Huyện Gia Lộc tổ chức đánh giá kết quả 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện.

Căn cứ Kế hoạch số 18/KH-HĐQT ngày 21/4/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội về việc tổ chức tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ; Công văn số 71/UBND-VP ngày 18/5/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; Công văn số 4317/NHCS-HĐQT&TT ngày 02/6/2022 của Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam về việc chỉ đạo truyền thông tổng kết, đánh giá kết quả 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ.

Ngày 26/5/2022, UBND huyện Gia Lộc đã ban hành Quyết định số 1359/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện Gia Lộc.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của cấp trên và của UBND huyện; Ban chỉ đạo huyện Gia Lộc đã ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm(2002-2022) triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ trên địa bàn huyện Gia Lộc.

 

Theo Kế hoạch tổng kết của huyện Gia Lộc được ban hành nhằm tổng kết, đánh giá kết quả đạt được sau 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP. Xác định vị trí và vai trò quan trọng của tín dụng chính sách xã hội để đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong thời gian tới, nhằm góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, ổn định chính trị và phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn huyện.

Cùng với đó, tập trung tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được, phân tích rõ những tồn tại, hạn chế về cơ chế chính sách, về tập trung nguồn lực, về thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội, về tổ chức, chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành trong triển khai hoạt động tín dụng chính sách ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Trên cơ sở đó rút ra bài học kinh nghiệm, đồng thời đưa ra các đề xuất, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tín dụng chính sách.

Theo Kế hoạch, các nội dung tổng kết gồm: Tổng kết, đánh giá về mô hình tổ chức của Ngân hàng Chính sách xã hội tại cấp huyện. Tổng kết, đánh giá phương thức quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách mà Ngân hàng Chính sách xã hội đã và đang thực hiện; Phân tích khả năng huy động sức mạnh của toàn xã hội tham gia hoạt động tín dụng chính sách; Đánh giá kết quả huy động các nguồn lực tài chính để tạo lập nguồn vốn đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách; Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần quan trọng thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội…

 

Đồng thời, nêu lên những khó khăn, vướng mắc, tồn tại hạn chế và nguyên nhân trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP. Tổng kết, đánh giá chung và bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình triển khai thực hiện; Quan điểm, mục tiêu và các giải pháp thực hiện trong thời gian tới; Kiến nghị, đề xuất những chủ trương, giải pháp để hoạt động tín dụng chính sách xã hội tiếp tục phát huy hiệu quả trong giai đoạn tới trên địa bàn huyện Gia Lộc.

Theo đó, thời gian tổng kết, Ban chỉ đạo huyện Gia Lộc dự kiến hội nghị tổng kết 20 năm(2002-2022) triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ hoàn thành trong tháng 7/2022; Đồng thời huyện Gia Lộc chỉ đạo các thành viên Ban chỉ đạo, các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện kế hoạch; Giao Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện phối hợp triển khai, tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả công tác tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh và các phương tiện truyền thông trước, trong, sau hội nghị tổng kết, trong đó thể hiện rõ các tin bài, phóng sự(kể cả phóng sự truyền hình trình chiếu tại hội nghị), kết quả nổi bật, điểm sáng, những trụ cột trong các chương trình mục tiêu về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, gương người tốt, việc tốt, về kết quả 20 năm triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, các đối tượng chính sách khác; Phối hợp với các tổ chức chính trị- xã hội ủy thác lựa chọn 10 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong 20 năm thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, đề nghị UBND huyện tặng Giấy khen và trao thưởng trong Hội nghị tổng kết tại huyện./.

Biên tập: Vũ Minh Giáo

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Hải Dương có 4 món ăn lọt Top 100 món ăn đặc sản và đặc sản quà tặng Việt Nam năm 2021 - 2022 (19/11/2022)
- Ngân hàng chính sách xã hội tập huấn nghiệp vụ theo hình thức trực tuyến đối với Chủ tịch UBND cấp xã và cán bộ các Tổ chức hội đoàn thể ủy thác cấp huyện (20/10/2022)
- Sức sống làng nghề giày da Hoàng Diệu (03/09/2022)
- Thơm ngon bánh cuốn Gia Lộc (01/08/2022)
- Gia Lộc: Bàn giao 7000 tem truy xuất nguồn gốc cho Nhà vườn Mạnh Đoàn  (30/07/2022)
- Thơm ngon tương Đồng Tái(08/06/2022)
- Quan tâm đầu tư cải tạo, sửa chữa các công trình, trụ sở làm việc xuống cấp(27/05/2022)
- Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Gia Lộc triển khai chương trình vay vốn đối với học sinh, sinh viên mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến(04/05/2022)
- Gia Lộc đầu tư trên 1.117 tỷ đồng làm 2 tuyến đường(19/04/2022)
- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Gia Lộc thực hiện chính sách tín dụng hỗ trợ lãi suất trong 2 năm 2022-2023(08/04/2022)
++ THÔNG BÁO
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 16/01/2023 đến ngày 22/01/2023
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 09/01/2023 đến ngày 15/01/2023
+ Công văn V/v đề nghị tham gia vào dự thảo báo cáo thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao của các xã đăng ký về đích năm 2022
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 02/01/2023 đến ngày 08/01/2023
+ THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại vị trí quy hoạch Khu dân cư thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc (đợt 10)
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
https://www.youtube.com/watch?v=JmTMQg7YjuY
- Hát về Gia Lộc
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Tài liệu họp HĐND
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Các ca khúc về Gia Lộc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 112
Hôm nay 4,676
Tháng này: 381,343
Tất cả: 4,596,842
THƯ VIỆN ẢNH