Agribank Gia Lộc tổ chức hội nghị tri ân khách hàng năm 2019 và đưa vào hoạt động trụ sở mới.

Ngày 2/10 Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Gia Lộc tổ chức hội nghị tri ân khách hàng năm 2019 và đưa trụ sở nhà làm việc mới vào hoạt động.

Tới dự và chúc mừng có đ/c Lê Hồng Phúc-Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Agribanh, Chi nhánh tỉnh Hải Dương cùng các đ/c trong Ban Giám đốc và các phòng nghiệp vụ Agribanh, Chi nhánh tỉnh Hải Dương.

Huyện Gia Lộc có đ/c Nguyễn Khắc Toản-TUV, Bí thư Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện cùng các đ/c trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo một số ngành, cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện, các doanh nghiệp trên địa bàn; lãnh đạo xã Quang Minh và Thị trấn Gia Lộc cùng các khách hàng có giao dịch với Agribank, Chi nhánh huyện Gia Lộc và đông đủ cán bộ, công chức, người lao động của Agribank, Chi nhánh huyện Gia Lộc.

 

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Phát huy thành tích năm 2018, qua 9 tháng đầu năm 2019, Agribank Chi nhánh huyện Gia Lộc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và thực hiện đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực công tác. Cụ thể: Tổng nguồn vốn huy động đạt trên 3.857 tỷ đồng, tăng trên 597 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 18,3 %; cao hơn 5,3% so với tăng trưởng chung Agribank Chi nhánh tỉnh Hải Dương (13%), So với kế hoạch năm 2019 vượt 134 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch năm, đứng thứ nhất cả về số tuyệt đối nguồn vốn và tốc độ tăng trưởng nguồn vốn trong các Chi nhánh loại II trực thuộc Agribank tỉnh Hải Dương và cao hơn mức tăng trưởng chung của các Tổ chức tín dụng trên địa bàn. So với cùng kỳ năm 2018 (30/9/2018) tăng 683 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 21 %. Tài khoản điều chuyển vốn: Toàn đơn vị thừa vốn 2.552 tỷ đồng, so với năm 2018 tăng 542 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 23%. Tài khoản tiền gửi: Số lượng tài khoản mở tại Chi nhánh: 49.328 tài khoản, so với 2018 tăng 6.626 tài khoản, tỷ lệ tăng 9,7%. Thị phần vốn huy động trên địa bàn: Thị phần về nguồn vốn chiếm 55,8% tổng nguồn vốn huy động tại địa phương, so năm 2018 tăng 0,3%. Về công tác tín dụng: Tổng dư nợ đến 30/9/2019: 1.171 tỷ đồng (bao gồm cả dư nợ ngoại tệ qui VND, dư nợ UTĐT), đạt 49,66% kế hoạch năm 2019; so với cùng kỳ năm trước tăng 102 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 9,12%; So với năm 2018 tăng 53 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 4,74%; cao hơn 0,55% mức tăng trưởng tín dụng trong hệ thống Agribank Chi nhánh tỉnh Hải Dương (+3,89%). Thị phần đầu tư vốn trên địa bàn đến 30/9/2019, thị phần đầu tư tín dụng của đơn vị chiếm 52,9% tổng nguồn vốn huy động tại địa phương, so năm 2018 tăng 0,2%. Hoạt động bảo lãnh: Số dư bảo lãnh: 2.953 triệu đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 860 triệu đồng, tỷ lệ tăng 41,08%; so với năm 2018 tăng 1.560 triệu đồng, tỷ lệ tăng 111.99%. Dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn: 1.112 tỷ đồng, chiếm 95% tổng dư nợ. Dư nợ cho vay đối với một số Chương trình, Chính sách: Cho vay hỗ trợ lãi suất nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch trong nông nghiệp theo QĐ 68/2013/QĐ-TTg: Trong 9 tháng năm 2019, Doanh số cho vay 4.397 triệu đồng, thu nợ 3.150 triệu đồng. Dư nợ đến 30/9/2019 đạt 9.061 triệu đồng. Về công tác xử lý nợ xấu, Thu nợ đã xử lý rủi ro: Tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,16%/tổng dư nợ, thấp hơn 0,09% kế hoạch năm 2019 do Agribank tỉnh giao. Thu hồi nợ đã xử lý rủi ro: 3.503 triệu đồng, đạt 117 % kế hoạch năm 2019 do Agribank tỉnh giao.

Đơn vị còn thực hiện tốt các hoạt động: Công tác phát triển sản phẩm dịch vụ, đã phát triển, cung cấp nhiều sản phẩm dịch vụ tiện ích cho khách hàng, hiện nay đơn vị đã đưa vào sử dụng 04 Máy ATM phục vụ khách hàng. Công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ về phòng chống tham nhũng, phòng chống rửa tiền không có vi phạm xảy ra. Thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra đột xuất quy trình nghiệp vụ, an toàn kho quỹ…Thực hiện nghiêm túc quy trình và quy định về công tác hậu kiểm; Thực hiện tốt việc thanh toán chi trả qua tài khoản của hàng vài chục ngàn đối tượng khách hàng giao dịch; Chuyển tiền khác theo đúng quy định, bảo đảm an toàn và kịp thời; Hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, bảo đảm kịp thời đúng chế độ chính sách tiền lương và các khoản chi cho con người theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, cấp ủy, chính quyền cơ quan còn quan tâm, tạo điều kiện cho đoàn viên công đoàn, cựu chiến binh của ngành tham gia các hoạt động do huyện và ngành dọc cấp trên phát động, triển khai thực hiện có kết quả phong trào”Cán bộ, đoàn viên công đoàn và các CCB ngân hàng nông nghiệp gương mẫu trong công tác và lối sống”; Phối hợp với công đoàn và tổ chức thanh niên tham mưu với Đảng ủy, Ban Giám đốc phát động đợt thi đua trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong ngành đăng ký, hưởng ứng thi đua dâng lên chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, của ngành và của huyện, nhất là đợt cao điểm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh(1969-2019) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị-khóa XII về”Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Đồng thời, Chi nhánh luôn thực hiện tốt công tác từ thiện, an sinh xã hội với trách nhiệm cao đối với cộng đồng và xã hội, với tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, vận động CBVC trong toàn Chi nhánh đóng góp tiền lương tham gia công tác từ thiện, an sinh xã hội như tặng quà Tết cho các đối tượng nghèo; phối hợp cùng Agribank Chi nhánh tỉnh Hải Dương trao nhiều suất quà cho học sinh nghèo vượt khó; trợ cấp thường xuyên hàng tháng cho 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Gia Lộc. Tổ chức luyện tập và tham gia thi đấu tại các phong trào thể thao do Agribank cấp trên phát động. Tham gia đầy đủ các phong trào thể thao, văn nghệ do huyện tổ chức, nhất là giải Bóng chuyền Bông lúa vàng của Hội Nông dân và giải thể thao khác.

 

Trong những tháng cuối năm 2019 và năm 2020, tập thể cán bộ, nhân viên Agribank Chi nhánh huyện Gia Lộc tiếp tục giữ vững vị trí chủ đạo, chủ lực trên thị trường tiền tệ, tín dụng ở nông thôn; đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn của khách hàng; tăng trưởng tín dụng phù hợp với định hướng và chỉ tiêu kế hoạch được Agribank tỉnh giao với mục tiêu an toàn- hiệu quả - bền vững; Nâng cao năng lực quản trị điều hành, tập trung đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu cạnh tranh hiện nay; Nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, chủ động, sáng tạo, kỷ cương, kỷ luật điều hành, nâng cao năng lực tài chính, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương; Không ngừng cải thiện đời sống cho người lao động. Phấn đấu vốn huy động tăng từ 19,5% trở lên so với năm 2018, trong đó tiền gửi dân cư chiếm tỷ trọng trên 90%/tổng nguồn vốn huy động. Dư nợ tín dụng tăng từ 8,9% trở lên. Giữ vững Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị tập thể lao động tiên tiến trở lên, các tổ chức đoàn thể vững mạnh; Cơ quan đạt danh hiệu an toàn; 90% trở lên cán bộ viên chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 15% cán bộ viên chức trở lên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Sau hơn 1 năm thi công, đến nay công trình trụ sở nhà làm việc mới của Agribank, Chi nhánh huyện Gia Lộc đã đi vào hoạt động, đây là công trình bởi vốn đầu tư của Ngân hàng nông nghiệp-PTNT Việt Nam, với thiết kế sang trọng, hiện đại, cơ bản có đủ các phòng chức năng, phòng làm việc, đáp ứng tốt nhất cho giao dịch với khách hàng.

Tại hội nghị tri ân khách hàng năm 2019, thay mặt tập thể, cán bộ, công chức và người lao động Agribank, Chi nhánh huyện, đ/c Cao Thanh Liêm-Giám đốc đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Ngân hàng nông nghiệp-PTNT Việt Nam, Agribank, Chi nhánh Hải Dương, các cấp ủy, chính quyền huyện Gia Lộc đối với hoạt động của ngành trên địa bàn huyện; Đặc biệt gửi lời tri ân với toàn thể khách hàng đã đồng hành với ngân hàng, tạo điều kiện cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trong thời gian tới, Agribank, Chi nhánh Gia Lộc rất mong sự quan tâm, giúp đỡ của các đ/c lãnh đạo Ngân hàng cấp trên, lãnh đạo tỉnh, huyện cùng các cấp, các ngành, các khách hàng đối với hoạt động của ngành. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên Agribank, Chi nhánh huyện Gia Lộc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng; Lấy chữ tín, phong cách phục vụ chu đáo, tận tình, trách nhiệm làm tiêu điểm hoạt động, phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân, góp phần xây dựng huyện Gia Lộc đạt chuẩn NTM vì sự phồn thịnh, phát triển của quê hương, đất nước./.

Biên tập: Vũ Minh Giáo; Ảnh: Quang Tiệp

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Ngân hàng CSXH huyện Gia Lộc thực hiện nhận tiền gửi tiết kiệm góp phần chung tay cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách thoát nghèo bền vững.  (18/03/2020)
- Gia Lộc đẩy mạnh thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia và Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính Phủ. (13/02/2020)
- Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 (04/02/2020)
- Ban đại diện hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Gia Lộc triển khai nhiệm vụ quý IV, nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn (22/10/2019)
- Huyện Gia Lộc tổng kết cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019(09/10/2019)
- Ngân hàng chính sách xã hội và các tổ chức đoàn thể ủy thác triển khai thực hiện hoạt động tín dụng những tháng cuối năm 2019(23/09/2019)
- Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Gia Lộc, địa chỉ tin cậy cho công tác bảo đảm an sinh xã hội(29/07/2019)
- Hoàng Diệu thu nhập cao từ trồng rau màu vụ xuân(23/04/2019)
- Nông dân xã Đoàn Thượng trồng Bầu, Mướp cho thu nhập cao(11/04/2019)
++ THÔNG BÁO
+ HỆ THỐNG VĂN BẢN CỦA HUYỆN GIA LỘC (Liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV)
+ Công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Gia Lộc
+ Gia Lộc đẩy mạnh thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia và Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính Phủ.
+ Thông báo Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra
+ Thông báo danh sách cơ sở có khả năng thu dung, điều trị viêm phổi do Corona virut
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia Lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Các ca khúc về Gia Lộc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 102
Hôm nay 1,117
Tháng này: 94,559
Tất cả: 1,131,414
THƯ VIỆN ẢNH