Công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện Gia Lộc khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026

Ngày 27/5/2021, Uỷ ban bầu cử huyện Gia Lộc ban hành Quyết định số 99 /QĐ-UBBC về việc công bố kết quả và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện Gia Lộc khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Theo đánh giá của Ủy ban bầu cử huyện, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 trên địa bàn huyện Gia Lộc đã diễn ra theo đúng quy trình, quy định của Luật, đảm bảo thực hiện phù hợp trong tình hình dịch COVID -19 và thành công tốt đẹp.

 

I. KẾT QUẢ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN GIA LỘC KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021- 2026 (Theo đơn vị bầu cử)

 

 

STT

Đơn vị

bầu cử

Họ và tên người ứng cử

đại biểu HĐND

Số phiếu bầu

Tỷ lệ %

so với tổng số phiếu hợp lệ

1

Đơn vị bầu cử số 01

 

xã Yết Kiêu

1. Lê Thị Hà

1612

15,18

2. Vũ Quý Hỡi

9586

90,27

3. Nguyễn Thị Huyền

1597

15,04

4. Đoàn Ngọc Thuần

9446

88,95

5. Phạm Văn Thung

9269

87,29

6. Đặng Xuân Thưởng

9429

88,79

7. Hoàng Thị Vân

1268

11,94

2

Đơn vị bầu cử số 02

Gồm:

xã Thống Nhất, xã Lê Lợi

1. Đặng Thị Kim Anh

8262

80,80

2. Nguyễn Việt Khoa

8829

86,35

3. Phạm Thị Phương Nam

1949

19,06

4. Vũ Đình Phương

2638

25,80

5. Lê Văn Sáu

8593

84,04

6. Đoàn Văn Thắng

8709

85,17

7. Nguyễn Thị Thùy

1699

16,62

3

Đơn vị bầu cử số 03

 

Thị trấn

Gia Lộc

 

1. Vũ Văn Cấp

11260

81,61

2. Phạm Thị Hải

9500

68,85

3. Đoàn Thị Huệ

7163

51,91

4. Nguyễn Thị Láng

6313

45,75

5. Đoàn Văn Long

12447

90,21

6. Nguyễn Thị Oanh

5228

37,89

7. Đàm Thị Thinh

3115

22,58

4

Đơn vị bầu cử số 04

Gồm:

Xã Gia Lương, Gia Tân,      Gia Khánh

1. Nguyễn Đức Doan

5087

39,87

2. Nguyễn Văn Giỏi

8799

68,96

3. Vũ Duy Kha

10196

79,91

4.Nguyễn Thị Hương Lý

3788

29,69

5. Đỗ Văn Sáng

10072

78,93

6. Đàm Văn Thức

3066

24,03

7. Đỗ Văn Tiến

9763

76,51

5

Đơn vị bầu cử số 05

Gồm:

xã Tân Tiến, Hoàng Diệu, Hồng Hưng

1. Phạm Văn Chúc

4883

34,82

2. Vũ Thị Dịu

12242

87,30

3. Nguyễn Đức Hải

3026

21,58

4. Lê Thị Hương

10107

72,07

5. Trần Anh Ngọc

12235

87,25

6. Phạm Thị Thương

2492

17,77

7. Lê Văn Tuấn

12662

90,29

8. Lê Văn Việt

12226

87,19

6

Đơn vị bầu cử số 06

Gồm:

xã Thống Kênh, Đoàn Thượng, Toàn Thắng

1.Vũ Tiến Đồng

11943

88,97

2. Nguyễn Thị Thu Lan

2793

20,81

3. Bùi Quang Quang

12134

90,40

4. Phạm Thị Thu

11945

88,99

5. Vũ Bá Thúc

2532

18,86

6. Đoàn Thị Thanh Thủy

3388

25,24

7. Nguyễn Thanh Thủy

11544

86,00

8. Phạm Thị Thúy

10641

79,27

7

Đơn vị bầu cử số 07

Gồm:

xã Quang Minh, Nhật Tân,    Đức Xương

1. Nguyễn Thị Chiêm

4444

37,81

2. Vũ Hồng Điệp

2176

18,52

3. Nguyễn Tiến Định

10346

88,04

4. Phạm Hải Hà

7842

66,73

5. Vương Văn Ngọc

 (Đại đức Thích Thanh Hòa)

9412

80,09

6. Nguyễn Chính Thống

10062

85,62

7. Nguyễn Xuân Thủy

1551

13,20

8

Đơn vị bầu cử số 08

Gồm:

Xã Đồng Quang

Xã Phạm Trấn

1. Nguyễn Văn Chuyển (Nguyễn Văn Triển)

7170

92,10

2. Nguyễn Thị Khiêm

6982

89,69

3. Vũ Thị May

657

8,44

4. Tăng Thị Thảo

744

9,56

5. Phạm Văn Tuyên

7298

93,74

 

 

II. DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN GIA LỘC KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021-2026

 

STT

Đơn vị

bầu cử

Họ và tên

người trúng cử

đại biểu HĐND

Số phiếu bầu

Tỷ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ

1

Đơn vị bầu cử số 01

xã Yết Kiêu

1. Vũ Quý Hỡi

9586

90,27

2. Đoàn Ngọc Thuần

9446

88,95

3. Đặng Xuân Thưởng

9429

88,79

4. Phạm Văn Thung

9269

87,29

 

2

Đơn vị bầu cử số 02

Gồm: xã Thống Nhất, Lê Lợi

1. Nguyễn Việt Khoa

8829

86,35

2. Đoàn Văn Thắng

8709

85,17

3. Lê Văn Sáu

8593

84,04

4. Đặng Thị Kim Anh

8262

80,80

3

Đơn vị bầu cử số 03

Thị trấn Gia Lộc

1. Đoàn Văn Long

12447

90,21

2. Vũ Văn Cấp

11260

81,61

3. Phạm Thị Hải

9500

68,85

4. Đoàn Thị Huệ

7163

51,91

 

 

Đơn vị bầu cử số 04

Gồm: Xã Gia Lương, Gia Tân, Gia Khánh

1. Vũ Duy Kha

10196

79,91

2. Đỗ Văn Sáng

10072

78,93

3. Đỗ Văn Tiến

9763

76,51

4. Nguyễn Văn Giỏi

8799

68,96

5

Đơn vị bầu cử số 05

Gồm:

xã Tân Tiến, Hoàng Diệu, Hồng Hưng

1. Lê Văn Tuấn

12662

90,29

2. Vũ Thị Dịu

12242

87,30

3. Trần Anh Ngọc

12235

87,25

4. Lê Văn Việt

12226

87,19

5. Lê Thị Hương

10107

72,07

6

Đơn vị bầu cử số 06

Gồm:

xã Thống Kênh, Đoàn Thượng, Toàn Thắng

1. Bùi Quang Quang

12134

90,40

2. Phạm Thị Thu

11945

88,99

3. Vũ Tiến Đồng

11943

88,97

4.Nguyễn Thanh Thủy 

11544

86,00

5. Phạm Thị Thúy

10641

79,27

7

Đơn vị bầu cử số 07

Gồm:

xã Quang Minh, Nhật Tân,      Đức Xương

1. Nguyễn Tiến Định

10346

88,04

2.Nguyễn ChínhThống

10062

85,62

3. Vương Văn Ngọc

 (Đại đức Thích Thanh Hòa)

9412

80,09

4. Phạm Hải Hà

7842

66,73

8

 

Đơn vị bầu cử số 08

Xã Đồng Quang, Phạm Trấn

1. Phạm Văn Tuyên

7298

93,74

2.Nguyễn Văn Chuyển

(Nguyễn Văn Triển)

7170

92,10

3. Nguyễn Thị Khiêm

6982

89,69

  

* TOÀN VĂN QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN BẦU CỬ HUYỆN: XEM TẠI ĐÂY

 
 
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Danh sách người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Gia Lộc khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 (tên người ứng cử xếp theo vần chữ cái A,B,C..). Đơn vị bầu cử số 1, gồm xã Yết Kiêu; được bầu 04 đại biểu, số người ứng cử là 07 người:(23/05/2021)
- Danh sách người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Gia Lộc khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 (tên người ứng cử xếp theo vần chữ cái A,B,C..). Đơn vị bầu cử số 3, gồm Thị trấn Gia Lộc; được bầu 04 đại biểu, số người ứng cử là 07 người(23/05/2021)
- Danh sách người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Gia Lộc khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 (tên người ứng cử xếp theo vần chữ cái A,B,C..). Đơn vị bầu cử số 5, gồm các xã: Tân Tiến, Hoàng Diệu, Hồng Hưng; được bầu 05 đại biểu, số người ứng cử: 08 người(23/05/2021)
- Danh sách người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Gia Lộc khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 (tên người ứng cử xếp theo vần chữ cái A,B,C..). Đơn vị bầu cử số 8, gồm xã Đồng Quang, Phạm Trấn; được bầu 03 đại biểu, số người ứng cử là 05 người (12/05/2021)
- Danh sách người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Gia Lộc khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 (tên người ứng cử xếp theo vần chữ cái A,B,C..). Đơn vị bầu cử số 7, gồm các xã: Nhật Tân, Đức Xương, Quang Minh; được bầu 04 đại biểu, số người ứng cử là 07 người(12/05/2021)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo triệu tập thí sinh; nội dung, hình thức thời gian, địa điểm sát hạch tuyển dụng công chức cấp xã trong trường hợp đặc biệt, chức danh Văn phòng- Thống Kê xã Đức Xương, làm công tác Văn phòng Đảng ủy- Nội vụ, chức danh Tư pháp- Hộ tịch Thị trấn G
+ Quyết định Về việc phê duyệt nội dung và hình thức sát hạch tuyển dụng công chức cấp xã trong trường đặc biệt, chức danh Văn phòng -Thống kê xã Đức Xương, làm công tác Văn phòng Đảng ủy - Nội vụ, chức danh Tư pháp-Hộ tịch thị trấn Gia Lộc
+ Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cải tạo, nâng cấp Nhà làm việc bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa huyện Gia Lộc
+ Quyết định Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí huyện Gia Lộc năm 2023
+ Thông báo triệu tập thí sinh: nội dung, hình thức, thời gian, địa điểm sát hạch tuyển dụng công chức xã trong trường hợp đặc biệt, chức danh Tài chính-Kế hoạch xã Đồng Quang và chức danh Văn hóa- Xã hội xã Phạm Trấn, làm công tác Văn hóa, thông tin- thể d
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
https://www.youtube.com/watch?v=JmTMQg7YjuY
- Hát về Gia Lộc
- Khuyến cáo PCCC. Chia sẻ kiến thức kĩ năng an toàn tại gia đình
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Tài liệu họp HĐND
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Các ca khúc về Gia Lộc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 195
Hôm nay 3,790
Tháng này: 541,075
Tất cả: 4,843,599
THƯ VIỆN ẢNH