Huyện Gia Lộc: Triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch, đúng quy định gói hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Sáng 6/5 tại hội trường của huyện, UBND huyện Gia Lộc đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ; Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện về các biện pháp thực hiện hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch covid-19. Đ/c Phạm Văn Tuyên-ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện Gia Lộc chủ trì hội nghị, tham dự còn có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan của huyện; Lãnh đạo phòng LĐ-TBXH huyện và đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn trong toàn huyện.

Tại hội nghị đã triển khai kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 29/4/2020 của UBND huyện về thực hiện NQ 42 của Chính phủ; Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch số 1430/KH-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid-19; nghe các ngành, cơ quan chuyên môn của huyện phát biểu làm rõ thêm nhiều giải pháp, cách làm thiết thực, hiệu quả và nghe lãnh đạo các xã, thị tấn phát biểu nêu lên những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị trong tổ chức thực hiện hỗ trợ.

 

Kế hoạch của UBND huyện Gia Lộc triển khai để các xã, thị trấn xác định rõ 7 nhóm đối tượng khó khăn được hỗ trợ, bao gồm:

1. Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phi thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đng lao động, nghviệc không hưởng lương từ 1 tháng liên tục tr lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương thì được htrợ với mức 1.800.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ tính từ ngày 01/4/2020 và không quá 3 tháng;

2. Hộ kinh doanh có doanh thu do cơ quan thuế thực hiện quản lý thuế đối với hộ kinh doanh năm 2020 dưới 100 triệu đồng, được xác định tại thời điểm ngày 15/01/2020 theo quy định của pháp luật quản lý thuế, tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 được hỗ trợ 1.000.000 đồng/hộ/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng không quá 3 tháng;

3. Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm được hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng tối đa không quá 3 tháng. Thời gian áp dụng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 ( Đối tượng người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp);(Đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm).

4. Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hng tháng (bao gồm cả thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hng tháng) trong danh sách hưởng trợ cấp tháng 4 năm 2020, được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần;

5. Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trong Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 của địa phương được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận theo chuẩn nghèo quốc gia quy định tại Quyết định số 59 ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, được hỗ trợ 250.000 đồng/khẩu/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.

6. Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưng chính sách trợ cấp xã hội hằng tháng trong danh sách hưởng trợ cấp xã hội tháng 4 năm 2020, được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.

7. Người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiu 50% lương ngừng việc cho người lao động theo Khoản 3 Điều 98 của Bộ Luật lao động trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 thì được vay không có tài sản đm bo tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng đối với từng người lao động theo thời gian trlương thực tế nhưng không quá 3 tháng với lãi sut 0%, thời hạn vay ti đa 12 tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội đ tr phn lương còn lại và giải ngân trực tiếp hàng tháng đến người bị ngừng việc.

Chính sách khác: Người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dn đến phải giảm từ 50% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm cơ quan có thm quyn công bdịch (kcả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đng lao động, thỏa thuận ngh không hưng lương) thì người lao động và người sdụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và t tut ti đa không quá 12 tháng. Những đối tượng khác bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 được xem xét hỗ trợ nguồn chi từ quỹ vận động của Mặt trận Tổ quốc và Hội Chữ thập đỏ các cấp.

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đ/c Phạm Văn Tuyên-ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị và các xã, thị trấn cùng vào cuộc phòng chống dịch covid-19; Trên tinh thần đó, các cấp, các ngành và nhất là UBND xã, thị trấn tiếp tục làm tốt hơn việc triển khai, thực hiện gói hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid-19, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định, kịp thời, tạo sự phấn khởi cho các đối tượng, giữ vững ổn định chính trị và bảo đảm an sinh xã hội.

Tập trung tuyên truyền để người dân thấy được chính sách ưu việt của Đảng và nhà nước đã nêu trong nghị quyết số 42 của Chính phủ, quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh, của huyện về gói hỗ trợ cho các nhóm đối tượng thực sự khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch covid-19; Đây là việc làm chưa có tiền lệ, thực hiện trong thời gian ngắn, đối tượng thụ hưởng lớn, vì vậy cấp ủy, chính quyền, các ngành chức năng của huyện, trong đó vai trò chính là UBND xã, thị trấn cần phải chỉ đạo cụ thể, hướng dẫn chi tiết, rành mạch, dựa trên các quy định, hướng dẫn của cấp trên và của huyện. Phát huy vai trò trách nhiệm của Tổ công tác tại các thôn, khu dân cư và phối hợp chặt chẽ với ngành Lao động-TBXH, Chi cục Thuế, Tài chính-kế hoạch, Bảo hiểm xã hội và các cơ quan liên quan khác để thực hiện tốt nhất các bước rà soát, tổng hợp, báo cáo, lập danh sách, tiến hành chi trả tiền hỗ trợ cho các nhóm đối tượng phải bảo đảm đúng, đủ đối tượng, công khai, minh bạch, đến tận tay đối tượng được thụ hưởng, không trùng, không để bỏ sót, không để xảy ra tình trạng lợi dụng, trục lợi chính sách và tạo niềm tin của người dân đối với Đảng, nhà nước. Làm đến đâu chắc chắn đến đó, thực hiện cập nhật thông tin, báo cáo hàng ngày để UBND huyện chỉ đạo kịp thời. Cần phải nắm chắc nguyên tắc hỗ trợ cho các đối tượng bị giảm sâu thu nhập, mất việc, thiếu việc làm, gặp khó khăn, không đảm bảo mức sống tối thiểu, chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19; hỗ trợ thêm cho một số nhóm đối tượng đang hưởng chính sách ưu đãi, bảo trợ xã hội trong thời gian có dịch. Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội cùng chia sẻ trách nhiệm trong việc bảo đảm cuộc sống cho người lao động. Không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia. Ưu tiên dành nguồn lực từ ngân sách nhà nước để thực hiện các chính sách hỗ trợ theo đúng quy định hiện hành.

Về thời gian, tiến độ thực hiện: Đối với các đối tượng người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng chính sách trợ cấp hàng tháng; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo: Thực hiện từ tháng 4/2020 đến ngày 15/5/2020. Đối với các đối tượng người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phi thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đng lao động, nghviệc không hưởng lương; người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiu 50% lương ngừng việc cho người lao động; hộ kinh doanh cá thể có doanh thu do cơ quan thuế thực hiện quản lý thuế đối với hộ kinh doanh năm 2020 dưới 100 triệu đồng/năm; người lao động bị chấm dt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm: Thực hiện tháng 4, tháng 5, tháng 6/2020. Đối với đối tượng được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất: thực hiện từ tháng 4/2020, tối đa 12 tháng tính từ tháng mà người sử dụng lao động có văn bản đề nghị.

Theo tính toán sơ bộ, huyện Gia Lộc đã chuẩn bị trên 17 tỷ đồng để tiến hành chi trả tiền mặt hỗ trợ cho các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng gặp khó khăn do đại dịch covid-19 trong toàn huyện theo đúng nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch của UBND tỉnh./.

Biên tập: Vũ Minh Giáo; Ảnh: Sĩ Tấn

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Tổ đại biểu HĐND tỉnh và tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri 3 xã Toàn Thắng, Phạm Trấn, Lê Lợi (30/06/2020)
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV tiếp xúc với đại biểu cử tri xã Yết Kiêu. (30/06/2020)
- Đại hội Đảng bộ khối Chính quyền huyện Gia Lộc lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp  (07/06/2020)
- HUYỆN GIA LỘC CHỈ ĐẠO KỊP THỜI CÁC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC ẢNH HƯỞNG DỊCH COVID-19 ĐỂ PHÁT TRIỂN KT-XH(24/04/2020)
- Gia Lộc triển khai thực hiện Quyết định số 878/QĐ- UBND ngày 6/4/2020 của UBND tỉnh Hải Dương(09/04/2020)
- Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về cách ly xã hội(04/04/2020)
- Huyện Gia Lộc: Ghi nhận sau 3 ngày triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ (03/04/2020)
- Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy đi kiểm tra các chốt tuyến đường liên huyện (02/04/2020)
++ THÔNG BÁO
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 29/6/2020 đến ngày 03/7/2020
+ Thông báo kết quả thi tuyển Vòng 2: Môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển giáo viên năm 2020 huyện Gia Lộc
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 15/6/2020 đến ngày 19/6/2020
+ Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức thi Vòng 2, kỳ thi tuyển giáo viên năm 2020
+ Thông báo triệu tập thí sinh dự thi (vòng 2) kỳ thi tuyển giáo viên năm 2020
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia Lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Các ca khúc về Gia Lộc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 34
Hôm nay 1,020
Tháng này: 184,870
Tất cả: 1,301,382
THƯ VIỆN ẢNH