Huyện Gia Lộc: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020.

Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, huyện Gia Lộc triển khai sớm kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Theo đó, lịch trình thời gian như sau: Tổ chức phúc tra, xét duyệt nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ tiến hành từ 16-25/9/2019; Sơ tuyển sức khỏe cấp xã từ ngày 6/10-15/11/2019; Khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự cấp huyện dự kiến từ ngày 2-10/12/2019. Xét duyệt tiêu chuẩn chính trị, hoàn chỉnh hồ sơ nghĩa vụ quân sự từ 11-31/12/2019; Thâm nhập và chốt quân số từ 11-31/12/2019; Hiệp đồng, chốt quân số với đơn vị nhận quân dự kiến từ 13-15/1/2020; Tổ chức phát lệnh gọi nhập ngũ xong trước ngày 20/1/2020; Cấp phát quân trang cho tân binh xong trước ngày 24/1/2020, tổ chức giao lưu, gặp mặt tân binh: cấp xã xong trước ngày 1/2/2020, cấp huyện dự kiến khoảng 1-5/2/2020, Tổ chức Lễ giao nhận quân dự kiến khoảng từ ngày 7-12/2/2020 (tức ngày 14-19 tháng giêng năm Canh Tý).

Để công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 đảm bảo chỉ tiêu, đúng luật và đáp ứng được yêu cầu hiện nay, ngày 16/10/2019 huyện Gia Lộc là huyện đầu tiên của tỉnh tiến hành khám sơ tuyển cho nam công dân nhập ngũ năm 2020, thị trấn Gia Lộc làm điểm để từ ngày 17/10-31/10/2019 các xã còn lại tiến hành sơ tuyển, bảo đảm tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2020 đạt kết quả cao nhất. Phát huy kết quả của các năm trước, khắc phục khó khăn và để hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân năm 2020. Huyện ủy-UBND huyện và Hội đồng NVQS huyện Gia Lộc yêu cầu:

 

Thứ nhất, Các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục quán triệt và tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về bản chất, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015. Tuyên truyền, quán triệt các văn bản của Nhà nước về trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; quyền lợi, chế độ của thanh niên trong và sau khi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đặc biệt tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, Luật NVQS để nhân dân, công dân trong độ tuổi làm NVQS nắm bắt kỹ hơn, cụ thể: Về độ tuổi gọi nhập ngũ là từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; trường hợp công dân là sinh viên được đào tạo trình độ cao đẳng hoặc đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi (theo quy định cũ độ tuổi gọi nhập ngũ là từ 18 đến 25 tuổi). Đối với công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời bình, nếu tự nguyện đăng ký và quân đội có nhu cầu thì được phục vụ tại ngũ. Thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình là 24 tháng (đủ 2 năm) trước đây thời hạn phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ là 18 tháng, với hạ sĩ quan chỉ huy, hạ sĩ quan, binh sĩ chuyên môn kỹ thuật do quân đội đào tạo, hạ sĩ quan, binh sĩ trên tàu hải quân là 24 tháng. Bên cạnh đó, luật này cũng quy định cụ thể tiêu chuẩn công dân được gọi nhập ngũ phải là người có lý lịch rõ ràng; chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo quy định; có trình độ văn hóa phù hợp. Hàng năm, nhà nước sẽ gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân một lần, vào tháng 2 hoặc tháng 3 đầu năm.

Thứ hai, Kịp thời kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự cấp huyện, cấp xã và chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đầy đủ, chặt chẽ các khâu, các bước theo quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, đúng luật, đạt chất lượng cao.

UBND và Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện phối hợp với các ban ngành, đoàn thể chính trị, xã hội tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, giao lưu, gặp mặt, tặng quà cho 100% thanh niên trúng tuyển nhập ngũ; làm tốt công tác chuẩn bị cho Lễ giao, nhận quân đảm bảo trang trọng, nhanh gọn, an toàn tuyệt đối, giao đủ 100% chỉ tiêu cho các đơn vị nhận quân; bảo đảm ngày giao quân thực sự là ngày Hội của toàn dân tiễn đưa thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Thứ ba, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội huyện làm tốt công tác vận động nhân dân, nhất là số công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ tự giác thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự; thăm hỏi, động viên các gia đình có thanh niên nhập ngũ, nhất là đối với các gia đình diện chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Thứ tư, Các cơ quan Khối Nội chính huyện phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Quân sự huyện chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn thiết lập, hoàn thiện hồ sơ xử lý nghiêm những trường hợp chống, trốn thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự để giữ nghiêm kỷ cương pháp luật.

Thứ năm, Đảng ủy các xã, thị trấn ban hành Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020; kịp thời kiện toàn hội đồng nghĩa vụ quân sự; chỉ đạo hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội địa phương thực hiện có hiệu quả công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Đặc biệt là khâu rà soát, nắm nguồn, quản lý chặt chẽ công dân trong độ tuổi, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục, nhất là lực lượng Đoàn thanh niên, Phụ nữ… để nhắc nhở, động viên gia đình có con em, các nam thanh niên trong độ tuổi hăng hái, tự giác, đi đầu trong khám sơ tuyển tại cấp xã, khám tuyển cấp huyện và sẵn sàng lên đường nhập ngũ làm NVQS.

Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020 là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm hiện nay, Huyện ủy-UBND và Hội đồng NVQS huyện yêu cầu: Đảng ủy Quân sự huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy theo dõi việc thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy-UBND-Hội đồng NVQS huyện, kịp thời tổng hợp báo cáo kết quả tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ về Ban Thường vụ Huyện ủy theo quy định. Là đầu mối tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan Quân sự cấp xã triển khai, thực hiện nghiêm túc Luật NVQS và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, của huyện đối với công tác tuyển quân hằng năm và năm 2020. UBND huyện đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách khu, Huyện ủy viên phụ trách xã, thị trấn tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các đơn vị mình phụ trách, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc và góp phần hoàn thành tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020./.

Biên tập: Vũ Minh Giáo

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Đại hội Đảng bộ Công an huyện Gia Lộc lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp. (12/05/2020)
- Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp (11/05/2020)
- Lực lượng vũ trang huyện Gia Lộc có nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội (04/05/2020)
- Gia Lộc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2020 (04/05/2020)
- Ban CHQS huyện phối hợp cùng hội doanh nghiệp trẻ tỉnh, đội thiện nguyện thị trấn Gia Lộc trao quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn (23/04/2020)
- Tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ tài sản đường ô tô cao tốc Hà Nội- Hải Phòng trên địa bàn huyện.(15/10/2019)
- Ban chỉ huy Quân sự huyện Gia Lộc phát động đợt thi đua cao điểm 75 ngày hành động, sáng tạo, quyết thắng(15/10/2019)
- Ban chỉ huy Quân sự huyện Gia Lộc xử lý huỷ đạn dược còn sót lại sau chiến tranh (15/10/2019)
- Ban chỉ huy quân sự huyện Gia Lộc tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó(27/09/2019)
- Gia Lộc tổ chức tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018(27/09/2019)
++ THÔNG BÁO
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 03/8/2020 đến ngày 09/8/2020
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 27/7/2020 đến ngày 31/7/2020
+ Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Ngà- thị trấn Gia Lộc
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 20/7/2020 đến ngày 26/7/2020
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 13/7/2020 đến ngày 17/7/2020
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia Lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Các ca khúc về Gia Lộc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 257
Hôm nay 839
Tháng này: 106,351
Tất cả: 1,365,820
THƯ VIỆN ẢNH