Vinh dự, tự hào viết tiếp trang sử vẻ vang mừng kỷ niệm 74 năm Quốc Khánh 2/9

Trong những ngày này, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã và đang có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, cùng nhau thi đua viết tiếp trang sử vẻ vang mừng kỷ niệm 74 năm Quốc khánh 2/9. Cũng là thời điểm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi chúng ta nhớ lại về trang sử vẻ vang, hào hùng của dân tộc lúc đó: Chỉ 5.000 đảng viên là 5.000 chiến sĩ tiên phong, luôn luôn đi đầu trong phong trào giải phóng dân tộc, sẵn sàng nhận gian khổ khó khăn, kể cả phải hy sinh tính mạng của mình vì cách mạng, vì nhân dân.

Thành quả vĩ đại và những bài học lịch sử vô giá của Cách mạng Tháng Tám trở thành hành trang, thành động lực thôi thúc toàn dân và toàn quân ta, dưới sự lãnh đạo của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiến hành các cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ trong suốt 30 năm, đánh thắng các thế lực thực dân, đế quốc xâm lược; lập nên những chiến công hiển hách mà đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Ðiện Biên Phủ năm 1954 “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” và Ðại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Tinh thần và ý chí quật cường của Cách mạng Tháng Tám tiếp tục soi đường, cổ vũ nhân dân ta đạp bằng mọi khó khăn, thử thách để giành thắng lợi rất to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đổi mới. Ðất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Ðồng bào ta có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc như ý nguyện lúc sinh thời của Bác. Uy tín và vị thế nước ta ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Chúng ta mãi mãi ghi lòng tạc dạ và phấn đấu thực hiện tốt nhất lời Bác Hồ dặn trong Di chúc 50 năm trước: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi cán bộ và đảng viên phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Ngày nay, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, càng đòi hỏi phải áp dụng một cách có hiệu quả các bài học kinh nghiệm quý báu tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 để phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Khi ý Đảng và lòng dân thống nhất, hòa quyện vào nhau, trong đó nhiệm vụ quan trọng là tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nhằm làm chuyển biến công tác giáo dục, xây dựng phẩm chất cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Mỗi đảng viên phấn đấu là một tấm gương trong tổ chức, cộng đồng dân cư nơi mình sinh hoạt, học tập. Người đảng viên phải thực sự là người mẫu mực, nói đi đôi với làm, đặt quyền lợi của tập thể lên trên quyền lợi cá nhân.

Mừng Quốc khánh 2/9, mỗi người dân Việt Nam nói chung và nhân dân huyện Gia Lộc nói riêng, chúng ta mãi mãi nguyện đi theo con đường mà Đảng và Bác đã chọn. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương anh hùng, không ngừng nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, xây dựng quê hương ngày càng đổi mới trong chặng đường tiếp theo. Chúng ta thể hiện lòng kính trọng, biết ơn thành quả các bậc tiền bối, sự hy sinh vô bờ bến của các bậc lãnh đạo tiền nhân, các bậc lão thành cách mạng, các anh hùng liệt sỹ. Cảm kích trước sự mất mát, thương đau và biết ơn đến các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, những người có công và các tầng lớp nhân dân qua các thời kỳ đã kề vai, sát cánh, có những đóng góp to lớn sức người, sức của, góp phần quan trọng vào công cuộc chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm rạng rỡ Tổ quốc và dân tộc Việt Nam như ngày hôm nay.

Kỷ niệm 74 năm Quốc khánh 2/9 năm nay, trong thời gian còn lại của năm 2019, các cấp, các ngành và nhân dân huyện Gia Lộc tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau: Chuẩn bị chu đáo các điều kiện tốt nhất cho trên 34.000 học sinh các cấp học, ngành học toàn huyện bước vào khai giảng năm học mới 2019- 2020, ngày 5/9/2019 theo đúng tinh thần Chỉ thị số 04 ngày 30/8/2019 của UBND huyện. Triển khai tổng kết chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015- 2020 và chuẩn bị các công việc cho Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị khóa XII. Chuẩn bị chu đáo các công việc phục vụ công tác thẩm tra, thẩm định của Trung ương về hoàn thành xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới; đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2019-2021 và đề án mở rộng địa giới hành chính TP Hải Dương. Chủ động thực hiện phương án sản xuất vụ đông 2019-2020, thương hiệu rau an toàn Gia Lộc, mỗi xã một sản phẩm theo chương trình OCOP trên địa bàn huyện, đáp ứng nhu cầu thị trường và tăng trưởng kinh tế. Lập lại trật tự an toàn giao thông và trật tự xã hội trong tháng 9, tháng an toàn giao thông năm 2019, nhất là các tuyến đường 62 mét, các tuyến đường tỉnh lộ, huyện lộ trên địa bàn huyện. Tập trung chỉ đạo, triển khai, thực hiện việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; xem xét, xử lý các vi phạm trên đất 03, đất chuyển đổi, đất hành lang giao thông, thủy lợi trong toàn huyện bảo đảm đúng quy định của luật đất đai. Chuẩn bị tốt cuộc Diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019, công tác nắm nguồn, chuẩn bị sơ tuyển phục vụ nhiệm vụ tuyển quân năm 2020. Chủ động các công việc theo kế hoạch của tỉnh, của huyện về cuộc bầu cử Trưởng thôn, khu dân cư nhiệm kỳ 2019- 2021 và các nhiệm vụ chính trị khác trong dịp cuối năm 2019./.

Biên tập: Vũ Minh Giáo

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Tổ đại biểu HĐND tỉnh và tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri 3 xã Toàn Thắng, Phạm Trấn, Lê Lợi (30/06/2020)
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV tiếp xúc với đại biểu cử tri xã Yết Kiêu. (30/06/2020)
- Đại hội Đảng bộ khối Chính quyền huyện Gia Lộc lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp  (07/06/2020)
- Huyện Gia Lộc: Triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch, đúng quy định gói hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (06/05/2020)
- HUYỆN GIA LỘC CHỈ ĐẠO KỊP THỜI CÁC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC ẢNH HƯỞNG DỊCH COVID-19 ĐỂ PHÁT TRIỂN KT-XH (24/04/2020)
- Gia Lộc tổ chức Hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp của Chủ tịch UBND huyện với nhân dân xã Gia Lương năm 2019.(30/08/2019)
- Huyện Gia Lộc tổ chức hội nghị tấp huấn, giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật phòng chống tham nhũng, Luật tố cáo năm 2018.(21/08/2019)
- Gia Lộc kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thỉ 05 của Bộ Chính trị (19/08/2019)
- Sáng mãi tinh thần Cách mạng Tháng Tám!(16/08/2019)
- Gia Lộc tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35 của Bộ chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.(12/08/2019)
++ THÔNG BÁO
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 29/6/2020 đến ngày 03/7/2020
+ Thông báo kết quả thi tuyển Vòng 2: Môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển giáo viên năm 2020 huyện Gia Lộc
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 15/6/2020 đến ngày 19/6/2020
+ Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức thi Vòng 2, kỳ thi tuyển giáo viên năm 2020
+ Thông báo triệu tập thí sinh dự thi (vòng 2) kỳ thi tuyển giáo viên năm 2020
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia Lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Các ca khúc về Gia Lộc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 2
Hôm nay 951
Tháng này: 184,801
Tất cả: 1,301,313
THƯ VIỆN ẢNH