Huyện Gia Lộc: Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng-văn hóa của Đảng trong tình hình mới

Trong suốt 89 năm chiến đấu, xây dựng, trưởng thành, Đảng ta luôn coi công tác tư tưởng-văn hóa, ngày nay gọi là công tác Tuyên giáo của Đảng, coi đây là mặt trận hàng đầu, là một bộ phận cấu thành quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng, là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng và của chế độ xã hội chủ nghĩa. Ngay khi vừa mới ra đời, Đảng ta đã thành lập Ban Cổ động và Tuyên truyền, coi đó là tổ chức quan trọng hàng đầu để tuyên truyền, giác ngộ quần chúng về Chủ nghĩa Mác - Lênin, về Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và đường lối cách mạng của Đảng. Nhân Ngày Quốc tế đỏ 1-8-1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng phát hành tài liệu“Ngày Quốc tế đỏ mùng 1- 8”, lên án chiến tranh đế quốc, kêu gọi giai cấp công nhân và các tầng lớp khác trong xã hội vùng lên chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, bảo vệ hòa bình... Với những ý nghĩa to lớn đó, năm 2000, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII đã quyết định lấy ngày 1-8 hằng năm là Ngày truyền thống công tác tư tưởng-văn hóa của Đảng, cũng là ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng hiện nay.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình, công tác Tuyên giáo và đội ngũ những người làm công tác Tuyên giáo tiếp tục kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chủ động tham mưu, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết, có năng lực, trình độ nghề nghiệp tốt, có đạo đức trong sáng, có tri thức và phương pháp công tác khoa học. Giúp các cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo thông suốt công tác tư tưởng, chính trị nhằm củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội. Phối hợp tuyên truyền đấu tranh chống mọi âm mưu, thủ đoạn, diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Tích cực phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các tệ nạn xã hội. Cổ vũ, động viên phong trào thi đua yêu nước, các phong trào hành động cách mạng và các gương điển hình tiên tiến.

 
Họp cơ quan Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Gia Lộc

Được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự phối hợp có hiệu quả của các tổ chức trong hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ Tuyên giáo trong toàn huyện không ngừng nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cấp uỷ đánh giá cao; Với những đóng góp tích cực và hiệu quả của ngành đối với nhiệm vụ chính trị của huyện; Trong những năm qua, Ngành Tuyên giáo huyện Gia Lộc đã vinh dự được Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen và nhiều phần thưởng xứng đáng khác của Tỉnh ủy-UBND tỉnh.

 
Đ/c Nguyễn Quang Thạnh- TVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện 

Biên tập: Vũ Minh Giáo

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- GIA LỘC TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN VÀ PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2019, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2020 VÀ GẶP MẶT, BIỂU DƯƠNG CÁC TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN TIÊU BIỂU GIAI ĐOẠN 2015-2020 (17/01/2020)
- Hội Phụ nữ huyện Gia Lộc tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020 (13/01/2020)
- Ủy ban MTTQ huyện Gia Lộc tổ chức hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ 2020. (10/01/2020)
- Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI; HĐND huyện khóa XIX tiếp xúc với cử tri 2 xã Tân Tiến và Gia Tân tại hội trường UBND xã Tân Tiến. (31/12/2019)
- Gia Lộc tổ chức thành công Kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khoá XIX nhiệm kỳ 2016-2021 (31/12/2019)
- Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI ứng cử tại Gia Lộc tiếp xúc với cử tri 4 xã tại xã Đức Xương.(30/07/2019)
- Đảng bộ khối Chính quyền huyện Gia Lộc sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, quán triệt, học tập Nghị quyết 35-NQ/TW, Chỉ thị 32-CT/TW và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10-khóa XII (30/07/2019)
- Huyện Gia Lộc tổ chức thành công Kỳ họp thứ 8- HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 (19/07/2019)
- Hội Nông dân huyện Gia Lộc: Tổ chức hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2019 (09/07/2019)
- Gia Lộc tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ tám HĐND huyện khóa XIX(05/07/2019)
++ THÔNG BÁO
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 13/01/2020 đến ngày 19/01/2020
+ Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất xã Gia Lương, huyện Gia Lộc
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 06/01/2020 đến ngày 12/01/2020
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 30/12/2019 đến ngày 05/01/2020
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 23/12/2019 đến ngày 29/12/2019
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia Lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 66
Hôm nay 555
Tháng này: 55,755
Tất cả: 998,355
THƯ VIỆN ẢNH