Thông báo về việc tham gia ý kiến vào báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Gia Lộc giai đoạn 2011- 2019
              Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Gia Lộc giai đoạn 2011- 2019: Dự thảo báo cáo

Căn cứ  Thông báo số 68/TB-UBND ngày 08/5/2019 của UBND tỉnh Hải Dương và Công văn số 67/CV-VPĐP ngày 13/5/2019 của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Hải Dương về việc Hướng dẫn các huyện, thành phố và các xã xây dựng, hoàn thiện hồ sơ trình thẩm tra, thẩm định để xét xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

UBND huyện đã thành lập đoàn, tổ chức tự đánh giá mức độ hoàn thành các tiêu chí cấp huyện. Giao cho Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện xây dựng dự thảo báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2011 - 2019.

UBND huyện gửi dự thảo báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2011 - 2019 đến các cơ quan, đơn vị; UBMTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội huyện, UBND các xã, thị trấn, đồng thời công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên cổng thông tin điện tử của UBND huyện trong thời gian 15 ngày (từ ngày 16 đến ngày 30/7/2019) để lấy ý kiến tham gia vào dự thảo, hoàn thiện báo cáo trước khi trình cấp trên, thẩm tra, thẩm định xét công nhận huyện Gia Lộc đạt chuẩn nông thôn mới.

1. Đối với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân nghiên cứu kỹ dự thảo báo cáo, đóng góp ý kiến bằng văn bản để hoàn thiện báo cáo trước khi trình cấp trên thẩm định, gửi về Văn phòng Điều phối NTM huyện.

2. Đài truyền thanh huyện dành thời lượng phát sóng dự thảo báo cáo trên hệ thống truyền thanh của huyện, chỉ đạo Đài truyền thanh cấp xã tiếp âm đầy đủ các buổi phát sóng để nhân dân nắm được và đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo.

3. Văn phòng HĐND-UBND huyện đăng dự thảo báo cáo trên cổng thông tin điện tử của huyện.

Mọi ý kiến đóng góp bằng văn bản gửi về Văn phòng điều phối NTM  huyện qua (Phòng Nông nghiệp& PTNT huyện) trước ngày 30/7/2019 để tổng hợp, hoàn thiện báo cáo. (bản mềm gửi qua địa chỉ email: pnngialoc@gmail.com).

Lưu ý các cơ quan, đơn vị, UBND các xã có ý kiến đóng góp hoặc hoàn toàn nhất trí với dự thảo báo cáo đều có báo cáo bằng văn bản, cần chú ý nội dung và thể thức văn bản vì báo cáo đóng góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn sẽ được lưu hồ sơ và đóng quyển làm tài liệu đề nghị UBND tỉnh, Chính phủ thẩm định, xét công nhận huyện đạt chuẩn NTM.

Nhận được công văn đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện và gửi về UBND huyện theo đúng thời gian quy định./.


 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc (19/11/2019)
- Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc (19/11/2019)
- Phiếu đăng ký dự tuyển giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học sơ sở năm 2019 (23/10/2019)
- Thông báo về việc xét tuyển giáo viên các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở thuộc Ủy ban nhân dân huyện Gia Lộc năm 2019 (22/10/2019)
- Kế hoạch tổ chức xét tuyển giáo viên các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở thuộc Ủy ban nhân dân huyện Gia Lộc năm 2019 (22/10/2019)
- Kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 8 - HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.(07/06/2019)
- Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 20/5/2019 đến ngày 26/5/2019(20/05/2019)
- Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Phương Hưng(10/05/2019)
- Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất xã Phạm Trấn(10/05/2019)
- Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đoàn Thượng(10/05/2019)
++ THÔNG BÁO
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 18/11/2019 đến ngày 24/11/2019
+ Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc
+ Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 11/11/2019 đến ngày 17/11/2019
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 04/11/2019 đến ngày 10/11/2019
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia Lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 175
Hôm nay 383
Tháng này: 62,352
Tất cả: 905,615
THƯ VIỆN ẢNH