Xã Hoàng Diệu
Xã Hoàng Diệu nằm ở phía Đông Nam huyện Gia Lộc, phía Bắc giáp Thị trấn Gia Lộc, phía Nam giáp xã Dân Chủ ( huyện Tứ Kỳ); phía Đông giáp với các xã Gia Khánh, Gia Lương và xã Ngọc Kỳ (huyện Tứ Kỳ); phía Tây giáp các xã Hồng Hưng, Toàn Thắng.

Xã Hoàng Diệu nằm ở phía Đông Nam huyện Gia Lộc, phía Bắc giáp Thị trấn Gia Lộc, phía Nam giáp xã Dân Chủ ( huyện Tứ Kỳ); phía Đông giáp với các xã Gia Khánh, Gia Lương và xã Ngọc Kỳ (huyện Tứ Kỳ); phía Tây giáp các xã Hồng Hưng, Toàn Thắng. Xã có diện tích đất tự nhiên 753 ha; dân số 7.288 người. Xã có 8 làng: Phong Lâm, Trúc Lâm, Văn Lâm, Đại Tỉnh - Thuỵ Lương, Long Tràng, Nghĩa Hy, Lai Hà, Phan Hà. 

 

Trước đây các làng Phong Lâm, Văn Lâm, Trúc Lâm, Lai Cầu, Phan Xá, Thuỵ Lương, Long Tràng, đều thuộc tổng Phan Xá huyện Tứ Kỳ. Đầu tháng 8 năm 1945 hình thành 3 xã là: xã Tam Lâm, xã Lai Cầu, xã Phan Xá và chuyển địa giới hành chính thuộc về huyện Gia Lộc. Tháng 1/1946 hai xã Lai Cầu và Phan Xá hợp nhất thành xã Lai Xá; tháng 4/1948 hai xã Lai Xá và Tam Lâm lại hợp nhất thành một lấy tên là xã Hoàng Diệu, lúc này xã có 9 làng: Phong Lâm, Văn Lâm, Trúc Lâm, Nghĩa Hy, Lai Cầu, Phan Hà, Thuỵ Lương, Đại Tỉnh, Long Tràng. Đến năm 1989, hai làng Đại Tỉnh và Thuỵ Lương sát nhập thành làng Đại Tỉnh - Thuỵ Lương, xã Hoàng Diệu từ bấy đến giờ có 8 làng như ngày nay. Riêng làng Đại Tỉnh - Thuỵ Lương có một bộ phận nhân dân theo đạo Thiên chúa giáo.

Hoàng Diệu là mảnh đất có truyền thống hiếu học từ lâu đời, là quê hương của các vị đại khoa như: Nguyễn Trí Khoan đỗ Đệ tam giáp đồng tiến sỹ xuất thân khoa Mậu Tuất niên hiệu Hồng Đức thứ 9 (1478) làm quan tới chức Thị Lang; Phạm Cẩn Trực đỗ Đệ tam giáp đồng tiến sỹ xuất thân khoa Giáp Thìn niên hiệu Hồng Đức 15 (1484) làm quan tới chức Phủ Doãn Phụng Thiên, đặc biệt Phạm Cẩn Trực còn là một trong nhị thập bát tú của Hội Tao đàn (28 người của Hội Tao đàn); Phạm Doãn Giản đỗ Đệ tam giáp đồng tiến sỹ xuất thân khoa Quý Mùi niên hiệu Thống Nguyên thứ 2 (1523) làm quan tới chức Thừa chính sứ; Nguyễn Thì Trung đỗ Đệ tam giáp đồng tiến sỹ xuất thân khoa Ất sửu niên hiệu Thuần Phúc thứ 4 (1565) làm quan tới chức Thừa chính sứ, 2 lần đi sứ Trung Quốc, là ông tổ của nghề thuộc da đóng giày Việt Nam. Hoàng Diệu còn là quê hương của Nữ tướng Nguyễn Thị Dực (còn gọi Vàng Chinh) đã có công giúp nhà Lê đánh giặc Tống khi bà chết thì được phong Thần làm Thành hoàng làng Lai Cầu.

Xã có 4 làng: Phong Lâm, Văn Lâm, Trúc Lâm, Nghĩa Hy có nghề dầy da truyền thống vẫn còn duy trì đến ngày nay và ngày càng phát triển mạnh. Nhiều người con quê hương đã tiếp tục phát huy nghề tổ trở thành những doanh nhân thành đạt, sản phẩm giày da không chỉ được tiêu thụ trong nước mà còn trở thành mặt hàng xuất khẩu có tiếng ở nhiều nước trên thế giới.

 
Sản phầm giầy da Hoàng Diệu 

Xưa kia, xã có 10 ngôi đình, 8 ngôi chùa, 4 miếu và 1 nhà thờ… qua thời gian, do chiến tranh và thiên nhiên tàn phá, đến nay nhân dân địa phương đã trùng tu, tôn tạo lại. Riêng miếu Lai Cầu đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hoá quốc gia năm 2004.

Xưa kia xã còn có 3 chợ là chợ Trắm, chợ Đò, chợ Đệ nhưng đến nay đều không còn. Ở đây còn lưu truyền nhiều câu ca dao hò vè như:

“Thợ giày chẳng kém gì ai

Kém vua Bảo Đại cái ngai bằng vàng”…

Hoặc:

“ Cô kia thắt cái l­ưng xanh

Có về làng Trắm với anh thì về

Làng Trắm có cây bồ đề

Có giếng tắm mát có nghề giày da”…

Trong sự nghiệp Cách mạng, Hoàng Diệu là quê hư­ơng của anh hùng lực l­ượng vũ trang nhân dân Lê Gia Đỉnh, Giáo s­ư - Nhà giáo nhân dân - anh hùng lao động Vũ Văn Đính; thiếu t­ướng Đỗ Hoàng Mão - Phó t­ư lệnh quân khu Thủ đô; nhân chứng lịch sử Nguyễn Văn Tập, ngư­ời lái xe tăng 390 húc đổ cảnh cổng dinh Độc Lập tr­ưa ngày 30/4/1975 và nhiều đồng chí là cán bộ cấp cao của đảng, chính quyền và lực lượng vũ trang .

Chi bộ Đảng đầu tiên của xã Hoàng Diệu đ­ược thành lập năm 1947 với 5 đảng viên, đến nay Đảng bộ xã có 275 đảng viên, trong đó có 55 đồng chí 40 tuổi đảng; 31 đồng chí 50 tuổi đảng; có 1 cán bộ lão thành cách mạng.

Trong các cuộc kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã có 177 ng­ười con ­ưu tú đã anh dũng hy sinh đ­ược suy tôn liệt sỹ, 79 th­ương binh; 9 Bà mẹ đ­ược phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 458 ngư­ời có công đ­ược tặng thưởng huân, huy ch­ương kháng chiến các loại.

Hiện nay, xã có 3 trường học (tiểu học, THCS, mầm non); có trạm y tế đư­ợc xây dựng kiên cố; nghĩa trang liệt sỹ của xã gồm đài Tổ quốc ghi công, 2 nhà bia khắc tên liệt sỹ và 168 phần mộ liệt sỹ. Xã có hai làng Đại Tỉnh - Thuỵ Lư­ơng và làng Lai Cầu đã được công nhân danh hiệu Làng Văn hoá.

* Làng Phong Lâm.

 
Quang cảnh làng Phong Lâm 

Xưa kia, cùng với các làng Văn Lâm và Trúc Lâm làng có tên gọi chung là Tam Lâm (tục gọi là làng Trắm) thuộc tổng Phan Xá huyện Tứ Kỳ, đến năm 1948 làng có tên gọi là làng Phong Lâm thuộc xã Hoàng Diệu huyện Gia Lộc cho đến ngày nay. Làng có 14 dòng họ sống đoàn kết bên nhau từ lâu đời.

 Làng có ngôi đình được xây vào thời nhà Lý, trong kháng chiến đình làng đã bị tàn phá, đến nay nhân dân trong làng đã cùng nhau góp công, góp của xây dựng lại. Đình thờ Thành hoàng làng là Trí Quang Đệ Nhất Đại Tướng; Hệ Quang Đệ Nhị Tả Dực Đại Tướng; Thắng Quang Đệ Tam Hữu Dực Đại Tướng; đình làng còn thờ tiến sỹ Nguyễn Thì Trung và 3 môn đệ Phạm Đức Chính, Phạm Thuần Chính, Nguyễn Sỹ Bân là ông tổ nghề giày da.

Trong các cuộc kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc làng có hàng trăm người tham gia bộ đội, dân quân du kích, thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Làng có 33 người đã anh dũng hy sinh được suy tôn là liệt sỹ; 12 thương binh; 3 bà mẹ được phong tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng là Nguyễn Thị Mọn, Nguyễn Thị Nhỡ, Dương Thị Ba. Làng là quê hương của Giáo sư - Nhà giáo nhân dân - anh hùng lao động Vũ Văn Đính .

Làng đã xây dựng được quy ước năm 2003 gồm 5 chương và 41 điều.

*Làng Đại Tỉnh - Thuỵ Lư­ơng.

 
Cây đa cổ thụ làng Đại Tỉnh- Thuỵ Lương 

Làng Đại Tỉnh - Thuỵ Lư­ơng ngày nay là do 2 làng: Đại Tỉnh, Thuỵ L­ương hợp thành. Xư­a kia làng thuộc Trang Phan Xá (trang Phan Xá gồm: làng Đại Tỉnh (tục gọi là làng Đò), Thuỵ L­ương, Long Tràng) tổng Phan Xá, huyện Tứ Kỳ. Từ năm 1948 Đại Tỉnh, Thuỵ L­ương là 2 làng thuộc xã Hoàng Diệu, đến năm 1989 hai làng Đại Tỉnh và Thuỵ L­ương sát nhập thành làng Đại Tỉnh - Thuỵ L­ương nh­ư ngày nay. Trong làng có một bộ phận nhân dân theo đạo Thiên chúa giáo (dân làng Thuỵ Lương). Làng có 13 dòng họ sống quần tụ, lương giáo đoàn kết bên nhau từ lâu đời.

Xư­a kia, ở mỗi làng đều có một ngôi đình, đình Đại Tỉnh đ­ược xây dựng vào năm 1418, đình Thuỵ L­ương xây năm 1832 đều thờ thành hoàng là Viên Trí cư­ sĩ Đại V­ương, ng­ười có công phò vua đánh giặc Tống. T­ương truyền thành hoàng làng sau khi giúp vua đánh tan quân giặc, Ng­ười đã cùng quân sĩ tiêu quân về xã Đức Giang (Nay là Thị trấn Đức Giang - Gia Lâm - Hà Nội) dạy dân ở đây cấy lúa, trồng hồng...từ đó đến nay, cứ vào tháng Tám âm lịch hàng năm nhân dân xã Đức Giang lại mang hồng, cốm, xôi mới về đình làng làm lễ cầu mong làm ăn thịnh v­ượng. Ở đình Đại Tỉnh còn thờ hai vị tiến sỹ thuộc trang Phan Xá x­ưa là Nguyễn Chí Khoan (thi đỗ năm 1478) và Phạm Doãn Giản (đỗ năm 1523), làng có lễ hội truyền thống hàng năm đ­ược tổ chức vào ngày 10 tháng Một âm lịch, phần lễ th­ường có r­ước, tế, tắm t­ượng (vào chính ngày mồng 10 tháng Một nhân dân làm lễ r­ước thành hoàng ra cung tắm gội, xong lại r­ước vào cung, tế hồi cung an vị), phần hội có nhiều trò chơi dân gian nh­ư: đánh cờ ng­ười, cầu kiều, kéo co, hát....ở mỗi làng, x­ưa kia có một ngôi chùa cổ. Riêng Thuỵ Lư­ơng còn có một nhà thờ thuộc xứ Ngọc Lý (Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ). Trải qua thời gian, những ngôi đình, chùa và nhà thờ đã bị chiến tranh và thiên nhiên tàn phá nhiều, đến nay nhân dân trong làng đã cùng nhau tôn tạo lại.

Làng có chợ Đò (còn gọi là chợ Phan Xá) họp hàng ngày. Đến nay, dấu tích chợ không còn nh­ưng nhân dân vẫn có các hoạt động mua bán ở sân kho HTX cũ.

Đại Tỉnh - Thuỵ L­ương là mảnh đất có truyền thống hiếu học, tr­ước đây làng có nhiều ông đồ nho dạy học tại nhà cho học trò là con em trong vùng; làng có 2 người đỗ tiến sỹ là Nguyễn Chí Khoan (thi đỗ năm 1478) và Phạm Doãn Giản (đỗ năm 1523).

 Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làng có 38 ng­ười con đã anh dũng hy sinh và đ­ược suy tôn là liệt sĩ, 19 th­ương binh, 2 bà mẹ đư­ợc phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng là mẹ Nguyễn Thị Tành, mẹ Trần Thị Doãn.

 Làng đã xây dựng đ­ược quy ­ước năm 2000 gồm 5 ch­ương 43 điều; năm 2002 làng được công nhận danh hiệu “Làng văn hoá”.

 *Làng Long Tràng.

 
Quang cảnh làng Long Tràng 

Xưa kia thuộc Trang Phan Xá, tổng Phan Xá, huyện Tứ Kỳ. Cách mạng Tháng tám thành công, làng thuộc xã Phan Xá, đến tháng 1/1946 thuộc xã Lai Xá, từ tháng 4/1948 đến nay là làng Long Tràng, xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc. Làng có hai dòng họ là họ Phạm và họ Nguyễn sống quần tụ đoàn kết từ lâu đời.

Xưa kia làng có một ngôi đình thờ thành hoàng làng là Viên Trí Cư Sĩ Đại Vương, lễ hội truyền thống hàng năm được tổ chức vào ngày mồng mười tháng Một âm lịch. Trải qua thời gian, ngôi đình đã bị chiến tranh và thiên nhiên tàn phá, đến nay nhân dân trong làng đã cùng nhau trùng tu tôn tạo lại. Làng có một ngôi chùa cổ được xây dựng cách đây hơn 100 năm, xưa gọi là chùa Phan Xá, sau năm 1940 đổi tên là chùa Long Tràng. Đến nay chùa vẫn còn lưu giữ được một số pho tượng cổ và nhiều đồ thờ cúng, tế tự có giá trị.

Trong các cuộc kháng chiến, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, làng có 18 ngừơi con đã anh dũng hy sinh và được suy tôn liệt sỹ, 4 thương binh; 2 Bà mẹ Nguyễn Thị Muội, Phạm Thị Thả được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Ngày nay đời sống nhân dân trong làng từng bước được nâng lên cả về vật chất và tinh thần. Từ năm 2002 làng đã xây dựng được quy ước gồm 5 chương 41 điều làm quy tắc xử sự chung của nhân dân trong làng.

* Làng Trúc Lâm.

 
Quang cảnh làng Trúc Lâm 

Là làng có từ lâu đời, vào thời nhà Lý làng có tên là Trúc Lâm Trang, xưa kia cùng với các làng Phong Lâm và Văn Lâm làng có tên gọi chung là Tam Lâm (tục gọi là làng Trắm) thuộc tổng Phan Xá huyện Tứ Kỳ, đến năm 1948 làng có tên gọi là làng Trúc Lâm thuộc xã Hoàng Diệu huyện Gia Lộc cho đến ngày nay. Làng có 19 dòng họ sống đoàn kết bên nhau từ lâu đời.

Thành hoàng làng là Lương Huệ Công tướng quân, người có công phò vua đánh giặc Tống (thời nhà Lý) được thờ tại Đình Trúc Lâm. Đình Trúc Lâm xưa là một ngôi đình có quy mô lớn và kiểu dáng kiến trúc đẹp được xây dựng cách đây khoảng 200 năm, qua thời gian ngôi đình đã xuống cấp trầm trọng không thể trùng tu tôn tạo được. Nhân dân trong làng đã dựng lại ngôi đình và còn lưu giữ được một số   đồ tế tự.

Làng còn có ngôi đình tổ tên thư­ờng gọi là đình tổ Trúc Lâm thờ tiến sỹ Nguyễn Thì Trung và 3 môn đệ Phạm Đức Chính, Phạm Thuần Chính, Nguyễn Sỹ Bân là ông tổ nghề giầy da. Đình đ­ược xây dựng vào thế kỷ thứ XV thời Mạc Mậu Hợp, trong đình còn l­ưu giữ đôi câu đối:

"Công nghệ ức niên l­ưu tổ trạch

Trúc lâm vạn cổ ng­ưỡng linh thanh".

Hàng năm vào ngày 23 tháng 3 âm lịch là ngày giỗ tổ, nhân dân tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ công lao của các vị tổ nghề, lễ hội này còn được duy trì tới ngày nay. Trước đây làng có một ngôi chùa tên thường gọi là chùa Trắm, qua thời gian và bị chiến tranh tàn phá nhưng vẫn còn lưu lại một cây cầu đá 5 nhịp và một số tượng cổ. Làng còn có một ngôi miếu, thường gọi là miếu Trắm thờ hai vị nhân thần là Huệ Quang và Thắng Quang ở thời nhà Lý, là người đã có công phò vua đánh giặc. Trong miếu có đôi câu đối:

"Sinh vi tướng, tử vi thần đạo đồng thiên địa

Dương phù Lý, âm phù Trần danh quán cổ kim".

Đến nay, miếu cổ không còn, chỉ còn lại phế tích là một cây hương nhỏ.

Xưa kia, làng có chợ Trắm họp hàng ngày rất đông đúc, nhưng đến nay   không còn nữa.

Trong sự nghiệp cách mạng, làng là quê hương của anh hùng lực lượng vũ trang, liệt sĩ Lê Gia Đỉnh; thiếu tướng Đỗ Hoàng Mão - Phó tư lệnh quân khu thủ đô và nhiều cán bộ cao cấp của Đảng, chính quyền các cấp; làng có 27 người con đã anh dũng hy sinh và được suy tôn là liệt sỹ, 7 thương binh.

Ngày nay, đời sống người dân từng bước được nâng lên, làng xóm đang từng ngày đổi mới. Nghề giày da truyền thống ngày càng phát triển mạnh, nhiều người có tay nghề giỏi đã mở cửa hàng cửa hiệu, phát triển cơ sở sản xuất, làm ăn buôn bán... trên khắp mọi miền Tổ quốc. Làng đã được công nhận danh hiệu "Làng nghề công nghiệp - TTCN" năm 2005. Nhân dân trong làng phát huy truyền thống đoàn kết đã cùng nhau xây dựng được quy ước năm 2005 gồm 5 chương, 43 điều.

* Làng Nghĩa Hy.

 
Quang cảnh làng Nghĩa Hy 

Làng Nghĩa Hy là một làng nhỏ có từ lâu đời (tương truyền làng có từ trước thế kỷ thứ X), xưa làng có tên gọi là làng He (tên của một loài cá lớn ngoài biển), thuộc tổng Phan Xá, huyện Tứ Kỳ. Trước năm 1945 có giai đoạn làng He sát nhập với làng Trắm gọi chung là Tam Lâm, từ tháng 4/1948 đến nay là làng Nghĩa Hy thuộc xã Hoàng Diệu. Làng có 4 dòng họ sống quần tụ đoàn kết từ lâu đời.

Làng có một ngôi miếu thờ Thành hoàng là ngài Lương Quang Thắng là một vị tướng thời nhà Lý có công phò vua đánh thắng giặc Tống xâm lược vào thế kỷ thứ XI, được vua Lý Nhân Tông sắc phong "Tối linh thượng đẳng phúc thần". Miếu được xây dựng vào năm Ất Mão đời vua Duy Tân (1896) bằng gạch Bát Tràng, cột đá, kèo gỗ lim trên khu đất có diện tích 1 sào, đến nay mới được nhân dân trùng tu, tôn tạo lại. Lễ hội truyền thống của làng được tổ chức vào ngày 13 tháng Một âm lịch hàng năm.

Trước đây làng có một ngôi đình và một ngôi chùa. Chùa được xây dựng vào thế kỷ thứ XIX, đình được xây dựng vào năm 1910, qua thời gian đình và chùa đều không còn nữa, chỉ còn lưu giữ được một số đồ thờ cúng tế tự. 

Làng có nghề truyền thống là nghề thuộc da, đóng giầy từ thời Lê Thánh Tôn (1487) do tiến sĩ Nguyễn Thì Trung và các môn đệ Phạm Đức Chính, Phạm Thuần Chính, Nguyễn Sĩ Bân truyền dạy. Đến nay nghề này vẫn còn được lưu giữ và phát triển mạnh, tháng 4/2005 làng được công nhận danh hiệu làng nghề CN - TTCN truyền thống.

Trong các cuộc kháng chiến xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhiều người con của làng đã hăng hái lên đường bảo vệ tổ quốc,  có 7 người đã anh dũng hy sinh được suy tôn là liệt sỹ, 7 thương binh.

* Làng Lai Cầu.

 
Quang cảnh làng Lai Cầu 

Là làng có từ lâu đời, vào thời Lê sơ làng có tên là Bồng Lai, đến năm Tự Đức thứ 6 (1853) làng Bồng Lai đổi tên thành làng Lai Cầu, thuộc tổng Phan Xá, huyện Tứ Kỳ. Cách mạng tháng Tám thành công, Lai Cầu chuyển địa giới hành chính về huyện Gia Lộc. Tháng 1/1946 làng Lai Cầu thuộc xã Lai Xá. Từ tháng 4/1948 đến nay Lai Cầu là một làng của xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc. Làng có 8 dòng họ sống quần tụ, đoàn kết với nhau.

Làng còn lưu giữ một ngôi miếu cổ thờ thành hoàng làng là Bà Nguyễn Thị Dực (huý là Vàng Chinh), một người con gái xinh đẹp đã cải trang thành nam nhi phò vua đánh thắng giặc Tống. Miếu đã nhiều lần được trùng tu trong đó lần gần nhất là vào năm Kỷ Tỵ (1929). Di tích còn lại hiện nay là phần lăng mộ của thành hoàng, tượng thành hoàng và một số đồ thờ cúng, tế tự. Lễ hội truyền thống của làng được tổ chức hàng năm trong 3 ngày, từ ngày mồng 10 đến ngày 12 tháng Một âm lịch là ngày mất của thành hoàng, ngoài ra còn các lễ mồng 7 tháng Ba âm lịch giỗ thân phụ, ngày mồng 9 tháng Chín âm lịch giỗ thân mẫu, ngày mồng 6 tháng Sáu âm lịch là ngày sinh thành hoàng....Tập tục lễ hội trước kia: chiều mồng 9 là lễ mở cửa miếu, lễ nhập trạch, ngày mồng 10 tế cơm, ngày 11 rước sắc phong thành hoàng làng ra đình làm lễ gồm có tế phụng nghinh, tế ngự dội (bao sái tượng), ngày 12 rước sắc và thần tượng ra lăng có tổ chức tế ngoại táng...Phần hội có tổ chức các trò chơi dân gian như vật, đánh đu, đánh gậy, hát chèo, hát tuồng...trong hội có tục thi bánh dày nhưng đến ngày nay lễ hội đã giản đơn đi rất nhiều. Năm 2004 miếu Lai Cầu đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hoá quốc gia.

Theo truyền thuyết từ xa xưa để lại làng còn có miếu thờ bà chúa Sang ở cây đa Quán Hố phía tây nam làng, nay không còn dấu tích gì nữa. Theo truyền thuyết làng còn có danh nhân họ Nguyễn. Truyện kể rằng: Ngày xưa làng có một người họ Nguyễn vì nghèo đói phải đi tha phương cầu thực, tự học mà đỗ đạt cao. Khi đỗ thành danh được quan trên sức về cho dân làng chuẩn bị nghi lễ đón tiếp, nhưng dân làng cho rằng: "đỗ đạt gì cái thằng ăn mày ấy " và không tổ chức lễ đón tiếp. Khi người họ Nguyễn ấy về vinh quy bái tổ thấy dân làng tỏ ra khinh rẻ, không thèm đón tiếp thì trong lòng lấy làm uất hận, bỏ đi. Trước khi rời khỏi làng ông vứt một chiếc bút và một chiếc nghiên trước cửa chùa làng và có lời nguyền rằng:" bao giờ bờ sông lở đến nơi này thì làng này mới có người đỗ đạt cao". Hiện nay họ Nguyễn còn lưu giữ một tấm bia đá có khắc tên là Nguyễn Công Hoà không biết có phải là danh nhân họ Nguyễn ấy không?

Trong các cuộc kháng chiến xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làng có hàng trăm người tham gia bộ đội, dân quân du kích, thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến, công nhân quốc phòng... trong đó, 34 người con ưu tú của làng đã anh dũng hy sinh được suy tôn là liệt sỹ, có 17 thương binh, mẹ Nguyễn Thị Cụi được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Làng đã xây dựng được quy ước và được công nhận danh hiệu làng văn hoá năm 2002.

 * Làng Phan Hà.

 
Quang cảnh làng Phan Hà 

Là làng mới lập, xưa là một hà của những người làm nghề chài lưới bên sông, dần dần có một số người dân của thôn Lai Cầu ra sinh cơ lập nghiệp lập nên làng gọi tên là Phan Xã - Tổng Phan Xá thuộc huyện Tứ Kỳ. Từ tháng 4/ 1948 đến nay là làng Phan Hà, thuộc xã Hoàng Diệu.

Trong các cuộc kháng chiến xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc, nhân dân Phan Hà một lòng theo Đảng đóng góp sức người, sức của... làng có trên 30 người đã tham gia bộ đội, thanh niên xung phong... có 2 người đã anh dũng hy sinh và được suy tôn liệt sĩ, 1 thương binh.

Ngày nay, đời sống nhân dân được cải thiện, xưa kia làng chỉ có vài ba nhà ngói, đến nay 100% gia đình có nhà ngói và mái bằng kiên cố; 100% hộ dùng điện; các gia đình đều có phương tiện nghe nhìn; đường làng, ngõ xóm được cải tạo.

 Làng đã xây dựng được quy ước gồm 5 chương, 39 điều năm 2004.


* Làng Văn Lâm.

 
Quang cảnh đình làng Văn Lâm 
       Là làng có từ lâu đời, xưa kia cùng với các làng Phong Lâm và Trúc Lâm có tên gọi chung là Tam Lâm (tục gọi là làng Trắm) thuộc tổng Phan Xá huyện Tứ Kỳ, đến năm 1948 làng có tên gọi là Văn Lâm thuộc xã Hoàng Diệu huyện Gia Lộc cho đến ngày nay. Làng có 10 dòng họ sống đoàn kết bên nhau từ lâu đời.

X­ưa làng có một ngôi đình cổ có niên đại hơn 500 năm thờ Thành Hoàng làng là Huệ Đại V­ương và Tiến sỹ Nguyễn Thì Trung cùng 3 môn đệ Phạm Đức Chính, Phạm Thuần Chính, Nguyễn Sĩ Bân là ông tổ nghề da giầy. Sau kháng chiến ngôi đình đã đ­ược trùng tu, tôn tạo lại. Lễ hội làng hàng năm là ngày 14 tháng Giêng âm lịch (là ngày kỵ nhật thành hoàng), ngày 17 tháng Hai (là ngày kỵ nhật ông tổ nghề da giày). X­ưa làng còn có một ngôi chùa có tên là chùa Văn Lâm nh­ưng đã bị chiến tranh tàn phá.

 Theo truyền thuyết kể lại rằng: làng có một ông thuộc dòng họ Phạm làm quan d­ưới thời nhà Mạc đư­ợc phong là Thái Bảo Đại T­ư lễ Kim từ vinh lộc quân công. Đến đời thứ 13 có ng­ười cháu là Phạm Khắc Chiểu đ­ược phong là Hàn lâm đại học sỹ thời vua Bảo Đại.

Xư­a kia làng có chợ Đệ hay còn gọi là chợ Trắm giữa, hiện nay không còn nhưng nhân dân vẫn tụ tập mua, bán một ít hàng nông sản vào buổi sáng tr­ước cửa đình.

Trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm của dân tộc, làng có 17 người đã anh dũng hy sinh và đ­ược suy tôn liệt sỹ, 7 th­ương, bệnh binh, mẹ Phạm Thị Nha đ­ược phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Làng đã xây dựng đ­ược quy ­ước gồm 5 chương, 40 điều.

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Xã Trùng Khánh (29/10/2015)
- Xã Gia Hòa (28/10/2015)
- Xã Nhật Tân (28/10/2015)
- Xã Đồng Quang (28/10/2015)
- Xã Hồng Hưng (28/10/2015)
- Xã Phương Hưng(26/10/2015)
- Xã Gia Lương(26/10/2015)
- Xã Gia Xuyên(26/10/2015)
- Xã Yết Kiêu(21/10/2015)
- Xã Tân Tiến(21/10/2015)
++ THÔNG BÁO
+ Công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước huyện Gia Lộc
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 14/01/2019 đến ngày 20/01 /2019
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 07/01/2019 đến ngày 13/01 /2019
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 24/12/2018 đến ngày 30/12 /2018
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 17/12/2018 đến ngày 21/12 /2018
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 43
Hôm nay 73
Tháng này: 21,547
Tất cả: 487,422
THƯ VIỆN ẢNH