trùng Khánh; Thống Kênh; Chỉ đạo phát triển Công nghiệp; TTCN, XDCB; Phối hợp và tạo điều kiện cho các đơn vị thực hiện một số dự án trên địa bàn huyện; Tập trung khai thác nguồn thu bảo đảm chi ngân sách đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của huyện; Phát triển dịch vụ phục vụ nhiệm vụ phát triển KT-XH và đời sống; Coi trọng công tác quản lý đất đai và tài nguyên môi trường, nhất là thực hiện xử lý đất xen kẹp, đất dôi dư trong khu dân cư; cấp và cấp đổi sổ đỏ cho nhân dân; Coi trọng xử lý rác thải, chất thải nông thôn;  Chỉ đạo tổng kết năm học và biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc trong năm học 2016- 2017 và triển khai năm học 2017- 2018; Tập trung xây dựng trường chuẩn quốc gia; Nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở; Tổ chức trang trọng, có hiệu quả thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7; Chăm lo giải quyết việc làm nông thôn, bảo đảm an sinh xã hội; Thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính; Hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân năm 2018 đủ chỉ tiêu, đúng luật; Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, ổn định tình hình nông thôn; Xem xét giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân.

Trong chương trình làm việc buổi sáng ngày 05/7/2017, đồng chí Phạm Quang Hưởng-Bí thư Huyện ủy đã có bài phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Bí thư Huyện ủy:” Ghi nhận và biểu dương các cấp, các ngành và nhân dân trong huyện đã có nhiều cố gắng, phát huy truyền thống quê hương Gia Lộc anh hùng, khắc phục khó khăn, tranh thủ mọi điều kiện để phát triển KT-XH, AN-QP đạt kết quả khá toàn diện; Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng đề cập một số hạn chế, tồn tại, nguyên nhân khách quan, chủ quan để các đại biểu xem xét, nghiên cứu, tham khảo, thảo luận sâu kỹ, tham gia, đề xuất giải pháp, biện pháp hữu hiệu phục vụ nhiệm vụ chính trị của huyện, địa phương trong thời gian tới; Đồng chí Bí thư Huyện ủy nêu rõ quan điểm chỉ đạo của Huyện ủy và yêu cầu HĐND, UBND huyện tập trung chỉ đạo, điều hành, quyết định có tính khả thi nhằm đưa nhanh NQ của Đảng, chỉ thị, NQ của nhà nước, của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy-HĐND-UBND tỉnh, các đề án, kế hoạch của Huyện ủy-UBND huyện vào cuộc sống, góp phần tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; Nhân dịp chuẩn bị kỳ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7 sắp tới, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, đồng chí Bí thư Huyện ủy Phạm Quang Hưởng đã gửi lời thăm hỏi ân cần, thân thiết tới các mẹ Việt nam anh hùng, các gia đình liệt sỹ, các đồng chí thương binh, bệnh binh và người có công trong toàn huyện dồi dào sức khỏe, an tâm trong cuộc sống và giữ vững danh hiệu gia đình cách mạng. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đoàn thể tiếp tục tham gia xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa với khả năng cao nhất, góp thêm nguồn lực cho huyện và các địa phương có điều kiện quan tâm, chăm lo tốt hơn các đối tượng chính sách trong huyện”;

Theo chương trình, chiều 05/7/2017, kỳ họp tiến hành bầu bổ sung chức danh ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2016- 2021, kết quả đồng chí Phạm Đình Khải-Phó Văn phòng HĐND-UBND huyện đã được HĐND huyện bầu giữ chức vụ Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2016- 2021 với sự tín nhiệm cao; Sau đó, các đại biểu tập trung thảo luận ở 4 tổ nhằm đưa ra các ý kiến thảo luận làm rõ hơn kết quả, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, quyết toán ngân sách năm 2016 và tình hình thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017, thảo luận một số nội dung quan trọng và có nhiều ý kiến cử tri quan tâm.  

           Sáng 06/7/2017, kỳ họp tiếp tục làm việc tập trung tại hội trường UBND huyện; Dưới sự chủ tọa của đồng chí Nguyễn Khắc Toản-Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện, kỳ họp đã dành thời gian để các đại biểu thảo luận, thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường về các vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm; Trên cơ sở thảo luận tại 4 tổ, thảo luận, thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường; Chủ tọa kỳ họp yêu cầu thủ trưởng các ngành, cơ quan làm rõ thêm các nhóm vấn đề mà Huyện ủy quan tâm chỉ đạo, cũng như ý kiến cử tri nêu ra; Đồng chí Vũ Dương Tường-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, ủy viên UBND huyện, Trưởng Công an huyện làm rõ vấn đề về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, việc xử lý tình trạng khai thác cát trên địa bàn; Đồng chí Lê Đình Dũng-Huyện ủy viên, ủy viên UBND huyện, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT làm rõ vấn đề thực hiện xây dựng nông thôn mới và sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, tiến tới sạch mang thương hiệu của huyện; Đồng chí Vũ Quý Thắng-Huyện ủy viên, ủy viên UBND huyện, Trưởng phòng Kinh tế-hạ tầng làm rõ thêm về vấn đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch ở các địa phương và thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản nông thôn; Đồng chí Hoàng Sách Phương-Huyện ủy viên, ủy viên UBND huyện, Trưởng phòng Giáo dục-đào tạo làm rõ vấn đề chất lượng giáo dục đại trà, mũi nhọn, hoạt động dạy và học ở trường THCS Lê Thanh Nghị, về cơ sở vật chất trường lớp, dạy thêm và học thêm. Đồng chí Phạm Văn Quý-Giám đốc Trung tâm Dân số-KHHGĐ làm rõ vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp trong việc nâng cao chất lượng hoạt động DS-KHHGĐ ở địa phương; Đồng chí Lê Huy Hòa- ủy viên UBND huyện, Trưởng phòng Tài nguyên-môi trường làm rõ vấn đề xử lý vi phạm trên đất chuyển đổi, đất 03 ở các xã, thị trấn. Sau khi nghe các nội dung chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tọa kỳ họp ghi nhận đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, các ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao, tuy nhiên có những nội dung từng ngành, từng cơ quan tiếp tục nghiên cứu văn bản chỉ đạo của Đảng, nhà nước, Chính phủ, của cấp trên và nội dung báo cáo trình tại kỳ họp để tham gia, góp ý, đề xuất giải pháp, biện pháp cho huyện chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra nhằm đưa nhanh NQ vào cuộc sống.    

Các ý kiến thảo luận ở tổ đã được Thường trực HĐND huyện tổng hợp đầy đủ và thông qua tại kỳ họp, những vấn đề thuộc cấp tỉnh, HĐND huyện đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết; Thuộc cấp huyện và cấp xã giao cho UBND huyện và UBND các xã, thị trấn xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Trong đó, chủ tọa kỳ họp giao UBND huyện chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền những vấn đề qua thảo luận tại tổ và chất vấn tại hội trường về: Xử lý vi phạm trên đất chuyển đổi, đất 03 ở các xã, thị trấn; Tình trạng cho vay nặng lãi, tín dụng đen, ma túy, cờ bạc gây bức xúc trong nhân dân; Cần tăng cường quản lý hiện tượng dạy thêm học thêm chưa được giám sát chặt chẽ; Xem xét và quan tâm trong việc bảo đảm phòng học cho học sinh các cấp học, nhà trẻ mẫu giáo năm học mới 2017- 2018; Tăng cường huy động mọi nguồn lực cho đầu tư xây dựng một số tiêu chí còn lại cần nhiều kinh phí cho chương trình nông thôn mới, bảo đảm đúng quy định pháp luật;   các cơ quan nhà nước xem xét giải quyết đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân trong huyện.

         Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Lê Văn Tuấn- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã giải trình làm rõ kết quả, sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm và nêu rõ chỉ đạo, điều hành của UBND huyện về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; Trong ý kiến phát biểu, đồng chí chủ tịch UBND huyện đã trân trọng cảm ơn các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể đã sát cánh cùng UBND huyện trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực KT-XH 6 tháng đầu năm 2017; Tuy còn khó khăn do yếu tố khách quan tác động, song với tinh thần trách nhiệm, cầu thị, lắng nghe, UBND huyện đã triển khai và tổ chức kịp thời các nhiệm vụ theo tinh thần NQ Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXV và NQ kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa XIX đã đề ra; Trong 6 tháng cuối năm 2017, đồng chí chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh:” Chúng ta tập trung chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH với 12 chỉ tiêu cụ thể, trong đó phấn đấu tăng trưởng kinh tế trên 10%, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn; Bảo đảm thu chi ngân sách đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị; Có thêm 3 trường đạt chuẩn quốc gia; giảm tỷ suất sinh 0,2%0; Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1,1%; Giảm tỷ lệ hộ nghèo 1% trở lên; 4 xã đạt bộ tiêu chí quốc gia y tế; Tỷ lệ bao phủ BHYT 85% dân số; Có thêm 5 làng văn hóa; 87% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 75% trở lên số làng, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự; 75% trở lên chính quyền cơ sở đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến”. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7, đồng chí chủ tịch UBND huyện chuyển lời chúc sức khỏe, thăm hỏi chân thành tới các mẹ VNAH, gia đình liệt sỹ, các đồng chí thương binh, bệnh binh và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện, mong rằng các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp có nhiều hình thức quan tâm, chăm lo, động viên cả vật chất và tinh thần nhằm giúp cho các đối tượng có cuộc sống tốt hơn.

         Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết nhất trí thông qua các nghị quyết quan trọng: về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2017; về quyết toán ngân sách năm 2016; về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; về chương trình hoạt động giám sát năm 2018 của HĐND huyện và NQ xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với ông Phạm Đình Khải-Phó Văn phòng HĐND-UBND huyện.

 
Đồng chí Nguyễn Khắc Toản- Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu và bế mạc kỳ họp

Trong không khí vui mừng, phấn khởi về sự thành công của kỳ họp, thay mặt chủ toạ kỳ họp, đồng chí Nguyễn Khắc Toản-Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện đã phát biểu bế mạc kỳ họp.

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần đổi mới, dân chủ, thể hiện trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân trong huyện, kỳ họp thứ 3(kỳ họp giữa năm 2017) của HĐND huyện khoá XIX đã kết thúc và thành công tốt đẹp./.

Vũ Minh Giáo

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Gia Lộc tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948- 11/6/2018)  (11/06/2018)
- Thường trực HĐND huyện Gia Lộc tổ chức cuộc họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 5 (kỳ họp giữa năm-2018)-HĐND huyện khoá XIX. (05/06/2018)
- Huyện Gia Lộc: Tập trung chỉ đạo và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trước ngày 25/6/2018 (04/06/2018)
- Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Gia Lộc sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-của Bộ Chính trị về"Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và biểu dương Phụ nữ điển hình tiên tiến làm theo lời Bác.  (04/06/2018)
- Gia Lộc hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc ( 11/6/1948- 11/6/2018) (22/05/2018)
- Huyện ủy Gia Lộc tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng(khóa XII) (03/07/2017)
- Viết tiếp trang sử vẻ vang 71 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ huyện Gia Lộc (21/06/2017)
- Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khoá XVI. (19/06/2017)
- Đại hội Hội Cựu chiến binh huyện Gia Lộc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017- 2022 thành công tốt đẹp(18/06/2017)
- Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gia Lộc(khóa XXV)tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 (17/06/2017)
++ THÔNG BÁO
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 11/6/2018 đến ngày 17/6/2018
+ Thông báo kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 5- HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 02/4/2018 đến ngày 08/4/2018
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 26/3/2018 đến ngày 30/3/2018
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 12/3/2018 đến ngày 18/3/2018
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 122
Hôm nay 541
Tháng này: 13,067
Tất cả: 132,961
THƯ VIỆN ẢNH