Đại hội Đảng bộ Dân Đảng huyện Gia Lộc lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Ngày 19/03/2020, tại hội trường Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Đảng bộ Dân Đảng huyện Gia Lộc tiến hành Đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành và thành công tốt đẹp. Đây là Đại hội điểm được Huyện ủy chọn để rút kinh nghiệm chỉ đạo Đại hội các Chi, Đảng bộ khối cơ quan trực thuộc Huyện ủy vào thời gian tới.

Về dự Đại hội có các đ/c lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đ/c Nguyễn Khắc Toản-TUV, Bí thư Huyện y, chủ tịch HĐND huyện; Đặng Xuân Thưởng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Lê Văn Tuấn-Phó Bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện; Tham dự còn có các đ/c trong Ban Thường vụ Huyện ủy; Bí thư các Chi, Đảng bộ khối cơ quan trực thuộc Huyện ủy. Về dự Đại hội còn có các đ/c nguyên Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy khối Dân Đảng các khóa đã nghỉ hưu và 61/63 đảng viên là đại biểu chính thức (02 đại biểu vắng có lý do) ở 10 Chi bộ trong toàn Đảng bộ Dân Đảng huyện.

 

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa II trình Đại hội khóa III khẳng định: Đảng bộ Dân Đảng huyện là đầu mối các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, là khối MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội của huyện. Nhiệm kỳ qua, cùng với cả hệ thống chính trị, Đảng bộ Dân Đảng đã làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, nổi bật là cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong huyện phấn đấu hoàn thành xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới; Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chỉ thị 05 về đẩy mạnh“Học tâp và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với nêu gương của cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của huyện và ngành dọc cấp trên giao về các mặt tổ chức xây dựng Đảng, tuyên giáo, giáo dục lý luận chính trị, kiểm tra, giám sát, dân vận của Đảng, văn phòng cấp ủy Đảng; Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể nhân dân và hoạt động công đoàn. Trên cơ sở đó đã đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng, hệ thống chính trị về hoàn thành thực hiện các đề án sắp xếp bộ máy, luân chuyển cán bộ, chia tách, sáp nhập thôn, đơn vị hành chính cấp xã và các nhiệm vụ chính trị khác. Tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa và an toàn về an ninh trật tự; Tham mưu Cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới và các công việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Với những kết quả và thành tích đã đạt được, trong nhiều năm qua, Đảng bộ Dân Đảng luôn dẫn đầu đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Tỉnh ủy tặng cờ và bằng khen; 100% các cơ quan ban Đảng, MTTQ, các đoàn thể đều đạt danh hiệu”tập thể lao động tiên tiến”,100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đều đạt danh hiệu”lao động tiên tiến”; nhiều đ/c đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và một số cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu được các cấp biểu dương, khen thưởng.

 

Đại hội đã thảo luận tham gia ý kiến cụ thể, thiết thực vào dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa II trình Đại hội khóa III; Dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV trình Đại hội khóa XXVI; chương trình hành động thực hiện NQ Đại hội Dân Đảng khóa III.

Các ý kiến tham luận cũng chỉ rõ hạn chế, tồn tại và nguyên nhân chủ quan, đề xuất các giải pháp trọng tâm vào báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành để Đảng bộ tiếp tục đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ mới.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Dân Đảng tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trước mắt chủ động tham mưu, giúp việc phục vụ cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025; Tiếp tục chung tay, góp sức cùng với toàn huyện hoàn thiện xây dựng huyện đạt chuẩn NTM; 100% đảng viên gương mẫu trong việc quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của cấp ủy cấp trên và của Huyện ủy; Phấn đấu 100% chi bộ và 100% đảng viên HTTNV trở lên, trong đó có 20% đảng viên được các cấp khen thưởng. 100% cơ quan đạt danh hiệu tập thể LĐTT và LĐXS; Đảng bộ giữ vững danh hiệu Đảng bộ HTXS nhiệm vụ. Các tổ chức đoàn thể đều HTXS nhiệm vụ. Quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm các chỉ thị, NQ của Đảng, của Huyện ủy về nhiệm vụ chính trị địa phương, cơ quan, đơn vị. Đổi mới, nâng cao năng lực, sức chiến đấu, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Xây dựng cơ quan, công sở sáng, xanh, sạch, đẹp. Chăm lo xây dựng tổ chức đoàn thể và phát triển đảng viên mới.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đ/c Nguyễn Khắc Toản-TUV, Bí thư Huyện ủy chúc mừng thành công Đại hội điểm của Đảng bộ Dân Đảng đã thực hiện cơ bản đúng kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn của Cấp ủy và chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị; Đ/c Bí thư Huyện ủy phân tích, làm rõ thêm một số nội dung và yêu cầu cao hơn đối với mỗi cán bộ, đảng viên Đảng bộ Dân Đảng trong nhiệm kỳ mới trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đó là không ngừng đổi mới lề lối, phương pháp làm việc, bảo đảm khoa học, sáng tạo, hiệu quả, kịp thời. Tích cực học tập, trau dồi bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ chuyên sâu, chuyên nghiệp. Ứng dụng, sử dụng thành thạo công nghệ thông tin trong khối Dân Đảng, mà còn kết nối trong các tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị và tiến tới có trình độ ngoại ngữ cần thiết phục vụ công tác thời kỳ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cần phải chủ động, gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua của Đảng bộ có vị trí quan trọng hàng đầu của Đảng bộ huyện.

Với tinh thần dân dân chủ, đổi mới và trách nhiệm, Đại hội đã bầu đủ số lượng, đúng cơ cấu 9 đ/c vào Ban Chấp hành Đảng bộ Dân Đảng huyện khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tín nhiệm cao và bầu 04 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI.

 

Phát biểu rút kinh nghiệm tại Đại hội điểm của Đảng bộ Dân Đảng huyện. Đ/c Nguyễn Khắc Toản-TUV-Bí thư Huyện y, chủ tịch HĐND huyện đề nghị: Bí thư các Chi, Đảng bộ khối cơ quan tiếp tục nghiên cứu sâu kỹ Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Huyện ủy về quy trình tổ chức Đại hội. Ban chấp hành Chi, Đảng bộ khối cơ quan cần tiếp thu các ý kiến của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và ý kiến tham gia của cấp trên vào dự thảo báo cáo trình Đại hội, phải bám sát nhiệm vụ chính trị, phù hợp từng cơ quan, đơn vị, thể hiện niềm tin, khát vọng mới và hòa cùng sự phát triển chung của Đảng bộ huyện. Chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội sát thực, có tính khả thi cao. Công tác nhân sự thực hiện đúng các bước theo quy định của Đảng. Đ/c Bí thư Huyện ủy đề nghị các đ/c trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn giúp các Chi, Đảng bộ khối cơ quan tiến hành Đại hội đạt kết quả tốt trong thời gian tới. Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay vẫn gia tăng, các Chi, Đảng bộ khối cơ quan tổ chức Đạin hội vào tháng 4, cần nghiêm chỉnh thực hiện các biện pháp khử khuẩn hội trường, kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang khi đến Đại hội để bảo vệ an toàn sức khỏe cho đại biểu và cộng đồng./.

Biên tập: Vũ Minh Giáo; Ảnh: Quang Tiệp

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Gia Lộc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 (28/03/2020)
- Huyện ủy Gia Lộc tổ chức Hội nghị lần thứ 36 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV(13/03/2020)
- Cơ quan khối Dân Đảng huyện Gia Lộc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và ký giao ước thi đua năm 2020 (09/03/2020)
- Huyện Gia Lộc: Nhân lên các phong trào thi đua hướng tới chào mừng Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, giai đoạn 2015-2020 và Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ V năm 2020.(28/02/2020)
- Huyện Gia Lộc: Quán triệt, triển khai kịp thời, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2020(14/02/2020)
- Khuyến cáo phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) tại nơi làm việc (Không áp dụng cho cơ sở y tế)(12/02/2020)
++ THÔNG BÁO
+ HỆ THỐNG VĂN BẢN CỦA HUYỆN GIA LỘC (Liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV)
+ Công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Gia Lộc
+ Gia Lộc đẩy mạnh thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia và Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính Phủ.
+ Thông báo Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra
+ Thông báo danh sách cơ sở có khả năng thu dung, điều trị viêm phổi do Corona virut
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia Lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Các ca khúc về Gia Lộc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 123
Hôm nay 362
Tháng này: 138,221
Tất cả: 1,113,254
THƯ VIỆN ẢNH