Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp huyện Gia Lộc xác định 3 khâu đột phá, 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng bộ Ngân hàng nông nghiệp huyện (Agribank, chi nhánh huyện Gia Lộc) là tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy Gia Lộc, hiện có 36 đảng viên, sinh hoạt tại 3 chi bộ. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ, Agribank,chi nhánh huyện Gia Lộc hoạt động trên địa bàn huyện với 02 điểm giao dịch: Trụ sở chính của Ngân hàng với cơ sở vật chất, trang thiết bị, các phòng làm việc khang trang, khá hiện đại, khuôn viên xanh, sạch, đẹp có vị trí tại Trung tâm Thị trấn Gia Lộc và Phòng giao dịch Trạm Bóng ở xã Quang Minh.

Nhiệm kỳ 2015-2020, trong bối cảnh còn gặp không ít khó khăn, thách thức, đó là: Sản xuất kinh doanh, xuất khẩu nông sản vẫn còn nhiều khó khăn về tiêu thụ sản phẩm; dịch bệnh đối với vật nuôi, cây trồng xảy ra trên diện rộng; giá bán nông sản có thời kỳ giảm sâu và kéo dài, nhất là dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của Ngân hàng nông nghiệp; Mặt khác đơn vị hoạt động trong điều kiện cạnh tranh giữa các tổ chức tín dụng ngày càng gay gắt.

 

Được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Huyện ủy, HĐND, UBND và các ban, ngành, đoàn thể huyện Gia Lộc, của Agribank, chi nhánh tỉnh Hải Dương, Đảng bộ Ngân hàng nông nghiệp đã đoàn kết thống nhất, nắm bắt thời cơ, khắc phục những khó khăn, thách thức để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 với nhiều dấu ấn nổi bật, cụ thể là: Lãnh đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh. Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo với phương châm”Tuân thủ nguyên tắc hoạt động của Ngân hàng, chủ động đổi mới, nâng cao uy tín, chất lượng, hiệu quả dịch vụ kinh doanh”; Chính vì vậy, 100% cán bộ, đảng viên, nhân viên trong đơn vị đã chủ động, sáng tạo, chung sức, đồng lòng, thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nguồn vốn huy động của đơn vị tăng từ 1.384 tỷ đồng đầu nhiệm kỳ lên 4.213 tỷ đồng cuối nhiệm kỳ, bình quân hàng năm tăng 41% (Vượt 16% so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra). Dư nợ tăng từ 614 tỷ đồng đầu nhiệm kỳ lên 1.233 tỷ đồng cuối nhiệm kỳ, bình quân hàng năm tăng 20,2% (Vượt 7,2% so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra). Chất lượng tín dụng được đảm bảo: Tỉ lệ nợ xấu 0,43%, so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra (dưới 3%/năm), thấp hơn 2,57%. Thu dịch vụ của đơn vị tăng từ 2 tỷ 706 triệu đồng đầu nhiệm kỳ lên 5 tỷ 572 triệu đồng cuối nhiệm kỳ, bình quân hàng năm tăng 21,2% (Vượt 3,2% so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra). Tính đến hết quý I/2020, Agribank, chi nhánh Gia Lộc với tổng tài sản 5.446 tỷ đồng, tăng 183% so đầu nhiệm kỳ, hiện là đơn vị có qui mô lớn nhất trong các chi nhánh loại II thuộc Agribank tỉnh Hải Dương. Nhiều năm qua, đơn vị luôn đạt danh hiệu lá cờ đầu, hoạt động kinh doanh đảm bảo an toàn, hiệu quả, hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, đảm bảo thu nhập và việc làm ổn định cho CBNV. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất và công nghệ khoa học của đơn vị không ngừng được đổi mới nên đã phát triển thêm nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại, giữ vững thị phần và không ngừng nâng cao vị thế của Agribank trên địa bàn; Thực hiện tốt vai trò chủ đạo, chủ lực trên thị trường tài chính tín dụng ở nông thôn, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương. Lãnh đạo phát triển tín dụng, góp phần xây dựng nông thôn mới cũng là nhiệm vụ quan trọng, Đảng bộ tập trung lãnh đạo cơ quan chủ động đầu tư tín dụng trên cơ sở tăng trưởng nguồn vốn, triển khai, thực hiện tốt các chương trình, đề án hỗ trợ của Chính phủ và UBND tỉnh tới các hộ sản xuất kinh doanh, nhất là gói hỗ trợ lãi suất của Thủ tướng Chính phủ theo QĐ 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 về“Chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp”.Các chương trình hỗ hợ lãi suất của UBND tỉnh: QĐ 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2012 về việc phê duyệt dự án“Phát triển chăn nuôi tập trung, nâng cao chất lượng, qui mô, đảm bảo vệ sinh môi trường giai đoạn 2011-2015” và QĐ 985/QĐ-UBND ngày 08/5/2012 về việc phê duyệt dự án“Hỗ trợ nông dân đầu tư cơ giới sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2012-2015”. Ngay khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản hướng dẫn của Agribank, chỉ tiêu phân bổ của tỉnh, Agribank chi nhánh huyện Gia Lộc đã tổ chức tập huấn tới từng CBVC về đối tượng, điều kiện được hỗ trợ lãi suất, đồng thời phối hợp các ban ngành, địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới khách hàng để hoàn tất thủ tục, bảo đảm giải ngân và các giao dịch tín dụng kịp thời, hiệu quả cho khách hàng. Như vậy, từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã có 163 lượt khách hàng được vay vốn ưu đãi với tổng số tiền lãi đã hỗ trợ 4,418 tỷ đồng.

Bên cạnh tập trung lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, Đảng bộ Ngân hàng nông nghiệp huyện Gia Lộc còn chăm lo công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Về công tác dân vận, kiểm tra, giám sát của Đảng, công tác tổ chức cán bộ và các hoạt động đoàn thể; Đảng bộ đã lãnh đạo làm tốt công tác an sinh xã hội, giáo dục truyền thống, xây dựng, giữ vững danh hiệu cơ quan, đơn vị an toàn về an ninh trật tự. Phát động toàn thể CBNV chi nhánh đã tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội từ thiện với tổng số tiền ủng hộ trên 354 triệu đồng (Bình quân mỗi CBNV ủng hộ 10Trđ trong một nhiệm kỳ). Một số hoạt động tiêu biểu như: trợ cấp thường xuyên cho 10 đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong huyện, với mức trợ cấp là 2.400.000 đồng/01đối tượng/năm và tặng quà Tết Nguyên đán hàng năm 500.000 đồng/01 đối tượng; Phối hợp với Agribank chi nhánh tỉnh Hải Dương và Đài PT-TH tỉnh trao học bổng“Nâng cánh ước mơ” cho 30 học sinh nghèo vượt khó với tổng số tiền 90 triệu đồng. Tích cực tham gia ủng hộ các quỹ, hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện.

 

Phát huy thành tích, kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020; Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới. Đảng bộ kịp thời khắc phục những hạn chế, tồn tại, chỉ rõ nguyên nhân chủ quan dẫn đến hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, CBNV trong cơ quan Agribank chi nhánh huyện Gia Lộc, với 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới 2020-2025:”Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ, giữ vững niềm tin với khách hàng đến giao dịch; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh ở tốp đầu của tỉnh; Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Cấp ủy và đảng viên, nhất là nêu gương người đứng đầu đơn vị”; Đồng thời xác định rõ 8 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025; Cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội với các chỉ tiêu: Nguồn vốn huy động tăng trưởng bình quân hàng năm từ 10% trở lên. Dư nợ tăng trưởng bình quân hàng năm từ 10% trở lên. Nợ xấu dưới 1%/tổng dư nợ. Doanh thu từ sản phẩm dịch vụ tăng trưởng bình quân hàng năm từ 12% trở lên. Đảm bảo thu nhập cho người lao động theo chế độ quy định. Hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước. Đơn vị phấn đấu đạt danh hiệu”Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Về công tác xây dựng Đảng: Hàng năm đạt trên 90% số Đảng viên HTTNV, trong đó ít nhất 10% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 3/3 chi bộ“Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó có ít nhất 01 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ hàng năm phấn đấu đạt danh hiệu Đảng bộ“Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và phát triển 5 đảng viên mới. Các tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở“Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; Đoàn thanh niên“Chi đoàn vững mạnh xuất sắc”.

Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Gia Lộc lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025; 75 năm cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 02/9; 73 năm ngày TBLS 27/7, trong những ngày này, Đảng bộ Ngân hàng nông nghiệp và toàn thể cán bộ, nhân viên Agribank chi nhánh huyện Gia Lộc đã và đang đẩy mạnh các phong trào thi đua với cố gắng, quyết tâm mới, lấy mục tiêu nhiệm vụ hàng đầu của ngành, đó là: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho khách hàng đến giao dịch; Đáp ứng nhu cầu vay vốn cho phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân, xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu, đóng góp quan trọng vào mục tiêu xây dựng huyện Gia Lộc giàu đẹp, văn minh./.

Biên tập: Vũ Minh Giáo; Ảnh: Phạm Đồng-Ngân hàng NN

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Ngân hàng CSXH huyện triển khai ứng dụng giáo dục tài chính trên điện thoại cho khách hàng  (21/10/2020)
- Ngân hàng chính sách xã hội huyện thực hiện tốt công tác huy động tiền gửi tiết kiệm trong nhân dân (18/09/2020)
- NHCSXH HUYỆN GIA LỘC KÍCH HOẠT PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19 ĐỐI VỚI GIAO DỊCH XÃ  (20/08/2020)
- Vai trò tín dụng chính sách trong công tác xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn huyện Gia Lộc (20/08/2020)
- Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Gia Lộc tập trung 7 nhiệm vụ trọng tâm hoạt động chính sách tín dụng 6 tháng cuối năm 2020(20/07/2020)
- TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN TỐT HOẠT ĐỘNG ỦY THÁC TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIA LỘC(22/04/2020)
- Ngân hàng Chính sách xã hội đồng hành cùng khách hàng gặp khó khăn do dịch Covid-19(20/04/2020)
- Ngân hàng CSXH huyện Gia Lộc thực hiện nhận tiền gửi tiết kiệm góp phần chung tay cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách thoát nghèo bền vững. (18/03/2020)
- Gia Lộc đẩy mạnh thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia và Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính Phủ.(13/02/2020)
++ THÔNG BÁO
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 12/10/2020 đến ngày 18/10/2020
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 05/10/2020 đến ngày 11/10/2020
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 28/9/2020 đến ngày 04/10/2020
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 21/9/2020 đến ngày 27/9/2020
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 14/9/2020 đến ngày 20/9/2020
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia Lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Các ca khúc về Gia Lộc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 61
Hôm nay 1,265
Tháng này: 123,723
Tất cả: 1,553,414
THƯ VIỆN ẢNH