Gia Lộc tổ chức hoạt động Tết Trung thu cho trẻ em năm 2020

Nhằm thực hiện có hiệu quả và động bộ các hoạt động dành cho trẻ em nhân dịp Tết Trung thu; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và cộng đồng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn huyện, nhất là trẻ em sống trong các gia đình nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được vui Tết Trung thu. Tổ chức Tết Trung thu đầm ấm, vui tươi cho trẻ em; thu hút trẻ em tham gia vào các hoạt động vui chơi, văn hóa, thể thao lành mạnh, bổ ích và an toàn để giúp các em có thêm cơ hội được phát triển toàn diện. Đồng thời, tăng ăng cường công tác truyền thông, vận động, huy động nguồn lực của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, gia đình và toàn xã hội cho công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. UBND huyện vừa ban hành kế hoạch về việc tổ chức hoạt động Tết Trung thu cho trẻ em năm 2020.

Theo đó, 100% Uỷ ban nhân dân các các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động Tết Trung thu cho trẻ em, đảm bảo tất cả trẻ em trên địa bàn huyện được vui Tết Trung thu. Tổ chức các hoạt động Tết Trung thu cho trẻ em phù hợp tình hình thực tế địa phương và cơ sở, đảm bảo an toàn tuyệt đối, hiệu quả và tiết kiệm, thực hiện các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Tập trung ưu tiên, quan tâm tổ chức hoạt động thăm, tặng quà Tết Trung thu cho trẻ em nghèo, trẻ em ở các cơ sở giáo dục và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Phòng ngừa, hạn chế tối đa những tác động tiêu cực đến trẻ em, phòng chống xâm hại, bạo lực, tai nạn thương tích trẻ em; thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình vận động xã hội nhằm xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện với trẻ em. Do tình hình dịch bệnh Covid 19 nên việc tổ chức Tết Trung thu năm 2020 tại các địa phương, đơn vị sẽ căn cứ điều kiện và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để tổ chức các hoạt động Tết Trung thu cho trẻ em phù hợp, đảm bảo mọi trẻ em được quan tâm, được đón Tết Trung thu an toàn, ý nghĩa, đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch COVID - 19. UBND huyện tổ chức các Đoàn đại biểu của huyện đi thăm,tặng quà Tết Trung thu cho trẻ em tại một số trường Mầm non, trường Tiểu học trên địa bàn huyện, tặng quà cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Các địa phương, đơn vị chủ động rà soát, quản lý số liệu về trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng (14 nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo quy định tại Điều 10, Luật Trẻ em), trẻ em nghèo, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt...để tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà, vui Tết Trung thu cùng trẻ em; thăm hỏi, tặng quà, học bổng, hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc các gia đình chính sách, gia đình người có công với cách mạng, trẻ em thuộc hộ nghèo, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo sống trong gia đình kinh tế khó khăn… Các ngành, đoàn thể của huyện, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em tại cộng đồng với hình thức phù hợp,thu hút trẻ em tham gia các hoạt động vui chơi lành mạnh, bổ ích và đảm bảo an toàn. Tăng cường hoạt động truyền thông, giáo dục và vận động xã hội qua hệ thống Đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở; treo khẩu hiệu, tờ rơi, tài liệu truyền thông nhằm nâng nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, các đoàn thể, các tổ chức xã hội và nhân dân đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Huy động sự tham gia của toàn xã hội và bản thân trẻ em trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ emtheo qui định của Luật trẻ em; tiếp tục tuyên truyền Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em, Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em,Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 31/05/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; tổ chức triển khai công tác tuyên truyền, quán triệt kịp thời, đầy đủ các nội dung Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em đến các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương, cá nhân, gia đình và toàn thể nhân dân trên địa bàn. Tiếp tục tuyên truyền về chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em”; Đặc biệt, lên án các hành vi, bạo lực, xâm hại, ngược đãi trẻ em...tạo cơ hội cho chính bản thân trẻ được tiếp cận với những thông tin phù hợp với trình độ, lứa tuổi, sở thích, nhu cầu nhằm đảm bảo các quyền cơ bản của trẻ em. Truyền thông về Đường dây Tư vấn và hỗ trợ trẻ em, dịch vụ miễn cước cuộc gọi - Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111(trực 24/7); tuyên truyền, khuyến khích trẻ em chơi các đồ chơi, trò chơi truyền thống, đồ chơi tự làm, đồ chơi rõ nguồn gốc xuất xứ; tuyên truyền cho các bậc cha, mẹ không mua đồ chơi mang tính bạo lực không phù hợp với lứa tuổi trẻ em hoặc chứa chất độc hại nguy hiểm cho trẻ em. Đăng tải Thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước; đưa tin về các hoạt động tổ chức đón Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn. Biểu dương kịp thời những tấm gương người tốt, việc tốt nhận đỡ đầu, giúp đỡ, ủng hộ trẻ em sống trong gia đình nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các em trong học tập, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, văn nghệ để phát triển toàn diện. Huy động nguồn lực xã hội Đẩy mạnh công tác vận động, huy động các nguồn lực từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp... tham gia thực hiện các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; có các hoạt động hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải điều trị dài ngày.

Tăng cường kiểm tra vệ sinh, an toàn thực phẩm, đặc biệt thực phẩm phục vụ Tết Trung thu, thực phẩm dành cho trẻ em; ngăn chặn và xử lý kịp thời nghiêm minh theo quy định pháp luật việc kinh doanh các văn hóa phẩm, các sản phẩm, đồ chơi, trò chơi, chương trình trực tuyến có tính chất bạo lực, kích động, phản giáo dục, kém chất lượng, độc hại, nguy hiểm, không phù hợp với trẻ em. Nắm bắt tình hình, phát hiện và giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em, vi phạm quyền trẻ em, kịp thời can thiệp, hỗ trợ cho trẻ em; tăng cường kiểm tra, xử lý các hoạt động lôi kéo trẻ em vào các hoạt động múa lân xin tiền, đốt pháo sáng, thả đèn trời gây mất an ninh, an toàn giao thông. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ liên quan đến bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em.

Thực hiện: Hoàng Cảnh

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Đại hội đại biểu Hội Khuyến học huyện Gia Lộc lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp (20/10/2020)
- Hội Khuyến học huyện Gia Lộc triển khai kế hoạch Đại hội đại biểu Hội Khuyến học huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 (12/10/2020)
- Gia Lộc: Bàn giao “Nhà mái ấm nông dân”chào mừng 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (12/10/2020)
- Các đồng chí lãnh đạo huyện đi thăm và tặng quà người cao tuổi(08/10/2020)
- Các đồng chí lãnh đạo huyện đi thăm, tặng quà tết Trung thu tại một số trường học trong huyện.(05/10/2020)
- HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN GIA LỘC TỔ CHỨC TRAO TẶNG 31 CHIẾC XE LĂN CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT(05/10/2020)
- Huyện Gia Lộc tổ chức thành công Lễ hội truyền thống Đền Quát mùa thu năm 2020 và đón bằng ghi danh Lễ hội Đền Quát là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia (01/10/2020)
- Về với huyện Gia Lộc, về với xã Yết Kiêu đến thăm Đền Quát: Di tích lịch sử Văn hóa Quốc gia thờ Danh tướng Yết Kiêu(01/10/2020)
++ THÔNG BÁO
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 12/10/2020 đến ngày 18/10/2020
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 05/10/2020 đến ngày 11/10/2020
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 28/9/2020 đến ngày 04/10/2020
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 21/9/2020 đến ngày 27/9/2020
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 14/9/2020 đến ngày 20/9/2020
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia Lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Các ca khúc về Gia Lộc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 82
Hôm nay 1,330
Tháng này: 123,788
Tất cả: 1,553,479
THƯ VIỆN ẢNH