Thông báo Kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 02 (kỳ họp chuyên đề) và kỳ họp thứ 03- HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 9/11/2021, Thường trực HĐND huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tổ chức Hội nghị liên tịch để thống nhất thời gian, nội dung và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề) và kỳ họp thứ 3 (kỳ họp thường kỳ cuối năm 2021) - HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí: Đặng Xuân Thưởng – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện; Chủ tịch UBND huyện; Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; Trưởng 2 Ban HĐND huyện và thủ trưởng một số phòng, cơ quan có liên quan.

Sau khi các đại biểu thảo luận Hội nghị đã thống nhất thời gian, nội dung và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 2 và kỳ họp thứ 3- HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

A. KỲ HỌP THỨ 2 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)

I. VỀ THỜI GIAN TỔ CHỨC KỲ HỌP

Kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện XX dự kiến diễn ra trong 1/2 ngày, khoảng từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 11 năm 2021, tại Hội trường UBND huyện.

II. NỘI DUNG KỲ HỌP

1. Các Báo cáo trình tại kỳ họp

- Báo cáo quy hoạch sử dụng đất huyện Gia Lộc giai đoạn 2021-2030

- Báo cáo điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Lộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Nội quy kỳ họp HĐND huyện Gia Lộc khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026.

2. Các Nghị quyết trình tại kỳ họp

- Nghị quyết về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất huyện Gia Lộc giai đoạn 2021-2030.

- Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Lộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Nghị quyết nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện Gia Lộc khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026.

B. KỲ HỌP THỨ 3 (KỲ HỌP THƯỜNG KỲ CUỐI NĂM)

I. VỀ THỜI GIAN TỔ CHỨC KỲ HỌP

Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp thường kỳ cuối năm 2021) HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến diễn ra trong 02 ngày, khoảng từ ngày 16 đến ngày 25 tháng 12 năm 2021, tại Hội trường UBND huyện.

II. NỘI DUNG KỲ HỌP

1. Báo cáo, tờ trình của UBND huyện

1.1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

1.2. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2021, phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2022.

1.3. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 và dự kiến kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 (vốn ngân sách huyện).

1.4. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021, kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

1.5. Báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

1.6. Báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

1.7. Báo cáo tình hình an ninh, chính trị - trật tự an toàn xã hội năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

1.8. Tờ trình điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021- 2025 (vốn ngân sách huyện).

2. Báo cáo của các cơ quan, thông báo của Ủy ban MTTQ huyện

2.1. Báo cáo của Chánh án Toà án nhân dân huyện về kết quả công tác toà án năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

2.2. Báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện về kết quả công tác kiểm sát năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

2.3. Báo cáo công tác thi hành án dân sự năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

2.4. Thông báo của Uỷ ban MTTQ huyện về kết quả tham gia xây dựng chính quyền năm 2021.

3. Báo cáo, Tờ trình của Thường trực và 2 Ban HDDND huyện

3.1. Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, 2 Ban HĐND huyện năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

3.2. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND, 2 Ban HĐND huyện.

3.3. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 03- HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

3.4. Tờ trình về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND huyện năm 2021.

3.5. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về các nội dung: báo cáo có liên quan đến lĩnh vực kinh tế, xã hội, ngân sách, dự thảo nghị quyết.

3.6. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện về các nội dung: báo cáo liên quan đến lĩnh vực thi hành pháp luật, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

3.7. Một số nội dung khác theo luật định.

4. Thông qua các Nghị quyết

4.1. Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

4.2. Nghị quyết về dự toán và phân bổ ngân sách huyện năm 2022.

4.3. Nghị quyết về phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022.

4.4. Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021- 2025 (vốn ngân sách huyện).

4.5. Nghị quyết về chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2022 của HĐND huyện.

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Cải cách hành chính Gia Lộc: Tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 100% (30/11/2021)
- Gia Lộc tổ chức thành công kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. (30/11/2021)
- Gia Lộc tổ chức thành công Hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp của đồng chí Chủ tịch UBND huyện với nhân dân xã Toàn Thắng.(08/11/2021)
- Xây dựng chương trình hành động của cán bộ: Phải thực chất và kiểm tra, giám sát được(07/10/2021)
- Tạm dừng đến trường, không dừng học(07/09/2021)
- Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại xã, phường, thị trấn(31/08/2021)
- Yêu nước dịp Quốc khánh đặc biệt(30/08/2021)
++ THÔNG BÁO
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 29/11/2021 đến ngày 05/12/2021
+ Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 22/11/2021 đến ngày 28/11/2021
+ Thông báo thay đổi thời gian tiếp công dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy tháng 11/2021
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 15/11/2021 đến ngày 21/11/2021
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia Lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Tài liệu họp HĐND
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Các ca khúc về Gia Lộc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 149
Hôm nay 38,923
Tháng này: 225,886
Tất cả: 2,641,175
THƯ VIỆN ẢNH