Huyện Gia Lộc tiếp tục rà soát nhu cầu vốn tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30.01.2022 của Chính phủ

Thực hiện Thông báo Kết luận số 1224/TB-NHCS ngày 19.02.2023 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tại Hội nghị trực tuyến giải ngân vốn tín dụng chính sách xã hội, giai đoạn 2022-2023 theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30.01.2022 của Chính phủ. Để đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vay vốn chương trình chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ cho các đối tượng chính sách, không bỏ sót đối tượng thụ hưởng, Ủy ban nhân dân huyện Gia Lộc chỉ đạo và yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện tốt nội dung sau:

Một, Tổ chức chính trị, xã hội ủy thác cấp huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo, triển khai đến các Tổ chức chính trị, xã hội ủy thác cấp xã cùng phối hợp với Ban chỉ đạo giảm nghèo cấp xã tiếp tục phối hợp rà soát bổ sung nhu cầu vay vốn tín dụng đối với 3 chương trình tín dụng chính sách cho vay ưu đãi năm 2023 theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30.01.2022 của Chính phủ, cụ thể:

+ Chương trình cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; Xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội quy định tại Điều 16 Nghị định số 100/NĐ-CP ngày 20.10.2015, khoản 10 Điều 1 Nghị định số 49/NĐ-CP ngày 01.4.2021 của Chính phủ.

+ Chương trình cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến theo Quyết định số 09/QĐ-CP ngày 04.4.2022 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập theo Quyết định số 11/QĐ-CP ngày 27.4.2022 của Thủ tướng chính phủ.

 

Hai, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ kết quả rà soát bổ sung nhu cầu vay vốn đối với từng chương trình tín dụng tại 3 điểm trên, đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn lập danh sách, theo mẫu gửi về Ủy ban nhân dân huyện qua Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện trước ngày 05.3.2023.

Ba, Giao Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện liên hệ với các xã, thị trấn nắm bắt số liệu và tổng hợp số liệu theo đường Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uN4JpN9cGGWoCmP_xR2BYLlrXRXjCmD8/edit?usp=share_link&ouid=102881270799521906590&rtpof=true&sd=true chậm nhất 8 giờ ngày 03.3.2023, đồng thời gửi biểu tổng hợp kết quả rà soát về Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh theo thời gian quy định.

Bốn, Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung triển khai vay vốn tín dụng chính sách thực hiện các chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội theo nghị quyết số 11/NQ-CP, ngày 30.01.2022 của Chính phủ./.

Biên tập: Vũ Minh Giáo

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Huyện Gia Lộc công bố quyết định quy hoạch cụm công nghiệp Toàn Thắng (22/03/2023)
- Kỳ công làm bánh giầy giò ở Gia Lộc(05/03/2023)
- Gia Lộc tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)(03/03/2023)
- 9 nhóm giải pháp xây dựng nông thôn mới(03/03/2023)
- Gia Lộc cần khai thác thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao(03/02/2023)
- Sau Tết, giò chả Gia Lộc vẫn tiêu thụ tốt(30/01/2023)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo triệu tập thí sinh; nội dung, hình thức thời gian, địa điểm sát hạch tuyển dụng công chức cấp xã trong trường hợp đặc biệt, chức danh Văn phòng- Thống Kê xã Đức Xương, làm công tác Văn phòng Đảng ủy- Nội vụ, chức danh Tư pháp- Hộ tịch Thị trấn G
+ Quyết định Về việc phê duyệt nội dung và hình thức sát hạch tuyển dụng công chức cấp xã trong trường đặc biệt, chức danh Văn phòng -Thống kê xã Đức Xương, làm công tác Văn phòng Đảng ủy - Nội vụ, chức danh Tư pháp-Hộ tịch thị trấn Gia Lộc
+ Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cải tạo, nâng cấp Nhà làm việc bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa huyện Gia Lộc
+ Quyết định Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí huyện Gia Lộc năm 2023
+ Thông báo triệu tập thí sinh: nội dung, hình thức, thời gian, địa điểm sát hạch tuyển dụng công chức xã trong trường hợp đặc biệt, chức danh Tài chính-Kế hoạch xã Đồng Quang và chức danh Văn hóa- Xã hội xã Phạm Trấn, làm công tác Văn hóa, thông tin- thể d
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
https://www.youtube.com/watch?v=JmTMQg7YjuY
- Hát về Gia Lộc
- Khuyến cáo PCCC. Chia sẻ kiến thức kĩ năng an toàn tại gia đình
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Tài liệu họp HĐND
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Các ca khúc về Gia Lộc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 118
Hôm nay 3,518
Tháng này: 540,803
Tất cả: 4,843,327
THƯ VIỆN ẢNH