Xã Gia Hòa
Xã Gia Hoà nằm ở phía Tây huyện, phía Bắc giáp xã Thống Nhất và Liên Hồng, phía Nam giáp xã Lê Lợi, phía Đông giáp xã Phương Hưng và Thị trấn Gia Lộc; phía Tây giáp xã Yết Kiêu.

Xã Gia Hoà nằm ở phía Tây huyện, phía Bắc giáp xã  Thống Nhất và Liên Hồng, phía Nam giáp xã Lê Lợi, phía Đông giáp xã Phương Hưng và Thị trấn Gia Lộc;  phía Tây giáp xã Yết Kiêu. Xã có diện tích tự nhiên 375,87 ha; dân số 4.991 người.

Xã có 7 làng: Phương Xá, Lương Nham, Lương Xá, làng Gạch, Tiên Lý, Huyền Bủa, làng Khăn, có nhiều dòng họ sống quần tụ từ lâu đời cùng nhau đoàn kết xây dựng mảnh đất quê hương.

Xã Gia Hoà ngày nay, xưa kia gồm 3 xã  là: Phương Xá, Phương Duy và Lương Xá thuộc tổng Phương Duy huyện Gia Lộc.  

Chi bộ đảng ra đời và phát triển thành Đảng bộ cho đến ngày nay với tổng số đảng viên của Đảng bộ có 266 đồng chí, trong đó có 45 đồng chí được tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 28 đồng chí được tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

Qua các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, xã có 126 liệt sĩ, 61 thương, bệnh binh, 8 bà mẹ được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

 
Trường Tiểu học Gia Hòa 

Ngày nay, xã có 3 trường học (trường Mầm non, tiểu học, THCS); có trạm y tế; nghĩa trang liệt sỹ gồm: đài Tổ quốc ghi công, hai nhà bia khắc tên 126 liệt sĩ cùng phần mộ.

* Làng Ph­ương Xá.

 
Quang cảnh làng Phương Xá 

Là làng giữ nguyên tên gọi cổ cho đến ngày nay, xưa làng có tên nôm gọi là làng Phe thuộc Tổng Phương Duy huyện Gia Lộc; nay thuộc xã Gia Hoà. Làng Phương Xá  từ xưa tới nay có 3 xóm là: xóm Trại, xóm Hậu và xóm Trong; làng có 8 dòng họ sống quần tụ, đoàn kết bên nhau từ lâu đời cùng nhau xây dựng lên mảnh đất quê hương.

Xưa kia, làng có một ngôi miếu thờ thành hoàng làng hiệu là Thượng Sa, huý là Bảo Thung linh ứng (ngài là nhân thần). Theo sự tích truyền khẩu: Ngài sinh ngày mồng 9 tháng Hai, hoá (hiển thánh) ngày 15 tháng 10 âm lịch, là người có công giúp vua Lê Thái Tổ đánh giặc Chiêm Thành. Lễ hội truyền thống của làng hàng năm được tổ chức vào mồng 9 tháng Hai âm lịch (ngày sinh) và ngày 15 tháng 10 âm lịch (ngày hoá). Nhân dân ở đây có tục kiêng huý các chữ: Duệ, Biểu, Ngọc lúc đọc, lúc nói phải gọi chệch đi.

Nhân dân làng Ph­ương Xá có truyền thống yêu nước, dũng cảm trong đấu tranh cách mạng, cần cù trong lao động sản xuất... Là nơi diễn ra hội nghị thành lập đảng bộ huyện Gia Lộc vào ngày 22/6/1946 tại nhà đồng chí Đoàn Văn Hịch. Hiện nay, nơi đây đã xây dựng một đài kỷ niệm nơi thành lập đảng bộ năm 2001.

Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ và xây dựng Tổ quốc làng có hàng trăm người đã hăng hái lên đ­ường chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Làng có 22 ng­ười con ưu tú đã anh dũng hy sinh và đ­ược suy tôn là  liệt sỹ, 10 th­ương binh. 

Làng đã xây dựng đ­ược quy ­ước gồm 7 ch­ương, 39 điều. Làng đã đ­ược công nhận danh hiệu làng văn hoá năm 2005.

* Làng L­ương Xá.

 
Quang cảnh làng Lương Xá 

Xưa kia có tên nôm là làng Lường thuộc tổng Phương Duy, huyện Gia Lộc. Từ sau cách mạng tháng Tám đến nay làng thuộc xã Gia Hoà.

Xưa làng có một ngôi đình thờ hai vị thành hoàng, một vị hiệu là Hướng Thiện cư sĩ minh triết tuấn đức phủ huệ chính chân linh ứng đại vương, tên huý là Lương Khắc Huệ tự Phúc Bồi sinh ngày 15 tháng Giêng và hiển thánh ngày 11 tháng Một âm lịch; một vị  hiệu là Đại đô chí dũng kiến nghĩa trọng chung cường vụ đại vương, tên huý là Bùi Phụ Triển tự Vi Mông sinh ngày 18 tháng 6 và hiển thánh vào ngày mồng 2 tháng Chạp âm lịch. Theo truyền khẩu cả hai ông đều là người có công giúp vua đánh giặc ở thời nhà Trần, sau về trí sĩ và chiêu dân lập ấp lập lên làng, khi chết được tôn làm thành hoàng. Lễ hội truyền thống của làng hàng năm được tổ chức vào ngày sinh, ngày hoá của hai vị thành hoàng trên.

Người dân làng Lương Xá có truyền thống yêu nước, cần cù lao động và hiếu học, từ xưa đã có nhiều người học hành đỗ đạt làm quan trong triều như cụ: Lương Khắc Huệ (tự Phúc Bồi), giữ chức Bộ đại danh thần bản cảnh Thành Hoàng đại vương (đời Trần); cụ Bùi Phụ Triển (tự Vu Mông), giữ chức Đại bô Chí Dũng bản cảnh Thành Hoàng đại vương (đời nhà Lê).

Qua các cuộc kháng chiến bảo vệ, xây dựng Tổ quốc làng có hàng trăm người tham gia bộ đội, dân quân du kích, thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến; có  14 người con ưu tú đã anh dũng hy sinh và được suy tôn là liệt sỹ, 7 bệnh binh. Mẹ Nguyễn Thị Thu được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

 Làng đã xây dựng được quy ước gồm 6 chương, 35 điều năm 2005.

* Làng L­ương Nham.

 
Quang cảnh làng Lương Nham 

Làng Lương Nham ngày nay, xưa là hai thôn Lương Nham, Phương Xá thuộc  làng Phương Duy, tổng Phương Duy huyện Gia Lộc; từ sau cách mạng tháng Tám đến nay thuộc xã Gia Hoà. Làng có 9 dòng họ sống quần tụ, đoàn kết bên nhau từ lâu đời cùng nhau xây dựng lên mảnh đất quê hương.

Xưa kia đình làng Lương Nham thờ Thành hoàng hiệu là Đông Hải, huý là Đoàn Thượng. Lễ hội truyền thống hàng năm của làng được tổ chức vào ngày mồng 10 tháng Hai âm lịch (ngày sinh) và ngày mồng 10 tháng 5 (ngày hóa) của ngài.

Đình Phương Xá  thờ hai vị thành hoàng là Đức Ninh Quang Chiêu ứng và Đức Hồng Hoá Hiển ứng (không rõ công trạng, sự tích). Ngày lễ hội theo các tiết trong năm.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làng có hàng trăm người con đã hăng hái lên đường chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên khắp các chiến trường, có 35 người con ưu tú đã anh dũng hy sinh và được suy tôn liệt sĩ, 11 thương binh. 

Làng đã xây dựng được quy ước gồm 8 chương, 42 điều năm 2004

* Làng Gạch.

 
Quang cảnh làng Gạch 

Xưa kia có tên là Lai Cách hay còn gọi là Gạch thuộc làng Phương Duy tổng Phương Duy, huyện Gia Lộc. Từ sau cách mạng Tháng Tám đến nay làng thuộc xã Gia Hoà. Làng có 9 dòng họ sống quần tụ đoàn kết, lâu đời bên nhau trên mảnh đất này và cùng nhau xây dựng quê hương.

Xưa làng có một ngôi đình thờ thành hoàng hiệu là Ninh Chân cư sĩ họ Phùng, huý là Ninh. Theo Phổ ký sự tích: Ngài là người có công giúp Lý Nam Đế đánh giặc Lương, có công bình giặc lâm ấp và dạy dân ở đây học hành... ngay lúc sinh thời ông đã được dân 3 ấp này lập miếu thờ,  khi chết được phong là Ninh Chân cư sĩ và sai dân 3 ấp Huyền Bổ, Đống Câu, Lai Cách lập miếu phụng thờ và tôn làm thành hoàng.  Lễ hội truyền thống của làng được tổ chức hàng năm vào ngày sinh mồng 10 tháng Giêng và ngày hoá mồng 10 tháng Năm âm lịch.

Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ, xây dựng Tổ quốc làng đã có hàng trăm ng­ười tham gia bộ đội, dân quân du kích, thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến; có 10 người con ­u tú đã anh dũng hy sinh và được suy tôn là liệt sỹ, 4 thư­ơng binh, 3 bệnh binh. 

Làng đã xây dựng đ­ược quy ­ước gồm 6 ch­ương, 35 điều.

* Làng Tiên Lý.

 
Nhà văn hóa thôn Tiên Lý 

Là làng vẫn giữ nguyên tên gọi từ xưa đến nay, xưa kia thuộc làng Phương Duy tổng Phương Duy, huyện Gia Lộc. Từ sau cách mạng tháng Tám đến nay làng thuộc xã Gia Hoà. Làng có 10 dòng họ sống quần tụ đoàn kết, lâu đời bên nhau trên mảnh đất này và cùng nhau xây dựng quê hương.

Người dân  làng Tiên Lý có truyền thống yêu nước, cần cù trong lao động sản xuất.

Xưa kia làng có một ngôi đình thờ Thành hoàng hiệu là Đông Hải, huý là Đoàn Thượng. Lễ hội truyền thống hàng năm của làng được tổ chức vào ngày mồng 10 tháng Hai âm lịch (ngày sinh) và ngày mồng 10 tháng 5 ( ngày hoá) của ngài.

Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ, xây dựng Tổ quốc làng đã có hàng trăm người tham gia bộ đội, dân quân du kích, thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến; có 17 người con ưu tú đã anh dũng hy sinh và được suy tôn là liệt sỹ, 13 thương, bệnh binh.  Làng có hai bà mẹ là Vũ Thị Tý và Nguyễn Ngọc Lạc được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Làng đã xây dựng được quy ước gồm 8 chương, 42 điều năm 2004.

* Làng Huyền Bủa.

 
Nhà văn hóa thôn Huyền Bủa 

Xưa có tên là thôn Huyền Bổ thuộc làng Phương Duy, tổng Phương Duy huyện Gia Lộc. Từ sau cách mạng tháng Tám đến nay là thôn Huyền Bủa xã Gia Hoà.

Trước đây làng có 2 xóm là: xóm Trong và xóm Ngoài, ngày nay có thêm xóm Trại, làng có 7 dòng họ sống bên nhau đoàn kết từ lâu đời.

Xưa kia, làng có một ngôi đình thờ Thành hoàng hiệu là Phùng Ninh Chân cư sĩ huý là Ninh (ngài là nhân thần) là người có công giúp Lý Nam Đế chống giặc Lương, có công bình giặc lâm ấp và dạy dân ở đây học hành... ngay lúc sinh thời ông đã được dân 3 ấp này lập miếu thờ,  khi chết được phong là Ninh Chân cư sĩ và sai dân 3 ấp Huyền Bổ, Đống Câu, Lai Cách lập miếu phụng thờ và tôn làm thành hoàng. Lễ hội truyền thống của làng được tổ chức hàng năm vào ngày sinh mồng 10 tháng Giêng và ngày hoá mồng 10 tháng Năm âm lịch.

Người dân Huyền Bủa có truyền thống yêu nước, dũng cảm kiên cường trong đấu tranh cách mạng, cần cù trong lao động sản xuất.... Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, làng đã có 217  người tham gia bộ đội, dân quân, du kích, thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến... có 18 người con ưu tú của làng đã anh dũng hy sinh và được suy tôn là liệt sĩ; 5 thương, bệnh binh; làng có 5 bà mẹ được phong tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng là các mẹ: Phạm Thị Cua, Phạm Thị Nhỡ, Đỗ Thị Thìn, Phạm Thị Ũn, Vũ Thị Mì; có 38 gia đình và 70 cá nhân được tặng thưởng nhiều huân, huy chương các loại.

Làng đã xây dựng được quy ước gồm 7 chương, 39 điều năm 2003.

* Làng Khăn.

 
Trường THCS Gia Hòa 

Xưa kia có tên gọi là Đống Câu thuộc làng Phương Duy tổng Phương Duy, huyện Gia Lộc. Từ sau cách mạng tháng Tám đến nay làng thuộc xã Gia Hoà.

Làng có 5 dòng họ sống quần tụ đoàn kết, lâu đời bên nhau trên mảnh đất này và cùng nhau xây dựng quê hương. Từ xưa đến nay, làng được chia làm 3 xóm: xóm Trong; xóm Giữa và xóm Trại.

Xưa kia, làng có một ngôi đình thờ Thành hoàng hiệu là Phùng Ninh Chân cư sĩ huý là Ninh (ngài là nhân thần) là người có công giúp Lý Nam Đế chống giặc Lương, có công bình giặc lâm ấp và dạy dân ở đây học hành... ngay lúc sinh thời ông đã được dân 3 ấp này lập miếu thờ,  khi chết được phong là Ninh Chân cư sĩ và sai dân 3 ấp Huyền Bổ, Đống Câu, Lai Cách lập miếu phụng thờ và tôn làm thành hoàng.  Lễ hội truyền thống của làng được tổ chức hàng năm vào ngày sinh mồng 10 tháng Giêng và ngày hoá mồng 10 tháng Năm âm lịch.

Ngày nay, làng là trung tâm của xã,  nơi đặt trụ sở,  trường Tiểu học, trường THCS, trạm Y tế, nghĩa trang liệt sỹ và điểm bưu điện xã. Người dân làng Khăn có truyền thống yêu nước, dũng cảm kiên cường trong đấu tranh cách mạng, cần cù trong lao động sản xuất... Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, làng đã có hàng trăm người tham gia bộ đội, dân quân, du kích, thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến... có 10 người con ưu tú của làng đã anh dũng hy sinh và được suy tôn là liệt sĩ; mẹ Nguyễn Thị Giang được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Làng đã xây dựng được quy ước gồm 7 chương, 36 điều năm 2005.

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Xã Trùng Khánh (29/10/2015)
- Xã Nhật Tân(28/10/2015)
- Xã Đồng Quang(28/10/2015)
- Xã Hồng Hưng(28/10/2015)
- Xã Đoàn Thượng(28/10/2015)
- Xã Gia Tân(27/10/2015)
++ THÔNG BÁO
+ Công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước huyện Gia Lộc
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 14/01/2019 đến ngày 20/01 /2019
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 07/01/2019 đến ngày 13/01 /2019
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 24/12/2018 đến ngày 30/12 /2018
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 17/12/2018 đến ngày 21/12 /2018
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 53
Hôm nay 92
Tháng này: 21,566
Tất cả: 487,441
THƯ VIỆN ẢNH