Huyện Gia Lộc: Chỉ đạo Đại hội điểm tại Đảng bộ xã Gia Lương, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và đổi mới, từ chiều 17/3 và ngày 18/03, Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Lộc chỉ đạo Đại hội điểm tại Đảng bộ xã Gia Lương, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp. Đây là Đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở (khối xã) của Đảng bộ huyện Gia Lộc để rút kinh nghiệm chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các xã, thị trấn trong tháng 4, tháng 5/2020. Để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tất cả các đại biểu về dự Đại hội đều được kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay và đeo khẩu trang.

Tại phiên làm việc chiều 17/03, Đại hội đã tiến hành các nội dung theo đúng kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, gồm: bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban thẩm tra tư cách đại biểu; Thông qua chương trình, nội quy, quy chế làm việc của Đại hội. Phổ biến những nội dung chủ yếu của Quy chế bầu cử trong Đảng; Đại hội đã nghe 2 tham luận của 2 Chi bộ về dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI.

  
            Ngày làm việc chính thức của Đại hội- 18/03, về dự, chỉ đạo và chúc mừng Đại hội có các đ/c Nguyễn Thị Ngọc Bích-ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, cùng lãnh đạo, chuyên viên các ban tham mưu giúp việc Tỉnh ủy. Huyện Gia Lộc có các đồng chí trong Thường trực Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV, Lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy. Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn trong toàn huyện. Về dự Đại hội còn có các đ/c nguyên Lãnh đạo xã Gia Lương qua các thời kỳ đã nghỉ hưu, đại biểu các ngành, đoàn thể của xã và 185 đại biểu chính thức đại diện cho 320 đảng viên ở 10 Chi bộ trong toàn xã.

Báo cáo chính trị của Ban chấp hành khóa 24 trình Đại hội khóa 25 đã nhấn mạnh: 5 năm qua 2015-2020, Đảng bộ xã Gia Lương đã lãnh đạo chính quyền, nhân dân đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 14,34%/năm, vượt 1,8% so với mục tiêu Đại hội. Thu nhập bình quân trên 45 triệu đồng/người/năm. Xã Gia Lương đã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, về đích trước 3 năm so với mục tiêu Đại hội. Các hoạt động văn hóa- xã hội và bảo đảm an sinh xã hội tốt, hộ nghèo giảm còn 1,8%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác quân sự-quốc phòng được bảo đảm tốt. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường, hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy và sáp nhập thôn theo đề án của tỉnh. Hằng năm, Đảng bộ xã có trên 85% số chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 91% số đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ trao Huy hiệu Đảng cho 195 đảng viên. Đảng bộ xã Gia Lương liên tục được Huyện ủy biểu dương, khen thưởng.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Gia Lương phấn đấu lãnh đạo hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, đến năm 2021 phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và đến năm 2030 xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 10,2%/năm; Thu nhập bình quân đầu người đạt 72 triệu đồng/người/năm; Mỗi năm giảm 0,2% số hộ nghèo theo chuẩn mới. 90% trở lên số Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Gia Lương xác định các công trình quan trọng: Xây dựng nhà hiệu bộ trường THCS; Sân vận động Trung tâm xã, giai đoạn 2; Đường giao thông liên thôn, đường nội đồng, kiên cố kênh mương và mở rộng hành lang giao thông qua xã; Xây dựng hạ tầng khu dân cư mới ở một số thôn và một số thiết chế văn hóa cơ sở; Nâng cấp khu vực làm việc của xã và nhà một cửa tại Trung tâm xã.

 

Phát biểu tại Đại hội, đ/c Nguyễn Khắc Toản-TUV-Bí thư Huyện y, chủ tịch HĐND huyện chúc mừng thành công Đại hội Đảng bộ xã Gia Lương lần thứ 25, ghi nhận, biểu dương thành tích, kết quả Đảng bộ xã đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, tạo sự đổi mới, đoàn kết, thống nhất, chung tay xây dựng quê hương đạt chuẩn NTM. Nhiệm kỳ mới mong rằng Đảng bộ Gia Lương khơi dậy tiềm năng, lợi thế của xã để chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng xây dựng thương hiệu gà lai chọi, bưởi đào, vùng chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản thuộc tốp đầu của huyện. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, quan tâm chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ, đội ngũ cấp ủy có trình độ, năng lực, trẻ tuổi, dám nghĩ, dám làm, nhất là người đứng đầu, quy tụ sự đoàn kết, thống nhất, đưa Gia Lương sớm trở thành xã NTM kiểu mẫu, tiến tới là thị trấn của huyện.

 

Với tinh thần dân chủ, đổi mới và trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Gia Lương đã bầu một lần đủ số lượng, đúng cơ cấu 11 đ/c vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa 25, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tín nhiệm tập trung cao; Đại hội đã bầu 9 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đại diện Đảng bộ xã đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 26.

Sau Đại hội thành công, Huyện ủy Gia Lộc đã tổ chức họp rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội điểm của xã Gia Lương. Tại cuộc họp, đ/c Nguyễn Thị Ngọc Bích-ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, sáng tạo của Huyện ủy đối với Đại hội điểm, hoan nghênh Đoàn chủ tịch xã Gia Lương cơ bản thực hiện có bài bản, đúng kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên với Đại hội điểm, đây là kinh nghiệm tốt để Huyện ủy Gia Lộc chỉ đạo thành công Đại hội các Chi, Đảng bộ trực thuộc thành công. Đ/c đề nghị Huyện ủy Gia Lộc có thể xem xét chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các xã, thị trấn, cơ quan bố trí màn hình có hình ảnh minh họa báo cáo chính trị, trích ngang danh sách nhân sự bầu cấp ủy và thực hiện công nghệ thông tin vào công tác bầu cử.

Bên cạnh ưu điểm và kết quả đạt được, quá trình tổ chức Đại hội vẫn còn những điểm cần rút kinh nghiệm, đó là: Việc tổ chức góp ý vào các văn kiện cấp trên chưa được nhiều. Điều hành của đoàn chủ tịch, cũng có một số việc còn hạn chế, chưa linh hoạt còn để thời gian chờ. Diễn văn khai mạc còn dài, báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm chiếm nhiều thời gian của Đại hội cần gọn hơn, tham luận trực tiếp tại Đại hội vẫn còn ít.

 

Phát biểu rút kinh nghiệm tại Đại hội điểm của Đảng bộ xã Gia Lương, Đ/c Nguyễn Khắc Toản-TUV-Bí thư Huyện y, chủ tịch HĐND huyện đề nghị: Sau Đại hội điểm Đảng bộ xã Gia Lương, người đứng đầu các Đảng bộ cơ sở phải tiếp tục nghiên cứu và triển khai nghiêm túc Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn của BTV Tỉnh ủy, Kế hoạch hướng dẫn của Ban Thường vụ Huyện ủy và các hướng dẫn liên quan đến quy trình tổ chức Đại hội. Về văn kiện Đại hội, Đảng ủy các xã, thị trấn phải tiếp thu nghiêm túc ý kiến tham luận của đại biểu và các ý kiến của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào văn kiện. Chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội sát thực, có tính khả thi cao. Quá trình chuẩn bị nhân sự cho Đại hội phải theo đúng hướng dẫn, nhân sự mới hay nhân sự tái cử đều phải thực hiện đúng các bước theo quy định. Việc bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025 phải đúng, đủ theo tiêu chuẩn và quy định. Đoàn chủ tịch có trách nhiệm quản lý hồ sơ Đại hội, đặc biệt là phiếu bầu, tránh những vấn đề phát sinh sau Đại hội. Giao Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu để Huyện ủy quyết định thành lập 5 tổ công tác giúp Đảng bộ các xã, thị trấn ở 5 khu, bảo đảm tổ chức thành công Đại hội, tránh sai sót xảy ra. Đề nghị các đ/c trong Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách khu, Huyện ủy viên phụ trách xã cần tập trung chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát, cụ thể giúp Đảng bộ các xã, thị trấn tiến hành thành công tốt đẹp Đại hội trong thời gian tới. Cùng với đó, các địa phương, đơn vị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội nhằm tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi, niềm tin mới của cán bộ, đảng viên, nhân dân về thành công của Đại hội và sự kiện chính trị trọng đại của quê hương. Đồng thời thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, bảo đảm an toàn sức khỏe cho đại biểu và cộng đồng./.

Biên tập: Vũ Minh Giáo; Ảnh: Quang Tiệp

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- TỰ HÀO NGÔI TRƯỜNG ĐẦU TIÊN TRONG KHỐI THCS HUYỆN GIA LỘC ĐẠT CHUẨN MỨC ĐỘ II, KIỂM ĐỊNH MỨC ĐỘ 3 GIAI ĐOẠN 2020 - 2025  (03/07/2020)
- ĐẢNG BỘ XÃ GIA TÂN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ LẦN THỨ XXVII, NHIỆM KỲ 2020-2025 (09/06/2020)
- Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Yết Kiêu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025 hành công tốt đẹp (08/06/2020)
- Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đức Xương lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp  (08/06/2020)
- Đại hội Đại biểu xã Hồng Hưng khóa XXVI nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp (07/06/2020)
- Gia Lộc: Thành lập Tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp năm 2020(13/03/2020)
- Thống Nhất tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ II năm 2020.(11/03/2020)
- Ủy ban MTTQ xã GiaTân tổng kết công tác năm 2019 và đề ra nhiệm vụ năm 2020.(10/01/2020)
- HĐND xã Tân Tiến: Tổ chức kỳ họp thứ 10 khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021(31/12/2019)
- Hội liên hiệp phụ nữ xã Gia Lương tổ chức lễ ra mắt mô hình "Phụ nữ xách làn đi chợ"(31/12/2019)
++ THÔNG BÁO
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 29/6/2020 đến ngày 03/7/2020
+ Thông báo kết quả thi tuyển Vòng 2: Môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển giáo viên năm 2020 huyện Gia Lộc
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 15/6/2020 đến ngày 19/6/2020
+ Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức thi Vòng 2, kỳ thi tuyển giáo viên năm 2020
+ Thông báo triệu tập thí sinh dự thi (vòng 2) kỳ thi tuyển giáo viên năm 2020
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia Lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Các ca khúc về Gia Lộc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 63
Hôm nay 1,084
Tháng này: 184,934
Tất cả: 1,301,446
THƯ VIỆN ẢNH