HUYỆN ỦY GIA LỘC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVII; NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXVI, NHIỆM KỲ 2020-2025

Ngày 9/12/2020, Huyện ủy Gia Lộc đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Đặng Xuân Thưởng-TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì và trực tiếp truyền đạt các nội dung cơ bản Nghị quyết của tỉnh và huyện. Tham dự có các đồng chí Vũ Văn Cấp - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lê Văn Tuấn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đ/c trong Ban Thường vụ; Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI; Trưởng phó các ban ngành, MTTQ, các đoàn thể huyện; Báo cáo viên cấp huyện; Bí thư các TCCS Đảng trực thuộc Huyện ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND, Phó ban Tuyên giáo Đảng ủy 18 xã, thị trấn; Đảng viên, Công chức Đảng bộ Dân Đảng và Đảng viên Đảng bộ khối Chính quyền huyện.

 

Tại hội nghị, các đồng chí đại biểu đã được đồng chí Đặng Xuân Thưởng-TUV, Bí thư Huyện ủy trực tiếp truyền đạt các nội dung trọng tâm, cốt lõi có sự so sánh và trả lời 5 câu hỏi theo tinh thần quán triệt của đ/c Bí thư Tỉnh ủy, đó là: Tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Hải Dương so với các tỉnh, thành trong khu vực đồng bằng sông Hồng, trong cả nước và huyện Gia Lộc so với các huyện, TP bạn, tỉnh Hải Dương và huyện Gia Lộc đang đứng ở đâu? Tiềm năng riêng có, thế mạnh khác biệt và nổi trội của tỉnh Hải Dương và huyện Gia Lộc là gì? Cơ hội phát triển, khó khăn thách thức mà tỉnh Hải Dương và huyện Gia Lộc đang gặp phải. Khát vọng của Đảng bộ, nhân dân Hải Dương, của Đảng bộ và nhân dân huyện Gia Lộc trên con đường phát triển và chúng ta cần phải làm gì để đạt được khát vọng đó. Trên cơ sở đó, đi sâu phân tích, đề ra nhiều giải pháp đồng bộ nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng đã phân tích, làm rõ, nêu bật ý nghĩa của từng thành tố trong phương châm, chủ đề của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, tạo nền tảng để Hải Dương sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”. Và của Đảng bộ huyện Gia Lộc:”Tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; quy hoạch hạ tầng kinh tế-xã hội theo định hướng xây dựng huyện Gia Lộc đạt tiêu chí đô thị loại IV. Trong đó, lấy Thị trấn Gia Lộc- đô thị loại IV là trung tâm và các đô thị loại V theo quy hoạch. Thực hiện tăng trưởng kinh tế đi đôi với đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội; bảo vệ tài nguyên và môi trường; giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Xây dựng huyện Gia Lộc là một trong những trung tâm kinh tế của tỉnh Hải Dương”;

 

Dưới sự chủ trì và điều hành thảo luận của đ/c Vũ Văn Cấp-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lê Văn Tuấn-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để các đảng viên trong Đảng bộ trao đổi, thảo luận, đề xuất giải pháp, biện pháp cụ thể hóa các mục tiêu thực hiện nghị quyết của tỉnh, của huyện vào các điều kiện phù hợp của từng ngành, từng địa phương với các nhiệm vụ trọng tâm về quy hoạch, quản lý quy hoạch, xây dựng và phát triển Thị trấn Gia Lộc là đô thị loại IV trước năm 2025; hoàn thành quy hoạch và các tiêu chí xây dựng đô thị loại V với 6 xã: Toàn Thắng, Đoàn Thượng, Quang Minh, Hồng Hưng, Gia Tân, Gia Khánh, giai đoạn 2021-2025, tạo tiền đề đến năm 2030, huyện Gia Lộc đạt tiêu chí đô thị loại IV; Các giải pháp cụ thể, đồng bộ về vấn đề môi trường nông thôn hiện nay, phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ; phát triển công nghiệp hiện đại đi liền với phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội;

 

Cùng với tham gia giải pháp thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ huyện, các đại biểu còn tham gia vào giải pháp làm gì để xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng và phát triển Hải Dương, xây dựng và phát triển huyện Gia Lộc trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại, đáng sống giai đoạn 2021- 2025, tầm nhìn đến năm 2030; chương trình phát huy giá trị văn hóa xứ Đông, xây dựng con người Hải Dương, con người Gia Lộc đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới; chương trình xây dựng đội ngũ lãnh đạo quản lý có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ ngang tầm nhiệm vụ, giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn tới 2030; chương trình đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền thân thiện vì mục đích chăm lo đời sống người dân.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Thưởng-TUV, Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ cần quán triệt nghiêm túc, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng, căn cứ vào Nghị quyết, chương trình hành động của tỉnh, của huyện để tổ chức triển khai thực hiện nhanh chóng, sâu rộng với lộ trình, thời gian cụ thể theo hướng 5 rõ: rõ việc, rõ người, rõ tiến độ, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm...để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Sau hội nghị quán triệt, triển khai, học tập NQ cấp huyện, cấp xã, từng cán bộ, đảng viên viết tay bài thu hoạch theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy về việc học tập NQ; Ngay trong những ngày còn lại của tháng 12 này, các cấp, các ngành khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy chế làm việc của cấp ủy để giảm bớt thủ tục hành chính. UBND huyện chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là quan tâm, tạo điều kiện thu hút đầu tư vào huyện. Chỉ đạo tăng cường các giải pháp thu ngân sách kết thúc năm, bảo đảm nhiệm vụ chính trị ở địa phương năm 2020, chuẩn bị tốt các nội dung, kế hoạch phục vụ tuyển quân và mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu và triển khai nhiệm vụ năm 2021; tổ chức thành công hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ ba, kỳ họp HĐND huyện cuối năm, đưa tư tưởng chỉ đạo mới của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, NQ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI vào cuộc sống, tạo khí thế mới, quyết tâm mới và giành nhiều thắng lợi mới trong năm 2021.

Trong suốt quá trình tổ chức hội nghị, huyện Gia Lộc đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19./.

Biên tập: Vũ Minh Giáo; Ảnh: Quang Tiệp

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Huyện Gia Lộc tổ chức thành công kỳ họp thứ 13, kỳ họp thường kỳ cuối năm 2020-HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. (05/01/2021)
- Ban chấp hành Đảng bộ huyện Gia Lộc khoá XXVI tổ chức thành công Hội nghị lần thứ 3. (14/12/2020)
- Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri 3 xã tại Lê Lợi và các đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại 7 đơn vị bầu cử trong huyện.(07/12/2020)
- Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri 3 xã tại Lê Lợi và các đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại 7 đơn vị bầu cử trong huyện.(04/12/2020)
- Đưa nhanh Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Gia Lộc lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống (13/11/2020)
- Gia Lộc tổ chức Hội nghị tiếp xúc đối thoại của Chủ tịch UBND huyện với nhân dân xã Đức Xương.(13/11/2020)
- Gia Lộc tổ chức thành công Kỳ họp thứ 12 - HĐND huyện Gia Lộc khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 (30/10/2020)
++ THÔNG BÁO
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 18/01/2021 đến ngày 24/01/2021
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 11/01/2021 đến ngày 17/01/2021
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 04/01/2021 đến ngày 10/01/2021
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 28/12/2020 đến ngày 03/01/2021
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 21/12/2020 đến ngày 27/12/2020
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia Lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Các ca khúc về Gia Lộc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 203
Hôm nay 1,038
Tháng này: 100,099
Tất cả: 1,739,569
THƯ VIỆN ẢNH