Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Gia Lộc tập trung 7 nhiệm vụ trọng tâm hoạt động chính sách tín dụng 6 tháng cuối năm 2020

Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù chịu tác động không nhỏ của đại dịch Covid-19, song với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm của tập thể cơ quan và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cấp, các ngành, do đó 6 tháng đầu năm 2020, các chỉ tiêu, nhiệm vụ hoạt động của Ngân hàng CSXH huyện Gia Lộc vẫn đạt kết quả khá toàn diện. Đặc biệt là xây dựng phương án giao dịch với khách hàng, cũng như các giải pháp hỗ trợ khách hàng vay vốn bị thiệt hại do đại dịch Covid-19 theo chỉ đạo của NHCSXH cấp trên và UBND huyện. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tín dụng đã đạt được, đó là Tổng nguồn vốn cho vay lên tới trên 270 tỷ 500 triệu đồng, tăng trên 15 tỷ 400 triệu đồng (khoảng 6,1%) so với đầu năm. Trong đó chủ yếu nguồn vốn từ Trung ương với trên 217 tỷ 370 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 80,4% trong cơ cấu nguồn vốn. Hoàn thành 98,8% kế hoạch với 6.094 hộ và 8.208 món vay còn dư nợ, với tổng dư nợ trên 267 tỷ 188 triệu đồng, tăng 12 tỷ 121 triệu đồng(khoảng 4,8%) so với đầu năm. Với số dư nợ cho vay khá lớn, song chất lượng tín dụng nợ quá hạn với tỷ lệ khá thấp khoảng 0,13%. Các hoạt động kế toán tài chính- ngân quỹ, kiểm tra, kiểm soát nội bộ và các nhiệm vụ chính trị khác của Ngân hàng CSXH duy trì, đạt kết quả tốt.

Trong điều kiện còn khó khăn chung, Ngân hàng CSXH huyện Gia Lộc đã lường trước các khó khăn, tồn tại như: Dư nợ chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp tục giảm mạnh; Nợ quá hạn giảm so với đầu năm, tuy nhiên tỷ lệ nợ quá hạn vẫn còn ở mức cao hơn so với mức trung bình chung của Chi nhánh; Chưa có nguồn vốn ngân sách địa phương chuyển sang để NHCSXH cho vay.

Phát huy kết quả, sự nỗ lực phấn đấu của tập thể Chi bộ và cơ quan, 6 tháng cuối năm 2020, Ngân hàng CSXH huyện Gia Lộc tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị-NHCSXH huyện và hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể của tập thể Chi bộ, sự điều hành quyết liệt của cơ quan trong hoạt động chính sách tín dụng trên địa bàn huyện; Tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa ngân hàng CSXH huyện với Tổ chức hội đoàn thể ủy thác, các cơ quan thông tin đại chúng để thực hiện tốt công tác truyền thông về hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn, nhất là tuyên truyền Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động tín dụng chính sách; Quyết định 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc các cấp chính quyền bố trí nguồn lực để tạo điều kiện cho Ngân hàng CSXH triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách; Chủ động tổ chức thực hiện công tác kiểm tra giám sát của ngành; Thực hiện phân bổ chỉ tiêu kế hoạch tín dụng cho các xã và điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch dư nợ giữa các chương trình được cho phép kịp thời để đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn vay của các đối tượng thụ hưởng; Tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc thu hồi nợ quá hạn, giảm nợ quá để nâng cao chất lượng tín dụng; Coi trọng chất lượng hoạt động của các Hội đoàn thể nhận ủy thác, nhất là phối hợp với Trưởng thôn, các tổ tiết kiệm, vay vốn nhằm rà soát các đối tượng thụ hưởng nguồn vốn tín dụng chính sách kịp thời, chính xác, hiệu quả.

Nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới còn rất lớn và tình hình thực tế của địa phương cũng còn khó khăn, dịch bệnh Covid-19 trên thế giới vẫn gia tăng khó lường; Sự tăng trưởng của nền kinh tế trong nước, các địa phương cũng còn chậm và đang phục hồi; Vì vậy, trong điều kiện mới, Ngân hàng CSXH huyện Gia Lộc rất mong Tỉnh ủy-UBND tỉnh; Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh quan tâm chỉ đạo các doanh nghiệp về việc xác nhận"thực trạng nhà ở" của người lao động làm việc tại các doanh nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghiệp để xác nhận, giải quyết vướng mắc trong hỗ trợ để cho vay nhà ở xã hội đối với đối tượng này(nhất là vay vốn làm nhà ở theo chương trình nhà ở xã hội và vay vốn giải quyết việc làm mức vay trên 100 triệu đồng);Ban đại diện HĐQT- NHCSXH cấp trên, Chi nhánh NHCSXH tỉnh quan tâm bổ sung thêm nguồn vốn cho vay duy trì và mở rộng việc làm. Ngân hàng CSXH cấp trên phối hợp với cơ có thẩm quyền thuộc Sở Tài nguyên- môi trường sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Gia Lộc. Cấp ủy, UBND các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo, bố trí lực lượng Công an xã, thị trấn hỗ trợ cho hoạt động nghiệp vụ của Ngân hàng CSXH tại các điểm giao dịch ở địa phương, nhất là vào các ngày thứ 7, chủ nhật.

Những hoạt động công tác Đảng của Chi bộ và hoạt động nghiệp vụ chính sách tín dụng của tập thể cơ quan đã và đang cụ thể chương trình hành động thực hiện NQ Đại hội Chi bộ Ngân hàng CSXH huyện Gia Lộc, nhiệm kỳ 2020-2025 và các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Chính phủ, của tỉnh, của huyện và của Ngân hàng CSXH cấp trên sớm đi vào cuộc sống; Nhất là dâng lên chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Gia Lộc lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025; Đây chính là yếu tố, điều kiện quan trọng để Ngân hàng CSXH huyện Gia Lộc góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị xóa đói, giảm nghèo bền vững, xây dựng huyện Gia Lộc đạt chuẩn nông thôn mới, vì hạnh phúc ấm no của nhân dân./.

Biên tập: Vũ Minh Giáo; Ảnh: Ngân hàng CSXH huyện Gia Lộc

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- NGÂN HÀNG CSXH HUYỆN GIA LỘC TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VAY VỐN ĐỂ TRẢ LƯƠNG NGỪNG VIỆC ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID 19. (10/11/2020)
- Ngân hàng CSXH huyện triển khai ứng dụng giáo dục tài chính trên điện thoại cho khách hàng  (21/10/2020)
- Ngân hàng chính sách xã hội huyện thực hiện tốt công tác huy động tiền gửi tiết kiệm trong nhân dân (18/09/2020)
- NHCSXH HUYỆN GIA LỘC KÍCH HOẠT PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19 ĐỐI VỚI GIAO DỊCH XÃ  (20/08/2020)
- Vai trò tín dụng chính sách trong công tác xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn huyện Gia Lộc (20/08/2020)
- TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN TỐT HOẠT ĐỘNG ỦY THÁC TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIA LỘC(22/04/2020)
- Ngân hàng Chính sách xã hội đồng hành cùng khách hàng gặp khó khăn do dịch Covid-19(20/04/2020)
- Ngân hàng CSXH huyện Gia Lộc thực hiện nhận tiền gửi tiết kiệm góp phần chung tay cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách thoát nghèo bền vững. (18/03/2020)
- Gia Lộc đẩy mạnh thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia và Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính Phủ.(13/02/2020)
- Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020(04/02/2020)
++ THÔNG BÁO
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 30/11/2020 đến ngày 06/12/2020
+ Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá tài sản
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 23/11/2020 đến ngày 29/11/2020
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 16/11/2020 đến ngày 22/11/2020
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 09/11/2020 đến ngày 15/11/2020
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia Lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Các ca khúc về Gia Lộc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 93
Hôm nay 337
Tháng này: 83,937
Tất cả: 1,613,871
THƯ VIỆN ẢNH