Huyện Gia Lộc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

         Nhân dịp kỷ niệm 127 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh(19/5/1890-19/5/2017) là dịp để các cấp ủy Đảng, các cấp, các ngành và mỗi cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân cùng nhau ôn lại cuộc đời giản dị, thanh tao, cao thượng, nhân ái và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Bác Hồ.

         Năm nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gia Lộc chào mừng kỷ niệm 127 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5, gắn liền với một loạt sự kiện chính trị quan trọng, đó là: Tập trung chỉ đạo Đại hội thể dục thể thao lần thứ VIII năm 2017 đang diễn ra ở cơ sở; Đồng thời là chuẩn bị các hoạt động chào mừng kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện 22/6; 70 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7.

         Một loạt các sự kiện chính trị lớn diễn ra trong quý I, quý II/2017 ở huyện Gia Lộc, từ dịp mừng Đảng, mừng xuân Đinh Dậu-2017; Tổng kết công tác xây dựng Đảng, chính quyền, phong trào thi đua yêu nước năm 2016 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017; Triển khai và tổ chức thực hiện các NQ của Đảng, sự chỉ đạo của Tỉnh và của huyện trên các lĩnh vực, giai đoạn 2017- 2020; Chào mừng thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ Việt Nam lần thứ XII; Tổ chức đón danh hiệu làng, khu dân cư văn hóa được UBND huyện trao tặng năm 2016; Chỉ đạo các Đảng bộ xã Hoàng Diệu; Nhật Tân; Quang Minh; Đoàn Thượng; Đức Xương; Lê Lợi kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên; Các hoạt động kỷ niệm 42 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, gắn với ngày Quốc tế lao động 01/5 và các ngày lễ trong tháng 5/2017;    

        Với tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn tới chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, tháng 5 nhớ Bác càng nhắc nhở các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, các địa phương và mỗi chúng ta cần thực hiện thật tốt và có hiệu quả thiết thực những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

      + Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị-khoá XII về”Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”giai đoạn 2016- 2020 và các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2017; Thực hiện nghiêm túc NQTW 4-khóa XII về”Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện"tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”;Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng tổ chức Đảng TSVM, gắn với thực hiện Đề án 01 của Tỉnh ủy về”Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn, giai đoạn 2016-2020”; Đề án”Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội gắn với tinh giản biên chế”; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao; Nâng cao chất lượng công tác Dân vận với thực hiện quy chế tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; Đổi mới phong cách, lề lối làm việc theo hướng cải cách hành chính; Hoạt động công tác Nội chính gắn với thực hiện Đề án 02 của Tỉnh ủy về”Nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng đối với các cơ quan Nội chính và công tác phòng chống tham nhũng”; Nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể nhân dân theo phương châm hướng mạnh về cơ sở; Thực hiện có hiệu quả Đề án 01 của Huyện ủy vềQuy hoạch và xây dựng vùng rau, hoa, quả tập trung theo hướng an toàn tiến tới sạch, phù hợp với kinh tế nông nghiệp ven đô, giai đoạn 2016- 2020”, xây dựng, đăng ký nhãn hiệu tập thể và bảo hộ rau quả mang thương hiệu của huyện để đạt hiệu quả kinh tế cao;

       + Chỉ đạo thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017, với tập trung chăm sóc, bảo vệ an toàn lúa chiêm xuân, rau màu vụ hè và hè thu, gắn với chủ động phương án sản xuất vụ mùa, kế hoạch sản xuất vụ đông, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017; Đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn huyện, nhất là xã Phương Hưng phấn đấu hoàn thành 19 tiêu chí trong quý II/2017; Chỉ đạo các xã: Thống Nhất; Gia Lương; Trùng Khánh, Thống Kênh hoàn thành 19 tiêu chí vào cuối năm 2017; Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ đầu tư của các dự án được chấp thuận đầu tư trên địa bàn huyện; Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, tạo điều kiện thu hút các dự án đầu tư vào huyện và đẩy nhanh xây dựng các công trình năm 2017; Tăng cường quản lý khai thác nguồn thu cho ngân sách, đúng quy định tài chính, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chính trị địa phương; Tăng cường quản lý tài nguyên và môi trường, xử lý nghiêm vi phạm; Thực hiện cải cách hành chính trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân; xử lý đất dôi dư, đất xen kẹp đúng quy định của luật đất đai; Nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm học 2016- 2017, tăng cường công tác tuyên truyền những điểm mới theo quy định của Bộ Giáo dục-đào tạo về kỳ thi THPT quốc gia, đăng ký nguyện vọng thi tuyển, xét tuyển vào Đại học, cao đẳng năm 2017; Thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin, thể thao, tuyên truyền; Hoàn thành Đại hội thể dục thể thao cấp cơ sở và cấp huyện năm 2017; Nâng cao chất lượng công tác DS-KHHGĐ, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân; Quan tâm, chăm lo cho các đối tượng chính sách trên địa bàn; Nâng cao chất lượng thực hiện cải cách hành chính, đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; Nâng cao chất lượng giải quyết đơn thư KNTC; Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc; Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và trật tự an toàn giao thông gắn với cuộc vận động“Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; Tăng cường công tác quốc phòng- quân sự địa phương;

         + Trong sinh hoạt đảng, đoàn thể tháng 5 này, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể tổ chức cho đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên học tập chuyên đề 2 quý II/2017”Tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng”; gắn với triển khai các NQ của đảng, thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, chất lượng gia đình văn hóa, làng, khu dân cư văn hóa, xây dựng cơ quan, đơn vị, làng an toàn về an ninh trật tự năm 2017. 

         Nhân dịp kỷ niệm 127 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh(19/5/1890-19/5/2017) là dịp để các cấp ủy Đảng, các cấp, các ngành và mỗi cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân cùng nhau ôn lại cuộc đời giản dị, thanh tao, cao thượng, nhân ái và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Bác Hồ; Từ đó nhắc nhở các cấp, các ngành và mỗi chúng ta tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả và tổ chức thực hiện tốt nhất các phong trào thi đua yêu nước bằng những việc làm cụ thể, thiết thực nhất; Mỗi cán bộ, đảng viên gương mẫu và đi đầu trong học tập và làm theo gương Bác, nêu gương trước quần chúng nhân dân, phải thật sự là công bộc của nhân dân, là người đầy tớ trung thành của nhân dân, phấn đấu vì hạnh phúc của nhân dân; Trong dịp tháng 5 này, mọi người Việt Nam đều không khỏi bùi ngùi xúc động nhớ về hình ảnh người cha già kính yêu của dân tộc, cả cuộc đời dành trọn vì nước, vì dân; Với tình cảm thiết tha và kính trọng, chúng ta thành kính dâng lên Bác Hồ muôn vàn kính yêu nhiều việc tốt, nhiều bông hoa đẹp để thỏa lòng mong ước của Bác, góp phần xây dựng quê hương Gia Lộc anh hùng và đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh./                                                                                                                                                                                                  Vũ Minh Giáo

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Huyện Gia Lộc nghiêm túc thực hiện nêu gương theo quy định 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương (19/03/2019)
- Huyện ủy Gia Lộc: Tập trung chỉ đạo tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2016- 2020.(29/03/2017)
- Gia Lộc: Chủ động quán triệt, nghiên cứu, học tập, tuyên truyền có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị-khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"(28/12/2016)
++ THÔNG BÁO
+ Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất xã Đoàn Thượng
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 16/9/2019 đến ngày 20/9/2019
+ Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Gia Xuyên
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 09/9/2019 đến ngày 13/9/2019
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 02/9/2019 đến ngày 07/9/2019
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia Lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 172
Hôm nay 591
Tháng này: 61,769
Tất cả: 815,392
THƯ VIỆN ẢNH