Xã Đức Xương
Xã Đức Xương nằm về phía Nam huyện, phía Bắc giáp xã Đồng Quang và Đoàn Thượng, phía Nam giáp xã Hùng Sơn huyện Thanh Miện, phía Đông giáp xã Hồng Đức, An Đức huyện Ninh Giang; phía Tây giáp xã Quang Minh.

Xã Đức Xương nằm về phía Nam huyện, phía Bắc giáp xã Đồng Quang và Đoàn Thượng, phía Nam giáp xã Hùng Sơn huyện Thanh Miện, phía Đông giáp xã Hồng Đức, An Đức huyện Ninh Giang; phía Tây giáp xã Quang Minh. Xã có diện tích tự nhiên 505,51 ha; dân số 5.233 người. Xã có 3 làng: An Cư, An Vệ, Thọ Xương với....dòng họ sồng quần tụ từ lâu đời cùng nhau đoàn kết xây dựng mảnh đất quê hương.

Xã Đức Xương ngày nay xưa kia gồm 5 xã (nhất xã, nhất thôn) là: Kim Húc, An Vệ, Thọ Mi, Viêm Xương, An Cư thuộc tổng Hậu Bổng huyện Gia Lộc. Sau cách mạng tháng tám 1945 xã Kim Húc được cắt về huyện Ninh Giang còn lại 4 xã (4 thôn). Đầu năm 1946 hai xã Viêm Xương và Thọ Mi sát nhập với nhau thành xã Thọ Xương, hai xã An Cư, An Vệ sát nhập thành xã Thượng Đức. Đầu năm 1948 hai xã Thượng Đức và Thọ Xương sát nhập với nhau lấy tên là xã Đức Xương cho đến ngày nay.

 Xưa kia, dân làng ngoài nghề nông còn có nghề chài lưới, nghề hàng xay, hàng xáo...ở đây còn có trò chơi pháo đất còn được lưu truyền cho đến ngày nay.

Đức Xương là mảnh đất có truyền thống hiếu học, xưa kia ở làng An Cư có trường hương sư, làng An Vệ có tổng sư; xã có cụ Phạm Khắc Kiệm sinh năm 1529 người làng An Vệ năm 43 tuổi thi đỗ đệ nhị giáp tiến sĩ xuất thân (hoàng giáp) khoa Tân Mùi niên hiệu Sùng Khang 6 (1571) làm quan tới chức Thừa chính sứ.

Ngày 12/4/1947 chi bộ Đảng đầu tiên của đảng bộ xã được thành lập có 4 đảng viên, đến nay tổng số đảng viên của Đảng bộ có .... đồng chí, trong đó có .... đồng chí được tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; .... đồng chí được tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

Qua các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, xã có 149 liệt sĩ, 92 thương, bệnh binh, 4 bà mẹ được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

 
Trường THCS Đức Xương 

Ngày nay, xã có 3 trường học (trường Mầm non, tiểu học, THCS); có trạm y tế và y tế xã đạt chuẩn quốc gia năm 2006; nghĩa trang liệt sỹ được xây dựng lại năm 2005 ra vị trí mới khang trang gồm: đài Tổ quốc ghi công, hai nhà bia khắc tên liệt sĩ, 149 phần mộ.

- Làng An Vệ.

 
Quang cảnh làng An Vệ 

Từ xưa đến nay vẫn giữ nguyên tên gọi, làng xưa thuộc tổng Hậu Bổng huyện Gia Lộc. Từ năm 1948 đến nay thuộc xã Đức Xương. Làng từ xưa đến nay có 4 xóm: xóm Đáy, xóm Trên, xóm Trong, xóm Đình; làng có 27 dòng họ đã đến đây sinh cơ lập nghiệp trải qua 15 đời cùng chung sống đoàn kết xây dựng lên mảnh đất này.

Xưa kia, làng có một ngôi đình thờ 3 vị thành hoàng: Đức thánh cả là Hiển ứng linh dũng trúng hùng lược truy phúc khang dân vệ quốc hoàng hựu dũng đoán, hoàng nghi lạng huống phù vân phong công nguyên tạng dực bảo trung hưng linh phù hiển ứng uy dũng tôn thần phù mã Đoàn Cự đại vương (tên huý là Cự); Đức thánh hai là Chính tiêm cư sĩ bát bạo trấn an phù vận thuần huống đại thần nguyên tạng hiền lương dực bảo trung hưng tôn thần Đoàn Lân đại đồ đại vương (tên huý là Lân) và Đức thánh bà là Đoan Tĩnh phương dung chiêu huệ bảo lộc thuộc nghi chinh thục nguyên tạng dực bảo trung hưng thuộc nghi Trương phu nhân tôn thần Trương Hoà công chúa (tên huý là Hoà). Hai ông Lân Công và Cự Công là hai anh em sinh đôi quê ở xã Long Thước huyện An Sơn phủ Quốc Oai (đều là nhân thần) là người có công giúp vua đánh giặc Ai Lao, Cự công đã được vua gả công chúa Trương Hoà, sau đó cả 3 người đều trở về sinh sống ở trang An Vệ, khi chết được nhân dân tôn làm thành hoàng làng. Lễ hội truyền thống của làng hàng năm được tổ chức vào ngày kỵ nhật Đức thánh cả và đức thánh hai là ngày 13 tháng Giêng (ngày sinh), ngày hoá là ngày mồng 5 tháng ba âm lịch (cùng sinh, cùng hoá), ngày lễ đức thánh bà là ngày mồng 10 tháng 10 âm lịch (ngày hoá nhật).

Xưa kia, làng có tổng sư dạy học cho con cái người dân trong làng và các xã trong vùng lân cận. Làng là quê hương của cụ Phạm Khắc Kiệm sinh năm 1529 đỗ đệ nhị giáp tiến sĩ xuất thân (hoàng giáp) khoa Tân Mùi niên hiệu Sùng Khang 6 (1571) làm quan tới chức Thừa chính sứ.

Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, người dân làng An Vệ đã đóng góp sức người, sức của cho cuộc kháng chiến, làng có hàng trăm người tham gia bộ đội, dân quân du kích, thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến... đã có 32 người con ưu tú của làng đã anh dũng hy sinh được suy tôn là liệt sĩ, 19 thương, bệnh binh. 

Làng đã xây dựng được quy ước gồm 7 chương, 39 điều năm 2002.

- Làng Thọ X­ương.

 
Nhà văn hóa thôn Thọ Xương 

Xưa là hai làng Thọ Mi và Viêm Xương, thuộc tổng Hậu Bổng, huyện Gia Lộc. Năm 1946 hai làng Thọ Mi và Viêm Xương sát nhập thành xã Thọ Xương, từ năm 1948 trở thành làng Thọ Xương thuộc xã Đức Xương cho đến ngày nay.

 Làng Thọ Mi có tên nôm gọi là làng Me, đình làng thờ 3 vị thành hoàng, một vị hiệu là Hà bá thuỷ phủ không có tên huý (thuỷ thần); một vị là Hồi Quang cư sĩ tôn thần; một vị là Thông sát sứ tiên sinh đại vương, sự tích chỉ là truyền khẩu không có văn bia. Ngày lễ hội theo các tiết trong năm và có tục giao hiếu với làng Viêm Xương.

Làng Viêm Xương có tên nôm là làng Diêm, đình làng thờ 3 vị thành hoàng, một vị hiệu là Hà bá thuỷ phủ tên huý là Hoằng là người có công giúp Lý Anh Tôn đánh giặc, một vị tên huý là Quát, tên chữ là Quang làm quan đại tư đồ có công giúp Lê Thái Tổ khai quốc; một vị tên huý là Biểu không có tên hiệu, sự tích ngài làm quan thị hậu có công giúp vua Lê Nhân Tôn đánh giặc.

Lễ hội hàng năm được tổ chức vào các ngày: 18 tháng Giêng (tế sinh nhật) và ngày 12 tháng ba âm lịch (tế hoá nhật) của Hà bá thuỷ phủ; ngày 24 tháng Giêng (tế sinh nhật) và ngày 12 tháng Năm âm lịch (tế hoá nhật) của quan đại tư đồ; ngày 16 tháng Năm âm lịch (tế sinh nhật) ngày 15 tháng Tám âm lịch (tế hoá nhật) của quan thị hậu. Làng cũng có tục giao hiếu tế lễ với làng Thọ Mi.

Lễ hội hai làng Thọ Mi và Viêm Xương từ xưa đến nay vẫn duy trì trò chơi pháo đất.

Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, người dân làng Thọ Xương đã đóng góp sức người, sức của cho cuộc kháng chiến, làng có hàng trăm người tham gia bộ đội, dân quân du kích, thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến... đã có 37 người con ưu tú của làng đã anh dũng hy sinh và được suy tôn là liệt sĩ, 12 thương binh, 12 bệnh binh, Mẹ Phạm Thị Chuốc được phong tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Làng đã xây dựng được bản Quy ước gồm 5 chương 44 điều năm 2001.

- Làng An C­ư.

 
Lễ đón bằng công nhận Làng văn hóa thôn An Cư 

Là làng có từ lâu đời, tục gọi là làng Gừa xưa thuộc tổng Hậu Bổng, huyện Gia Lộc, năm 1948 thuộc xã Đức Xương cho đến ngày nay. Làng có 40 dòng họ sống quần tụ, đoàn kết bên nhau xây dựng lên mảnh đất này.

 Xưa kia, làng có một ngôi miếu thờ thành hoàng tên huý là Lê Cát Bạo (ngài là nhân thần), sự tích: Ngài có cha là Lê Huý Cường, mẹ là Đặng Thị Phương; quê quán làng Đồng Lục huyện Thiên Bản (nay là huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định) ngài là người có công giúp Đinh Tiên Hoàng dẹp loạn 12 sứ quân, khi cầm quân lúc đến đầu trang An Vệ thấy thế đất đẹp ông đã chọn để hạ trại, nhân dân trong làng tới dâng lễ xin làm do thần, ông đã nhận lời thu phục, được nhân dân trong làng dựng đền thờ ngay nơi ông hạ trại và tôn làm thành hoàng. Lễ hội truyền thống hàng năm của làng được tổ chức vào ngày 15 tháng Tám âm lịch (là ngày hoá và hiển thánh)

Nhân dân trong làng có truyền thống anh dũng kiên cường trong đấu tranh cách mạng, bám đất đánh giặc giữ làng, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất. Trong các cuộc kháng chiến, làng có hàng trăm người lên đường tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu, 83 người con ưu tú của làng đã anh dũng hy sinh và được suy tôn là liệt sĩ, 45 thương binh, 31 bệnh binh. Làng có 3 bà mẹ: Phạm Thị Đìa, Phạm Thị Cầm, Phạm Thị Bánh được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Làng đã xây dựng được Quy ước gồm 5 chương, 43 điều. Năm 2005 làng đã được công nhận danh hiệu làng văn hoá.

 

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Xã Nhật Tân (28/10/2015)
- Xã Đồng Quang (28/10/2015)
- Xã Hồng Hưng (28/10/2015)
- Xã Đoàn Thượng (28/10/2015)
- Xã Gia Tân (27/10/2015)
- Xã Lê Lợi(27/10/2015)
- Xã Phạm Trấn(27/10/2015)
- Xã Toàn Thắng(27/10/2015)
- Xã Thống Nhất(26/10/2015)
- Xã Hoàng Diệu(26/10/2015)
++ THÔNG BÁO
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 24/01/2022 đến ngày 30/01/2022
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 17/01/2022 đến ngày 23/01/2022
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 10/01/2022 đến ngày 16/01/2022
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 03/01/2022 đến ngày 09/01/2022
+ Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất thôn Thọ Xương, xã Đức Xương, huyện Gia Lộc
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia Lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Tài liệu họp HĐND
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Các ca khúc về Gia Lộc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 117
Hôm nay 644
Tháng này: 262,339
Tất cả: 2,856,042
THƯ VIỆN ẢNH