Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gia Lộc xác định 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới 2020- 2025.

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Kiểm sát nhân dân(26/7/1960-26/7/2020); Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Gia Lộc lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020- 2025. Trong những ngày tháng 7 này, tập thể cán bộ, đảng viên, nhân viên Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gia Lộc đã và đang triển khai, xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời cùng nhau ôn lại chặng đường 60 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Kiểm sát nhân dân.

Ngày 26/7/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh công bố Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân, đánh dấu sự ra đời của VKSND, một hệ thống cơ quan mới trong bộ máy nhà nước. Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, ngành KSND nói chung và Viện KSND huyện Gia Lộc nói riêng luôn làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách tư pháp, từ năm 2011 đến nay, chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp ngày càng được nâng cao. Viện KSND huyện Gia Lộc tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra, nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa. Cán bộ ngành kiểm sát thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm trong kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự, các vụ, việc dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động, vụ án hành chính. Đồng thời đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, kiểm sát thi hành án và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp theo quy định của pháp luật.

 

5 năm qua 2015-2020, Chi bộ VKSND huyện Gia Lộc đã quán triệt, triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết số 08- NQ/TW năm 2002 của Bộ Chính trị về "một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới", Nghị quyết số 49- NQ/TW năm 2005 của Bộ Chính trị về "chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020", Chỉ thị số 15-CT/TW năm 2007 của Bộ Chính trị về "sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng"; Chỉ thị 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc”; Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc Hội về “phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án”.

Nhiệm kỳ 2015-2020: Đã quản lý tổng số 537 vụ, việc, được phân loại xử lý: Khởi tố điều tra 468 vụ; không khởi tố 66 vụ, tạm dừng xác minh tin 02 vụ. Còn chuyển kỳ sau 01 vụ. Viện kiểm sát yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố 23 vụ án, yêu cầu khởi tố 14 bị can. Cơ quan điều tra đã khởi tố theo yêu cầu của Viện kiểm sát; Ba ngành làm án Công an- Viện kiểm sát- Tòa án nhân dân huyện đã xác định 60 vụ án trọng điểm, 16 vụ án rút gọn. Viện kiểm sát phối hợp Tòa án đưa ra xét xử lưu động 150 vụ án hình sự, lựa chọn tổ chức 53 phiên tòa rút kinh nghiệm. Công tác kiểm sát điều tra: Tổng số thụ lý 535 vụ/875 bị can. Đã giải quyết 266 vụ/367 bị can; trong đó: Truy tố 464 vụ/835 bị can; đình chỉ 11 vụ/12 bị can; tạm đình chỉ 51 vụ/07 bị can; Còn lại 09 vụ/21 bị can(đều trong hạn luật định).Tỷ lệ giải quyết án đạt 96%, án kết thúc điều tra chuyển Viện kiểm sát giải quyết đạt 100%. Các vụ án Viện kiểm sát giải quyết đều đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Công tác kiểm sát xét xử hình sự: Tổng thụ lý 484 vụ/934 bị cáo. Đã giải quyết 482 vụ/907 bị cáo; trong đó: Xét xử 481 vụ/906 bị cáo, đình chỉ xét xử vụ 01/01 bị cáo. Còn chuyển kỳ sau: 02 vụ/27 bị cáo. Tỷ lệ giải quyết đạt 100%. Các vụ án đưa ra xét xử đều đảm bảo đúng người, đúng tội, không oan sai, không bỏ lọt tội phạm. Công tác xét xử đã được nâng cao hiệu quả, chất lượng xét xử theo đúng tinh thần Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về "công tác cải cách tư pháp". Bên cạnh đó còn thực hiện nghiêm công tác kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân, gia đình, hành chính, kinh tế, lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật; Tăng cường phối hợp trong công tác kiểm sát thi hành án hình sự, án dân sự; Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; Công tác kiểm sát phục vụ nhiệm vụ chính trị ở địa phương và nhiệm vụ xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân trong sạch, vững mạnh. Thông qua hoạt động Kiểm sát đã thực hiện cơ bản chính xác, đúng quy định theo Bộ luật tố tụng hình sự các chỉ tiêu do ngành giao và nhiệm vụ chính trị tại địa phương về công tác kiểm sát tình hình vi phạm, tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện; Đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nội chính, thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự đúng pháp luật, không làm oan người vô tội; không bỏ lọt tội phạm, góp phần giữ nghiêm kỷ cương pháp luật.

Để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, thiết thực kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Kiểm sát nhân dân(26/7/1960-26/7/2020), Trong tháng 7 này và thời gian tới, đội ngũ cán bộ, nhân viên Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gia Lộc tiếp tục quán triệt thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về các nhiệm vụ cải cách tư pháp, giai đoạn 2016- 2020. Tập trung thực hiện các biện pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức VKSND, đáp ứng yêu cầu của cải cách tư pháp. Trọng tâm là triển khai, tổ chức thực hiện 03 khâu đột phá thực hiện NQ Đại hội Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025, đó là: Phát huy dân chủ, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Chi bộ; Năng động, sáng tạo, nâng cao sự lãnh đạo của Chi bộ trong việc quản lý, chỉ đạo, điều hành. Tiếp tục đổi mới trong các hoạt động nghiệp vụ có những giải pháp tích cực phòng chống vi phạm, tội phạm, tệ nạn xã hội nhằm hoàn thành 100% chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

 

Để thực hiện thắng lợi 3 khâu đột phá, các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành, giai đoạn 2020-2025; Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gia Lộc tiếp tục triển khai, thực hiện chủ trương "Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra"; "Nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa”. Phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án hình sự, hạn chế số vụ trả hồ sơ điều tra bổ sung; phối hợp với tòa án tổ chức các phiên toà hình sự mẫu để học tập, rút kinh nghiệm kỹ năng tranh luận của kiểm sát viên tại phiên tòa. Phối hợp với cơ quan điều tra, tòa án cùng cấp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án trọng điểm, ma túy, những vụ án dư luận xã hội quan tâm, không để xảy ra oan, sai nghiêm trọng, hạn chế thấp nhất việc bỏ lọt tội phạm.

Kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết các vụ việc dân sự, án hành chính, kinh doanh thương mại; việc tổ chức thi hành án; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tư pháp, kịp thời phát hiện vi phạm để kháng nghị, kiến nghị khắc phục sai sót, vi phạm, bảo đảm pháp chế trong hoạt động tư pháp, chú trọng kiến nghị phòng ngừa tội phạm.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, lý luận chính trị đối với đội ngũ cán bộ của VKSND. Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ của ngành đáp ứng yêu cầu của cải cách tư pháp và hội nhập kinh tế quốc tế. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 5 đức tính Bác Hồ dạy người cán bộ Kiểm sát"Công minh - Chính trực - Khách quan - Thận trọng - Khiêm tốn" và coi đây là việc làm thường xuyên gắn với chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cán bộ, đảng viên đều có bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, đăng ký việc làm theo Bác gắn với chuyên đề từng năm và chức trách nhiệm vụ được giao. Xây dựng chuẩn mực, đạo đức của công chức Viện kiểm sát nhân dân huyện trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xứng đáng với truyền thống"vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm" xây dựng ngành KSND trong sạch, vững mạnh./.

Biên tập: Vũ Minh Giáo

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Đưa nhanh Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Gia Lộc lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống  (13/11/2020)
- Gia Lộc tổ chức Hội nghị tiếp xúc đối thoại của Chủ tịch UBND huyện với nhân dân xã Đức Xương. (13/11/2020)
- Gia Lộc tổ chức thành công Kỳ họp thứ 12 - HĐND huyện Gia Lộc khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021  (30/10/2020)
- Tăng cường công tác tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (23/10/2020)
- Hội LHPN huyện tổ chức gặp mặt Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (16/10/2020)
- Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển giáo viên các trường Mầm non, Tiểu học, THCS huyện Gia Lộc năm 2020(09/07/2020)
- Tổ đại biểu HĐND tỉnh và tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri 3 xã Toàn Thắng, Phạm Trấn, Lê Lợi(30/06/2020)
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV tiếp xúc với đại biểu cử tri xã Yết Kiêu.(30/06/2020)
- Đại hội Đảng bộ khối Chính quyền huyện Gia Lộc lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp (07/06/2020)
- Huyện Gia Lộc: Triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch, đúng quy định gói hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19(06/05/2020)
++ THÔNG BÁO
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 30/11/2020 đến ngày 06/12/2020
+ Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá tài sản
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 23/11/2020 đến ngày 29/11/2020
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 16/11/2020 đến ngày 22/11/2020
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 09/11/2020 đến ngày 15/11/2020
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia Lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Các ca khúc về Gia Lộc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 111
Hôm nay 387
Tháng này: 83,987
Tất cả: 1,613,921
THƯ VIỆN ẢNH