Xã Đồng Quang
Xã Đồng Quang nằm ở phía Nam huyện, phía Bắc giáp xã Đoàn Thượng và xã Phạm Trấn, phía Nam giáp xã Quang Minh; phía Đông giáp xã Đức Xương; phía Tây giáp xã Nhật Tân.

Xã Đồng Quang nằm ở phía Nam huyện, phía Bắc giáp xã Đoàn Thượng và xã Phạm Trấn, phía Nam giáp xã Quang Minh; phía Đông giáp xã Đức Xương; phía Tây giáp xã Nhật Tân. Xã có diện tích tự nhiên 505,88 ha; dân số 5.544 người. Xã có 7 làng: Đông Hạ, Đông Thượng, Đông Trại, Vĩnh Duệ, Quang Tiền, An Thư và Đôn Thư.

 Đồng Quang ngày nay, xưa kia là 2 xã: Đông Quang và Quang Khánh. Xã Đông Quang gồm có 4 làng: Quang Tiền, Đông Thượng, Đông Hạ và Đông Trại thuộc tổng Thị Đức huyện Gia Lộc. Xã Quang Khánh gồm 3 làng: Đôn Thư, An Thư, Vĩnh Duệ thuộc tổng Hậu Bổng huyện Gia Lộc. Cách mạng Tháng Tám thành công, đến năm 1948 hợp nhất hai xã Đông Quang và Quang Khánh làm một lấy tên là xã Đồng Quang cho đến ngày nay. 

Làng Quang Tiền trước đây có nghề làm gốm và nghề rèn. Đồng Quang cũng là quê hương của nghệ nhân, doanh nhân Bùi Thị Hý sinh năm 1420, vào năm Thái hoà thứ 10 (1452) thời Lê Nhân Tông bà đã cùng chồng là ông Đặng Sĩ và em trai là Bùi Khởi xây dựng một lò gốm tại quê nhà, gốm sứ Quang Tiền liên kết với Chu Đậu trở thành mặt hàng xuất khẩu nổi tiếng thế giới lúc bấy giờ; là quê hương của danh tướng Vũ Văn Mật là người có công phò nhà Lê chống lại nhà Mạc; quê hương của Trấn thủ Hải Dương Trần Công Hiến.

 Ngày 05/5/1948 chi bộ Đảng đầu tiên của Đảng bộ xã được thành lập có ...đảng viên, đến nay tổng số đảng viên của Đảng bộ có .... đồng chí, trong đó có .... đồng chí được tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; .... đồng chí được tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

Qua các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, xã có 145 liệt sĩ, 85 thương, bệnh binh. Xã có 5 bà mẹ được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

 
Trường THCS Đồng Quang 

 Ngày nay, xã có 3 trường học (trường Mầm non, Tiểu học, THCS); xã có trạm y tế; có nghĩa trang liệt sĩ gồm: đài Tổ quốc ghi công, bia khắc tên 145 liệt sĩ và ...phần mộ. Xã có làng Đôn Thư được công nhận danh hiệu Làng văn hoá năm 2005.

 - Làng Đông Th­ượng.

 
Quang cảnh làng Ba Đông Thượng 

Làng vẫn giữ nguyên tên gọi từ xưa đến nay là Ba Đông Thượng, thuộc tổng Thị Đức huyện Gia Lộc. Sau cách mạng Tháng Tám, đến đầu năm 1946 làng thuộc xã Đông Quang, đến năm 1948 làng thuộc xã Đồng Quang cho đến ngày nay. Làng có 20 dòng họ chung sống bên nhau đã lâu đời.

Theo truyền khẩu, từ thời vua Lê Đại Hành, làng Đông Thượng lúc bấy giờ chỉ là một xóm nhỏ, có vài gia đình sinh sống với vài ba chục người. Thời Lê Thái Tông, làng có tên gọi Ba Đông Thượng do ông Hồi Thiện người gốc họ Vũ lập ra.

Thành hoàng làng là Đức Bản Cảnh hiệu là Thuỵ Hồi Thiện, đức tổ là Vũ Văn Mật. Sự tích về Đức Bản Cảnh theo thần sắc để lại: Ngài là Giao trấn thứ xử, hiển thánh ngày mồng 9 tháng Giêng. Sự tích về Đức tổ Vũ Văn Mật là người có công phò nhà Lê chống lại nhà Mạc.

 Lễ hội làng được tổ chức hàng năm vào ngày mồng 9 tháng Giêng là ngày hiển thánh của Đức Bản Cảnh, ngày 24 tháng Mười âm lịch là ngày hoá của Đức tổ Vũ Văn Mật.

Làng Ba Đông Thượng có nền văn hoá lâu đời, năm 1942 làng đã xây dựng được Hương ước gồm 2 phần (phần điều lệ tổng cục và phần tục lệ) với 105 điều làm quy tắc xử sự chung cho người dân trong thôn.

Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, làng có trên 300 người tham gia bộ đội, dân quân du kích, thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến, công nhân quốc phòng... có 29 người đã anh dũng hy sinh, được suy tôn là liệt sỹ, 22 thương binh. Làng có mẹ Nguyễn Thị Ban được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

               Làng đã xây dựng được quy ước gồm 4 chương, 34 điều năm .

- Làng Đông Hạ.

 
Quang cảnh làng Đông Hạ 

Làng vẫn giữ nguyên tên gọi từ xưa đến nay là Ba Đông Hạ, xưa làng có tên nôm gọi là Dung Hạ thuộc tổng Thị Đức huyện Gia Lộc. Sau cách mạng Tháng Tám, đến đầu năm 1946 làng thuộc xã Đông Quang, đến năm 1948 làng thuộc xã Đồng Quang cho đến ngày nay. Làng có 5 dòng họ chung sống bên nhau đã lâu đời.

Thành hoàng làng hiệu là Hội Thiện. Sự tích theo thần tích để lại: Ngài là một liệt hầu của Hán Chiêu Đế, có công dạy dân về lễ nghĩa và có công phò vua dẹp giặc.

Lễ hội làng được tổ chức hàng năm vào ngày sinh, mồng 10 tháng Giêng và ngày hoá, 15 tháng Tám âm lịch.

Làng Đông Hạ có nền văn hoá lâu đời, ngay từ thời phong kiến (năm 1942) thôn đã xây dựng được bản Hương ước, gồm 105 điều làm quy tắc xử sự chung cho người dân trong thôn.

Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, làng có hàng trăm người tham gia bộ đội, dân quân du kích, thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến, công nhân quốc phòng... có 19 người đã anh dũng hy sinh, được suy tôn là liệt sỹ, 11 thương binh, 4 bệnh binh. Làng có mẹ Nguyễn Thị Khểnh được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

          Làng đã xây dựng được quy ước gồm 6 chương, 29 điều năm .

- Làng Đông Trại.

 
Nhà thờ Ba Đông 

Là một làng mới lập, do dân cư của các làng Ba Đông ra sinh cơ lập nghiệp, xưa làng thuộc tổng Thị Đức huyện Gia Lộc. Sau cách mạng Tháng Tám, đến đầu năm 1946 làng vẫn thuộc xã Đông Quang, đến năm 1948 làng thuộc xã Đồng Quang cho đến ngày nay. Làng có 12 dòng họ chung sống bên nhau đã lâu đời.

Hiện nay, làng nằm ở trung tâm xã, là nơi đặt trụ sở UBND xã, HTX dịch vụ nông nghiệp, 2 trường TH và THCS. Làng có nhà thời thiên chúa giáo được xây dựng từ năm 1913.

Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, làng có hàng trăm người tham gia bộ đội, dân quân du kích, thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến, công nhân quốc phòng... có 12 người đã anh dũng hy sinh, được suy tôn là liệt sỹ, 11 thương binh, 3 bệnh binh. 

          Làng đã xây dựng được quy ước gồm 5 chương, 35 điều năm .

- Làng An Thư­.

 
Quang cảnh làng An Thư 

Làng có tên chữ là An Thư, tên nôm gọi là làng Chàng Thưa, thuộc xã Quang Khánh, tổng Hậu Bổng, huyện Gia Lộc. Sau cách mạng Tháng Tám, đến đầu năm 1946 làng vẫn thuộc xã Quang Khánh, đến năm 1948 làng thuộc xã Đồng Quang cho đến ngày nay. Làng có 6 dòng họ chung sống bên nhau đã lâu đời.

Xưa kia, làng có một ngôi đình thờ thành hoànglà Đặng Phúc Hồng. Sự tích truyền tụng: Ngài là người làng Lương Xá huyện Chương Đức, có công giúp vua Hùng Nghị Vương đánh giặc Thục.

Làng có một phủ thờ Đức thánh mẫu là Đệ nhất thiên tiên Liễu Hạnh công chúa, ngày hoá (hiển thánh) là ngày mồng 3 tháng Ba âm lịch.

Lễ hội truyền thống của làng được tổ chức hàng năm vào ngày sinh nhật là mồng 8 tháng Giêng và ngày hoá nhật là 13 tháng Tám âm lịch. Người dân ở đây có tục kiêng hèm, huý, lúc đọc, lúc nói phải kiêng chữ Hồng.

Làng An Thư có nền văn hoá lâu đời, ngay từ thời phong kiến (năm 1936) làng đã xây dựng được Hương ước, gồm 105 điều làm quy tắc xử sự chung cho người dân trong làng.

Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, làng có hàng trăm người tham gia bộ đội, dân quân du kích, thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến, công nhân quốc phòng... có 30 người đã anh dũng hy sinh, được suy tôn là liệt sỹ, 26 thương binh, 4 bệnh binh. Làng có mẹ Nguyễn Thị Nghì được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

          Làng đã xây dựng được quy ước gồm 5 chương, 40 điều năm .

- Làng Vĩnh Duệ.

 
Quang cảnh làng Vĩnh Duệ 

Làng có tên chữ là Vĩnh Duệ, tên nôm gọi là làng Vĩnh thuộc xã Quang Khánh, tổng Hậu Bổng, huyện Gia Lộc. Sau cách mạng Tháng Tám, đến đầu năm 1946 làng vẫn thuộc xã Quang Khánh, đến năm 1948 làng thuộc xã Đồng Quang cho đến ngày nay. Làng có 15 dòng họ chung sống bên nhau đã lâu đời.

Xưa kia, làng có 3 ngôi đình (đình Thượng tức đình Đống, đình Trung, đình Miếu) nay chỉ còn giữ được nguyên vẹn ngôi đình Trung, với ấn tín sắc phong thờ Thành hoàng làng hiệu là Lưu Đức Công, huý là Vũ Ứng Tường. Sự tích theo thần tích: Ngài là người có công giúp Thục An Dương Vương đắp thành Cổ Loa và làm Quản trấn Dương Tuyền lạc. Ngài sinh ngày mồng 10 tháng Giêng và hoá ngày 12 tháng Bẩy âm lịch. Trong đình vẫn còn lưu giữ được hai bức đại tự : "Trấn ải Dương Tuyền", "Vạn cổ tối linh".

Lễ hội truyền thống của làng được tổ chức hàng năm vào ngày sinh và ngày hoá của Đức Thành hoàng.

 Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, làng có hàng trăm người tham gia bộ đội, dân quân du kích, thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến, công nhân quốc phòng... có 19 người đã anh dũng hy sinh, được suy tôn là liệt sỹ, 13 thương binh, 3 bệnh binh. 

Làng đã xây dựng được bản quy ước gồm 5 chương, 40 điều.

- Làng Đôn Thư­.

 
Lễ đón bằng Làng văn hóa Đôn Thư 

Làng có tên chữ là Đôn Thư, không có tên nôm thuộc xã Quang Khánh, tổng Hậu Bổng, huyện Gia Lộc. Sau cách mạng Tháng Tám, đến đầu năm 1946 làng vẫn thuộc xã Quang Khánh, đến năm 1948 làng thuộc xã Đồng Quang cho đến ngày nay. Làng có 7 dòng họ chung sống bên nhau đã lâu đời.

Xưa kia, làng có một ngôi đình thờ Thành hoàng làng hiệu là Kinh Dương Vương, huý là Lộc Tục. Sự tích theo thần tích: Ngài là con thứ hai của vua Đế Minh thuộc đời Hồng Bàng, ngài sinh ngày 13 tháng Giêng năm Ất Tỵ (không rõ ngày hoá). Lễ hội làng được tổ chức hàng năm vào ngày sinh của đức thánh. Làng còn có một ngôi miếu thờ quan hầu Trần Công Hiến Trấn thủ Hải Dương đời Gia Long…

Làng Đôn Thư có nền văn hoá lâu đời, năm 1936 làng đã xây dựng được   Hương ước gồm 2 phần với 105 điều làm quy tắc xử sự chung cho người dân trong làng. 

Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, làng có hàng trăm người tham gia bộ đội, dân quân du kích, thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến, công nhân quốc phòng... có 14 người đã anh dũng hy sinh, được suy tôn là liệt sỹ, 4 thương binh, 4 bệnh binh. 

Làng đã xây dựng được bản quy ước gồm 5 chương, 40 điều và được công nhận danh hiệu làng văn hoá năm 2005.

- Làng Quang Tiền.

 
Quang cảnh làng Quang Tiền 

Làng có tên chữ là Quang Tiền, không có tên nôm, xưa làng thuộc xã Đông Quang, tổng Thị Đức huyện Gia Lộc. Sau cách mạng Tháng Tám, đến đầu năm 1946 làng vẫn thuộc xã Đông Quang, đến năm 1948 làng thuộc xã Đồng Quang cho đến ngày nay. Làng có 8 dòng họ (Phạm, Bùi, Nguyễn, Đỗ, Phan, Hoàng, Lê, Phùng) chung sống bên nhau đã lâu đời.

 Xưa kia làng có một ngôi đình và một ngôi miếu cùng thờ hai vị Thành hoàng: Một vị hiệu là Thượng Trụ Quốc Công tên thường gọi là Đức thánh ông, tên huý là Trụ Quốc; một vị là Thánh Mẫu, hiệu là Thái Hậu Vũ Thị Thuỷ Thần Vương Mẫu, tên thường gọi là Đức Thánh Mẫu (Theo truyền tụng: cả hai vị đều là thuỷ thần) có công âm phù vua Lê đánh giặc. Lễ hội làng được tổ chức theo các ngày tiết trong năm.

Năm 1936 làng đã xây dựng được Hương ước gồm 2 phần (phần các điều lệ tổng cục và phần các tục lệ riêng) với 105 điều làm quy tắc xử sự chung cho người dân trong làng.

Làng là quê hương của nghệ nhân nghề gốm sứ Bùi Thị Hý, xưa kia làng có nghề làm gốm nổi tiếng, cùng với Chu Đậu sản phẩm gốm sứ Quang tiền đã xuất khẩu đi rất nhiều nước trên thế giới. Xưa kia, làng còn có nghề làm hương đen.

Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, làng có hàng trăm người tham gia bộ đội, dân quân du kích, thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến, công nhân quốc phòng... có 15 người đã anh dũng hy sinh, được suy tôn là liệt sỹ, 11 thương binh. Làng có mẹ Phạm Thị Phụng được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Làng đã xây dựng được quy ước gồm 5 chương, 38 điều.

 

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Xã Trùng Khánh (29/10/2015)
- Xã Gia Hòa (28/10/2015)
- Xã Nhật Tân (28/10/2015)
- Xã Hồng Hưng(28/10/2015)
- Xã Đoàn Thượng(28/10/2015)
- Xã Gia Tân(27/10/2015)
- Xã Quang Minh(27/10/2015)
- Xã Thống Kênh(27/10/2015)
++ THÔNG BÁO
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 15/10/2018 đến ngày 21/10/2018
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 08/10/2018 đến ngày 14/10/2018
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 01/10/2018 đến ngày 07/10/2018
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 24/9/2018 đến ngày 30/9/2018
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 17/9/2018 đến ngày 23/9/2018
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 59
Hôm nay 257
Tháng này: 30,693
Tất cả: 402,849
THƯ VIỆN ẢNH