HỆ THỐNG VĂN BẢN CỦA HUYỆN GIA LỘC (Liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV)
 
2. Chỉ thị số 04 /CT-UBND, ngày 03/02/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Gia Lộc về tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra
3. Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 03/02/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Gia Lộc về thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona
4. Kế hoạch số 11/KH-BCĐ ngày 30/01/2020 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch nguy hiểm ở người huyện Gia Lộc về “Đáp ứng với bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona’’
 
  5. Kế hoạch số 17/KH-BCĐ ngày 06/02/2020 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nCoV huyện Gia Lộc về “Đáp ứng với từng cấp độ bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra’’
  
6. Thông báo số 17/TB-UBND, ngày 04/02/2020 của Ủy ban nhân dân huyện kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra
 
7. Thông báo số 18/TB-BCĐ, ngày 05/02/2020 của Ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nCoV huyện Gia Lộc về “Đáp ứng với từng cấp độ bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra’’.
 
8. Kế hoạch số 13/KH-BCĐ ngày 04/02/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Gia Lộc về “Tổng vệ sinh môi trường và tiêu độc, khử trùng trên địa bàn huyện’’
 
9. Quyết định số 523/QĐ-UBND ngày 04/02/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Gia Lộc về thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra hành nghề y tế tư nhân, được tư nhân, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, tương cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona và dịch bệnh mùa đông xuân
 
10. Công văn số 49/UBND-VP ngày 03/02/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Gia Lộc về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích
 
11. Công văn số 50/UBND-GD&ĐT ngày 03/02/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Gia Lộc về việc cho phép học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
 
12. Công văn số 51/UBND-LĐTBXH ngày 03/02/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Gia Lộc về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (trong lĩnh vực lao động)
 
13. Công văn số 53/UBND-NV ngày 03/02/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Gia Lộc về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (trong lĩnh vực tôn giáo)
 
14. Công văn số 57/UBND-VHTT ngày 05/02/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Gia Lộc về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động thể dục thể thao
 
15. Công văn số 59/UBND-VP ngày 06/02/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Gia Lộc về việc tăng cường phòng, chống dịch do vi rút Corona gây ra (đối với việc quản lý người nước ngoài trên địa bàn)
 
16.Thông báo số 22/TB-UBND, ngày 06/2/2020 về kết quả kiểm tra công tác tổng vệ sinh môi trường, tiêu trùng khử độc trên địa bàn huyện
 
17. Công văn số 60/UBND- GD&ĐT ngày 07/02/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Gia Lộc về việc cho phép học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (nghỉ học đến hết ngày 16/2/2019)
 
18. Công văn số 61/UBND- VHTT, ngày 07/02/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Gia Lộc về việc tiếp tục tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
 
19. Hướng dẫn số 01/HD-BCĐ, ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nCoV huyện về “Giám sát và phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) trên địa bàn huyện Gia Lộc’’.
 
 20. Công văn số 63/UBND- VHTT, ngày 08/02/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Gia Lộc về việc tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
 21. Công văn số 70/UBND- VP, ngày 12/02/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Gia Lộc về tăng cường phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong trường học.
 
22.  Công văn số 71/UBND- VP, ngày 12/02/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Gia Lộc về việc khuyến cáo phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV).
 
23. Công văn số 74/BATGT- KT&HT ngày 12/02/2020 của Ban an toàn giao thông huyện Gia Lộc về việc tăng cường các biện pháp phòng, tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona (nCoV) khi tham gia giao thông.
 
 
25. Công văn số 101/UBND- LĐTBXH ngày 27/02/2020 của UBND huyện Gia Lộc về việc phối hợp, hỗ trợ thông tin đến người lao động về các biện  phòng, chống dịch Covid-19.
 
26. Công văn số 102/BCĐ_PCD ngày 27/02/2020 của Ban chỉ đạo huyện về hướng dẫn tạm thời cách ly người về từ Hàn Quốc.
 
27. Kế hoạch số 32/KH-UBND huyện ngày 28/02/2020 của UBND huyện Gia Lộc về việc kiếm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và trao vật tư, thiết bị hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid- 19 cho các cơ sở giáo dục (đợt 1). 
 
28. Công văn số 136/UBND- VP ngày 13/3/2020 của UBND huyện Gia Lộc về việc tăng cường  phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tổ chức lễ cưới, tiệc cưới.
 
 29. Công văn số 139/UBND- VP ngày 13/3/2020 của UBND huyện Gia Lộc về việc tăng cường sàng lọc, phân luồng, cách ly ca bệnh COVID- 19 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
 
30. Công văn số 140/UBND- VP ngày 16/3/2020 của UBND huyện Gia Lộc về việc tăng cường công tác quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài và quản lý công dân của địa phương đi làm việc, lao động, học tập, thăm thân, du lịch...tại nước ngoài.
 
31. Công văn số 146/UBND- VHTT ngày 17/3/2020 của UBND huyện Gia Lộc về việc tạm dừng đón nhân dân, du khách đến tham quan, chiêm bái tại các di tích để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 .
 
32. Công văn số 147/UBND- VP ngày 17/3/2020 của UBND huyện Gia Lộc về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.
 
33. Công văn số 166/BCĐ-PCD ngày 24/3/2020 của Ban chỉ đạo huyện V/v thực hiện xét nghiệm Covid-19 trong đó yêu cầu Ban chỉ đạo các xã, thị trấn lập danh sách tất cả các trường hợp nhập cảnh kể từ ngày 01/3/2020 chưa được xét nghiệm Covid19 để thực hiện quản lý.
 
34. Công văn số 167/UBND-VHTT ngày 24/3/2020 của UBND huyện V/v tạm dừng hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch; các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
 
35. Công văn số 168/UBND-VP ngày 24/3/2020 của UBND huyện V/v báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19.
 
36. Kế hoạch số 48/KH-BCĐ ngày 25/3/2020 của Ban chỉ đạo huyện kế hoạch đáp ứng phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn mới trong đó cụ thể các phương án, nội dung, phân công nhiệm vụ cho các ngành để triển khai thực hiện trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp giai đoạn tiếp theo.
 
37. Công văn số 171/BCĐ-PCD ngày 26/3/2020 của Ban chỉ đạo huyện về việc điều tra, thống kê, cách ly những người khám, điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.
 
38. Công văn số 22/VHTT ngày 26/3/2020 của phòng Văn hoá Thông tin về kiểm tra khai báo y tế tại cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn huyện.
 
39.Công văn 177/UBND-VP ngày 26/3/2020 V/v cho phép học sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
 
40.Công văn 178/UBND-VP ngày 27/3/2020 của UBND huyện Về việc rà soát và khai báo tình trạng sức khỏe các trường hợp khám, chữa bệnh, công tác, học tập tại Bệnh viện Bạch Mai.
 
41. Công văn 182/UBND-VP ngày 27/3/2020 của UBND huyện về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid- 19 trong tình hình mới.
 
42. Công văn 183/UBND-VP ngày 28/3/2020 của UBND huyện về việc thông tin, báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid- 19.
 
43. Công văn 184/UBND-VP ngày 29/3/2020 của UBND huyện về việc phòng, ngừa sự lây lan dịch Covid- 19 tại Bộ phận Một cửa các cấp. 
 
44. Công văn số 190/CV- BCĐ ngày 31/3/2020 của Ban chỉ đạo phòng chống Covid- 19 huyện về việc khẩn trương hoàn thiện bổ sung trang thiết bị thiết yếu, xây dựng quy chế hoạt động cơ sở cách ly thứ 2 huyện Gia Lộc.
 
45. Công văn số 191/UBND- VP ngày 31/3/2020 của UBND huyện huyện về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid- 19.
 
46. Kế hoạch số 53/KH- UBND ngày 01/4/2020 của UBND huyện về việc tổ chức cách ly địa bàn huyện Gia Lộc theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ trướng Chính phủ. 
 
47. Công văn số 194/UBND- VP ngày 01/4/2020 của UBND huyện về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống Covid- 19 đối với các phương tiện cá nhân không đăng ký kinh doanh vận tải, vận chuyển người trái phép đến Hà Nội.

48. Công văn số 195/UBND- VP ngày 02/4/2020 của UBND huyện về việc tăng cường thực hiện khai báo y tế để kiểm soát dịch bệnh Covid- 19.
 
49. Công văn  số 200/UBND- VP ngày 03/4/2020  của UBND huyện về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 tại các chợ trên địa bàn trong thời gian cao điểm đến ngày 15/4/2020.
 
 50. Công văn số 205/UBND- VP ngày 03/4/2020 của UBND huyện về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid- 19. 
 
51. Công văn số 207/UBND- VP ngày 07/4/2020 của UBND huyện về việc thực hiện Quyết định số 878/QĐ- UBND ngày 06/4/2020  của UBND tỉnh Hải Dương. 
 
52. Công văn số 210/UBND- VP ngày 11/4/2020 của UBND huyện về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid- 19. 
 
53. Công văn số 211/UBND- VP ngày 11/4/2020 của UBND huyện về việc tổ chức dạy học qua internet trên truyền hình trong thời gian học sinh nghỉ học phòng, chống dịch bệnh Covid- 19.  
 
54. Kế hoạch số 55/KH- BCĐ ngày 13/4/2020 của Ban chỉ đạo phòng, chống COVID- 19 huyện về điều chỉnh đáp ứng từng cấp độ dịch COVID- 19 huyện Gia Lộc.
 
 
BAN CHỈ ĐẠO HUYỆN 
 
 
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Liên đoàn lao động huyện tổ chức liên hoan văn nghệ cho công nhân viên chức, người lao động năm 2020 (03/08/2020)
- Gia Lộc: Tổ chức thành công ngày hội hiến máu hè 2020, thu 470 đơn vị máu. (29/07/2020)
- Tăng cường phòng chống dịch bệnh bạch hầu (29/07/2020)
- Gia Lộc giành 4 giải Nhất tại Giải vô địch thuyền chải tỉnh Hải Dương năm 2020. (29/07/2020)
- Các đ/c Lãnh đạo huyện và các Tướng lĩnh quê hương Gia Lộc đi thăm, tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện.  (21/07/2020)
- Hội liên hiệp phụ nữ huyện Gia Lộc tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid19(06/04/2020)
- Gia Lộc kịp thời triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện(01/04/2020)
- Trung tâm Y tế huyện chủ động các giải pháp và sẵn sàng thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (28/03/2020)
- Gia Lộc tăng cường công tác phòng tránh tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em trong thời gian nghỉ học phòng chống dịch Covid -19(25/03/2020)
- Gia Lộc: Khánh thành công trình khu vui chơi cho thiếu nhi - hành trình thứ 2 của lốp xe năm 2020.(25/03/2020)
++ THÔNG BÁO
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 03/8/2020 đến ngày 09/8/2020
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 27/7/2020 đến ngày 31/7/2020
+ Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Ngà- thị trấn Gia Lộc
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 20/7/2020 đến ngày 26/7/2020
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 13/7/2020 đến ngày 17/7/2020
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia Lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Các ca khúc về Gia Lộc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 277
Hôm nay 883
Tháng này: 106,395
Tất cả: 1,365,864
THƯ VIỆN ẢNH