Kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 8 - HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 05/6/2019, Thường trực HĐND huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tổ chức Hội nghị liên tịch để thống nhất thời gian, nội dung và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 8 (kỳ họp thường kỳ giữa năm 2019) HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Nguyễn Khắc Toản – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện; Chủ tịch UBND huyện; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; Trưởng, phó 2 Ban HĐND huyện và thủ trưởng một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, Văn phòng HĐND- UBND huyện và các cơ quan tư pháp huyện.

Sau khi các đại biểu thảo luận Hội nghị đã thống nhất thời gian, nội dung và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 8- HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

A. VỀ THỜI GIAN TỔ CHỨC KỲ HỌP

Kỳ họp thứ 8- Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 dự kiến diễn ra trong 02 ngày,  từ ngày 15 - 19 tháng 7 năm 2019, tại Hội trường UBND huyện.

B. NỘI DUNG KỲ HỌP

I. BÁO CÁO, TỜ TRÌNH  CỦA UBND HUYỆN

1. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019.

2. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

3. Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2018.

4. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

5. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

6. Báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

7. Báo cáo tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

8. Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, nguyện vọng cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX.

9. Báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện xây dựng huyện Gia Lộc đạt chuẩn  nông thôn mới 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

10. Tờ trình về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2019-2021.

II. BÁO CÁO CỦA CÁC CƠ QUAN, THÔNG BÁO CỦA UBMTTQ HUYỆN

1. Báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân huyện về kết quả công tác của Tòa án nhân dân huyện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

2. Báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện về kết quả công tác của Viện kiểm sát nhân dân huyện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

3. Báo cáo của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện về kết quả thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

4. Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện về hoạt động của MTTQ huyện tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019.

III. BÁO CÁO, TỜ TRÌNH CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ CÁC BAN HĐND HUYỆN

1. Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, 2 Ban HĐND huyện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

2. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND, 2 Ban HĐND huyện.

3. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8- HĐND huyện khóa XIX.

4. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về các nội dung: báo cáo, dự thảo, nghị quyết của UBND huyện có liên quan đến lĩnh vực kinh tế, xã hội, ngân sách.

5. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện về các nội dung báo cáo liên quan đến lĩnh vực thi hành pháp luật, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

6. Tờ trình về chương trình hoạt động giám sát năm 2020 của HĐND huyện.

IV. CÁC NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP

1. Nghị quyết về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019.

2. Nghị quyết về quyết toán ngân sách năm 2018.

3. Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát năm 2020 của HĐND huyện.

4. Nghị quyết về bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2019-2021.

C. VỀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO KỲ HỌP

I. Công tác tiếp xúc cử tri

- Thời gian tiếp xúc cử tri dự kiến từ ngày 25-26/6/2019; 8 tổ HĐND huyện tổ chức tiếp xúc cử tri ở 8 khu vực bỏ phiếu. Các tổ tổng hợp và gửi báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri về Thường trực HĐND huyện (qua Văn phòng HĐND-UBND huyện).

- UBND huyện chuẩn bị báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019 gửi đến Thường trực HĐND huyện trước ngày 21/6/2019 để gửi cho các đại biểu làm tài liệu tiếp xúc cử tri.        

- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện chủ trì phối hợp với Thường trực HĐND huyện tổ chức cho các đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri.

II. Công tác chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp

- Báo cáo kết quả hoạt động của 2 Ban HĐND huyện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 gửi về Thường trực HĐND huyện trước ngày 14/6/2019 để tổng hợp báo cáo.

- Các báo cáo, dự thảo nghị quyết của UBND huyện; báo cáo của các cơ quan tư pháp hoàn thành và gửi về Thường trực HĐND huyện trước ngày 24/6/2019.

- Các Ban HĐND huyện thẩm định các báo cáo, dự thảo nghị quyết xong trước ngày 05/7/2019 để gửi đại biểu HĐND huyện.

- Các báo cáo về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; báo cáo về tình hình an ninh trật tự, báo cáo của Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Thi hành án dân sự, thời điểm báo cáo từ ngày 01/12/2018 đến ngày 31/5/2019.

Các cơ quan được phân công chuẩn bị các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, phải chuẩn bị chu đáo đúng quy trình, chất lượng gửi các đại biểu HĐND huyện theo đúng thời gian quy định để các đại biểu nghiên cứu và thảo luận tại kỳ họp.

Trên đây là kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 8- HĐND huyện khóa XIX, Thường trực HĐND huyện thông báo để các đại biểu, các cơ quan có liên quan biết và tổ chức thực hiện./.
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất xã Gia Lương, huyện Gia Lộc (08/01/2020)
- Thông báo kết quả sát hạch (vòng 2) kỳ xét tuyển giáo viên năm 2019 (12/12/2019)
- Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc (19/11/2019)
- Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc (19/11/2019)
- Phiếu đăng ký dự tuyển giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học sơ sở năm 2019 (23/10/2019)
- Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 20/5/2019 đến ngày 26/5/2019(20/05/2019)
- Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Phương Hưng(10/05/2019)
- Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất xã Phạm Trấn(10/05/2019)
- Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đoàn Thượng(10/05/2019)
- Thông báo về việc treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh(02/05/2019)
++ THÔNG BÁO
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 13/01/2020 đến ngày 19/01/2020
+ Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất xã Gia Lương, huyện Gia Lộc
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 06/01/2020 đến ngày 12/01/2020
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 30/12/2019 đến ngày 05/01/2020
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 23/12/2019 đến ngày 29/12/2019
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia Lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 190
Hôm nay 482
Tháng này: 59,176
Tất cả: 1,001,776
THƯ VIỆN ẢNH