TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN TỐT HOẠT ĐỘNG ỦY THÁC TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIA LỘC

Mặc dù trong những tháng đầu năm tình hình hoạt động sản xuất địa bàn huyện Gia Lộc hết sức khó khăn. Tình hình dịch tả lợn Châu Phi chưa kịp khôi phục, tái đàn thì lại chịu ảnh hường nghiêm trọng bởi đại dịch COVID – 19. Song, với sự chỉ đạo sát sao, thường xuyên của Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện, Phòng giao dịch đã bám sát các văn bản triển khai chỉ đạo của Ngân hàng CSXH cấp trên, phối hợp với các đơn ủy thác 2 cấp huyện - xã triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn, chuyển tải vốn đến các đối tượng thụ hưởng kịp thời, không để nợ đọng vốn, hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Tổng dư nợ ủy thác qua các tổ chức hội đoàn thể đến 31/03/2020 đạt: 261.582 triệu đồng, tăng 6.801 triệu đồng (+2,67%), tỷ trọng dư nợ chiếm 99,9%/tổng dư nợ, có 6.105 hộ còn dư nợ ở 234 tổ TK&VV. Trong đó: Dư nợ uỷ thác qua Hội nông dân: 86.069 triệu đồng, tăng so với năm 2019 là 3.189 triệu đồng (+3,85%); Dư nợ uỷ thác qua Hội phụ nữ: 145.600 triệu đồng, tăng so với năm 2019 là 3.659 triệu đồng (+2,58%); Dư nợ uỷ thác qua Hội cựu chiến binh: 16.479 triệu đồng, giảm so với năm 2019 là -301 triệu đồng (-1,79%); Dư nợ uỷ thác qua Đoàn thanh niên: 13.434 triệu đồng, tăng so với năm 2019 là 254 triệu đồng (+1,93%).

Theo đó, Lãi suất huy động tiền gửi được duy trì ổn định ngay từ đầu năm, tương đương với mức lãi suất của một số tổ chức tín dụng thương mại trên địa bàn ở từng kỳ hạn gửi tiền. Bên cạnh đó, công tác huy động tiền gửi tiết kiệm từ các cá nhân, tổ chức được Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, chính quyền địa phương và các tổ chức hội đoàn thể hết sức chú trọng và quan tâm. Nguồn vốn huy động từ c¸c c¸ nh©n, tæ chøc: 38.279 triệu đồng, tăng 5.924 triệu đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng 18,3%.

Trong thời gian tiếp theo, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tập trung phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục phối hợp chỉ đạo rà soát các hộ thuộc đối tượng thụ hưởng đủ điều kiện vay vốn, có nhu cầu vay vốn thực hiện bình xét hoàn thiện thủ tục đề nghị cho vay kịp thời không để nợ đọng vốn, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao.

2. Không ngừng củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn, nâng cao chất lượng tín dụng; tăng cường công tác đôn đốc và có biện pháp cứng rắn hơn thu hồi nợ quá hạn, quản lý theo dõi chặt chẽ các khoản nợ đến hạn không để nợ quá hạn phát sinh; thường xuyên rà soát các khoản vay có nguy cơ phát sinh nợ quá hạn, để có các giải pháp xử lý kịp thời.

3. Thường xuyên rà soát các khoản vay bị rủi ro, phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, kiểm soát hoàn thiện thủ tục, hồ sơ đề nghị xử lý kịp thời, đúng theo quy định về quy chế xử lý rủi ro trong hệ thống Ngân hàng CSXH.

4. Triển khai kịp thời các văn bản nghiệp vụ của NHCSXH cũng như của Chính phủ để tổ chức thực hiện có hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Gia Lộc. Tăng cường công tác tuyên truyền về hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn, đặc biệt đối với chương trình cho vay mới như chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ lưu ý tập trung rà soát đối với đối tượng là công nhân làm việc trong các khu công nghiệp để đáp ứng nhu cầu vốn kịp thời.

5. Tiếp tục rà soát, nắm bắt thông tin các hộ vay vốn bỏ đi khỏi địa phương để có biện pháp phối hợp đôn đốc thu hồi nợ.

6. Tiếp tục chủ động tham mưu với Ban đại diện đề nghị Huyện ủy, HĐND, UBND huyện trích từ nguồn ngân sách huyện chuyển sang ngân hàng CSXH cho vay; đồng thời vận động các doanh nghiệp trên địa bàn sản xuất kinh doanh có hiệu quả ủy thác cho ngân hàng để cho vay. Tiếp tục vận động các hộ vay vốn tham gia gửi tiết kiệm qua tổ TK&VV; tăng cường huy động tiền gửi từ các tổ chức, cá nhân.

7. Phối hợp tốt giữa Ngân hàng và Đoàn thanh niên triển khai thực hiện tốt việc hoàn thiện hồ sơ, giải ngân đối với Đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp của UBND tỉnh. Phối hợp với cơ quan thường trực phòng chống dịch bệnh COVID-19 kịp thời nắm bắt danh sách và chủ động rà soát các khách hàng vay vốn bị thiệt hại để đề nghị có chính sách hỗ trợ phù hợp.

8. Duy trì tốt, thực hiện nghiêm túc các hoạt động giao dịch tại xã, đúng quy trình giao dịch theo quy định: thực hiện cho vay, thu nợ, thu lãi, thu tiết kiệm, giao ban ... đầy đủ. Đảm bảo tốt công tác an ninh, an toàn tại các điểm giao dịch, đặc biệt là vào các ngày thứ 7, chủ nhật.

Thực hiện Quang Tiệp

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- NGÂN HÀNG CSXH HUYỆN GIA LỘC TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VAY VỐN ĐỂ TRẢ LƯƠNG NGỪNG VIỆC ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID 19. (10/11/2020)
- Ngân hàng CSXH huyện triển khai ứng dụng giáo dục tài chính trên điện thoại cho khách hàng  (21/10/2020)
- Ngân hàng chính sách xã hội huyện thực hiện tốt công tác huy động tiền gửi tiết kiệm trong nhân dân (18/09/2020)
- NHCSXH HUYỆN GIA LỘC KÍCH HOẠT PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19 ĐỐI VỚI GIAO DỊCH XÃ  (20/08/2020)
- Vai trò tín dụng chính sách trong công tác xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn huyện Gia Lộc (20/08/2020)
- Ngân hàng Chính sách xã hội đồng hành cùng khách hàng gặp khó khăn do dịch Covid-19(20/04/2020)
- Ngân hàng CSXH huyện Gia Lộc thực hiện nhận tiền gửi tiết kiệm góp phần chung tay cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách thoát nghèo bền vững. (18/03/2020)
- Gia Lộc đẩy mạnh thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia và Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính Phủ.(13/02/2020)
- Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020(04/02/2020)
- Ban đại diện hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Gia Lộc triển khai nhiệm vụ quý IV, nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn(22/10/2019)
++ THÔNG BÁO
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 30/11/2020 đến ngày 06/12/2020
+ Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá tài sản
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 23/11/2020 đến ngày 29/11/2020
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 16/11/2020 đến ngày 22/11/2020
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 09/11/2020 đến ngày 15/11/2020
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia Lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Các ca khúc về Gia Lộc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 109
Hôm nay 383
Tháng này: 83,983
Tất cả: 1,613,917
THƯ VIỆN ẢNH