Gia Lộc tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Thực hiện Nghị quyết số 170 ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ, kế hoạch số 353 ngày 13 tháng 2 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh, kế hoạch số 25 ngày 17 tháng 2 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai sửa đổi, giấy mời số 54 ngày 24 tháng 2 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự hội nghị lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).

Sáng 27 tháng 2 năm 2023 tại hội trường của huyện, Ủy ban nhân dân huyện Gia Lộc tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). Dự và phát biểu quán triệt, triển khai việc lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật đất đai sửa đổi ở huyện có đồng chí Lê Văn Tuấn-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, Mặt trận tổ quốc huyện, lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội huyện, lãnh đạo các cơ quan viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện, lãnh đạo các cơ quan của trung ương, của tỉnh đóng trên địa bàn huyện, ở xã, thị trấn có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy xã, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã, công chức địa chính, xây dựng các xã, thị trấn trong toàn huyện.

Sau khi đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phát biểu quán triệt, triển khai việc lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật đất đai sửa đổi tại hội nghị của huyện tiếp đó các đại biểu tiếp tục dự hội nghị trực tuyến để nghe và tìm hiểu them về việc lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật đất đai sửa đổi  tại  điểm cầu của tỉnh và tại 12 điểm cầu của 12 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh, tại điểm cầu của tỉnh về dự, chủ trì và phát biểu quán triệt, triển khai việc lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật đất đai sửa đổi có đồng chí Lưu Văn Bản- Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy Ban nhân dân tỉnh, cùng dự có đại diện lãnh đạo một số Sở, ban, ngành có liên quan của tỉnh.

Việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) có mục đích, ý nghĩa rất quan trọng nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 671 ngày 23tháng 12 năm 2022 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Kế hoạch tổ chức lấy ýkiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được ban hành kèm theo
Nghị quyết số 170 ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ. Bên cạnh đó huy động trí tuệ, tâm huyết của Nhân dân nhằm hoàn thiện dự án LuậtĐất đai (sửa đổi) bảo đảm chất lượng, khoa học, khả thi, đồng bộ, hiệu quả;phản ánh ý chí, nguyện vọng, vì lợi ích Nhân dân và tạo không gian, nguồn lựccho sự phát triển của đất nước.yêu cầu của việc tổ chức lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật đất đai sửa đổi nhằm bảo đảm thực hiện đúng mục đích, yêu cầu, đối tượng, nội dung, hìnhthức lấy ý kiến theo Nghị quyết số 170 ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ.Việc tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là nhiệm vụtrọng tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các tổ chức, cá nhâncó liên quan.Xác định các nội dung trọng tâm, hình thức cụ thể phù hợp với từng đốitượng lấy ý kiến, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan có liênquan trong việc triển khai lấy ý kiến Nhân dân.Các cơ quan chuyên môn Uỷ ban nhân dân huyện, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn cótrách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chínhtrị- xã hội từ huyện đến cơ sở tổ chức và thực hiện đầy đủ nội dung, đúng tiến độcủa Kế hoạch; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch. Đài truyền thanh huyện và cácxã, thị trấn có trách nhiệm tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân tham giađóng góp ý kiến và phản ánh trung thực, kịp thời ý kiến đóng góp.

Đối tượng, nội dung, hình thức, thời gian lấy ý kiến là Các tầng lớp Nhân dân trong huyện.Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện và cáctổ chức chính trị- xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp.Các phòng, ban, cơ quan chuyên môn Uỷ ban nhân dân huyện.Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện.

Nội dung lấy ý kiếnLấy ý kiến đối với toàn bộ Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm bố cục,nội dung, kỹ thuật trình bày của Dự thảo. Lấy ý kiến về một số vấn đề trọng tâm của Dự thảo Luật Đất đai (sửađổi) gồm: 1 Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 2 là Thu hồi và chính sách bồithường, hỗ trợ, tái định cư; 3 Phát triển quỹ đất; 4Giao đất, cho thuê đất,chuyển mục đích sử dụng đất; 5Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và cácthủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; 6Cơ chế, chính sách, giá đất; 7Chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; 8 Phân cấp, giám sát, kiểm soát quyềnlực; 9 Hộ gia đình sử dụng đất.Các nội dung trọng tâm theo từng nhóm đối tượng lấy ý kiến như sau:Các tầng lớp Nhân dân; các phòng, cơ quan chuyên môn Uỷ ban nhân dân huyện,các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; Trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sửdụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất; Quy định vềbồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Về mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượngquyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; Về mở rộng đốitượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa; Thẩm quyền giảiquyết tranh chấp đất đai.Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện và các tổchức chính trị- xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp: Thẩm quyềngiao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; Về người sửdụng đất, hộ gia đình sử dụng đất; Căn cứ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập,điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;Chính sách đất đai đối vớiđồng bào dân tộc thiểu số; Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế -xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; Quy định về bồi thường, hỗ trợ khiNhà nước thu hồi đất; Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thôngqua việc thỏa thuận vê quyền sử dụng đất; Việc cho phép chuyển nhượng,thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm; Nguyên tắc3xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể; Thẩm quyền giải quyết tranhchấp đất đai.

Hình thức lấy ý kiến đó làgóp ý kiến trực tiếp bằng văn bản bản giấy đến Uỷ ban nhân dân huyện hoặcqua thư điện tử qua hòmthư: phongtnmthuyengialoc@gmail.comđể tổng hợp.Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm do Uỷ ban nhân dân huyện, xã, thị trấn chủ trì tổ chức và phối hợp với Uỷ ban mặt trận tổ quốc  các cấp tổ chức. Ýkiến góp ý tại hội nghị được cơ quan chủ trì tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàmtập hợp, tổng hợp gửi về Uỷ ban nhân dân  huyện để xây dựng báo cáo tổng hợp báo cáoSở Tài  nguyên và Môi trường. Góp ý trực tiếp thông qua website chính thức lấy ý kiến Nhân dân đốivới dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại địa chỉ sau: luatdatdai.more.gov.vn và địachỉ WWW.tnmt.haiduong.gov; trên Cổng thông tin điện tử huyện Gia Lộc:https://gialoc.haiduong.gov.vn.Thông qua cổng thông tin điện tử của Quốc hội, cổng thông tin điện tửChính phủ, Công thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường, các phươngtiện thông tin đại chúng, các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin, các hìnhthức khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Thời gian lấy ý kiến về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) kết thúc vào ngày10 tháng 3 năm 2023.Tổng hợp đầy đủ, chính xác, khách quan, kịp thời các ý kiến đóng góp,tham gia vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Việc tổ chức thực hiện Ủy ban nhân dân huyện giao cho Phòng Tài nguyên& Môi trường Chủ trì tham mưu cho Uỷ ban nhân dân huyện triển khai Kế hoạch đến các đốitượng lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện tổ chức lấy ý kiến các tầng lớpNhân dân trên địa bàn huyện.Chủ trì, tham mưu cho Uỷ ban nhân dân  huyện tổ chức Hội nghị lấy ý kiến thamgia vào Dự thảo Luật của các phòng, cơ quan chuyên môn Uỷ ban nhân dân uyện; các cơquan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

 Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của các Ủy viên Ủy ban nhân dân, bộ phậnchuyên môn, các ngành, đơn vị của xã, thị trấn.
 Chủ trì, phối hợp với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc vàcác tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội tổ chức lấy ý kiến đóng góp về dự thảoLuật Đất đai (sửa đổi) đối với các đối tượng trên địa bàn, chú trọng đến các tầnglớp Nhân dân. Chỉ đạo Đài truyền thanh cấp xã tăng cường tuyên truyền, phổ biến các nộidung của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) để cung cấp thông tin phục vụ cho việcđóng góp ý kiến của Nhân dân.Tổng hợp các ý kiến tham gia theo đề cương phụ lục 1, Nghị quyết170 ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ báo cáo Uỷ ban nhân dân  huyện qua phòngTài nguyên và Môi trường trước ngày 10 tháng 3 năm 2023 để tổng hợp.Tăng thời lượng tuyên truyền, phổ biến các nội dung của dự thảo LuậtĐất đai (sửa đổi) để cung cấp thông tin phục vụ cho việc đóng góp ý kiến củaNhân dân. Đồng thời xây dựng chuyên mục để đưa tin, đăng tải kịp thời các ýkiến đóng góp đối với Luật Đất đai (sửa đổi). 
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tổng hợp và tham mưu choUỷ ban nhân dân huyện dự thảo báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo LuậtĐất đai (sửa đổi) của huyện để gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, thời hạn trướcngày 10 tháng 3 năm 2023./.

Thực hiện: Minh Quang-ngày 27.2.2023

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Huyện Gia Lộc công bố quyết định quy hoạch cụm công nghiệp Toàn Thắng (22/03/2023)
- Huyện Gia Lộc tiếp tục rà soát nhu cầu vốn tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30.01.2022 của Chính phủ (05/03/2023)
- Kỳ công làm bánh giầy giò ở Gia Lộc (05/03/2023)
- 9 nhóm giải pháp xây dựng nông thôn mới(03/03/2023)
- Gia Lộc cần khai thác thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao(03/02/2023)
- Sau Tết, giò chả Gia Lộc vẫn tiêu thụ tốt(30/01/2023)
- Hải Dương có 4 món ăn lọt Top 100 món ăn đặc sản và đặc sản quà tặng Việt Nam năm 2021 - 2022(19/11/2022)
- Ngân hàng chính sách xã hội tập huấn nghiệp vụ theo hình thức trực tuyến đối với Chủ tịch UBND cấp xã và cán bộ các Tổ chức hội đoàn thể ủy thác cấp huyện(20/10/2022)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo triệu tập thí sinh; nội dung, hình thức thời gian, địa điểm sát hạch tuyển dụng công chức cấp xã trong trường hợp đặc biệt, chức danh Văn phòng- Thống Kê xã Đức Xương, làm công tác Văn phòng Đảng ủy- Nội vụ, chức danh Tư pháp- Hộ tịch Thị trấn G
+ Quyết định Về việc phê duyệt nội dung và hình thức sát hạch tuyển dụng công chức cấp xã trong trường đặc biệt, chức danh Văn phòng -Thống kê xã Đức Xương, làm công tác Văn phòng Đảng ủy - Nội vụ, chức danh Tư pháp-Hộ tịch thị trấn Gia Lộc
+ Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cải tạo, nâng cấp Nhà làm việc bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa huyện Gia Lộc
+ Quyết định Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí huyện Gia Lộc năm 2023
+ Thông báo triệu tập thí sinh: nội dung, hình thức, thời gian, địa điểm sát hạch tuyển dụng công chức xã trong trường hợp đặc biệt, chức danh Tài chính-Kế hoạch xã Đồng Quang và chức danh Văn hóa- Xã hội xã Phạm Trấn, làm công tác Văn hóa, thông tin- thể d
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
https://www.youtube.com/watch?v=JmTMQg7YjuY
- Hát về Gia Lộc
- Khuyến cáo PCCC. Chia sẻ kiến thức kĩ năng an toàn tại gia đình
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Tài liệu họp HĐND
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Các ca khúc về Gia Lộc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 325
Hôm nay 4,095
Tháng này: 541,380
Tất cả: 4,843,904
THƯ VIỆN ẢNH