Ban chấp hành Đảng bộ huyện Gia Lộc khoá XXVI tổ chức thành công Hội nghị lần thứ 3.

Ngày 11/12/2020, tại Hội trường Huyện ủy, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Gia Lộc khoá XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức thành công hội nghị lần thứ 3. Về dự, chỉ đạo có đ/c Nguyễn Thị Ngọc Bích-ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, cùng lãnh đạo, chuyên viên các ban tham mưu giúp việc Tỉnh ủy.

Dự, chủ trì hội nghị có các đồng chí Đặng Xuân Thưởng-TUV, Bí thư Huyện y; Vũ Văn Cấp- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện; Lê Văn Tuấn-Phó Bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện; Tham dự còn có các đ/c trong Ban Thường vụ; Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI, Thủ trưởng các phòng ban, đoàn thể của huyện và cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; Lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; Ủy viên UBKT Huyện ủy khóa XXVI; Các đ/c Bí thư các TCCS Đảng trực thuộc Huyện ủy, chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong huyện.

 

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đặng Xuân Thưởng-TUV, Bí thư Huyện y nhấn mạnh: Các nội dung tại hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 3 rất quan trọng đối với sự phát triển của huyện nhà trong giai đoạn tới. Các nội dung của hội nghị đều được Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, cho ý kiến và đã được các cơ quan tham mưu tiếp thu, chỉnh sửa. Đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh những vấn đề đưa ra và thảo luận tại hội nghị lần này là những vấn đề lớn, quan trọng, nhằm triển khai thực hiện nhanh chóng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, giai đoạn 2021-2025, chính vì vậy các đại biểu cần làm việc tập trung, tích cực tham gia nhiều ý kiến bổ ích, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, thể hiện sự đổi mới, dân chủ trong sinh hoạt cũng như trách nhiệm và vai trò đóng góp của mỗi đồng chí trên cương vị công tác của mình nhằm đưa nhanh NQ của Đảng vào cuộc sống.

Hội nghị thống nhất và đồng tình cao với báo cáo, tờ trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy trình về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 và kế hoạch, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021; Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; Kết quả phát triển KT-XH, giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch phát triển KT-XH, giai đoạn 2021-2025; Báo cáo kết quả giám sát thực hiện quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; Kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; Dự thảo chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện năm 2021; Các đại biểu còn tập trung nghiên cứu báo cáo kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2020 và phương án phân bổ ngân sách năm 2021; Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB năm 2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025; Quy hoạch sử dụng đất, giai đoạn 10 năm 2021-2030;

 

Hội nghị đã dành nhiều thời gian để các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận tại 4 tổ và thảo luận tại hội trường. Qua thảo luận ở tổ và thực hiện chất vấn tại hội trường, đã có trên 20 lượt ý kiến tham gia thảo luận về các nội dung trình tại hội nghị, các đại biểu đồng tình nhất trí đánh giá cao công tác chuẩn bị công phu, mang tính thực tiễn cao dự thảo kết quả phát triển kinh tế-xã hội của huyện năm 2020, nhiệm vụ năm 2021, cũng như kết quả của giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch phát triển KT-XH, giai đoạn 2021-2025, các đề án, công trình trọng điểm, kế hoạch mà Ban Thường vụ Huyện ủy chuẩn bị. Các đại biểu đồng tình với đánh giá khẳng định của huyện về kết quả nổi bật năm 2020, đó là:Đảng bộ và nhân dân huyện Gia Lộc đạt chuẩn NTM đã được Đảng, nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba; Xã Đoàn Thượng được công nhận xã NTM nâng cao và xã Gia Lương cũng đủ điều kiện đạt tiêu chí xã NTM nâng cao; xã Yết Kiêu mới sáp nhập được công nhận xã đạt chuẩn NTM; Dù tác động mạnh mẽ của đại dịch Covid-19, song kinh tế của huyện nhà vẫn giữ đà tăng trưởng khá cao trên 6%, sản xuất nông nghiệp với các mô hình sản xuất chất lượng theo tiêu chuẩn VietGap; Chương trình OCOP, nhà màng nhà lưới, sản xuất theo hướng hàng hóa, công nghệ đem lại hiệu quả kinh tế cao; Sẩn xuất TTCN-XDCB có hướng phát triển mạnh; Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, với chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, Lễ hội Đền Quát được ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn trên 1,1%, là huyện đạt kết quả cao đứng thứ 2 của tỉnh; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, Công an huyện dẫn đầu toàn tỉnh được đề nghị tặng cờ thi đua của Chính phủ; Công tác Quốc phòng-quân sự địa phương đạt kết quả ở tốp đầu thi đua LLVT tỉnh; Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều thành tích mới, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 được tỉnh đánh giá cao.

Tuy nhiên, tại hội nghị các ý kiến cũng tham gia và chia sẻ những khó khăn, hạn chế, tồn tại ở cơ sở, đó là tình trạng bỏ ruộng hoang vẫn còn nhiều, nông dân chưa thật hăng hái với đồng ruộng; Công tác quản lý đất đai, xử lý vi phạm trên đất 03, đất chuyển đổi, đất hành lang giao thông còn chậm, tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn còn bức xúc; Nguồn ngân sách đáp ứng cho xây dựng cơ sở hạ tầng xã chuẩn NTM và NTM nâng cao, tiến tới kiểu mẫu còn khó khăn; Chất lượng gia đình văn hóa, làng văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa một số mặt còn hạn chế; Đội ngũ CB, CC cấp xã còn một số chưa chuyên sâu, chuyên nghiệp, có việc trong lãnh đạo, quản lý còn lúng túng, vướng mắc; Để đạt tiêu chí Thị trấn là đô thị loại IV rất khó thực hiện về diện tích và dân số;

Các ý kiến không chỉ đề xuất giải pháp mà còn đề nghị với huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng, các cấp, các ngành tiếp tục đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, chất lượng, hiệu quả làm việc chuyên nghiệp, chuyên sâu của đội ngũ cán bộ, CC, giải pháp về ngân sách, CCHC, sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, CC, VC, chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, quy định của huyện, của địa phương, cơ quan, đơn vị và xây dựng chính quyền thân thiện…Khắc phục, lường trước khó khăn, hạn chế và từ những thành tích, kết quả của năm 2020, là tiền đề quan trọng để chúng ta xây dựng các kế hoạch, đề án, công trình trọng điểm sẽ tạo ra sự thay đổi to lớn của huyện trên tất cả các lĩnh vực, hướng tới xây dựng huyện Gia Lộc sớm trở thành đô thị loại IV phù hợp với sự phát triển của tỉnh Hải Dương là đô thị xanh, thông minh, thân thiện, an toàn. Với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, các đại biểu đã có nhiều ý kiến tiếp tục tham gia vào các văn bản dự thảo trình tại hội nghị, nêu lên những giải pháp, biện pháp nhằm hoàn thiện các đề án, kế hoạch, chương trình, báo cáo để thông qua tại hội nghị nhằm thống nhất triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả ngay từ ngày đầu, tháng đầu các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021; Đặc biệt thể hiện quyết tâm cao về cụ thể hóa thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và NQ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI sớm đi vào cuộc sống.

 

Phát biểu bế mạc hội nghị, đ/c Đặng Xuân Thưởng-TUV, Bí thư Huyện y ghi nhận, biểu dương các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong huyện đã nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết tâm phấn đấu rất cao để góp phần vào thành tích đáng phấn khởi của huyện năm 2020; Đ/c Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Thời gian của năm 2020 không còn nhiều với trên 2 tuần nữa, trên cơ sở thành tích, kết quả nổi bật của huyện đã đạt được năm 2020, đó là huyện đạt chuẩn NTM, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba; Khối thi đua các huyện bình xét huyện Gia Lộc đứng ở tốp đầu đề nghị Chính phủ tặng cờ; Lĩnh vực VH-XH có nhiều tiến bộ với chất lượng giáo dục, y tế, giảm nghèo đạt thành tích cao; Lễ hội Đền Quát được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia; Đơn vị Công an đạt thành tích xuất sắc được đề nghị Chính phủ tặng cờ thi đua; Công tác Quân sự đạt thành tích tốp đầu khối thi đua; Nhiều tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đề nghị ngành dọc cấp trên, Tỉnh ủy-UBND tỉnh, Huyện ủy-UBND huyện xét khen thưởng trong thời gian tới; Những ngày cuối tháng 12/2020, Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền quán triệt, triển khai, xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung đã thông qua tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 3, với các nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2021; Trong đó chú ý về dự báo tình hình, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị theo NQ Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch phát triển KT-XH, giai đoạn 2021-2025, tạo nền tảng vững chắc phấn đấu đến năm 2030 huyện Gia Lộc trở thành đô thị loại IV. Đ/c Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cho nhân dân đón xuân vui tết Tân Sửu- 2021 vui tươi, phấn khởi, an toàn, nhà nào cũng có tết; Chủ động quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 vào tháng 5/2021 và các sự kiện lớn năm 2021; Tiến hành tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm mới 2021 gắn với phát động phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả. Chấp hành nghiêm các chỉ thị, NQ của Đảng, nhà nước, Chính phủ, của Tỉnh ủy-UBND tỉnh, của Huyện ủy- UBND huyện về thực hiện phát triển KT-XH đi liền với chủ động phòng chống dịch Covid-19, thực thi nhiệm vụ ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm mới 2021 đạt kết quả cao nhất./.

Biên tập: Vũ Minh Giáo; Ảnh: Quang Tiệp

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Huyện Gia Lộc tổ chức thành công kỳ họp thứ 13, kỳ họp thường kỳ cuối năm 2020-HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. (05/01/2021)
- HUYỆN ỦY GIA LỘC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVII; NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXVI, NHIỆM KỲ 2020-2025(10/12/2020)
- Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri 3 xã tại Lê Lợi và các đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại 7 đơn vị bầu cử trong huyện.(07/12/2020)
- Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri 3 xã tại Lê Lợi và các đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại 7 đơn vị bầu cử trong huyện.(04/12/2020)
- Đưa nhanh Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Gia Lộc lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống (13/11/2020)
- Gia Lộc tổ chức Hội nghị tiếp xúc đối thoại của Chủ tịch UBND huyện với nhân dân xã Đức Xương.(13/11/2020)
++ THÔNG BÁO
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 18/01/2021 đến ngày 24/01/2021
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 11/01/2021 đến ngày 17/01/2021
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 04/01/2021 đến ngày 10/01/2021
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 28/12/2020 đến ngày 03/01/2021
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 21/12/2020 đến ngày 27/12/2020
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia Lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Các ca khúc về Gia Lộc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 269
Hôm nay 1,309
Tháng này: 100,370
Tất cả: 1,739,840
THƯ VIỆN ẢNH