Viết tiếp trang sử vẻ vang 71 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ huyện Gia Lộc
Đảng bộ huyện cùng với các tầng lớp nhân dân huyện Gia Lộc nêu cao truyền thống đoàn kết, tinh thần cách mạng, tính tiền phong gương mẫu, thống nhất ý chí và hành động, quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện thắng lợi NQ Đại hội Đảng các cấp.

         Năm nay, Đảng bộ và nhân dân huyện Gia Lộc vui mừng, phấn khởi kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện(22/6/1946-22/6/2017) gắn liền với một số sự kiện chính trị lớn của dân tộc và của huyện, đó là: Kỷ niệm 127 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí minh với tiếp tục thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về” Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4-khóa XII”Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện"tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”; Chào mừng Đại hội TDTT cấp cơ sở và tiến tới cấp Đại hội TDTT huyện lần thứ 8; Đại hội Hội CCB, Đoàn thanh niên cấp cơ sở, tiến tới cấp huyện, nhiệm kỳ 2017- 2022; Nhiều hoạt động tiến tới chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7.

         Nằm trong một loạt các hoạt động sôi động nêu trên, trong những ngày từ quý I, đến quý II/2017, Huyện ủy-UBND huyện Gia Lộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, cổng thông tin điện tử huyện, tuyên truyền trực quan, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, sinh hoạt câu lạc bộ…. nhằm tạo ra không khí tưng bừng, phấn khởi trong toàn Đảng, toàn dân triển khai học tập, quán triệt, thực hiện NQ Đại hội XII của Đảng và các chỉ thị, NQ của Đảng; Nhà nước; Chính phủ; Tuyên truyền sâu rộng, đa dạng, phong phú các hình thức; Đọc tài liệu, sinh hoạt, tọa đàm, nói chuyện truyền thống cho đoàn viên, hội viên, giáo dục thế hệ trẻ nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các đoàn viên, hội viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn về quá trình ra đời, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành 71 năm Đảng bộ huyện Gia Lộc(22/6/1946- 22/6/2016); Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT tại khu trung tâm huyện; Theo kế hoạch của Huyện ủy, trước ngày kỷ niệm, huyện tổ chức đoàn đại biểu thay mặt Huyện ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ huyện đến thăm,   dâng hoa tại Đài kỷ niệm nơi thành lập Đảng bộ huyện ở thôn Phương Xá xã Gia Hòa;  

       Ngược dòng thời gian, mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện Gia Lộc cùng nhau nhìn lại chặng đường đã đi qua, ôn lại truyền thống lịch sử 71 năm xây dựng và trưởng thành vẻ vang của Đảng bộ huyện Gia Lộc: Do ảnh hưởng sâu sắc của tổ chức Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội do Bác Hồ sáng lập, năm 1929 đ/c Nguyễn Hới người con ưu tú của quê hương Gia Lộc với cương vị là uỷ viên kỳ bộ Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đã về Thượng Cốc(Gia Khánh) và một số nơi trong huyện để tuyên truyền Chủ nghĩa Mác-Lê nin, giác ngộ quần chúng, thành lập Chi bộ Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội gồm 11 đ/c do đồng chí Nguyễn Khoái, tức Lê Thành Lập phụ trách; Sự kiện chính trị trọng đại, ngày 3/2/1930 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã trở thành ngọn đuốc soi đường chỉ lối cho cách mạng Việt nam tiến lên, trong đó có phong trào cách mạng của nhân dân huyện ta.

        Đến tháng 6/1940 một sự kiện chính trị quan trọng về việc thành lập Đảng bộ tỉnh Hải Dương, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, nhiều thanh niên của huyện Gia Lộc được tuyên truyền, giác ngộ gia nhập tổ chức Việt Minh, tích cực hoạt động cách mạng; Đầu năm 1945, Ban cán sự Việt Minh huyện Gia Lộc được thành lập, xây dựng nhiều cơ sở cách mạng, lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi vào ngày 19/8/1945; Sau khi giành chính quyền, một số đồng chí hoạt động tích cực xuất sắc được kết nạp vào đảng như: đồng chí Vũ Kim Sa; Nguyễn Ngọc Vũ; Nguyễn Mạnh Hà; Trên cơ sở có 3 đảng viên, tháng 12/1945, Tỉnh uỷ Hải Dương quyết định thành lập chi bộ Đảng đầu tiên ở Gia Lộc gồm 3 đảng viên, do đồng chí Vũ Kim Sa làm Bí thư Chi bộ.

       Đến đầu năm 1946, tổ chức chính quyền huyện có các đồng chí Đoàn Văn Hịch; Nguyễn Quý Thạc; Nguyễn Văn Tuyến được kết nạp vào đảng; Chi bộ chính quyền huyện được thành lập gồm 3 đảng viên, do đồng chí Đoàn Văn Hịch làm Bí thư Chi bộ. Ngày 25/2/1946 chi bộ Thượng Cốc(Gia Khánh) được thành lập gồm 3 đảng viên: Nguyễn Ngọc Vũ; Nguyễn Quý Thạc; Phạm Văn Quyện, do đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ làm Bí thư Chi bộ. 

        Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, để gánh vác trọng trách nhiệm vụ chính trị của địa phương trong tình hình mới, trên cơ sở 3 chi bộ của huyện, ngày 22/6/1946 tại nhà đồng chí Đoàn Văn Hịch ở thôn Phương Xá xã Gia Hòa, đã tiến hành hội nghị thành lập Đảng bộ huyện Gia Lộc; Đại biểu tham dự có khoảng 20 đồng chí; Hội nghị đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện gồm 5 đồng chí: Vũ Kim Sa; Trần Đức Nguyên; Nguyễn Ngọc Vũ; Đoàn Văn Hịch; Nguyễn Mạnh Hà; đồng chí Vũ Kim Sa được bầu làm Bí thư Huyện uỷ đầu tiên của Đảng bộ huyện. 

          Năm tháng dù đã qua đi, nhưng sự đóng góp to lớn sức người, sức của cho sự nghiệp cách mạng quang vinh của Đảng, của dân tộc của Đảng bộ và nhân dân huyện Gia Lộc mãi mãi trường tồn trong lịch sử Đảng bộ huyện; Trong sử sách của tỉnh và cả nước; Có thể thấy: Cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ và bảo vệ Tổ quốc đã gây tổn thất lớn, toàn huyện có 3.444 liệt sỹ; 1994 thương binh, 821 bệnh binh; 362 bà mẹ được phong tặng, truy tặng bà mẹ VNAH, trên 10.000 người hoạt động kháng chiến được thưởng Huân, Huy chương các loại. 5 người con quê hương được tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đó là anh hùng Phạm Văn Cờ quê xã Thống Nhất; Phạm Minh Thư quê xã Quang Minh; Anh hùng liệt sỹ Lê Gia Đỉnh quê xã Hoàng Diệu, Phạm Thanh Bình quê xã Trùng Khánh; Đặng Bá Hát quê xã Thống Kênh; 2 người con quê hương là đồng chí Vũ Đăng Toàn- quê xã Yết Kiêu và Nguyễn Văn Tập quê xã Hoàng Diệu cùng đồng đội chiếc xe tăng 390 húc đổ cánh cổng Dinh Độc lập trưa ngày 30/4/1975, đây là nhân chứng lịch sử và là niềm vinh dự của huyện Gia Lộc;

        Bên cạnh đó, trong sự phát triển huyện Gia Lộc còn có những người con ưu tú: Anh hùng lao động, giáo sư, nhà giáo nhân dân Vũ Văn Đính quê xã Hoàng Diệu; Anh hùng lao động Nguyễn Hữu Tươi quê xã Yết Kiêu; Anh hùng lao động, nhà giáo nhân dân Đặng Quang Thuần, nguyên Hiệu trưởng trường tiểu học Thị trấn Gia Lộc là những cá nhân thật sự tiêu biểu xuất sắc có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng bộ huyện. Ngoài ra trong thời kỳ đổi mới huyện Gia Lộc còn xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân đạt danh hiệu lao động xuất sắc, gần đây có đồng chí Tăng Xuân Trường-Giám đốc công ty TNHH MTV Hưng Việt, người mệnh danh góp phần tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân tại xã Gia Tân được vinh danh là cá nhân điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2017 và còn nhiều tấm gương tiêu biểu khác.  

       Với những thành tích, đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; Nhân dân và lực lượng vũ trang các xã Toàn Thắng, Nhật Tân, Tân Tiến, Thị trấn Gia Lộc vinh dự được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gia Lộc được Đảng, nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ chống Mỹ, cứu nước. 

       Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và Tỉnh ủy Hải Dương, Đảng bộ huyện Gia Lộc đã trải qua 25 kỳ Đại hội, mỗi kỳ Đại hội là một sự kiện quan trọng đánh dấu sự đi lên của huyện; Tại Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25, nhiệm kỳ 2015- 2020 đã khẳng định kinh tế huyện nhà tiếp tục tăng trưởng cao, sản xuất nông nghiệp vẫn là huyện thâm canh giỏi của tỉnh, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát huy lợi thế của làng nghề da giầy, bún bánh, đồ gỗ, đồ tôn…thu hút nhiều dự án trong nước và nước ngoài vào huyện, góp phần giải quyết việc làm và thu nhập cho kinh tế địa phương; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được nhân dân đồng tình hưởng ứng mạnh mẽ, cùng với đó là phong trào xây dựng giao thông nông thôn, kết cấu hạ tầng điện, đường, trường, trạm, nhà văn hoá, sân vận động và nhiều công trình khác được xây dựng theo hướng hiện đại, khang trang; Tính đến hết năm 2016, toàn huyện có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đó là: Quang Minh; Phạm Trấn; Hoàng Diệu; Đoàn Thượng; Nhật Tân; Hồng Hưng; Năm 2017 phấn đấu có thêm 4 xã: Phương Hưng; Thống Nhất; Gia Lương; Trùng Khánh đạt chuẩn nông thôn mới; Lĩnh vực Văn hoá xã hội có nhiều tiến bộ, cơ sở vật chất cho trường học được quan tâm, tính đến 6 tháng đầu năm 2017, huyện ta có thêm 7 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số có 50 trưởng đạt chuẩn quốc gia; 19 xã đạt chuẩn bộ tiêu chí y tế và từ nay đến cuối năm phấn đấu có 100% số xã đạt chuẩn bộ tiêu chí y tế, giai đoạn 2014- 2020; Có thêm 5 làng, khu dân cư và đưa tổng số có 110/121 làng, khu dân cư đạt danh hiệu làng, khu dân cư văn hoá; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bước đầu có hiệu quả; MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục có nhiều phong trào cụ thể; Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân trong huyện đã và đang có nhiều hoạt động xây dựng quỹ Bảo trợ trẻ em nhân tháng hành động vì trẻ em; Quỹ đền ơn đáp nghĩa tiến tới kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7; Tổ chức giải bóng chuyền”Bông lúa vàng” cúp Agribank năm 2017 và nhiều hoạt động thiết thực khác.  

         Trải qua 71 năm xây dựng và trưởng thành, khi mới thành lập Đảng bộ huyện có 3 chi bộ với khoảng 20 đảng viên, đến nay toàn Đảng bộ huyện có 47 tổ chức cơ sở đảng với trên 7600 đảng viên, trong đó có trên 4.800 đảng viên được tặng huy hiệu Đảng(02 đ/c được tặng huy hiệu 70 năm tuổi đảng; 150 đ/c được tặng huy hiệu 65 năm tuổi đảng; 183 đ/c được tặng huy hiệu 60 năm tuổi đảng; 357 đ/c được tặng huy hiệu 55 tuổi đảng; 616 đ/c được tặng huy hiệu 50 năm tuổi đảng; 1.871 đ/c được tặng huy hiệu 40 năm tuổi đảng; 1.662 đ/c được tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng);

          Là một Đảng bộ được hình thành và phát triển từ vùng quê giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, được rèn luyện trong thử thách qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN; Nhất là trong thời kỳ đổi mới và hội nhập; Đảng bộ huyện đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, tỏ rõ bản chất đội tiên phong của giai cấp công nhân, là lực lượng lãnh đạo, nhân tố quyết định mọi thắng lợi của phong trào cách mạng ở huyện nhà; Đảng bộ đã không ngừng chỉnh đốn, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, bảo đảm giành thắng lợi to lớn hơn trong những chặng đường tiếp theo. Năm tháng đã qua đi, nhưng những kỷ niệm về thành tích mà Đảng bộ và nhân dân huyện nhà không bao giờ phai nhạt và rất đỗi vinh dự, tự hào, đó là đã nhiều lần được đón các đồng chí Tổng Bí thư; Chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, nhà nước về thăm và làm việc; Là quê hương của đồng chí Lê Thanh Nghị-nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Hội đồng nhà nước; Trong huyện còn nhiều tập thể và cá nhân xuất sắc được nhận phần thưởng xứng đáng, nhiều người con Gia Lộc hoàn thành xuất sắc, tiêu biểu trong công tác trên các lĩnh vực khắp mọi miền Tổ quốc được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lao động, nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú, thầy thuốc ưu tú, phong hàm cấp tướng trong lực lượng vũ trang và rất nhiều phần thưởng xứng đáng khác, điều đó càng thể hiện sự quan tâm và ghi nhận của đảng, nhà nước đối với những đóng góp to lớn của Đảng bộ và nhân dân huyện nhà vì sự nghiệp cách mạng quang vinh của Đảng.    

        Kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện 22/6 năm nay là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân huyện Gia Lộc tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phản ánh tâm tư tình cảm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng bộ huyện; Phản ánh kết quả và các phần việc của các cấp, các ngành, địa phương thi đua làm tốt chào mừng ngày thành lập Đảng bộ huyện 22/6; gắn với tiếp tục triển khai, thực hiện các chỉ thị, NQ của Đảng, pháp luật của nhà nước; các văn bản của Chính phủ, của Tỉnh ủy-HĐND-UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017;Tiếp tục nâng cao chất lượng việc học tập chuyên đề quý II/2017"Tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng” trong sinh hoạt Chi bộ, MTTQ và các đoàn thể nhân dân; Tập trung chỉ đạo các địa phương và bà con nông dân thu hoạch nhanh gọn lúa chiêm xuân, phấn đấu đạt năng suất sản lượng, giá trị kinh tế cao; Chuẩn bị thật tốt kế hoạch sản xuất vụ mùa và phương án phòng chống bão lụt úng trong mùa mưa bão năm 2017; Đẩy mạnh phong trào toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới; Nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá; Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông và ổn định tình hình nông thôn. 

         Trong thời gian tới, Đảng bộ huyện cùng với các tầng lớp nhân dân huyện Gia Lộc nêu cao truyền thống đoàn kết, tinh thần cách mạng, tính tiền phong gương mẫu, thống nhất ý chí và hành động, quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện thắng lợi NQ Đại hội XII của Đảng; NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; NQ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV và NQ Đại hội các Chi, Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2015- 2020; Nhất là tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV và nghị quyết kỳ họp thứ 3-HĐND huyện khóa XIX; Tập trung mọi cố gắng phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm và cả năm 2017. Lập công xuất sắc dâng lên chào mừng kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện 22/6; Tổ chức trang trọng, chu đáo, thiết thực Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7, dự kiến đúng ngày 27/7/2017; Chỉ đạo thành công Đại hội Hội Cựu chiến binh huyện lần thứ VI, vào ngày 15/6/2017; Đại hội Huyện đoàn lần thứ XXV vào tháng 7/2017; Đại hội điểm Đại hội TDTT huyện lần thứ 8 vào tháng 9/2017; Chuẩn bị tốt các điều kiện tiến hành đúng luật kỳ họp thứ 3, kỳ họp giữa năm 2017 của HĐND huyện khóa XIX vào tuần đầu tháng 7/2017, cũng như kỳ họp giữa năm 2017 của HĐND các xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2016- 2021./.

Vũ Minh Giáo
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Gia Lộc tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948- 11/6/2018)  (11/06/2018)
- Thường trực HĐND huyện Gia Lộc tổ chức cuộc họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 5 (kỳ họp giữa năm-2018)-HĐND huyện khoá XIX. (05/06/2018)
- Huyện Gia Lộc: Tập trung chỉ đạo và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trước ngày 25/6/2018 (04/06/2018)
- Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Gia Lộc sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-của Bộ Chính trị về"Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và biểu dương Phụ nữ điển hình tiên tiến làm theo lời Bác.  (04/06/2018)
- Gia Lộc hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc ( 11/6/1948- 11/6/2018) (22/05/2018)
- Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khoá XVI. (19/06/2017)
- Đại hội Hội Cựu chiến binh huyện Gia Lộc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017- 2022 thành công tốt đẹp(18/06/2017)
- Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gia Lộc(khóa XXV)tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 (17/06/2017)
- Các đại biểu HĐND huyện- khoá XIX tiếp xúc cử tri ở 8 đơn vị bầu cử trong huyện (15/06/2017)
- Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Lộc tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, nhiệm kỳ 2015- 2020 và xây dựng quy hoạch cán bộ, nhiệm kỳ 2020- 2025.(02/06/2017)
++ THÔNG BÁO
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 18/6/2018 đến ngày 24/6/2018
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 11/6/2018 đến ngày 17/6/2018
+ Thông báo kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 5- HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 02/4/2018 đến ngày 08/4/2018
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 26/3/2018 đến ngày 30/3/2018
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 35
Hôm nay 1,295
Tháng này: 14,586
Tất cả: 134,480
THƯ VIỆN ẢNH