Huyện Gia Lộc tham dự hội nghị trực tuyến về việc tiếp tục thực hiện đề án 06 của Chính phủ và Nghị quyết 06 của Tỉnh ủy phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia

Chiều 02.3.2023, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện, Huyện Gia Lộc tham dự hội nghị trực tuyến buổi làm việc của Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ phó Thường trực Tổ công tác đề án 06 của Chính phủ với tỉnh Hải Dương về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

 

Tại huyện Gia Lộc tham dự hội nghị trực tuyến có đồng chí Phạm Văn Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; Các thành viên Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp huyện và đại biểu các ngành liên quan của huyện; Ban lãnh đạo Công an huyện và đội trưởng các đội chuyên môn của Công an huyện; Tham dự còn có các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, thành viên Tổ công tác, Trưởng Công an 18 xã, thị trấn trong huyện.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ phó Thường trực Tổ công tác đề án 06 của Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, địa phương của tỉnh Hải Dương quán triệt, triển khai, thực hiện có kết quả đề án số 06 của Chính phủ và nghị quyết số 06 của Tỉnh ủy về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia; Nhận thức và hành động về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực, có sự lan tỏa ở các cấp, các ngành, các địa phương, nhất là người đứng đầu. Hoạt động quản lý nhà nước từ phương thức truyền thống sang môi trường số được đẩy mạnh và đạt một số kết quả bước đầu. Các cơ sở dữ liệu, chuyên ngành được đẩy mạnh triển khai, kết nối, chia sẻ; tạo tiện ích trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp. Dịch vụ công trực tuyến được triển khai ngày càng sâu rộng, hiệu quả. An toàn, an ninh thông tin tiếp tục được quan tâm; Nhân lực chuyển đổi số được quan tâm đầu tư và đạt được kết quả tích cực. Mô hình Tổ công nghệ số cộng đồng bước đầu phát huy hiệu quả; Kinh tế số, xã hội số có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là nộp thuế điện tử, hóa đơn điện tử, thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt bước đầu có kết quả.

Bên cạnh đó, Hải Dương cũng còn tồn tại, hạn chế về hạ tầng kết nối, thực hiện dịch vụ công trực tuyến chưa đầy đủ, toàn diện; tỷ lệ người dân kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử chưa cao.

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục các hạn chế trên và đề nghị thời gian tới tiếp tục phát triển về hạ tầng, các phần mềm ứng dụng; thực hiện rộng rãi, hiệu quả hơn trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân...Chủ động hướng dẫn, tổ chức triển khai số hóa, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện thông qua mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

          Phát biểu tổng kết hội nghị trực tuyến, Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, thủ trưởng sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đặt ra đề án số 06 của Chính phủ và nghị quyết số 06 của Tỉnh ủy về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia;Phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong toàn Đảng bộ, chính quyền từ tỉnh tới cơ sở, tạo sự lan tỏa, ủng hộ của người dân, tổ chức, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc chuyển đổi số của toàn tỉnh.Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, nhất quán, xuyên suốt từ tỉnh tới cơ sở để giải quyết nhanh nhất những khó khăn, vướng mắc về pháp lý, đầu tư hạ tầng nền tảng để thực hiện các năm tiếp theo.Tiếp tục quán triệt nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về Đề án 06 và nghị quyết số 06 của Tỉnh ủy về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia, bảo đảm đúng thời gian, lộ trình đề ra.Tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị, địa phương bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ. Nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, nhất là khi triển khai những nội dung mới, chưa có tiền lệ trong quá trình thực hiện đề án và nghị quyết; Huy động tối đa các nguồn lực của xã hội chung tay thực hiện Đề án số 06 của Chính phủ và nghị quyết số 06 của Tỉnh ủy, trong đó thực hiện 5 mô hình điểm: Mô hình triển khai các dịch vụ công trực tuyến; Mô hình tại các cơ sở khám chữa bệnh; Mô hình tiếp nhận thông báo lưu trú; Mô hình cấp tài khoản an sinh xã hội; Mô hình không dùng tiền mặt tại các cơ sở giáo dục./.

Thực hiện: Thanh Hoa

Biên tập: Vũ Minh Giáo-ngày 03.03.2023

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Thanh niên Gia Lộc, Kinh Môn hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến (20/03/2023)
- Gia Lộc đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền (11/03/2023)
- Gia Lộc đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030(10/02/2023)
- Tiếp tục thực hiện Đề án 06 của Chính phủ phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia (25/01/2023)
- Thúc đẩy mạnh mẽ nền tảng chuyển đổi số tỉnh(28/12/2022)
- Chuyển đổi số phải được tiến hành thường xuyên, liên tục ở tất cả các Bộ, ngành, địa phương nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm(27/12/2022)
- Gia Lộc tham dự Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án 06 của Chính phủ phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia(27/12/2022)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo triệu tập thí sinh; nội dung, hình thức thời gian, địa điểm sát hạch tuyển dụng công chức cấp xã trong trường hợp đặc biệt, chức danh Văn phòng- Thống Kê xã Đức Xương, làm công tác Văn phòng Đảng ủy- Nội vụ, chức danh Tư pháp- Hộ tịch Thị trấn G
+ Quyết định Về việc phê duyệt nội dung và hình thức sát hạch tuyển dụng công chức cấp xã trong trường đặc biệt, chức danh Văn phòng -Thống kê xã Đức Xương, làm công tác Văn phòng Đảng ủy - Nội vụ, chức danh Tư pháp-Hộ tịch thị trấn Gia Lộc
+ Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cải tạo, nâng cấp Nhà làm việc bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa huyện Gia Lộc
+ Quyết định Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí huyện Gia Lộc năm 2023
+ Thông báo triệu tập thí sinh: nội dung, hình thức, thời gian, địa điểm sát hạch tuyển dụng công chức xã trong trường hợp đặc biệt, chức danh Tài chính-Kế hoạch xã Đồng Quang và chức danh Văn hóa- Xã hội xã Phạm Trấn, làm công tác Văn hóa, thông tin- thể d
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
https://www.youtube.com/watch?v=JmTMQg7YjuY
- Hát về Gia Lộc
- Khuyến cáo PCCC. Chia sẻ kiến thức kĩ năng an toàn tại gia đình
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Tài liệu họp HĐND
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Các ca khúc về Gia Lộc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 202
Hôm nay 3,806
Tháng này: 541,091
Tất cả: 4,843,615
THƯ VIỆN ẢNH