Huyện Gia Lộc tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính của các xã thị trấn năm 2022

Chiều 17. 3, tại hội trường UBND huyện, Ủy ban nhân dân huyện Gia Lộc tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân các xã thị trấn năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Vũ Văn Cấp- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Phạm Thị Thu, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Phạm Văn Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện.

Tham dự còn có Lãnh đạo các ban Hội đồng nhân dân huyện; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân huyện; Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện; Thủ trưởng các phòng, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; Lãnh đạo các cơ quan liên quan trong huyện; Tổ thư ký giúp việc Hội đồng thẩm định của huyện, các tập thể và cá nhân được huyện khen thưởng; Tham dự còn có các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân và công chức làm công tác cải cách hành chính các xã, thị trấn trong toàn huyện.

 

Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân huyện công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2022 đối với các xã, thị trấn như sau: Kết quả 18/18 xã, thị trấn, huyện Gia Lộc không có nhóm đạt chỉ số từ 90% số điểm trở lên so với điểm tối đa(điểm tối đa 100); Nhóm đạt chỉ số từ 80% đến dưới 90% số điểm so với điểm tối đa, có 15 xã, thị trấn, gồm: Thống Nhất, Toàn Thắng, Thống Kênh, Thị trấn Gia Lộc, Gia Khánh, Đoàn Thượng, Nhật Tân, Quang Minh, Hoàng Diệu, Đồng Quang, Yết Kiệu, Phạm Trấn, Gia Tân, Gia Lương, Hồng Hưng; Nhóm đạt chỉ số từ 65% đến dưới 80% số điểm so với điểm tối đa, có 3 xã: Tân Tiến, Lê Lợi, Đức Xương.

Với kết quả đã đạt được năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện xã Thống Nhất với 87,49% số điểm, dẫn đầu huyện về chỉ số cải cách hành chính; Ủy ban nhân dân xã Toàn Thắng với 85,18% số điểm đứng thứ hai; Ủy ban nhân dân xã Đoàn Thượng với 84,99% số điểm đứng thứ ba; 3 xã chỉ số cải cách hành chính năm 2022 ở tốp thấp nhất huyện gồm: Tân Tiến, Lê Lợi, Đức Xương, trong đó Ủy ban nhân dân xã Đức Xương với 66,45% số điểm đứng ở vị trí chỉ số cải cách hành chính thấp nhất huyện.

Căn cứ kết quả cải cách hành chính năm 2022, không có người đứng đầu chính quyền cấp xã xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác cải cách hành chính; Có 9 người đứng đầu chính quyền cấp xã xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, gồm(Thống Nhất, Toàn Thắng, Đoàn Thượng, Thống Kênh, Gia Khánh, Nhật Tân, Quang Minh, Đồng Quang, Hồng Hưng); Có 9 người đứng đầu chính quyền cấp xã xếp loại hoàn thành nhiệm vụ cải cách hành chính, gồm(Thị trấn Gia Lộc; Hoàng Diệu, Yết Kiêu, Gia Tân, Gia Lương, Phạm Trấn, Tân Tiến, Lê Lợi, Đức Xương).

Với kết quả trên, so với năm 2021, UBND xã Thống Nhất tăng 12 bậc, UBND xã Toàn Thắng tăng 8 bậc, UBND xã Gia Khánh tăng 11 bậc, UBND xã Đồng Quang tăng 10 bậc; Số người đứng đầu chính quyền cấp xã xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ tăng 5 người so với năm 2021;

Năm 2022, huyện Gia Lộc còn 6 xã, thị trấn có chỉ số tổng hợp đạt hơn 80% số điểm quy định, nhưng 1 số lĩnh vực chưa đạt 70% số điểm quy định, vì vậy chỉ xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, đó là ở UBND thị trấn Gia Lộc và các xã: Hoàng Diệu, Yết Kiêu, Gia Tân, Gia Lương, Phạm Trấn,

Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 đối với 18 xã, thị trấn được xác định căn cứ vào 7 nội dung gồm: công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công vụ; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử. Công tác đánh giá được tổ chức triển khai bằng nhiều phương pháp: điều tra xã hội học; tự đánh giá, chấm điểm; đánh giá của Tổ thư ký giúp việc Hội đồng Thẩm định chỉ số cải cách hành chính của huyện.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Vũ Văn Cấp, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện ghi nhận, biểu dương sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Ủy ban nhân dân huyện, các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Hội đồng đánh giá và Tổ giúp việc của huyện trong thực hiện công tác cải cách hành chính, đưa chỉ số cải cách hành chính của huyện được Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá hoàn thành tốt, tiếp tục giữ vững vị trí đứng thứ 5 toàn tỉnh, bằng kết quả năm 2021; Ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu của Ủy ban nhân dân và cán bộ, công chức 18 xã, thị trấn đã vượt qua khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022, góp phần vào thành tích chung của huyện; Trên cơ sở rút kinh nghiệm, những yếu tố khách quan, chủ quan tác động đến hạn chế, tồn tại, kịp thời khắc phục khó khăn, vướng mắc để đưa công tác cải cách hành chính phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp.

Năm 2023, huyện xác định chuyển từ chiến lược”Mục tiêu kép” thành chiến lược”Đa mục tiêu”, với chủ đề”Đoàn kết, kỷ cương, bản lĩnh, linh hoạt, chủ động, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả” phù hợp với sự phát triển của tỉnh Hải Dương, vì vậy Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cấp, ngành, các địa phương cần tiếp tục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, coi đây là một trong những giải pháp quan trọng, đột phá góp phần phát triển kinh tế, xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện cải cách hành chính theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 76 ngày 15.7.2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Chỉ thị số 23 ngày 2.9.2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Về kết quả đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, các huyện thị xã, thành phố năm 2022. Các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện về cải cách hành chính, tiếp tục thực hiện đề án số 02 của Huyện ủy về xây dựng chính quyền thân thiện trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021-2025; Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính về cải cách hành chính theo tinh thần”5 rõ”; Nhất là làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền cấp xã có điểm chỉ số về”Cải cách thủ tục hành chính” đạt dưới 75% so với điểm tối đa; Đẩy mạnh công tác truyền thông để người dân, doanh nghiệp nắm được chủ trương, chính sách về cải cách hành chính. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, lấy sự hài lòng của nhân dân và doanh nghiệp làm thước đo và hiệu quả công tác của cán bộ, công chức; Rà soát, làm rõ các nguyên nhân gây hạn chế, xác định cụ thể các bước tiếp theo, tập trung chỉ đạo, thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, góp phần phát triển kinh tế, xã hội phù hợp với thời kỳ Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, sớm đưa huyện Gia Lộc trở thành đô thị văn minh, hiện đại.

 

Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen và tiền thưởng cho 3 tập thể (Phòng Tư Pháp, UBND xã Thống Nhất, Toàn Thắng) và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022. Tặng giấy khen và tiền thưởng cho 5 tập thể(Thống Nhất, Gia Lương, Gia Tân, Thống Kênh, Gia Khánh) và 01 cá nhân hoàn thành xuất sắc trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến và số hóa hộ tịch năm 2022./.

Thực hiện: Thanh Hoa; Biên tập: Vũ Minh Giáo

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- GIA LỘC TẠO BƯỚC ĐỘT PHÁ TRONG THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023(08/02/2023)
- Bước chuyển mới trong cải cách hành chính ở Gia Lộc(07/02/2023)
- HUYỆN GIA LỘC ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH LẤY SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP LÀ CHỦ THỂ, TRUNG TÂM PHỤC VỤ(05/02/2023)
- Gia Lộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác cải cách hành chính(04/02/2023)
- Gia Lộc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của công tác cải cách hành chính(03/02/2023)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo triệu tập thí sinh; nội dung, hình thức thời gian, địa điểm sát hạch tuyển dụng công chức cấp xã trong trường hợp đặc biệt, chức danh Văn phòng- Thống Kê xã Đức Xương, làm công tác Văn phòng Đảng ủy- Nội vụ, chức danh Tư pháp- Hộ tịch Thị trấn G
+ Quyết định Về việc phê duyệt nội dung và hình thức sát hạch tuyển dụng công chức cấp xã trong trường đặc biệt, chức danh Văn phòng -Thống kê xã Đức Xương, làm công tác Văn phòng Đảng ủy - Nội vụ, chức danh Tư pháp-Hộ tịch thị trấn Gia Lộc
+ Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cải tạo, nâng cấp Nhà làm việc bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa huyện Gia Lộc
+ Quyết định Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí huyện Gia Lộc năm 2023
+ Thông báo triệu tập thí sinh: nội dung, hình thức, thời gian, địa điểm sát hạch tuyển dụng công chức xã trong trường hợp đặc biệt, chức danh Tài chính-Kế hoạch xã Đồng Quang và chức danh Văn hóa- Xã hội xã Phạm Trấn, làm công tác Văn hóa, thông tin- thể d
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
https://www.youtube.com/watch?v=JmTMQg7YjuY
- Hát về Gia Lộc
- Khuyến cáo PCCC. Chia sẻ kiến thức kĩ năng an toàn tại gia đình
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Tài liệu họp HĐND
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Các ca khúc về Gia Lộc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 331
Hôm nay 4,141
Tháng này: 541,426
Tất cả: 4,843,950
THƯ VIỆN ẢNH