Xã Hồng Hưng
Xã Hồng H­ưng nằm ở phía Đông Nam huyện, phía Bắc giáp Thị trấn Gia Lộc và xã Hoàng Diệu, phía Nam giáp xã Thống Kênh; phía Đông giáp xã Dân Chủ huyện Tứ Kỳ; phía Tây giáp xã Toàn Thắng và xã Đoàn Th­ượng.

Xã Hồng H­ưng nằm ở phía Đông Nam huyện, phía Bắc giáp Thị trấn Gia Lộc và xã Hoàng Diệu, phía Nam giáp xã Thống Kênh; phía Đông giáp xã Dân Chủ huyện Tứ Kỳ; phía Tây giáp xã Toàn Thắng và xã Đoàn Th­ượng. Xã có diện tích tự nhiên 513,52 ha; dân số 7.070 ng­ười. Xã có 7 làng: Phư­ơng Khê, Ph­ương Bằng, Thị Xá, Hoàng Xá, Nhân Lý, Cát Tiền, Cát Hậu và một thị tứ Quán Phe.

 Hồng H­ưng ngày nay, xưa kia là 3 xã: Ph­ương Xá, Cát Khê, Ph­ương Bằng. Xã Ph­ương Xá gồm có 4 thôn: Phư­ơng Khê, Thị Xá, Hoàng Xá, Nhân Lý. Xã Cát Khê gồm 2 thôn: Cát Tiền, Cát Hậu. Xã Phư­ơng Bằng gồm 2 thôn: Ph­ương Bằng và An Thôn đều thuộc tổng Phư­ơng Xá huyện Gia Lộc. Đầu năm 1946 hợp nhất hai xã Phương Bằng và Cát Khê lấy tên là xã Ph­ương Cát. Xã Phư­ơng Xá giữ nguyên. Ngày 18/12/1948 hợp nhất hai xã Phư­ơng Xá và Ph­ương Cát làm một lấy tên là xã Hồng Hưng cho đến ngày nay. 

Hồng Hư­ng là quê h­ương của tiến sĩ Phạm Vĩnh Toán sinh năm 1488 người xã Hoa Xá huyện Gia Phúc (nay là xã Hồng H­ưng, huyện Gia Lộc), 24 tuổi đỗ đệ nhị giáp tiến sĩ xuất thân (hoàng giáp) khoa Tân Mùi, niên hiệu Hồng Thuận (1511), làm quan tới chức Thư­ợng thư­ t­ước Hầu, khi mất đ­ược phong quận công.

Ngày 18/12/1948 chi bộ Đảng xã Hồng Hưng đ­ược thành lập, trên cơ sở hợp nhất hai chi bộ Phương Cát và Phương Xá làm một, lúc này chi bộ mới có 47 đảng viên, đến nay tổng số đảng viên của Đảng bộ có 275 đồng chí, trong đó có 43 đồng chí được tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 24 đồng chí đ­ược tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, có những đồng chí đảng viên trưởng thành trở thành Bí thư­ huyện uỷ, thư­ờng vụ Tỉnh uỷ.

 
 Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hồng Hưng

Qua các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, xã có 202 liệt sĩ, 85 th­ương, bệnh binh. Xã có 12 bà mẹ đ­ược phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, tiêu biểu là mẹ Nguyễn Thị Khay có chồng và hai con là liệt sĩ.

 
Trường Tiểu học Hồng Hưng 

 Ngày nay, xã có 3 tr­ường học (tr­ường Mầm non, Tiểu học, THCS); xã có trạm y tế; ngay sau hoà bình lập lại xã đã xây dựng nghĩa trang liệt sĩ. Năm 1999  xã đã chuyển nghĩa trang liệt sĩ ra vị trí mới và đầu t­ư xây dựng đền thờ liệt sĩ có: đền thờ, đài Tổ quốc ghi công, 2 nhà bia khắc tên liệt sĩ và 202 phần mộ liệt sĩ. Xã có 3 làng là: Phư­ơng Bằng, Cát Hậu, Ph­ương Khê đ­ược công nhận danh hiệu Làng văn hoá... 

- Làng Cát Hậu.

 
Cây gạo cổ thụ đầu làng 

Xưa kia, là thôn Nhân Hậu có tên nôm là làng Cát thuộc xã Cát Khê, tổng Phương Xá, huyện Gia Lộc. Sau cách mạng Tháng Tám, đến đầu năm 1946 đổi thành làng Cát Hậu thuộc xã Phương Cát, đến năm 1948 làng thuộc xã Hồng Hưng cho đến ngày nay. Làng có 4 dòng họ chung sống bên nhau đã lâu đời.

Xưa kia, làng có ngôi đình thờ Thành hoàng làng hiệu là Bảo Phước hoàng hậu huý là Huyện. Sự tích theo thần tích: Ngài là Hoàng hậu của vua Trần Nhân Tôn, có lần cùng quân sĩ qua đất Nhân Hậu có dừng chân tạm trú, kỳ lão trong làng đã tới xin tên, hèm huý và lập đình thờ tôn làm thành hoàng. Theo tương truyền: ngài đã có công âm phù, giúp vua Trần Anh Tôn (là con trai) vượt qua cơn phong ba khi Ngài đi tuần du qua mảnh đất của làng.

Lễ hội truyền thống hàng năm của làng được tổ chức vào ngày hoá (ngày hiển thánh) là ngày 12 tháng Giêng, và ngày Khánh hạ mồng 4 tháng Chạp.

Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, làng có hàng chục người tham gia dân quân, du kích, 45 người tham gia bộ đội và công nhân quốc phòng; 10 người đi dân công hoả tuyến, 21 người con ưu tú của làng đã anh dũng hy sinh và được suy tôn là liệt sỹ, có 7 thương bình. Làng có mẹ Nguyễn Thi Thép được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, và có trên 50 người được tặng thưởng huân, huy chương kháng chiến các loại.

Làng đã xây dựng đ­ược quy ư­ớc gồm 5 ch­ương 43 điều năm 2002 và đ­ược công nhận làng văn hoá năm 2003.

- Làng Phư­ơng Khê.

 
Cổng làng Phương Khê 

Làng có tên chữ là Phương Khê, tên nôm gọi là làng Phe, thuộc xã Phương Xá, tổng Phương Xá, huyện Gia Lộc. Sau cách mạng Tháng Tám, đến đầu năm 1946 đổi thành làng thuộc xã Phương Xá, đến năm 1948 làng thuộc xã Hồng Hưng cho đến ngày nay. Làng có 9 dòng họ chung sống bên nhau đã lâu đời.

Thành hoàng làng hiệu là Thị nội cung tần diệu hộ, huý là Cúc, ngài là nhân thần, nhưng không rõ ngày sinh, ngày hoá và không có sự tích gì. Dân làng thờ ngài ở đình, nghè, miếu làng và thờ ở từ đường họ Đặng.

Lễ hội làng được tổ chức hàng năm vào ngày mồng 2 tháng Năm âm lịch.

Xưa kia, làng có Cụ Khoá Duyệt làm nghề dạy học cho nhân dân trong làng, xã.

Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, làng đã có hàng trăm người tham gia bộ đội, dân quân, du kích, thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến, công nhân quốc phòng. Làng có 39 người đã anh dũng hy sinh và được suy tôn liệt sĩ, 5 thương binh; có 2 bà mẹ là mẹ Vũ Thị Nhịp và Phạm Thị Phiếm được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, và hàng trăm người được thưởng huân huy chương các loại.

 Làng đã xây dựng được quy ước gồm 4 chương 38 điều năm 2002 và năm 2004 làng đã được công nhận làng văn hoá.

- Làng Hoàng Xá.

 
Nhà văn hóa thôn Hoàng Xá 

Làng có tên chữ là Hoàng Xá, tên nôm gọi là làng Vàng thuộc xã Phương Xá, tổng Phương Xá, huyện Gia Lộc. Sau cách mạng Tháng Tám, đến đầu năm 1946   làng thuộc xã Phương Xá, đến năm 1948 làng thuộc xã Hồng Hưng cho đến ngày nay. 

Xưa kia, làng có một ngôi đình thờ Thành hoàng làng là Linh Phù Quảng Hậu chính trực hiệu Thiện Đôn Ngưng Dực Biểu Trung, thành hoàng chi thần. Ngài là thiên thần, sự tích về ngài không có. Theo truyền tụng ngài là người có công âm phù một vị quan triều về đời tiền Lý đánh thắng giặc Lương.

Lễ hội làng được tổ chức vào ngày mồng 7 tháng Giêng hàng năm.

Trong các cuộc kháng chiến, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, làng có hàng trăm người tham gia kháng chiến, trong đó 20 người con ưu tú của làng đã anh dũng hy sinh và được suy tôn là liệt sỹ, 11 người là thương binh, cán bộ và nhân dân Hoàng Xá đã được Đảng và nhà nước tặng thưởng hai huân chương lao động.

Làng đã xây dựng được quy ước gồm 5 chương 28 điều năm 2002.

- Làng Thị Xá.

 
Quang cảnh một góc làng Thị Xá 

Làng có tên chữ là Thị Xá, tên nôm gọi là Gôi Thượng, thuộc xã Phương Xá, tổng Phương Xá, huyện Gia Lộc. Trong cổ sử, ở vào thời Lê làng còn có tên gọi là Trang Hoa Xá. Sau cách mạng Tháng Tám, đến đầu năm 1946 làng thuộc xã Phương Xá, đến năm 1948 làng thuộc xã Hồng Hưng cho đến ngày nay. 

Thành hoàng làng hiệu là Sinh Dục Bảo Huệ huý là Ngọc, ngài là nhân thần, sự tích không có.

Thành hoàng làng hiệu là Sinh Dục Bảo Huệ huý là Ngọc, ngài là nhân thần, sự tích không có.

Lễ hội truyền thống của làng được tổ chức hàng năm vào ngày sinh nhật là ngày mồng 7 tháng Hai, ngày hoá nhật là ngày 18 tháng Mười âm lịch.

Làng là quê hương của Hoàng giáp Phạm Vĩnh Toán, theo truyền tụng lại làng còn có một số người học cao, làm quan như Nguyễn Viết Duệ, Lê Triều sắc phong Nguyễn Viết Duệ hiệu là Bảo Thắng, có công đánh giặc Chiêm Thành được phong tước hầu Thượng thư tham quận công văn võ song toàn; cụ Thượng Buộm; cụ cử Độ, tú Thịnh, tú Giáp, cụ phó Liêm...

Trong hai cuộc kháng chiến thôn có 272 người tham gia hoạt động cách mạng, trong đó: có 62 người tham gia dân quân du kích, 210 người tham gia bộ đội, nhiều gia đình có từ 2- 3 thế hệ cùng chung chiến hào. Tổng kết kháng chiến, làng có 33 người con ưu tú đã anh dũng hy sinh và được suy tôn là liệt sỹ; 13 thương, bệnh binh; 89 người được tặng thưởng huân, huy chương các loại.

 Làng đã xây dựng được quy ước gồm 8 chương, 30 điều năm 2002.

- Làng Cát Tiền.

 
Quang cảnh làng Cát Tiền 

Xưa kia, làng có tên chữ là Tiền, tên nôm gọi là làng Cát thuộc xã Cát Khê, tổng Phương Xá, huyện Gia Lộc. Sau cách mạng Tháng Tám, đến đầu năm 1946 làng thuộc xã Phương Cát, đến cuối năm 1948 làng thuộc xã Hồng Hưng cho đến ngày nay. Làng có 7 dòng họ (Lê Xuân, Lê Văn, Nguyễn Văn, Trần Văn, Trần Xuân, Nguyễn Đức, Đặng Văn) chung sống bên nhau đã lâu đời.

 Thành hoàng làng thờ Huyền Chân Bảo Hựu. Sự tích theo thần tích để lại: Ngài có tên huý là Nguyễn Chí Thành hiệu là Huyền Chân ngài là nhân thần, ngày sinh là ngày mồng 9 tháng Giêng năm Canh Ngọ, ngày hoá và hiển thánh là ngày mồng 8 tháng Tám âm lịch (đời Lý Thánh Tôn) tu ở chùa Quang Minh tự. Sự tích truyền rằng: Ngài là tôn giả giáng sinh đã thụ giới ở chùa Hà Trạch lấy pháp danh là Huyền Chân, cùng với nhà sư Giác Hải, Từ Đạo Hạnh kết bạn và sang Tây Trúc học đạo và đã đắc đạo về trụ trì tại chùa Quang Minh tự thuộc xã Hậu Bổng (nay là làng Hậu Bổng xã Quang Minh).

Lễ hội làng được tổ chức hàng năm vào ngày mồng 10 tháng Ba và ngày mồng 4 tháng Chín âm lịch.

Làng xưa có cảnh quan “Trên bến dưới thuyền”, có chợ Cát đông đúc và hệ thống đền chùa miếu mạo cùng nhiều cây cao bóng cả cổ thụ…người dân Cát Tiền cần cù lao động, giàu lòng yêu nước, trung thành với cách mạng.

Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, làng có 69 người tham gia bộ đội, công nhân quốc phòng; 18 dân công, hàng chục người tham gia dân quân du kích, thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến... Tổng kết kháng chiến, làng có 30 người con ưu tú đã anh dũng hy sinh, được suy tôn là liệt sỹ, 13 thương binh, mẹ Nguyễn Thị Khay có chồng và hai con là liệt sĩ được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, làng có 79 người được tặng thưởng huân, huy chương kháng chiến các loại.

Làng đã xây dựng được quy ước gồm 5 chương, 43 điều năm 2002.

          - Làng Ph­ương Bằng.

 
Quang cảnh làng Phương Bằng 

Làng có tên chữ là Phương Bằng, không có tên nôm thuộc xã Phương Bằng, tổng Phương Xá, huyện Gia Lộc. Sau cách mạng Tháng Tám, đến đầu năm 1946 làng vẫn thuộc xã Phương Bằng, đến năm 1948 làng thuộc xã Hồng Hưng cho đến ngày nay.

Là một làng có diện tích và dân số lớn nhất xã Hồng Hưng, gồm 18 dòng họ, sống quần tụ ở 4 xóm từ lâu đời.

Trước cách mạng tháng Tám, làng có 4 người đỗ khoá sinh là: cụ Đỗ Đình Khắc, Phạm Văn Chử, Nguyễn Văn Điện, Phạm Văn Trị; ngoài ra còn có 50 người có bằng sơ học, yếu lược…

 Từ năm 1936 làng đã có Hương ước gồm 2 phần với 105 điều làm quy tắc xử sự chung cho người dân.

Trong các cuộc kháng chiến, Phương Bằng có 288 người tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên khắp các chiến trường, hàng trăm người tham gia dân quân du kích, trong đó 51 người con ưu tú đã anh dũng hy sinh và được suy tôn là liệt sĩ, 17 người là thương binh, làng có 5 bà mẹ: mẹ Trần Thị Cát, Bùi Thị Ngưỡng, Nguyễn Thị Tường, Đỗ Thị Buộm, Nguyễn Thị Sánh được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, hàng trăm người có công được tặng thưởng nhiều Huyện uỷân, huy chương các loại.

 Làng đã xây dựng được quy ước gồm 6 chương, 35 điều năm 1998 và được công nhận danh hiệu làng văn hoá năm 1999.

- Làng Nhân Lý.

 
Đình làng Nhân Lý 

Là một làng nhỏ nằm ở trung tâm xã, làng có tên chữ là Nhân Lý, thuộc tổng Phương Xá, huyện Gia Lộc. Sau cách mạng Tháng Tám, đến năm 1948 làng thuộc xã Hồng Hưng cho đến ngày nay. Làng có 4 dòng họ: Phạm Văn, Nguyễn Văn, Đặng Văn, Nguyễn Đức chung sống bên nhau đã lâu đời.

 Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, làng có hàng chục người tham gia bộ đội, dân quân du kích, thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến, công nhân quốc phòng... có 8 người đã anh dũng hy sinh, được suy tôn là liệt sỹ, 4 thương binh.

 Làng đã xây dựng được quy ước gồm 5 chương, 42 điều năm 2002.

- Thị tứ Hồng Hư­ng.

 
Quang cảnh Thị tứ Hồng Hưng

Là một khu dân cư mới lập nằm ven giao lộ đường 17A với đường 192C (khu vực quán Phe) cách thị trấn Gia Lộc 5km. Trước đây, khu vực này chỉ có một số ít hộ gia đình là người địa phương ra mở quán, bán hàng làm ăn sinh sống, dần dần có nhiều hộ gia đình ở nơi khác đến sinh cơ lập nghiệp. Năm 1990 thị tứ Hồng Hưng được công nhận là một khu dân cư độc lập, là một đơn vị thuộc xã Hồng Hưng cho tới ngày nay.

Người dân thị tứ Hồng Hưng làm nhiều nghề: có hộ sản xuất nông nghiệp, hộ làm dịch vụ buôn bán, sản xuất cơ khí, sửa chữa nhỏ... và một phần lớn là các hộ công nhân viên chức hiện đang công tác, hoặc đã nghỉ hưu. Thị tứ Hồng H­ưng đã xây dựng quy ­ước gồm 7 ch­ương 41 điều năm 2002.

 

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Xã Trùng Khánh (29/10/2015)
- Xã Gia Hòa (28/10/2015)
- Xã Nhật Tân (28/10/2015)
- Xã Đồng Quang (28/10/2015)
- Xã Đoàn Thượng(28/10/2015)
- Xã Gia Tân(27/10/2015)
- Xã Quang Minh(27/10/2015)
- Xã Thống Kênh(27/10/2015)
- Xã Đức Xương(27/10/2015)
++ THÔNG BÁO
+ Công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước huyện Gia Lộc
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 14/01/2019 đến ngày 20/01 /2019
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 07/01/2019 đến ngày 13/01 /2019
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 24/12/2018 đến ngày 30/12 /2018
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 17/12/2018 đến ngày 21/12 /2018
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 34
Hôm nay 60
Tháng này: 21,534
Tất cả: 487,409
THƯ VIỆN ẢNH