Huyện Gia Lộc: triển khai kế hoạch thực hiện đề án mỗi xã một sản phẩm, giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 và phát động phong trào chống rác thải nhựa.

Sáng 02/8, tại hội trường của huyện, UBND huyện Gia Lộc đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện đề án”Mỗi xã một sản phẩm, giai đoạn 2018- 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (chương trình OCOP) trên địa bàn huyện”; Phát động phong trào toàn huyện”Chống rác thải nhựa, nói không với túi ni lông và các sản phẩm từ nhựa sử dụng một lần”;

Dự hội nghị có Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Song-ủy viên Hội đồng chức danh Giáo sư ngành kinh tế Việt Nam, Giảng viên cao cấp, khoa kinh tế phát triển nông thôn thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Tham dự Hội nghị có các đ/c Thường trực Huyện uỷ, HĐND huyện; Lãnh đạo UBND huyện; Các phòng, cơ quan chuyên môn UBND huyện; MTTQ và các đoàn thể nhân dân huyện; Các đ/c Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND, Giám đốc các HTX dịch vụ nông nghiệp, cán bộ chuyên môn của 23 xã, thị trấn; Đại diện các đơn vị, HTX trên địa bàn.

 

Hội nghị đã triển khai kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 30/7/2019 của UBND huyện thực hiện đề án”Mỗi xã một sản phẩm, giai đoạn 2018- 2020, định hướng đến năm 2030, chương trình OCOP trên địa bàn huyện”; Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 01/8/2019 của UBND huyện thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa, nói không với túi ni lông và các sản phẩm từ nhựa sử dụng một lần trên địa bàn huyện”;

Trước sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn mau lẹ, bắt nhịp với cơ chế thị trường, chuyển một bộ phận nông dân có đủ tiêu chuẩn sức khỏe, trình độ sang làm công nhân ở các Công ty, nhà máy, đơn vị, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân; Xu thế tỷ trọng nông nghiệp giảm, tỷ trọng CN-TTCN, dịch vụ sẽ tăng. Tuy nhiên, trong những năm tới, huyện Gia Lộc vẫn là một huyện sản xuất nông nghiệp, vì trên 80% số dân cư, người lao động làm nông nghiệp ở nông thôn. Để giải bài toán phát huy giá trị sản phẩm truyền thống, sản phẩm đặc trưng của các địa phương trong huyện, như Giò chả, bún bánh ở Thị trấn Gia Lộc; Tương ở Đồng Tái xã Thống Kênh; Làm cốm ở Đức Đại-Thị trấn Gia Lộc; nghề ấp trứng vịt lộn, sản phẩm trứng gia cẩm ở xã Yết Kiêu; Giầy da ở Hoàng Diệu; Pháo đất ở xã Đức Xương; Múa rối nước ở xã Lê Lợi; Các di tích lịch sử văn hóa Quốc gia và hoạt động tâm linh Đền Quát, thờ danh tướng Yết Kiêu ở xã Yết Kiêu; Đền Đươi thờ nguyên phi Ỷ Lan với hầu bóng ở xã Thống Nhất; Di tích lịch sử Quốc gia Nguyễn Chế Nghĩa với đánh thó, múa lân rồng ở Thị trấn Gia Lộc. Phát huy thương hiệu sẵn có Rau an toàn Gia Lộc và các sản phẩm rau, củ quả của HTX Tân Minh Đức tại xã Phạm Trấn; Công ty Hưng Việt tại xã Gia Tân; Tổ hợp tác thôn Lúa xã Đoàn Thượng và các sản phẩm khác. Với lợi thế sẵn có, huyện Gia Lộc xây dựng đề án "Quy hoạch, xây dựng khu dịch vụ thương mại các sản phẩm truyền thống huyện Gia Lộc" sẽ là cơ hội để trưng bày, giới thiệu các sản phẩm truyền thống, đặc trưng, có tiếng của các địa phương huyện Gia Lộc với bạn bè, du khách trong và ngoài huyện. Vì vậy thực hiện đề án”Mỗi xã một sản phẩm, giai đoạn 2018- 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện” là hết sức cần thiết, quan trọng, không chỉ giải bài toán trước mắt mà còn tương lai lâu dài trong việc giao thương, kết nối, lan tỏa, giới thiệu, buôn bán các sản phẩm của huyện Gia Lộc, góp phần phát triển KT-XH, xây dựng quê hương Gia Lộc anh hùng giàu đẹp, văn minh.

 

Để làm rõ mục đích, yêu cầu, tầm quan trọng phát triển kinh tế-xã hội, hội nghị đã nghe Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Song-ủy viên Hội đồng chức danh Giáo sư ngành kinh tế Việt Nam, Giảng viên cao cấp, khoa kinh tế phát triển nông thôn thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam trực tiếp tập huấn nội dung đề án mỗi xã một sản phẩm, chương trình OCOP với 2 chuyên đề: Chuyên đề một số chính sách vĩ mô của Chính phủ trong nền kinh tế thị trường; Chuyên đề thực hiện đề án”Mỗi xã một sản phẩm, giai đoạn 2018- 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện”

Hội nghị đã phát động phong trào”Chống rác thải nhựa, nói không với túi ni lông và các sản phẩm từ nhựa sử dụng một lần trên địa bàn huyện”, góp phần bảo vệ môi trường, đem đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho chúng ta.

Phát biểu kết luận hội nghị, đ/c Lê Văn Tuấn-Phó Bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện chỉ đạo: Ban chỉ đạo huyện, các ngành, cơ quan chức năng của huyện cụ thể hóa kế hoạch của UBND huyện nhằm đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng, số lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu chương trình OCOP và nhu cầu cao của thị trường; góp phần giải quyết việc làm cho lao động, đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, thực hiện có hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất” trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng NTM. Xây dựng và phát triển các sản phẩm làng nghề truyền thống, một số sản phẩm chủ lực đạt tiêu chuẩn thương hiệu Quốc gia, nhãn hiệu OCOP trở thành sản phẩm có thương hiệu của huyện Gia Lộc, gắn với đề án 03 của Huyện ủy "Quy hoạch, xây dựng khu dịch vụ thương mại các sản phẩm truyền thống huyện Gia Lộc" ; Phấn đấu có 3-4 sản phẩm tiêu chuẩn 5 sao cấp huyện, gồm: Rau an toàn; Hương thơm Thu Hiền; Giầy da; Điểm du lịch tâm linh Đền Quát; Trong đó có 1-2 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 5 sao cấp tỉnh, gồm: Rau an toàn; Giầy da. Phát triển các sản phẩm truyền thống, đặc trưng của Gia Lộc, như: Giò chả; Bún bánh-Thị trấn Gia Lộc; Ấp trứng-Yết Kiêu; Khung xe đạp-Lê Lợi; Gà lai chọi-Gia Lương; Tương-Đồng Tái ở Thống Kênh; Cốm-Đức đại và các điểm văn hóa, du lịch, thương mại trên địa bàn huyện. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về chương trình OCOP, tập huấn, hướng dẫn chương trình OCOP; Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm, xúc tiến thương mại và các nguồn lực cho chương trình OCOP. Các thành viên Ban chỉ đạo, ban điều hành, tổ giúp việc, các phòng, cơ quan chức năng, MTTQ và các đoàn thể nhân dân huyện; UBND các xã, thị trấn quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc đề án”Mỗi xã một sản phẩm, giai đoạn 2018- 2020, tầm nhìn đến năm 2030, trên địa bàn huyện Gia Lộc” đạt kết quả thiết thực./.

Biên tập: Vũ Minh Giáo; Ảnh: Quang Tiệp

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Gia Lộc Chủ động phòng, chống dịch cúm A (H5N1) trên gia cầm và người  (21/02/2020)
- Hiệu quả từ việc Quy vùng sản xuất rau màu tập trung ở huyện Gia Lộc (06/11/2019)
- Huyện Gia Lộc: Tổng kết 10 năm chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2020 (27/08/2019)
- Hội thảo đầu bờ đánh giá hiệu quả mô hình nuôi cá rô phi đơn tính lai xa theo đề tài “Ứng dựng và hoàn thiện quy trình kỹ thuật nuôi cá nước ngọt theo hướng công nghệ cao, sông trong ao” (16/08/2019)
- Gia Lộc tổ chức thành công Hội thi nông dân tìm hiểu kiến thức và pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2019(25/07/2019)
- Hội Nông dân huyện Gia Lộc: Nhiều chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch(25/06/2019)
- Hội nghị Trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 triển khai nhiệm vụ năm 2019.(21/06/2019)
- Các địa phương thu hoạch nhanh gọn lúa Chiêm Xuân đã chín và triển khai sản xuất vụ Mùa kịp thời vụ(07/06/2019)
- Hội Nông dân huyện Gia Lộc với phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”(06/06/2019)
++ THÔNG BÁO
+ HỆ THỐNG VĂN BẢN CỦA HUYỆN GIA LỘC (Liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV)
+ Công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Gia Lộc
+ Gia Lộc đẩy mạnh thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia và Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính Phủ.
+ Thông báo Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra
+ Thông báo danh sách cơ sở có khả năng thu dung, điều trị viêm phổi do Corona virut
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia Lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Các ca khúc về Gia Lộc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 153
Hôm nay 588
Tháng này: 141,847
Tất cả: 1,116,880
THƯ VIỆN ẢNH