Hội Nông dân huyện Gia Lộc với phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các ban, ngành, đoàn thể, Hội Nông dân từ huyện đến cơ sở đã tích cực tham mưu, tổ chức phát động và triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, trong đó có phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Gia Lộc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 tiếp tục đề ra nhiệm vụ nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào.

Gắn liền với chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào, Hội Nông dân huyện thực hiện tốt Đề án số 01 của BCH Đảng bộ huyện về “Quy hoạch và xây dựng vùng rau, hoa, quả tập trung theo hướng an toàn tiến tới sạch phù hợp với kinh tế nông nghiệp ven đô giai đoạn 2016 – 2020”. Hội đã xây dựng và vận hành thành công nhãn hiệu tập thể rau an toàn huyện Gia Lộc. Thiết kết lôgô, nhãn hiệu, bao bì, tem nhãn; Quy chế quản lý, sử dụng nhãn hiệu tập thể rau an toàn Gia Lộc. Tham gia hội chợ làng nghề Việt Nam tại Hà Nội, giới thiệu, gắn trên 5.000 tem, nhãn hiệu Rau an toàn Gia Lộc đến với người tiêu dùng. Tham gia hội thảo kết nối cung cầu giữa các cơ sở, doanh nghiệp, người tiêu dùng. Tổ chức 13 buổi đối thoại giữa doanh nghiệp sơ chế, tiêu thụ nông sản với hộ sản xuất rau màu tập trung, thu hút 260 đại biểu tham gia, mô hình điểm 12 "Tổ liên kết sản xuất và tiêu thụ rau an toàn" …Tham gia xây dựng 47 vùng sản xuất chuyên canh rau màu với tổng diện tích 727 ha được sản xuất tập trung theo hướng an toàn, trong đó có 295 ha được sản xuất theo hợp đồng bao tiêu sản phẩm; 14 vùng sản xuất tập trung trong vụ đông với tổng diện tích 289 ha; 4 vùng sản xuất theo quy trình VIETGAP với tổng diện tích 74,7 ha tại 4 địa phương: Đoàn Thượng, Phạm Trấn, Hoàng Diệu và Gia Tân; có 71.450 m2 nhà màng và 11.880 m2 nhà lưới. Các hộ tổ chức sản xuất trong nhà màng, nhà lưới đạt hiệu quả kinh tế cao, nhất là việc trồng hoa và trồng dưa lưới có hợp đồng bao tiêu sản phẩm, giá trị sản xuất đạt khoảng 60 -80 triệu/sào/năm. Vận động, khuyến khích 29 hộ cá nhân, tổ chức thuê, mượn được 297,2 ha đất để sản xuất tập trung. Trong đó diện tích thuê, mượn để trồng cây rau màu là 135,2 ha, diện tích gieo cấy lúa là 162 ha. Hướng dẫn nông dân tích cực áp dụng tiến bộ kỹ thuật nhất là khâu cơ giới hóa trong làm đất, thu hoạch góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị nông sản, giảm chi phí sản xuất. Thực hiện Dự án “Hỗ trợ nông dân đầu tư cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp”; Kết quả, đã có 48 hộ mua máy làm đất, 20 hộ mua máy tuốt lúa, 2 hộ mua máy gặt đập liên hợp, 10 hộ mua ôtô tải nhẹ với số tiền giải ngân trên 4 tỷ đồng. Thực hiện Quyết định số 68/2013 ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ và chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp được 26 máy gặt đập liên hợp, 11 máy làm đất, tổng số tiền được hỗ trợ lãi suất trên 13.230 triệu đồng.

 

Qua phong trào, đã khích lệ nông dân trong huyện đổi mới cách nghĩ, cách làm, khai thác hiệu quả tiềm năng nội lực, nêu cao tinh thần hợp tác, lao động sáng tạo, từ đó xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình với mô hình mới, với quy mô sản xuất ngày càng được mở rộng, có vốn kinh doanh hàng trăm triệu đồng, thu hút hàng chục lao động, thu nhập mỗi hộ hàng trăm triệu đồng trở lên. Đã có nhiều tấm gương nghèo vượt khó vươn lên trở thành những hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Hằng năm, có 19.980 hộ hội viên đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, qua bình xét có 17.870 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Thông qua phong trào, tinh thần đoàn kết tương thân, tương ái được phát huy. Hằng năm, các cấp Hội đã vận động được hàng trăm triệu đồng, hàng trăm ngàn cây, con giống tốt, trên 3.200 ngày công lao động giúp trên 5.700 hộ nông dân nghèo có thêm tiền vốn, vật tư để sản xuất, ổn định cuộc sống. Góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 2,64% năm 2018.

Từ năm 2014-2019, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức 45 lớp dạy nghề cho 1.575 hội viên, nông dân; 52 lớp tập huấn ngắn ngày về chăn nuôi, trồng trọt, thủy sản cho 1.820 lượt hội viên; tổ chức 32 đoàn, trên 850 cán bộ chủ chốt Hội cơ sở, các hội viên tiêu biểu thăm mô hình sản xuất nông nghiệp bền vững tại Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm và các mô hình trong, ngoài tỉnh. Phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi đã góp phần tích cực vào việc củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội, thực hiện tốt chức năng chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng cho hội viên nông dân, đồng thời thu hút đông đảo nông dân vào tổ chức hội và nâng cao vai trò, vị thế của Hội Nông dân các cấp trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Qua phong trào, 5 năm qua đã có 02 đại biểu dự hội nghị nông dân điển hình Toàn quốc, 02 đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước; 01 hội viên nông dân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 03 cán bộ, hội viên nông dân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 02 hội viên nông dân được Trung ương Hội trao tặng danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc”; 01 nông dân tiêu biểu trong thời kỳ đổi mới; 01 hội viên được vinh danh Sao thần nông. Qua kết quả phong trào nông dân SXKD giỏi, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đã đánh giá cao vai trò trung tâm và nòng cốt của tổ chức hội và phong trào nông dân trong phát triển kinh tế- xã hội và ổn định chính trị, tạo nhiều điều kiện thuận lợi để Hội Nông dân phát huy vai trò tập hợp và vận động nông dân thực hiện sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn của huyện.

 

Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã và đang phát triển theo hướng chuyên sâu, quy mô sản xuất ngày càng được mở rộng, trong đó các loại hình trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ và mô hình VAC phát triển mạnh. Số hộ SXKD giỏi đạt hiệu quả kinh tế ngày càng tăng. Nhiều hộ nông dân đã đầu tư sức lao động, vật tư, tiền vốn vào SXKD, dịch vụ đúng hướng, biết tổ chức quản lý, điều hành sản xuất; biết kết hợp các tiến bộ kỹ thuật với kinh nghiệm vào sản xuất nên có hiệu quả kinh tế càng cao. Nhiều hộ nông dân SXKD giỏi cũng đã tổ chức theo hướng sản xuất hàng hoá tập trung, chuyên môn hoá cao, thực hiện liên doanh, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ hàng hoá nông sản. Đã có những tấm gương sáng tiêu biểu cho các lĩnh vực ở cơ sở với nhiều mô hình SXKD phong phú, sinh động. Trong những tấm gương sáng đó, có những cá nhân, tập thể nhiều năm liền SXKD giỏi mang tính ổn định và không ngừng phát triển. Phong trào, vai trò và vị thế của Hội ngày càng được khẳng định. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình mới đạt hiệu quả kinh tế cao do Hội Nông dân trực tiếp chỉ đạo như: Mô hình chuyên sản xuất và tiêu thụ rau an toàn (xã Phạm Trấn, Đoàn Thượng, Toàn Thắng); Mô hình chăn nuôi - thủy sản (Hồng Hưng, Đồng Quang, Thống Nhất); tổ hợp tác ấp nở con giống gia cầm (Yết Kiêu); Hợp tác xã gà lai chọi thương phẩm (Gia Lương) ... và nhiểu tổ nhóm sản xuất đã và đang hoạt động có hiệu quả. Với loại hình liên kết sản xuất kinh doanh, các mô hình đã đem lại mức lãi suất cao cho các hội viên, giúp cho một số hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo.

Có thể khẳng định, phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, tác động trực tiếp tới đời sống nông dân, giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương, giúp quê hương ngày càng phát triển tiến tới xây dựng huyện Gia Lộc đạt huyện Nông thôn mới năm 2019./.

Thực hiện: Quang Tiệp

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Gia Lộc Chủ động phòng, chống dịch cúm A (H5N1) trên gia cầm và người  (21/02/2020)
- Hiệu quả từ việc Quy vùng sản xuất rau màu tập trung ở huyện Gia Lộc (06/11/2019)
- Huyện Gia Lộc: Tổng kết 10 năm chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2020 (27/08/2019)
- Hội thảo đầu bờ đánh giá hiệu quả mô hình nuôi cá rô phi đơn tính lai xa theo đề tài “Ứng dựng và hoàn thiện quy trình kỹ thuật nuôi cá nước ngọt theo hướng công nghệ cao, sông trong ao” (16/08/2019)
- Huyện Gia Lộc: triển khai kế hoạch thực hiện đề án mỗi xã một sản phẩm, giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 và phát động phong trào chống rác thải nhựa.  (02/08/2019)
- Hội Nông dân huyện Gia Lộc đồng hành với nông dân trong công tác đào tạo nghề (22/05/2019)
- Gia Lộc: Khai giảng lớp dạy nghề sản xuất rau an toàn tại xã Nhật Tân(20/05/2019)
- Huyện Gia Lộc: Chủ động triển khai phương án sản xuất vụ mùa, vụ hè thu, phòng chống thiên tai năm 2019 và kế hoạch sản xuất vụ đông 2019-2020. (07/05/2019)
- Gia Lộc triển khai Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019(17/04/2019)
- Về Gia Lộc ghé thăm làng nghề làm bún truyền thống xã Tân Tiến(05/04/2019)
++ THÔNG BÁO
+ HỆ THỐNG VĂN BẢN CỦA HUYỆN GIA LỘC (Liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV)
+ Công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Gia Lộc
+ Gia Lộc đẩy mạnh thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia và Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính Phủ.
+ Thông báo Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra
+ Thông báo danh sách cơ sở có khả năng thu dung, điều trị viêm phổi do Corona virut
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia Lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Các ca khúc về Gia Lộc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 60
Hôm nay 1,281
Tháng này: 94,723
Tất cả: 1,131,578
THƯ VIỆN ẢNH