Thông báo kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 08/6/2021, Thường trực HĐND huyện khoá XIX phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tổ chức Hội nghị liên tịch để thống nhất thời gian, nội dung và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ nhất - HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí: Vũ Văn Cấp- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khoá XIX chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Thường trực Huyện uỷ, thường trực HĐND huyện; Chủ tịch UBND huyện; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; Trưởng, phó 2 Ban HĐND huyện và thủ trưởng một số phòng, cơ quan, ngành có liên quan.

Sau khi các đại biểu thảo luận Hội nghị đã thống nhất thời gian, nội dung và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ nhất- HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

A. VỀ THỜI GIAN TỔ CHỨC KỲ HỌP

Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến diễn ra trong 02 ngày, khoảng từ ngày 01 đến ngày 06 tháng 7 năm 2021, tại Hội trường UBND huyện.

B. NỘI DUNG KỲ HỌP

I. NGHE CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH, BẦU CÁC CHỨC DANH CỦA HĐND, UBND HUYỆN

1. Báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026.

3. Bầu Chủ tịch HĐND, Phó chủ tịch HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

4. Bầu Trưởng Ban, Phó trưởng ban Ban Kinh tế- Xã hội và Ban Pháp chế HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

5. Tờ trình về số lượng, cơ cấu thành viên Ban Kinh tế- Xã hội và Ban Pháp chế HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

6. Bầu Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND, các Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

7. Bầu Hội thẩm Toà án nhân dân huyện.

8. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

9. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2021.

10. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

11. Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2020.

12. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

13. Báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

14. Báo cáo tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

15. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

16. Báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

II. BÁO CÁO CỦA CÁC CƠ QUAN, THÔNG BÁO CỦA UBMTTQ HUYỆN

1. Báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân huyện về kết quả công tác của Tòa án nhân dân huyện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

2. Báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện về kết quả công tác của Viện kiểm sát nhân dân huyện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

3. Báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự huyện kết quả thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

4. Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện về hoạt động của MTTQ huyện tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021.

III. BÁO CÁO, TỜ TRÌNH CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ CÁC BAN HĐND HUYỆN

1. Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, 2 Ban HĐND huyện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

2. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND, 2 Ban HĐND huyện.

3. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về các nội dung: báo cáo, dự thảo, nghị quyết của UBND huyện có liên quan đến lĩnh vực kinh tế, xã hội, ngân sách, đất đai.

4. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện về các nội dung báo cáo liên quan đến lĩnh vực thi hành pháp luật, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

5. Tờ trình về chương trình hoạt động giám sát năm 2022 của HĐND huyện.

IV. CÁC NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP

1. Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban, Phó trưởng ban của Ban Kinh tế- Xã hội và Ban Pháp chế khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Nghị quyết về số lượng, cơ cấu thành viên Ban Kinh tế- Xã hội và Ban Pháp chế HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

3. Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND, các Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

4. Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm Toà án nhân dân huyện.

5. Nghị quyết về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2021.

6. Nghị quyết về quyết toán ngân sách năm 2020.

7. Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát năm 2022 của HĐND huyện.

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Gia Lộc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 (14/06/2021)
- Đảng bộ huyện Gia Lộc 75 năm xây dựng và phát triển  (14/06/2021)
- Hải Dương tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp phòng chống dịch (11/06/2021)
- Công bố 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (11/06/2021)
- Phát huy thành quả tự hào của cuộc bầu cử, quyết tâm xây dựng đất nước hùng cường, vững mạnh (11/06/2021)
- CHUNG TAY ỦNG HỘ QUỸ VẮC XIN PHÒNG COVID-19 VIỆT NAM(09/06/2021)
- Gia Lộc tổ chức thành công Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXVI(09/06/2021)
- Tiếp tục tăng cường một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19(04/06/2021)
- Hành trình Người đi tìm hình của nước và bài học cho thanh niên hôm nay(04/06/2021)
- KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ VỀ TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 (03/06/2021)
++ THÔNG BÁO
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 14/6/2021 đến ngày 20/6/2021
+ Thông báo kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 07/6/2021 đến ngày 13/6/2021
+ Công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện Gia Lộc khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026
+ Danh sách người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Gia Lộc khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 (tên người ứng cử xếp theo vần chữ cái A,B,C..). Đơn vị bầu cử số 1, gồm xã Yết Kiêu; được bầu 04 đại biểu, số người ứng cử là 07 người:
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia Lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Các ca khúc về Gia Lộc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 108
Hôm nay 197
Tháng này: 174,953
Tất cả: 2,141,358
THƯ VIỆN ẢNH