NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG CHỐNG PHÁ BẦU CỬ

Hiện nay, công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND đang được các cơ quan chức năng cả nước nói chung và trên địa bàn huyện Gia Lộc nói riêng đang tích cực tiến hành. Tuy nhiên, với mưu đồ chống phá bầu cử, các thế lực thù địch, các đối tượng phản động, chống đối, cơ hội chính trị đang tiến hành nhiều các hoạt động chống phá hết sức quyết liệt hòng gây ảnh hưởng xấu đến công tác bầu cử.

        Bằng việc xuyên tạc thông tin, đưa ra những bình luận, nhận xét, đánh giá thiếu trung thực, phiến diện, một chiều, quy chụp, các đối tượng xấu, cơ hội chính trị đang hướng lái dư luật theo chiều hướng tiêu cực, kích động tư tưởng hoang mang, hoài nghi về công tác bầu cử, khiến công dân có những nhận thức sai lầm liên quan đến hoạt động bầu cử. Trong đó, những nội dung chính mà các đối tượng tiến hành để đạt mục đích của mình chủ yếu là:

        1. Xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng với công tác bầu cử

       Thời gian qua, bên cạnh trên các trang web, mạng xã hội do các cá nhân, tổ chức có tư tưởng cực đoan, chống đối, cơ hội chính trị lập ra hoạt động thì một số các trang báo nước ngoài có cái nhìn thiếu thiện cảm với Việt Nam cũng liên tục đăng tải những bài viết, bài phỏng vấn có nội dung tiêu cực, không khách quan và thiếu chính xác về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp tại nước ta…Căn cứ những nhận định sai lầm, phiến diện, các thế lực thù địch, các đối tượng xấu cho rằng cuộc bầu cử do Đảng Cộng sản lãnh đạo là không chính danh, chỉ là hình thức, không đúng quy định của pháp luật, không dân chủ, hạn chế quyền bầu cử của công dân. Mục đích của các đối tượng xấu là đưa ra yêu sách đòi Đảng Cộng sản không được tham gia vào công tác bầu cử, không được thực hiện công việc lãnh đạo cuộc bầu cử, chúng muốn Đảng phải "tự rút lui" và từ bỏ quyền lãnh đạo Nhà nước và xã hội, chấp nhận đa nguyên đa đảng,...

        Những luận điệu, nhận định mà các đối tượng đang tuyên truyền, kích động như trên là hoàn toàn sai trái. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Tại Khoản 1, Điều 4, Hiến pháp nước ta quy định rõ: "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội". Vì vậy, việc Đảng lãnh đạo đối với công tác bầu cử là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

        Về mặt thực tiễn, Đảng lãnh đạo công tác bầu cử là cơ sở quan trọng để đảm bảo sự thống nhất trong công tác bầu cử; góp phần lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, bảo đảm đủ tiêu chuẩn, số lượng, có cơ cấu hợp lý đối với đội ngũ đại biểu; tạo nền tảng cho việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu không có sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối, mọi mặt của Đảng Cộng sản. chắc chắn sẽ có nhiều vấn đề phức tạp, bất ổn nảy sinh, sẽ là yếu tố dẫn đến sự suy yếu của đất nước.      

        Đảng lãnh đạo bầu cử không phải là làm thay, không hình thức hóa, không bao biện, không minh bạch, không dân chủ trong bầu cử. Ngày 20-6-2020, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Bộ chính trị cũng đã xác định rõ công tác bầu cử diễn ra trong bối cảnh hết sức khó khăn. Chúng ta phải đối mặt với nhiều thách thức như: Sự ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19; những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, quan hệ quốc tế giữa các nước lớn; hoạt động chống phá của các đối tượng thù địch…Vì vậy, việc Đảng lãnh đạo công tác bầu cử là điều hết sức cần thiết để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức để tiếp tục đưa đất nước phát triển bền vững.

        2. Tiến hành các hoạt động "tự ứng cử", kêu gọi các hội nhóm dân chủ trên mạng xã hội ủng hộ cho các "đối tượng lợi dụng dân chủ" để phá hoại bầu cử.   

        Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, một số các "nhà dân chủ" và văn nghệ sĩ biến chất, hô hào nhau thực hiện tự ứng cử. Khi không đủ điều kiện và bị loại qua các vòng hiệp thương, các đối tượng này liền lên mạng xuyên tạc các nội dung vô cùng sai trái…Có thể thấy rằng mục đích cơ bản nhất của hành động "tự ứng cử" mà các đối tượng xấu đang thực hiện là nhằm phá hoại bầu cử. Đồng thời, thông qua việc tự ứng cử đại biểu Quốc hội các đối tượng sẽ đanh bóng được tên tuổi của bản thân. Bên cạnh đó, những thông tin xuyên tạc mà các đối tượng xấu đưa ra đã trở thành cái cớ cho các thế lực thù địch bên ngoài bịa đặt, kích động, vu khống, công kích công tác bầu cử của Việt Nam. Pháp luật nước ta quy định công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Quyền bầu cử và ứng cử là của công dân, là quyền được hiến định. Không ai có quyền cản trở công dân thực hiện những quyền này.     

        Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026). Trong những ngày này, cùng với các địa phương trong cả nước, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Hải Dương nói chung và trên địa bàn huyện Gia Lộc nói riêng đang tích cực triển khai, thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử theo đúng kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh với mục tiêu để ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội của toàn dân ./.

Minh Thắng - Công an huyện

         

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Công an huyện Gia Lộc phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép để phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 (10/04/2021)
- Gia Lộc triển khai Hội thi Pháp luật Dân quân tự vệ năm 2021 (09/04/2021)
- Lễ giao nhận quân của huyện Gia Lộc được tổ chức trang trọng, nhanh chóng và đảm bảo nghiêm các điều kiện phòng chống dịch Covid – 19(18/03/2021)
- Gia Lộc long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2021(18/03/2021)
- Thanh niên Gia Lộc sẵn sàng lên đường nhập ngũ(18/03/2021)
- Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo huyện kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân năm 2021(18/03/2021)
- Niềm vui của anh em sinh đôi tình nguyện lên đường nhập ngũ(17/03/2021)
++ THÔNG BÁO
+ Về việc tham gia vào báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Gia Lương, huyện Gia Lộc năm 2020
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 05/4/2021 đến ngày 11/4/2021
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 29/3/2021 đến ngày 04/4/2021
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 22/3/2021 đến ngày 28/3/2021
+ Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; xây dựng huyện phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu đến năm 2030 huyện Gia Lộc đạt tiêu chí đô thị loại IV
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia Lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Các ca khúc về Gia Lộc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 97
Hôm nay 1,032
Tháng này: 144,386
Tất cả: 1,992,196
THƯ VIỆN ẢNH