ĐẢNG BỘ XÃ GIA TÂN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ LẦN THỨ XXVII, NHIỆM KỲ 2020-2025

Từ chiểu ngày 02.6 đến ngày 03.6.2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Gia Tân lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã kết thúc và thành công tốt đẹp. Về dự, chỉ đạo, động viên Đại hội có các đ/c Nguyễn Khắc Toản-TUV, Bí thư Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện; Đặng Xuân Thưởng- PBTTT Huyện ủy; Lê Văn Tuấn- Phó Bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện cùng các đ/c trong Ban Thường vụ Huyện ủy, TT HĐND, LĐ UBND huyện, LĐ, chuyên viên các ban XD Đảng và Tổ công tác của Huyện ủy. Về dự ĐH có các đc nguyên lãnh đạo chủ chốt xã qua các thời kỳ đã nghỉ hưu và 199 đại biểu chính thức được bầu ở 9 Chi bộ, đại diện cho trên 387 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã.

 

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Gia Tân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành đạt và vượt 21/21 chỉ tiêu NQ Đại hội khóa XXVI đề ra. Hoàn thành trước 3 năm so với mục tiêu ĐH về xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Phát huy truyền thống xã có bề dày về văn hiến, hiếu học, cách mạng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, cải thiện rõ nét. Bộ mặt nông thôn xã Gia Tân có vị trí gần TP Hải Dương, gần Thị trấn Gia Lộc có nhiều khởi sắc mới

Trước khi diễn ra ĐH, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong xã cũng như các đại biểu về dự ĐH tham gia về những hạn chế tồn tại cần tập trung làm tốt trong thời gian tới, đó là làm gì để xã Gia Tân khai thác triệt để tiềm năng, lợi thế về đất đai, lao động và nguồn lực khác cho phát triển kinh tế, trọng tâm là sản xuất rau, quả an toàn, sạch, mở rộng vùng đào hoa, cây cảnh đáp ứng yêu cầu thị trường. Phát triển dịch vụ, thương mại, nghề phụ để tăng trưởng kinh tế. Tăng cường quản lý đất đai, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, ATGT, nhất là khu vực Công ty HaiViNa. Xử lý dứt điểm, triệt để vụ việc kéo dài ở địa phương. Nâng cao chất lượng đội ngũ CB,CC xã, cán bộ thôn đáp ứng yêu cầu mới.

Nhiệm kỳ 2020-2025, ĐHĐB xã Gia Tân xác định 17 chỉ tiêu cụ thể về KT-XH, AN-QP, công tác XD Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó, coi trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa, sản xuất an toàn, sạch, chất lượng cao. Khuyến khích phát triển dịch vụ, thương mại...để đạt thu nhập bình quân trên 86 triệu đồng/người/năm. Nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và đô thị văn minh, quản lý lễ hội, công tác tôn giáo theo quy định của pháp luật. Huy động mọi nguồn lực để phấn đấu xã nông thôn mới nâng cao năm 2023, trở thành đô thị loại V trước năm 2025. Coi trọng quán triệt, triển khai, học tập Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật Nhà nước. Xây dựng gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hằng năm kết nạp từ 4-5 đảng viên mới. 80% trở lên Chi bộ HTTNV.Đảng bộ, chính quyền xã HTT nhiệm vụ trở lên. Đảng bộ xã đề ra 2 khâu đột phá, gồm: Quy hoạch xã phát triển đô thị loại V. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chất lượng đội ngũ CB, CC, VC, chính quyền thân thiện với người dân, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Gia Tân đề ra 8 công trình quan trọng, trong đó tập trung huy động mọi nguồn lực để xây dựng nhựa hóa giao thông trong xã, nâng cấp các tuyến đường thôn xóm và KCH kênh mương. Xây dựng hạ tầng các nhà trường theo hướng chuẩn II và Trạm Y tế. Xây dựng nhà văn hóa, ao bơi trung tâm xã và nhà văn hóa thôn An Tân, thôn Lãng Xuyên. Xây dựng Khu dân cư mới tại thôn An Tân. Nâng cấp khuôn viên công sở Trung tâm xã. Đảng bộ xã Gia Tân đề ra 15 nhiệm vụ và nhóm giải pháp chủ yếu, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu ĐH đề ra.

 

Phát biểu tại ĐH, đc Nguyễn Khắc Toản-TUV, Bí thư Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận, đánh giá cao truyền thống đoàn kết, thống nhất, tinh thần phê và tự phê bình thẳng thắn, chân tình của CB, đảng viên Đảng bộ đối với đội ngũ cấp ủy và cán bộ xã với nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Hoan nghênh tinh thần chung sức, đồng lòng của nhân dân đã đóng góp tích cực, trách nhiệm vào nhiệm vụ chung của Đảng bộ xã và đóng góp quan trọng vào nhiệm vụ chính trị của huyện. Đó là hoàn thành sớm xã chuẩn NTM, coi trọng xây dựng Đảng, Chính quyền, sắp xếp tổ chức, bộ máy cán bộ xã, cán bộ thôn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Đc Bí thư Huyện ủy cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế tồn tại, nguyên nhân khách quan, nhất là nguyên nhân chủ quan của Đảng bộ xã Gia Tân còn hạn chế, đó là: Chưa khai thác tiềm năng, lợi thế của xã gần TPHD, gần TT Gia Lộc, có hệ thống giao thông khá thuận lợi, nguồn nhân lực lao động dồi dào, nhưng vì sao xã vẫn chiếm tỷ trọng sản xuất nông nghiệp cao, trên 20% trong cơ cấu kinh tế nông thôn. Thực hiện đề án 01 của HU về quy hoạch, xây dựng vùng rau hoa quả an toàn, tiến tới sạch phù hợp kinh tế ven đô còn hạn chế. Công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch của xã có vị trí cận thị còn chậm. Quản lý đất đai, môi trường, xem xét, xử lý vi phạm ở địa phương còn kéo dài, gây bức xúc trong CB, đảng viên và nhân dân. Phong trào đời sống văn hóa có mặt chưa cao. Còn tiềm ẩn phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ATGT...Công tác xây dựng Đảng cũng còn hạn chế. Công tác dân vận, nắm bắt dư luận có việc chậm, hạn chế. Chỉ đạo, điều hành của chính quyền còn nể nang, ngại va chạm, còn hành chính hóa, vai trò đại biểu HĐND còn chưa phát huy cao...

Nhiệm kỳ 2020-2025, đc Bí thư Huyện ủy gợi mở định hướng cho Đảng bộ Gia Tân các nội dung chủ yếu sau: Gia Tân phải xác định rõ bước đi trong giai đoạn mới và tầm nhìn xa hơn để phát huy tiềm năng, lợi thế xây dựng xã Gia Tân trở thành xã NTM nâng cao vào năm 2023. Trở thành đô thị loại V trước năm 2025 và phấn đấu trở thành Thị trấn thuộc huyện. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm mạnh tỷ trọng sx nông nghiệp, tăng tỷ trọng TTCN, dịch vụ, thương mại để trở thành xã giàu có tốp đầu của huyện. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trước mắt và lâu dài, nhất là chất lượng giáo dục mũi nhọn. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và đô thị văn minh. Bảo đảm an sinh xã hội. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực chỉ đạo của chính quyền, phát huy vai trò của đại biểu HĐND, giải quyết có lý có tình vi phạm, kiên quyết không để tồn đọng, kéo dài và nổi cộm ở địa phương. Không ngừng nâng cao chất lượng công tác của CB, CC xã vì nhân dân, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phục vụ trên tinh thần tập trung dân chủ, minh bạch, công tâm, khách quan, không cục bộ, phiến diện, trung bình chủ nghĩa, hẹp hòi, vì lợi ích tập thể và nhân dân để đáp ứng sự mong mỏi, kỳ vọng, niềm tin của CB, đảng viên và nhân dân trong xã. Quan tâm chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng, bố trí đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt cả hiện tại và tương lai, tránh bị động và hẫng hụt đội ngũ cán bộ.

Với truyền thống quê hương văn hiến, hiếu học và cách mạng, truyền thống đoàn kết, thống nhất, thế hệ đi trước đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ cho thế hệ sau, đc Bí thư Huyện ủy tin tưởng và mong rằng Đảng bộ xã Gia Tân sẽ vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ mới, xứng đáng với quê hương vinh dự được các đ/c Trương Tấn Sang-nguyên Chủ tịch nước, Nguyễn Xuân Phúc- Thủ tướng Chính phủ và nhiều đc lãnh đạo Đảng, NN, các bộ ngành Trung ương về thăm, động viên....

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, trí tuệ và đổi mới, ĐH đã bầu 11 đc vào BCH Đảng bộ xã khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đủ số lượng, đúng cơ cấu. Đồng thời lấy phiếu tín nhiệm chức danh nhân sự Bí thư Đảng bộ khóa XXVII. Xã Gia Tân là 1 trong 4 xã của huyện thực hiện nhất thể hóa Bí thư Đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND xã. Tại ĐHĐB xã Gia Tân khóa XXVII các đại biểu nhất trí cao đề án nhân sự Bí thư Đảng ủy khóa mới kiêm CTUBND xã. Đc Phạm Duy Thoại- Phó Bí thư Đảng ủy khóa XXVI, chủ tịch UBND xã được ĐH giới thiệu tín nhiệm chức danh Bí thư Đảng ủy xã khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội bầu 11 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự ĐH Đảng bộ huyện lần thứ XXVI.

Biên tập: Vũ Minh Giáo; Ảnh: Sĩ Tấn

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Đảng bộ xã Gia Tân trao 11 huy hiệu Đảng cho Đảng viên trong Đảng bộ và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020. (29/07/2020)
- Đảng bộ xã Gia Lương trao 20 huy hiệu Đảng cho Đảng viên trong Đảng bộ và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020. (29/07/2020)
- Yết Kiêu đề ra các nhiệm vụ trọng tâm và 14 nhóm giải pháp chủ yếu trong phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2020. (21/07/2020)
- TỰ HÀO NGÔI TRƯỜNG ĐẦU TIÊN TRONG KHỐI THCS HUYỆN GIA LỘC ĐẠT CHUẨN MỨC ĐỘ II, KIỂM ĐỊNH MỨC ĐỘ 3 GIAI ĐOẠN 2020 - 2025  (03/07/2020)
- Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Yết Kiêu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025 hành công tốt đẹp(08/06/2020)
- Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đức Xương lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp (08/06/2020)
- Đại hội Đại biểu xã Hồng Hưng khóa XXVI nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp(07/06/2020)
- Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Toàn Thắng lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp.(21/05/2020)
- Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Quang Minh lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp(20/05/2020)
++ THÔNG BÁO
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 03/8/2020 đến ngày 09/8/2020
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 27/7/2020 đến ngày 31/7/2020
+ Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Ngà- thị trấn Gia Lộc
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 20/7/2020 đến ngày 26/7/2020
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 13/7/2020 đến ngày 17/7/2020
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia Lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Các ca khúc về Gia Lộc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 315
Hôm nay 961
Tháng này: 106,473
Tất cả: 1,365,942
THƯ VIỆN ẢNH