Huyện Gia Lộc: Tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm ngăn chặn và giảm thiểu tai nạn bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh.
UBND huyện Gia Lộc thực hiện nghiêm kế hoạch số 3452/KH-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Hải Dương về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn và giảm thiểu tai nạn bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh.

Thời gian gần đây, tình trạng vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp, trong đó nổi lên một số vụ mua bán trái phép các loại phế liệu là VK, VLN, CCHT còn sót lại sau chiến tranh. Đối với các loại phế liệu này chủ yếu các cơ sở kinh doanh phế liệu chưa có sự hiểu biết và nhận thức đầy đủ nên khi mua về tự ý cưa hoặc tháo bom, mìn, đạn, lựu đạn….và các loại vũ khí khác dẫn đến những tai nạn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Đặc biệt ngày 19/03/2016 anh Phạm Văn Cường-sinh năm 1975, quê quán Nam Hưng, Nam Trực, Nam Định hành nghề thu mua phế liệu, sắt vụn tại khu đô thị Văn Phú-Hà Đông-Hà Nội, đã dùng đèn khò cắt khối kim loại đã hoen rỉ(chính là bom) thì bị phát nổ, đã làm cho 4 người tử vong, 9 người bị thương, làm hư hỏng nặng 36 căn hộ và 95 căn hộ gần hiện trường bị ảnh hưởng.

       Thực hiện Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá 12 về quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Nghị định số 25/2012/NĐ-CP ngày 05/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 01/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 3452/KH-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Hải Dương về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn và giảm thiểu tai nạn bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh. UBND huyện Gia Lộc yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

        Thứ nhất, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, Đài Truyền thanh, trong đó coi trọng lực lượng Công an làm nòng cốt để tham mưu, phối hợp, giúp cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, thực hiện các giải pháp nhằm ngăn chặn và giảm thiểu tai nạn bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh ở địa phương; Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ký cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định về sản xuất, tàng trữ, buôn bán, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tổ chức đợt cao điểm vận động cán bộ và nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, không tham gia đào bới phế liệu chiến tranh, tập trung công tác tuyên truyền, vận động ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về vũ khí, vật liệu nổ, thường xuyên kiểm tra, kiểm soát những địa bàn, tuyến đường có nhiều phương tiện giao thông qua lại... để phát hiện ngăn chặn tình trạng sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép VK-VLN-CCHT.

       Thứ hai, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp và các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, Trung ương đóng trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá 12 về quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Nghị định số 25/2012/NĐ-CP ngày 05/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Căn cứ vào chức năng của đơn vị để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, phổ biến tuyên truyền sâu rộng cho toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động.

            Đối với các cơ quan, doanh nghiệp được trang bị VK-VLN-CCHT để làm nhiệm vụ thì Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp đó phải thường xuyên tổ chức kiểm tra việc bảo quản, sử dụng, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng cháy, nổ, mất, sử dụng sai mục đích, sai quy trình, trái quy định.

       Thứ ba, Đài Truyền thanh huyện chủ động phối hợp xây dựng chương trình, chuyên mục và tăng thời lượng tuyên truyền Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá 12 về quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Nghị định số 25/2012/NĐ-CP ngày 05/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 01/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 3452/KH-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Hải Dương về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn và giảm thiểu tai nạn bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh. Tăng cường tuyên truyền về kết quả thực hiện tốt công tác quản lý VK-VLN-CCHT; Biểu dương các tầng lớp nhân dân giao nộp VK-VLN-CCHT còn sót lại trong chiến tranh, thu lượm được, nhất là vào những dịp Lễ hội, Tết Nguyên đán. Phê phán các vi phạm về quản lý VK-VLN-CCHT; Hướng dẫn 23 Đài xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền sâu rộng, liên tục  các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện về Tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm ngăn chặn và giảm thiểu tai nạn bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh tại địa phương.  

          Thứ tư, Ban chỉ huy Quân sự huyện phối hợp với các lực lượng liên quan làm tốt công tác bảo quản bom, mìn, ngư lôi, thủy lôi, vật liệu nổ, đạn pháo và đầu đạn pháo khi cán bộ và nhân dân phát hiện cung cấp thông tin cho BCH Quân sự huyện; đồng thời, khẩn trương thu hồi, xử lý kịp thời, tránh để xảy ra tình trạng cháy, nổ gây nguy hiểm, thiệt hại về sức khỏe, tính mạng và tài sản của nhân dân.

            Thứ năm, Công an huyện có Kế hoạch chỉ đạo các Đội nghiệp vụ phối hợp với Công an các xã, thị trấn tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tại các điểm mua bán phế liệu, bến xe, để phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại VK-VLN-CCHT. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra công tác bảo quản, sử dụng VK-VLN-CCHT của các cơ quan, doanh nghiệp được trang bị và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để kinh doanh. Tổ chức mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và vận động nhân dân ký cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định về sản xuất, tàng trữ, buôn bán, vận chuyển, sử dụng VK-VLN-CCHT; Cụ thể:

            - Đối với những người tàng trữ, sử dụng súng quân dụng, súng săn, súng tự chế, súng hơi, công cụ hỗ trợ... bất kể từ nguồn gốc nào phải vận động họ tự giác giao nộp cho cơ quan Công an; nếu không tự giác giao nộp phải có biện pháp kiên quyết thu hồi.

            - Trong quá trình kiểm tra, phát hiện các vụ vi phạm có liên quan đến VK-VLN-CCHT phải khẩn trương điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng theo quy định của pháp luật. Qua đó, tìm ra nguyên nhân tồn tại, sơ hở, thiếu sót để kiến nghị các cơ quan chức năng có biệp pháp khắc phục.

         Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và UBND tỉnh, UBND huyện Gia Lộc yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương, một mặt tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân về ngăn chặn và giảm thiểu tai nạn bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh, mặt khác tuyên truyền sâu rộng, liên tục, thường xuyên 7 nội dung không được làm theo chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 01/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ, đó là:    

       1. Không sản xuất, chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán, nhập khẩu, xuất khẩu hoặc chiếm đoạt vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ trái phép và các chi tiết, cụm chi tiết để nắp ráp, sản xuất trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ.

      2. Không mua bán trái phép, cho, tặng, thuê, mượn, cầm cố, thế chấp các loại phế liệu, phế phẩm vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Không đào bới, tìm kiếm vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền.

       3. Không tự ý cưa hoặc tháo bom, mìn, đạn, lựu đạn, thuỷ lôi và các loại vũ khí trái phép.

       4. Không sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ để săn bắn, khai thác trái phép động vật, thực vật, tài nguyên, huỷ hoại môi trường sinh thái, gây nguy hại đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

      5. Không che giấu, giúp sức, tạo điều kiện cho người khác sản xuất, vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép, huỷ hoại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

    6. Không cản trở người thi hành công vụ trong kiểm tra việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

       7. Khi phát hiện bom, mìn, vũ khí vật liệu nổ hoặc nghi bom, mìn, vũ khí vật liệu nổ thông báo ngay cho cơ quan Công an, hoặc cơ quan quân sự nơi gần nhất để giải quyết theo thẩm quyền.

      UBND huyện Gia Lộc giao cho giao Công an huyện chủ trì, phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện các giải pháp nhằm ngăn chặn và giảm thiểu tai nạn bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn huyện; Định kỳ tổng hợp tình hình báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện để theo dõi, chỉ đạo kịp thời./.
Vũ Minh Giáo
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- BCH Quân sự huyện tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 1cấp trên bản đồ, sa bàn và ngoài thực địa (22/05/2018)
- Huyện Gia Lộc: Triển khai thực hiện kế hoạch ra quân giải tỏa hành lang vi phạm an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn toàn huyện.  (24/04/2018)
- LLVT huyện Gia Lộc: Chung tay vì người nghèo (21/04/2018)
- Thanh niên Gia Lộc sẵn sàng lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc năm 2018 (19/03/2018)
- Huyện Gia Lộc: Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 (17/03/2018)
- Thị trấn Gia Lộc tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2017 (24/04/2017)
- Công an huyện Gia Lộc tổ chức lễ phát động triển khai và tổ chức cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”(24/03/2017)
- Huyện Gia Lộc gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh 27/3(21/03/2017)
- Công an Gia Lộc: Triển khai và tổ chức cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”(15/03/2017)
- Công an huyện đẩy mạnh công tác đấu tranh trấn áp tội phạm về ma túy(02/03/2017)
++ THÔNG BÁO
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 18/6/2018 đến ngày 24/6/2018
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 11/6/2018 đến ngày 17/6/2018
+ Thông báo kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 5- HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 02/4/2018 đến ngày 08/4/2018
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 26/3/2018 đến ngày 30/3/2018
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 8
Hôm nay 1,241
Tháng này: 14,532
Tất cả: 134,426
THƯ VIỆN ẢNH